Сегодня: 27 | 07 | 2021

Програма дисципліни «Основи енергозбереження»

Прикладом першого направлення енергозберігаючої автоматизації служать установки водопостачання, регулювання температури повітря, поточні лінії первинної обробки молока, електроводонагрівачі. В цих установках енергоприймачі працюють в розрахунковому режимі. Вони одночасно є прикладами й третього направлення, оскільки відключаються на період холостого ходу.

Принцип такої автоматизації видний з конкретного прикладу - схеми баштової водокачки (рис. 1).; Її основні частини - електродвигун М, що приводить в дію водяний насос, автоматичний вимикач QF, магнітний пускач КМ, реле рівня КV, включене через випрямлячий міст V1. ..V4, електродний датчик рівнів із електродами SL1..SL2(Верхнього і нижнього рівнів).

Перемикач SA Служить для ручного (положення Р) або автоматичного (положення А) управлення. При положенні А включають автоматичний вимикач QF. Якщо в баку во­докачки немає води, то ланцюг електричного струму проходить через з’єднані розмикаючі контакти реле рівня КV:1 і котушку магнітного пускача КМ, який спрацьовує і замикає свої головні кон­такти КМ в ланцюзі трифазного електродвигуна М, що обертає водяний насос. Вода починає

Поступати в напірний бак водокачки. Рівень води в баку поступово досягає датчика нижнього рівня SL2, вода заповнює простір між його електродами й продовжує підійматися. При заповненні бака водою до датчика верхнього рівня SL1 утворюється електричний ланцюг ТV – V1...V2 – КV – SL1 – TV.

Рис. 1. Електрична схема автоматичної баштової водо­качки.

Реле рівня спрацьовує й розриває своїми розмикаючими контактами KV:1 ланцюг живлення котушки магнітного пускача КМ, що у свою чергу, визиває зупинку електродвигуна М і водяного насоса. Спрацьовує реле КV визиває також з'єднання замикаючих контактів КV : 2 і в результаті цього утворюється ланцюг ТV – V1...V4 – КV – КV:2 – SL2 – TV, по якій проходить струм, до тих пір, поки рівень води в баку не опуститься нижче за датчик нижнього рівня SL2. При цьому через котушку реле рівня перестає протікати струм, якір реле відпадає й знову збирається ланцюг С - QF – FU1 – SA – КV:1 – КМ – N , включаються магнітний пускач й електродвигун, насос знову подає воду в бак. Все повторюється в колишній послідовності. При відключенні насоса включається зелена сигнальна лампа HL1, при його роботі - червона HL2.

Прикладом другого направлення енергозберігаючої автоматизації - більш точного забезпечення потреби в енергії - є системи автоматичного управлення мікрокліматом.

Для створення оптимального мікроклімату в тваринницьких приміщеннях промисловість серійно випускає комплексне

Електрообладнання «Климат-4М» в трьох виконаннях: «Клімат-44» з вентиля­торами ВО-4 (до 30шт.), «Клімат-45» з вентилятора­ми ВО-5 (до 20 шт.) і «Клімат-47» з вентиляторами ВО-7 (до 10шт.).

Спеціально розроблені низьконапірні осьові вентилятори використовують із електродвигунами Д80А4П хімічно стійкого виконання, частоту обертання яких можна східчасто регулювати як 5:1, змінюючи напругу, що підводиться, від 70 до 380 В за допомогою підключеного до виводів автотрансформатора

АТ-10.

Система управлення вентиляторами в установці «Клімат-4М» включає два напівпровідникових трьохпозиційних терморегулятори ПТР-3, настроєних на різні температури спрацювання (рисунок 2).

Якщо температура повітря в приміщенні відповідає заданій, то замкнуті контакти терморегуляторів SK1: 2, SK2:1, SK2:2 зважаючи на це включені пускачі К2, К4 І К5. Електродвигуни при цьому працюють на середній частоті обертання.

При збільшенні температури замикаються контакти (розімкнений SK1:2), і пускачі КЗ...К5 получають живлення. Електродвигуни переключаються на вищу частоту обертання.

Рис. 2. Функціональна схема системи управлення мікрокліматом за допомогою установки «Клімат-4М».

При пониженні температури замикаються контакти SK1:3, SK2:1, SK2:2, в ланцюг вводяться котушки пускачів К1, К.4 і К5 й електродвигуни переключаються на низьку частоту обертання. Якщо температура продовжує знижуватися то замкнутим виявиться тільки контакт SK2:2 і пускач К4 відключає групу електродвигунів № 3. При подальшому пониженні температури відключається пускач К5, залишається включеною тільки одна група вентиляторів. При падінні температури нижче рівня замикається контакт SK2:3 і видається аварійний сигнал.

В схемі управлення установкою вентилятора передбачено можливість ручного управління всіма групами вентиляторів.

Прикладом третього направлення енергозберігаючої автоматизації - усунення періодів холостої роботи являється схема автоматичного управлення освітлювальними установками з фотореле ФР-1 ( рис. 3 ).

Фотореле реагує на зміну світлового потоку, забезпечує автоматичне