Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для механіка

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для механіка

1. Загальні вимоги безпеки.

1.1 Інструкція розроблена на підставі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», «Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці».

До роботи механіка допускаються особи, що пройшли вступний інструктаж з охорони праці й інструктаж на робочому місці.

Механік зобов'язаний:

·  виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

·  виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром і по який проінструктований;

·  знати правила надання першої медичної допомоги потерпілого;

·  уміти користатися первинними засобами пожежегасіння і гасити виникаючі загоряння;

·  постійно удосконалювати безпечні прийоми виконання операцій;

1.2 Під час роботи працівник проходить:

·  навчання безпеки праці по діючому устаткуванню кожні 2 роки, а по новому обладнанню – у міру його надходження на місце роботу, але до моменту пуску цього устаткування в експлуатацію;

·  перевірку знань безпеки праці (на роботах із підвищеною небезпекою) – щорічно;

·  перевірку знань по електробезпечності (при використанні устаткування, що працює від електричної мережі) – щорічно;

Повторний інструктаж із безпеки праці на робочому місці працівник повинний проходити один раз у 3 місяці.

1.3 Під час роботи на працівника можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори

·  напруга живлення 380 В,

·  наявність пилу при заточенні інструмента;

·  робота на висоті;

·  робота спільно зі зварником;

·  наявність обертових деталей.

1.4. Механіку видається безкоштовно спецодяг (костюм х/б), заточнику (окуляри захисні).

1.5. Знаходячись на території підприємства, виявляйте уважність до сигналів, що подаються водіями транспорту, що рухається, (автомашина, навантажувач).

1.6. Не знаходитеся і не проходьте під піднятим вантажем, у не встановлених місцях.

1.7. Проходячи мимо, чи, знаходячись поблизу від робочого місця електрозварювача, не дивіться на електричну дугу. Невиконання цієї вимоги може привести до серйозного захворювання очей і втрати зору.

1.8. Не куріть поблизу ацетиленового (газозварювального) апарата, не підходите до ньому з вогнем, це може викликати вибух. Не допускається курити і підходити з відкритим вогнем до балонів із газом, легко займистим рідинам і матеріалам.

1.9. Знаходячись біля кисневих балонів, не допускайте, щоб на них попадала олія, не доторкайтеся до них руками, забрудненими олією. З'єднання навіть незначної частки олії (жиру) із киснем може викликати вибух великої руйнівної сили.

1.10. Якщо електроустаткування несправне, викликайте електромонтера. Самому усувати несправності не дозволяється.

1.11. При одержанні травми на виробництві звертайтеся в медпункт, повідомите адміністрації про нещасний випадок. При необхідності звернетеся в травмпункт.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Упорядкуйте робочий одяг: застебніть обшлаги рукавів, підберіть волосся під щільно облягаючий головний убір. Не працюйте в легкому взутті.

2.2. Працюйте інструментом, що відповідають наступним вимогам:

·  молотки, насаджені на рукоятки овального перетину, розклинені металевими завершеними клинами і виготовлені з твердих порід;

·  гайкові ключі справні й відповідні розмірам болтів і гайок, нарощувати ключі іншими предметами не допускається;

·  молотки, зубила, борідки, обтиски, керни і т. д. не повинні мати збитих і скошених бойків і задирів.

2.3.. Одержуйте з комори електроінструменти, тільки перевірені, переконаєтеся в його справності:

·  ізоляція шлангового проводу не повинна мати ушкоджень;

·  провід із штепсельною вилкою повинний мати спеціальний контакт проводу заземлення, приєднаного до заземлення, приєднаного до корпуса електроінструмента;

·  клеми підключення проводів повинні бути надійно укриті;

·  наявність діелектричного коврика (гумового) на робочому місці обов'язково.

2.4. До роботи з електроінструментом допускаються особи, що мають групу не нижче II. При роботі використовувати засоби індивідуального захисту.

2.5. Стежите за чистотою і порядком на робочому місці, не захаращуйте проходи й проїзди, не допускайте скупчення деталей, готових вузлів і відходів у верстаті, робочому місці.

2.6. Міцно закріпіть на верстаті слюсарні тиски.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. 24. Тиски тримайте в повній справності.

