Сегодня: 18 | 05 | 2021

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МАШИНІСТІВ ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МАШИНІСТІВ ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ

1. Загальні положення.

Машиністи штукатурних станцій (далі — «машиністи») при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в даній інструкції, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації штукатурних станцій.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи машиніст зобов'язаний:

А) пред'явити керівнику посвідчення про перевірку знань безпечних методів робіт, одержати завдання і пройти інструктаж на робочому місці по специфіці виконуваних робіт,

Б) надягти спецодяг, спецвзуття і каску встановленого зразка.

2.2. Після одержання завдання в керівника машиніст зобов'язаний:

А) оглянути робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки і забрати непотрібні предмети, переконатися в стійкості станції і правильності її установки;

Б) перевірити візуальна наявність заземлення корпусу штукатурної станції, а також справність токоведучих електрокабелів;

В) переконатися в наявності і справності щитків, що обгороджують частини механізмів станції, що рухаються;

Г) зробити змащення шарнірних з'єднань і тертьових частин розчинозмішувача, розчинонасоса і розчинного елеватора;

Д) перевірити наявність і рівень олії в редукторах;

Е) перевірити візуально герметичність з'єднань усмоктувального шланга з бункером і розчинонасосом;

Ж) оглянути лінію розчинопровода і переконатися в наявності вільного допуску до нього для огляду і ремонту, а також міцності кріплення вертикальних ділянок розчинопровода;

З) перевірити справність запобіжних клапанів і манометрів;

И) перевірити справність дії системи зв'язку чи сигналізації зі штукатуром-оператором;

К) перевірити наявність води в ємності і роботу системи її підігріву в зимовий час.

2.3. Робота штукатурної станції не допускається при:

А) несправностях, зазначених в інструкції заводу-виготовлювача по експлуатації штукатурної станції, при яких не допускається її експлуатація;

Б) несвоєчасному проведенні чергових іспитів (технічному огляді) станції;

В) недостатньої освітленості і захаращенності місця робітника і підходів до нього;

Г) несправності сигналізації зі штукатуром-оператором;

Д) несправності заземлення чи розчинопровода.

Виявлені порушення вимог безпеки чи несправності штукатурної станції повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це машиніст зобов'язаний повідомити про них керівнику робіт і відповідальному за утримання у справному стані штукатурної станції.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час приймання розчину машиніст зобов'язаний:

А) вийти з приміщення станції і керувати під'їздом автомобіля до прийомного бункера;

Б) після вивантаження розчину очистити кузов самоскида за допомогою лопати з довгою ручкою;

В) зачистити ґрати прийомного бункера від розчину і вивісити плакат «Розчин не вивантажувати!».

3.2. Під час роботи штукатурної станції машиніст зобов'язаний:

А) контролювати справність роботи всіх механізмів станції;

Б) не допускати тиску, що перевищує паспортні дані;

В) припинити приймання розчину в прийомний бункер у випадку утворення пробки в розчинопроводі до її видалення.

3.3. Перед подачею розчину з лінію машиніст зобов'язаний:

А) подати сигнал штукатурам про включення станції;

Б) перевірити роботу агрегатів станції на холостому ходу, звернувши увагу на обертання лопат змішувального пристрою по годинній стрілці, а також на наявність зазору між лопатами змішувача і поверхнею корпуса.

3.4. Під час подачі розчину машиніст зобов'язаний:

А) стежити за рівномірною подачею розчину;

Б) не допускати просочування розчину в місцях з'єднання елементів розчинопровода;

В) контролювати наявність змащення на тертьових поверхнях механізмів, стан підшипників, електродвигунів, редукторів (не допускаючи їхнього перегріву);

Г) підтримувати зв'язок зі штукатурами.

3.5. Розчин на місці провадження робіт варто приймати, як правило, у розчинну шухляду чи безпосередньо на місце укладання.

3.6. Під час роботи штукатурної станції машиністу забороняється:

А) залишати працюючу станцію без догляду;

Б) робити ремонт, змащення, регулювання механізмів переносити, чи ремонтувати шланги;

В) робити очищення прийомного бункера, використовуючи для прискорення його розвантаження які-небудь пристосування (лопати, шкребки), піднімати захисні ґрати і відключати блокування;

Г) знімати захисні огородження частин, що рухаються, і відключати кінцеві вимикачі;

Д) роз'єднувати розчинопровід;

Е) залишати розчин у прийомному бункері без перемішування більш ніж на одну годину.

3.7. Огляд чи технічне обслуговування штукатурної станції в процесі експлуатації допускаються тільки при виключених приводах її механізмів і зниженому тиску до атмосферного в системі розчинопровода. Від'єднання розчинопровода від розчинонасоса чи від'єднання окремих секцій розчинопровода допускається тільки після його звільнення від розчину.

3.8. Розчинопровод варто звільняти від розчину шляхом реверсування розчинонасоса.

3.9. При необхідності перебазування штукатурної станції машиніст зобов'язаний:

А) від”єднати розчинопровод і водопровід;

Б) проконтролювати відключення черговим електриком кабелю електроживлення і захисного заземлення станції, а також лінії сигналізації і зв'язки зі штукатурами;

В) закріпити весь інвентар, укласти інструмент у шухляду;

Г) злити воду з ємності.

Машиністам забороняється при перебазуванні складати в приміщення станції шланги й інші предмети, не передбачені інструкцією з експлуатації.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. При виникненні несправностей у штукатурній станції її робота повинна бути припинена до їхнього усунення. На пусковому пристрої чи головному рубильнику повинна бути вивішена табличка «Не включати — працюють люди!».

Після усунення несправностей у бортовому журналі необхідно зробити запис про несправності, що були, і повноті їхнього усунення.

4.2. При виникненні пробки в системі розчинопровода машиністу необхідно плавним збільшенням і зменшенням тиску в системі спробувати її видалити. У випадку невдачі машиністу необхідно простукуванням установити місце пробки і замінити закупорену ділянку розчинопровода.

4.3. З появою на корпусі штукатурної станції чи в інших місцях електричного струму варто негайно виключити головний рубильник, повісити на ньому табличку «Не включати — працюють люди!» і викликати чергового електромонтера для усунення несправностей.

4.4. При загорянні матеріалів машиніст зобов'язаний негайно приступити до гасіння вогнищ пожежі вогнегасниками і підручними засобами. При неможливості згасити вогнище загоряння власними силами машиніст зобов'язаний викликати пожежну охорону і довести до відома керівника робіт.

5. Вимоги безпеки по закінченні роботи

5.1. По закінченні роботи машиніст зобов'язаний:

А) очистити розчинопровід і розчинонасос від залишків розчину;

Б) виключити електроживлення, знизити тиск у розчинопроводі до атмосферного;

В) упорядкувати робоче місце; інструмент, пристосування забрати у відведені для їхнього збереження місця;

Г) повідомити керівнику робіт і відповідальному за утримання у справному стані штукатурної станції про всі неполадки, що виникли під час роботи.

Розробив __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
Служби охорони праці
Підприємства __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)