Сегодня: 26 | 05 | 2024

Для чого потрібні робочі зошити і чим вони корисні

Робочі зошити, або зошити на друкованій основі, використовуються в нашій країні вже досить довгий період, але все ще викликають безліч питань і різних емоцій у батьків учнів та вчителів. Чи може вчитель рекомендувати ту чи іншу зошит на друкованій основі? Хто повинен купувати робочі зошити? Навіщо потрібні робочі зошити?

Довгий час між батьками учнів і школами виникали суперечки про те, чи повинна школа забезпечувати учнів робочими зошитами.

Так що ж таке робочі зошити для 1 класу? Чи повинна школа доносити до аудиторії робочими зошитами?

У ГОСТ 7.60-2003 «СИБИД. Видання. Основні види. Терміни та визначення »наводиться визначення робочого зошита як навчальний посібник, що має особливий дидактичний апарат, що сприяє самостійній роботі учня над освоєнням навчального предмета. Робочий зошит відноситься до навчальних видань нового покоління і повинна розглядатися як окрема категорія навчальних посібників. Тим більше що неможливо тимчасово використовувати зошит, яка має на увазі індивідуальне виконання які навчаються завдань безпосередньо на сторінках посібника. Безкоштовно надаються підручники. Робочі зошити за своєю суттю не можуть замінити підручники, не входять у федеральний перелік, а використовуються для відпрацювання практичних навичок при засвоєнні матеріалу.

Підручники повинні надаватися безкоштовно на час навчання в школі. Так було завжди і залишається на сьогоднішній день. У той час як робочий зошит - це витратний матеріал. На цій же зустрічі президент зазначив, що кожен учитель для своєї роботи може самостійно вибирати підручники та інші методичні матеріали.

Для чого потрібні робочі зошити і чим вони гарні?

Робочі зошити містять різні завдання і, як правило, складені виходячи з програми навчальної дисципліни і рівня підготовленості учнів. Завдання в таких зошитах містять різні форми контролю (тести, самостійні роботи, картки завдань, і т.п.), допомагаючи учням всебічно підготуватися по кожному предмету.

Для вчителів зошит на друкованій основі з уже підібраними завданнями, розроблена з урахуванням вимог, зможе стати незамінним помічником і заощадити час на підготовку до занять. На уроці скорочується час виконання завдань, що дозволяє додатково опрацювати матеріал з учнями.

Корисними можуть стати зошити, в яких перед завданнями наведені приклади їх виконання. Так навчається зможе відновити в пам'яті алгоритм виконання та оформлення подібного роду завдань.

Для молодших школярів зошити на друкованій основі добре ілюстровані, підібрані завдання, що дозволяють не тільки відпрацювати основні навички з предметів, а й викликати інтерес до подальшого навчання. Зошити, що дозволяють стимулювати пізнавальну діяльність учнів, цілком можуть бути застосовні для проведення занять як в традиційній формі, так і з використанням активних методів навчання.