3.2. Оброблювану деталь міцно закріпить у тисках.

3.3. Необхідний інструмент розташуйте на верстаті так, щоб було зручно ним користатися під час роботи.

3.4. Верстат установлюється строго горизонтально, стіл повинний бути оббитий листовою сталлю і мати захисну сітку на довжину верстата висотою 1м.

3.5. Поверхня верстата повинна бути гладкою без вибоїв і задирок, утримуватися в чистоті й порядку.

3.6. Підлога у верстата повинна бути рівна й суха, перед верстатом покладіть справні дерев'яні ґрати або підставку.

3.7. Під час роботи бути уважним, не відволікатися на сторонні справи й розмови і не відволікати інших.

3.8. При роботі разом з електрозварювачем користатися захисними окулярами зі спеціальними стеклами.

3.9. При роботі на висоті скористайтеся запобіжним поясом відповідно до інструкції про реєстрацію, іспит, видачу й користуванню запобіжними поясами.

3.10. При заправленні на точилі зубил, свердлів, обов'язково вдягайте окуляри.

3.11. При роботі напилками робіть рівномірний натиск на всю поверхню частини деталі, що обпилюється.

3.12. Хвостовик напилка повинний щільно входити в отвір дерев'яної ручки. Нещільно посаджена ручка може зіскочити й поранити руку механіка.

3.13. Робота на свердлильних верстатах вимагає виконання всіх мір безпеки при обслуговуванні верстатів - верстат і електродвигун повинні бути заземлені, шків і ремінь обгороджені, пусковий рубильник захищений кожухом.

Механіку, працюючому на верстаті, не допускається тримати в руках оброблювану деталь і не зупиняти патрон руками - можуть бути травми.

3.14. При нарізуванні різьблення на трубах ручним методом стежте за закріпленням рукояток у кліпів. При поганому закріпленні ручки можуть зірватися й нанести травму.

Приєднання й від'єднання переносних приладів, що вимагають розриву електричних ланцюгів, що знаходяться під напругою, необхідно робити при повному знятті напруги.

3.15. Для проходу на робоче місце механіки повинні використовувати устаткування систем доступу (сходи, трапи. містки). При відсутності огородження робочих місць на висоті механіки зобов'язані застосовувати запобіжні пояси з капроновим фалом. При цьому механіки повинні виконувати вимоги «Типової інструкції з охорони праці для працівників, що виконують верхолазні роботи».

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи :

4.1 Зберіть інструмент і пристосування, упорядкуйте і заберіть їх у відведене для цього місце.

4.2 Електроінструмент здайте в комору на перевірку їхньої справності.

4.3 Зняти з верстатів стружку і металевий пил щіткою, змазати верстат.

4.4 Зробити прибирання робочого місця. Провести необхідні заходи особистої гігієни.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 При виникненні аварійної ситуації на будь-якім устаткуванні, робочому місці негайно припиніть роботу, відгородіть небезпечну зону, повідомите про те, що трапилося, керівнику.

5.2 При несправності устаткування, зупиніть його і припиніть роботу, повідомите керівнику робіт.

5.3 При виникненні короткого замикання і загоряння електропроводки відключіть рубильник щита підведення живлення цеху і вживайте заходів по ліквідації аварійної обстановки.

5.4 При виникненні нещасного випадку необхідно потерпілому зробити необхідну першу долікарняну допомогу, повідомте керівництво, відправте потерпілого в медичну установу.

5.5 У випадку поразки працівника електричним струмом уживіть негайних заходів по звільненню постраждалого шляхом відриву від електропроводу або відключення від джерела електроструму і зробіть першу необхідну допомогу.

5.6 При виникненні загоряння ліквідуйте його шляхом використання підручних і первинних засобів гасіння пожежі, якщо самотужки ліквідувати не удасться, повідомите тел. 01 продовжуйте гасіння пожежі. Якщо пожежа загрожує здоров'ю й життю працівників, уживіть заходів до виведення людей з небезпечної зони.

5.7 В усіх випадках повідомите керівництву структурного підрозділу і дійте виходячи з їхніх вказівок і обстановки.

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:

 Начальник 
 служби охорони праці _______________ 

 Начальник
 юридичного відділу __________________