Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Про заходи пожежної безпеки


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Про заходи пожежної безпеки

М. Київ

< >Назва підприємства

_____________________________________________________________________

 
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Генерального директора 
 __________________ N __________
 (число, місяць, рік)
 ______________________ 

< >ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

Про заходи пожежної безпеки.

1.Загальні положення.

1.1 . Інструкція розроблена на основі “Правил пожежної безпеки в Україні”.

1.2 . Відповідальність за утримання приміщень магазину в належному протипожежному стані в цілому покладається на директора магазину

1.3 . Кожний працівник магазину до початку виконання службових обов'язків повинен пройти вступний та первинний протипожежні інструктажі.

Проведення інструктажів фіксується в “Журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки”.

В журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи як інструктую чого так і інструктуємого.

Повторний інструктаж проводиться один раз на три місяці.

1.4 . Крім інструктажів з питань пожежної безпеки кожен працівник повинен бути ознайомленим з даною інструкцією.

1.5 . Дана інструкція повинна бути вивішеною в приміщенні магазину.

1.6 . На видному місці біля телефону повинна бути вивішена табличка із зазначенням номера телефону для виклику пожежної частини (01).

1.7 . За порушення даної інструкції працівники магазину притягаються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

1.8 . Магазин забезпечується хімічними вогнегасниками із розрахунку: один вогнегасник на 100м2 площі магазину, але не менше одного на приміщення.

1.9 . Заряди у вогнегасниках замінюються щорічно.

1.10. Всі працівники магазину повинні вміти користуватися вогнегасниками.

2. Утримання території та приміщень.

2.1. Прилеглу територію та приміщення магазину постійно утримувати в чистоті.

2.2. Тару, пакувальні матеріали та горюче сміття слід щоденно вивозити на смітник.

2.3. До будівлі магазину постійно повинен бути забезпечений вільний під'їзд.

2.4. В підсобних приміщеннях товари зберігати забезпечив між ними і стінами прохід завширшки не менше 0,8 м.

2.5. Проти дверних пройомів залишати проходи шириною, яка дорівнює ширині двері, але не менше одного метру.

2.6. Товари розташовувати від світильників та проводів електромережі на відстані не менше 0,5 м, а від неізольованих труб центрального опалення не менше 15 см.

2.7. Розташовувати товари слід таким чином щоб воно не перешкоджало вільній евакуації відвідувачів та персоналу в разі пожежі.

2.8. По закінчені робочого дня, перед закриттям магазину, відповідальний за протипожежний стан, уважно оглядає всі приміщення на предмет виявлення можливого виникнення пожежі та усувають виявлені порушення, відключає електроенергію, за винятком вартового освітлення та сигналізації.

3. В магазині ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

3.1. Палити та користуватися відкритим вогнем.

3.2. Користуватися електронагрівальними приладами в торговому залі.

3.3. Підключати та використовувати тимчасові електромережі.

3.4. Встановлювати у електрощити саморобні електрозапобіжники.

3.5. Захаращувати товарами та іншими матеріалами електрозборки, електрощити, електропроводку, шляхи евакуації, підходи до засобів пожежегасіння.

3.6. Зберігати впритул до будівель товари, тару, пакувальні матеріали.

4. Порядок дій у разі пожежі.

4.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний працівник зобов'язаний:

4.1.1. Подати сигнал оповіщення про пожежу.

4.1.2. Негайно повідомити про це телефоном пожежну частину. При цьому необхідно назвати адресу магазину, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище.

4.1.3. Вжити (по можливості) заходи до евакуації людей, гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей.

4.1.4. Повідомити про неї директора магазину та директора

4.1.5. У разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.

4.2. Директор магазину, прибувши на місце пожежі, зобов'язаний:

4.2.2. У разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування використовуючи для цього наявні сили й засоби.

4.2.3. Видалити за межі небезпечної зони всіх працюючих, не пов'язаних із заходами по ліквідації пожежі.

4.2.4. Припинити роботи в магазині, крім робіт, пов'язаних із заходами по ліквідації пожежі.

4.2.5. Здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком протипожежного захисту) та виконати інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню магазину.

4.2.6. Організувати зустріч підрозділів пожежної частини, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установці на водні джерела.

4.2.7. Одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей.

4.2.8. Забезпечити дотримання техніки безпеки працівників, які беруть участь у гасінні пожежі.

4.3. По прибутті на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію магазину.

4.4. Після прибуття пожежного підрозділу, директор та персонал магазину зобов'язані брати участь у консультуванні керівника гасіння про конструктивні і технологічні особливості магазину, де виникла пожежа, організувати залучення до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку.

_____________________ _____________________ _____________________
 (посада керівника (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
 - розробника)
УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст)
Служби охорони праці
Підприємства __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Юрисконсульт __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)