Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для малярів будівельних


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для малярів будівельних

Малярі будівельні (далі — «маляри) при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в «Типовій інструкції з охорони праці для працівників будівництва, промисловості будівельних матеріалів і житлово-комунального господарства», даної інструкції, розробленої з урахуванням будівельних норм і правил, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації застосовуваного устаткування і технологічного оснащення.

Вимоги безпеки перед початком робіт

Перед початком роботи малярі зобов'язані:

  а) пред'явити керівнику посвідчення про перевірку знань безпечних методів робіт, одержати завдання в бригадира або керівника і пройти інструктаж на робочому місці по специфіці виконуваних робіт; б) надягти спецодяг, спецвзуття і каску встановленого зразка.

Після одержання завдання в бригадира або керівника малярі зобов'язані:

  а) підготувати необхідні засоби індивідуального захисту і перевірити їхню справність; б) перевірити робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки; в) підібрати технологічне оснащення, інструмент, необхідні при виконанні роботи, і перевірити їхню відповідність вимогам безпеки.

Малярі не повинні приступати до виконання робіт при наступних порушеннях вимог безпеки;

  а) несправностях технологічного оснащення, пристосувань, інвентарю, засобів захисту працюючих, засобів підкладання, механізованого інструменту і механізмів, зазначених в інструкціях заводів-виготовлювачів, при яких не допускається їхнє застосування; б) відсутності пломб на запобіжних клапанах і манометрах компресорів; в) недостатній освітленості і захаращеності робочих місць і підходів до них.

Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це малярі зобов'язані повідомити про них бригадиру або керівнику робіт.

Вимоги безпеки під час роботи

Для проходу на робоче місце малярі повинні використовувати обладнані системи доступу (трапи, драбини, приставні сходи).

Для устаткування робочого місця на висоті необхідно застосовувати інвентарні засоби підкладання (підмости збірно-розбірні або пересувні з переміщуваним робочим місцем, столики й ін.), обладнані огородженнями. Забороняється застосовувати як засоби підкладання випадкові предмети (шухляди, бочки, цебра і т. п.).

При виконанні малярських робіт з підвісних колисок або інших засобів підкладання з переміщуваним робочим місцем малярі зобов'язані виконувати вимоги «Типової інструкції з охорони праці для працівників, що виконують будівельно-монтажні роботи на риштованні із переміщуваним робочим місцем».

При провадженні робіт малярі зобов'язані виконувати наступні вимоги:

  а) наготовлювати сполуки з урахуванням інструкцій або технічних умов на компоненти. Забороняється застосовувати фарби, розчинники, розріджувачі або клеї невідомого складу; б) надягати при очищенні оштукатурених поверхонь шкребками захисні окуляри і протипильний респіратор; в) наготовлювати розчин соляної кислоти слід уливанням тонкого струменя кислоти в посудину з водою; г) при очищенні поверхонь хімічним способом (розчином кислоти) користатися захисними окулярами і гумовими рукавичками, а також застосовувати шпатель з довгою ручкою; д) періодично очищати засоби підкладання від відходів матеріалів і сміття (фарби, шпаклівки й ін.).

В приміщеннях по готуванню сполук для виконання малярських робіт, а також у місцях застосування нітрофарб, лакофарбових матеріалів і інших сполук, що утворять вибухопожежні пари, забороняється застосовувати відкритий вогонь і заносити світильники, виконані не у вибухобезпечному виконанні. і.

Розміщати на робочому місці матеріали, інструмент, технологічне оснащення і засоби підкладання слід так, щоб не утрудняти проходу і не стискувати робочі рухи в процесі виконання роботи.

Тару з матеріалами (лаки, нітрофарби), що мають вибухопожежні пари, під час перерв у роботі варто закривати відповідними пробками або кришками і відкривати для виключення виникнення іскри за допомогою латунних молотка і зубила.

При виконанні робіт із застосуванням пневматичного інструменту малярі зобов'язані:

  а) переконатися в справності інструмента (вудки, форсунки пістолета-розпилювача, пристосування для шліфування прошпатлеваних поверхонь, сполучних шлангів і вузлів кріплення до інструменту); б) перевірити справність манометра і наявність пломби; в) не допускати перегинання шлангів у процесі виконання роботи і їхніх дотиків до рухливих сталевих канатів; г) відігрівати замерзлі шланги в теплому сухому приміщенні. Не допускається відігрівати шланги пором; д) відключити подачу повітря і перекрити повітряний вентиль при перерві в роботі або виявленні несправностей механізмів пневмоінструменту. Не допускається для припинення подачі повітря перегинати шланг або зав'язувати його вузлом.

Для захисту рук малярам слід користатися гумовими рукавичками, рукавицями або змазувати руки спеціальними захисними й очисними пастами.

При заправленні красконагнітаючого бака необхідно перевірити схоронність і справність смушкових гайок, редукційного клапана, гумової прокладки кришки, кранів подачі повітря і сполуки, після чого шланги і ручний розпилювач продути стисненим повітрям.

При очищенні поверхні, згладжуванні і шліфуванні (за допомогою пемзи або наждакового папера), при нанесенні шпаклівки і механізованому фарбуванню слід користатися захисними окулярами закритого типу і респіратором.

При видаленні старої фарби вогневим способом за допомогою паяльної лампи усередині приміщення необхідно забезпечувати безупинне наскрізне провітрювання або примусову вентиляцію.

Не допускається виконувати роботи з приставних сход, що спираються на віконні плетіння, а також улаштовувати перехідні містки з одного пересувного столика на інший, з'єднуючи їх дошкою.

Металеві покрівлі з ухилом більш 25° варто офарблювати з переносних драбин з нашитими планками, при цьому драбини повинні бути надійно закріплені.

Офарблювати внутрішні поверхні резервуарів, цистерн, сантехкабін слід за допомогою пістолетів-розпилювачів, що не дають туманостворення, і при постійній примусовій вентиляції

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

При виконанні малярських робіт на лісах у випадку зміни погодних умов (снігопад, туман або гроза), що погіршують видимість у межах фронту робіт, а також посиленні вітру до швидкості 15 м/с і більш малярі зобов'язані припинити роботи і перейти в безпечне місце.

При виникненні неполадок у роботі механізованого інструменту роботи варто призупинити, відключити інструмент від мережі і доповісти бригадиру або керівнику робіт.

При загорянні лакофарбових чи інших матеріалів необхідно роботи призупинити і вжити заходів до гасіння вогнища загоряння підручними засобами. У випадку неможливості ліквідувати загоряння власними силами необхідно викликати пожежну охорону у встановленому порядку і повідомити бригадиру або керівнику робіт.

Вимоги безпеки по закінченні роботи

По закінченні роботи малярі зобов'язані:

  а) відключити застосовуваний механізований інструмент і устаткування від електромережі; б) забрати інструмент у призначене для збереження місце; в) очистити від матеріалів і промити устаткування, упорядкувати робоче місце; г) повідомити бригадиру або керівнику робіт про всі неполадки, що виникли під час робіт

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:

 Начальник 
 служби охорони праці _______________ 

 Начальник
 юридичного відділу __________________