Сегодня: 16 | 05 | 2021

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ВЕРХОЛАЗНІ РОБОТИ


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ВЕРХОЛАЗНІ РОБОТИ

1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Працівники будівельних професій, допущені до провадження робіт безпосередньо з будівельних конструкцій на висоті більш 5 м від поверхні землі, перекриття чи робочого настилу з застосуванням як єдиного засобу захисту від падіння з висоти запобіжного пояса (далі - "верхолазних робіт"), повинні виконувати вимоги безпеки, викладені в даній інструкції, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації застосовуваних засобів захисту, інструмента й оснащення.

1.2. До верхолазних робіт допускаються працівники віком від 18 років і не старше 60 років, що пройшли медичний огляд на придатність до верхолазних робіт, що мають кваліфікацію монтажника не нижче 3-го розряду, навчені правилам безпечного виконання верхолазних робіт, що мають необхідне тренування і практичні навички їхнього виконання, що пройшли перед початком кожної роботи спеціальний інструктаж на робочому місці, що мають відповідне посвідчення про допуск до верхолазних робіт.

1.3. Якщо в зоні роботи на висоті проходять електричні й ін. діючі комунікації, провадження робіт дозволяється по наряді-допуску, виданому. чи погодженому організацією, у чиїм веденні знаходяться ці комунікації.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком виконання верхолазних робіт робітники зобов'язані:

§  пред'явити посвідчення керівнику робіт про перевірку знань безпечних методів і прийомів робіт;

§  одержати завдання на виконання роботи в бригадира чи керівника робіт і пройти інструктаж на робочому місці з урахуванням специфіки виконуваних робіт;

§  надягти спецодяг, спецвзуття з нековзною підошвою і каску.

2.2. Після одержання завдання на виконання верхолазних робіт у бригадира чи керівника робіт працівники зобов'язані:

§  підготувати запобіжний пояс і страхувальний пристрій і перевірити їх на відповідність вимогам безпеки;

§  перевірити робоче місце і підходи до його на відповідність вимогам безпеки;

§  підібрати технологічне оснащення, інструмент, необхідні для виконання роботи, і перевірити їх на відповідність вимогам безпеки.

2.3. Працівники не повинні приступати до виконання верхолазних робіт при наступних порушеннях вимог безпеки:

§  несвоєчасному проведенні чергових іспитів запобіжного пояса чи страхувального пристрою або наявності інших порушень вимог безпеки, при яких забороняється їхня експлуатація;

§  виникненні тріщин, відколів, вибоїв і інших аналогічних дефектів щаблів сход, трапів чи містків, що можуть привести до їх поломки під час переходу по них чи при виконанні робіт, стоячи на них;

§  недостатньої видимості в межах робочих місць і підходів до них;

§  ушкодження цілісності чи втраті стійкості будівельних конструкцій на ділянці роботи;

§  перебуванні робочого місця чи підходів до нього в межах небезпечної зони від переміщуваного краном вантажу чи вище розташованих робочих місць інших верхолазів;

§  перебуванні людей у місцях, над якими будуть провадитися роботи.

Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це працівники зобов'язані повідомити про них бригадиру чи керівнику робіт.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Для проходу на робочі місця, а також переходу в процесі роботи з одного робочого місця на Інше працівники повинні використовувати обладнані системи доступу (сходи, трапи, містки). Перехід по будівельних конструкціях чи сход ах, що знаходиться на них, трапам, місткам, а також перебування на них працівників допускаються за умови закріплення конструкції по проекту провадження робіт. Перебування працівників на елементах будівельних конструкцій, утримуваних краном, не допускається.

3.2. При необхідності переходу по фермах, балці, ригелю й іншим аналогічним будівельним конструкціям, що знаходяться на висоті більш 2 м, працівники зобов'язані користатися запобіжними поясами, закріпленими за страхувальні канати. Місця і спосіб закріплення каната повинні бути визначені бригадирами чи керівниками робіт.

3.3. При виконанні робіт, що не вимагають частого переходу з одного місця на інше, запобіжний пояс варто закріплювати до елементів будівельних конструкцій одним зі способів:

§  стропом в обхват конструкції з закріпленням карабіна за строп;

§  стропом в обхват конструкції з закріпленням карабіна за бічне кільце на запобіжному поясі;

§  карабіном за монтажну чи петлю страховочный канат.

В усіх випадках кріплення запобіжного пояса варто здійснювати таким чином, щоб висота можливого падіння працівника була мінімальною.

3.4. До початку роботи необхідно переконатися у відсутності людей унизу, у зоні можливого падіння предметів. Не допускається сполучення робіт по вертикалі при відсутності устаткування нижче розташованих місць захисними настилами, сітками, козирками.

3.5. У процесі роботи варто піднімати елементи конструкцій чи матеріали наверх мотузкою чи вантажопідйомним краном. Працівники, що знаходяться внизу, при підйомі деталей наверх зобов'язані запобігати їхнє розгойдування і зачеплення за перешкоди, що зустрічаються на шляху, за допомогою відтягнень.

Не допускається виконання верхолазних робіт у зонах, де здійснюється переміщення вантажу вантажопідйомним краном під час його переміщення.

3.6. Виконання робіт чи перехід з одного місця на інше по незакріплених чи свіжопофарбованих конструкціях, складування матеріалів і виробів на будівельні конструкції в кількостях, що перевищують припустимі навантаження, не допускаються.

3.7. Приставні сходи без робочих площадок допускається застосовувати тільки при переході між окремими ярусами споруджуваного будинку, спорудження чи при виконанні робіт, що не вимагають упору. Маса інструмента чи матеріалів, застосовуваних при виконанні робіт у положенні стоячи на сходах, не повинна перевищувати 5 кг.

Не допускається виконувати роботи зі сход, установлених поблизу незахищених від випадкового дотику струмоведучих частин, що знаходяться під електричною напругою, а також знаходитися під сходами, з яким виконуються роботи.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

4.1. При зміні погодних умов (снігопад, туман чи дощ), що погіршують видимість у межах фронту робіт, а також посиленні вітру до швидкості 15 м/с і більш, працівники зобов'язані припинити верхолазні роботи і перейти в безпечне місце.

4.2. При виникненні несправностей сход, площадок, містків, електроінструмента, а також ушкодженні цілісності чи втраті стійкості конструкцій, працівники зобов'язані призупинити роботу і сповістити про це бригадиру чи керівнику робіт.

4.3. Роботи на фермах, балках і інших подібних конструкціях необхідно виконувати з застосуванням страхувальних пристроїв, що обмежують висоту падіння працюючих, і в присутності інших працівників, що можуть надати їм допомогу при спуску на землю.

5. Вимоги безпеки по закінченні роботи.

5.1. Після закінчення верхолазних робіт працівники зобов'язані:

§  очистити робоче місце від відходів будівельних матеріалів і сміття, що утворилися при виконанні роботи;

§  зібрати ручний інструмент, пристосування і невикористані матеріали, що застосовувалися в процесі роботи, і помістити їх у відведене для збереження місце;

§  повідомити бригадиру чи керівнику про всі неполадки, що мали місце під час роботи.

Розробив __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
Служби охорони праці
Підприємства __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)