Сегодня: 13 | 08 | 2022

Лекции

Фильтр
Кол-во строк: 
Лекция Гис Содержание и понятие
Лекция Базы и банки данных ГИС
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ «Соціальна природа релігії»
Лекция КОРПОРАЦИЯ И ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Лекция КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА РЫНКЕ КАПИТАЛА
Лекция Анализ данных в ГИС
Электрические аппараты конспект лекций (11 - 22 лекции )
Лекция Общие характеристики импульсных сигналов
Лекция МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
Лекція Методи розрахунку електродинамічних зусиль (е. д. з.)
Лекция по теме полупроводники
Лекция СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Лекция Основы электронной теории
Электрические аппараты конспект лекций ( лекции 1 - 10)
Лекция методы исследования операций
Лекция ТЕОРИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
Лекция КОНСТРУКЦИИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТРИОДОВ
Конспект по пожежно - технічній підготовці
Конспект по пожежно-профілактичній піготовці
Опорний конспект лекцій Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Лекція “Використання електроспоживачів. Робота нагрівних пристроїв і котелень ”
Лекция Кинетическая теория газов и основные газовые законы
Лекція “Економія енергоресурсів за кордоном”
Лекція 4 ТРУДОВІ, ТЕХНІЧНІ І МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
Лекція “Енергозберігаюча автоматизація. Побутові енергозберігаючі установки”
Лекція “Енергетичний баланс і енергетичні характеристики с/г виробництва”
Лекція 2. Абіотичний потенціал агротехнологій та його раціональне використання
Лекція Методи провірки заходів на економічну доцільність
Лекція Вдосконалення організації Енергозбереження. Покращення структури енергоносіїв.
Лекція ОблІк, контроль і стимулювання економії енергоресурсів
Лекція Технічні вимоги до установок.
Лекція “Гідроелектростанції для малих рік”
Лекція Розробка планІВ організаційно - технічних заходів (ОТЗ)
Лекція “Методи стимулювання економії енергоресурсів”
Лекція 3. БІОТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЙОГО
Лекція : Експлуатація мережного господарства. Заходи в Житлово-комунальному Господарстві
Лекція “Інші енергоустановки”
Лекція 1. Наукові основи сучасних агротехнологій
Лекція “Типові методи реконструкції виробництва. Використання енергоресурсів”
Лекція ЗберІгання палива. Робота двигунів внутрішнього згоряння
Лекція: ЗАміна дефіцитних видів палива. Застосування вторинних енергоресурсів. Застосування електротехнології.
Лекція 5. СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕТАПІВ СУЧАСНИХ АГРОТЕХНОЛОГІЙ
Лекція Технологічний процес виробництва електроенергії
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС Дисциплины «Технологические расчеты, учет и отчетность, 5 лекции
Лекция Установки по Використанню Сонячної Енергії
Лекция Формулы по статистике
Лекция Неокантианство (Neokantianism)
Лекція ФІЛОСОФІЯ та СВІТОГЛЯД
Лекція Раціоналізм європейської філософії ХУП століття
Лекція Нове розуміння природи і суспільства в філософії Відродження