Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ При роботі на копіювальних апаратах


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ При роботі на копіювальних апаратах

Загальні вимоги.

1.1. Дана інструкція, розроблена на підставі паспорта і технічного опису копіювального апарата XEROX.

1.2. До роботи на копіювальному апараті (далі - копір) допускаються особи, що пройшли навчання по обслуговуванню копіра й перевірку знань правил техніки безпеки, що мають кваліфікаційну групу по електробезпечності I.

1.3. Технічне обслуговування копіра повинне проводити фахівець сервісної організації.

1.4. Копіювальний апарат установлюється на міцній, рівній поверхні в добре провітрюваних приміщеннях.

1.5. Копіювальний апарат включається в розетку із заземлюючим проводом.

1.6. При роботі на копіювальних апаратах можливий вплив на працівника наступних шкідливих факторів: підвищене ультрафіолетове випромінювання, шкідливі речовини в повітрі робочої зони (озон), шкідливі речовини в складі тонера (селен, графіт).

Вимоги безпеки перед початком робіт.

2.1. Шляхом зовнішнього огляду перевірити цілісність корпуса копіра, електричного шнура, розетки й заземлення корпуса копіра.

2.2. Перевірити правильність завантаження паперу в лоток, що подає. На лоток допускається розміщувати стопку паперу товщиною не більш 5 мм.

2.3. Переконатися, що прийомний лоток цілком відкритий.

2.3. Переконатися у відсутності перешкод для переміщення столика праворуч і ліворуч від копіра.

Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Процес копіювання необхідно виконувати згідно технічного опису й рекомендацій, приведених у паспорті копіра.

3.2. Скло й кришку варто протирати м'якою чистою тканиною. При необхідності можна зволожити тканину водою або спеціальним розчином для чищення скла.

3.3. Забороняється використовувати для протирання скла й кришки розчинники, бензин і інші летучі засоби, що чистять.

3.4. Для чищення оптичних світловодів необхідно використовувати ватні тампони.

3.5. При затиску паперу й зупинці копіра необхідно видалити лист і його частини. Якщо лист застряв усередині копіра, то варто відключити живлення. Повернути столик у вихідне положення, натискаючи на кнопку звільнення механізму столика. Скласти вивідний пристрій, зняти лоток, що подає. Установити копір вертикально і відкрити нижню кришку, обережно витягти застряглий лист. Варто бути обережним, щоб не зашкодити фото барабан. При витягуванні листа забороняється доторкатися до важеля фіксатора, пружин або інших деталей, що знаходяться під кришкою.

3.6. При всіх неполадках, усунення яких не описано в паспорті копіра, необхідно викликати фахівця з технічного обслуговування із сервісної організації.

3.7. Для зупинки копіра в процесі роботи необхідно натиснути кнопку "ІЗ" і вимикач на задній панелі.

Вимоги безпеки по закінченні робіт.

4.1. Відключити копіювальний апарат від мережі.

4.2. Скло й кришку копіра протерти чистою тканиною.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. При роботі на копіювальному апараті можливі такі аварійні ситуації:

• коротке замикання в мережі живлення електроінструмента з можливим подальшим загорянням або електропроводки копіра;

• ураження працівника електричним струмом;

• інші аварійні ситуації, не пов'язані безпосередньо з обслуговуванням копіра.

5.2. Кожен працівник, першим, виявивши загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен негайно припинити роботу і подати команду "СТІЙ!"

5.3. Команду "СТІЙ!", подану будь-яким працівником, повинні негайно виконати всі працівники, що її почули.

5.4. Про загрозу виникнення або про виникнення аварійної ситуації працівник зобов'язаний негайно повідомити безпосереднього керівника робіт.

5.5. При виникненні короткого замикання в мережі живлення необхідно негайно припинити роботу і відключити ушкоджену електромережу. Забороняється самостійно ліквідувати коротке замикання.

5.6. При загоранні копіра необхідно негайно припинити роботу, відключити електромережу і почати гасіння пожежі вуглекислотним вогнегасником. Гасити пожежу в електроустановках пінним вогнегасником забороняється. Про пожежу необхідно повідомити в пожежну охорону.

5.7. При поразці працівника електричним струмом необхідно звільнити потерпілого від дії електричного струму: негайно відключити електромережу, перерубати або  перерізати провід будь-яким інструментом з ізолюючою ручкою, відокремити потерпілого від струмоведучих частин, використовуючи діелектричні захисні  засоби або інші ізолюючі предмети.

5.8. У всіх випадках до потерпілого необхідно викликати лікаря, а до його прибуття надати потерпілому першу допомогу.

5.9. При загрозі виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій, не зв'язаних безпосередньо з обслуговуванням копіювальних апаратів, діяти у відповідності зі своїми обов'язками відповідно до Плану ліквідації аварій.

 
 

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:
 Начальник 
 служби охорони праці _______________ 
 Начальник
 юридичного відділу __________________