Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ЖЕСТЯНЩИКІВ

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ЖЕСТЯНЩИКІВ

Жестянщики при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в «Типовій інструкції з охорони праці для працівників будівництва, промисловості будівельних матеріалів і житлово-комунального господарства», даної  інструкції, розробленої з урахуванням будівельних норм і правил, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації застосовуваного механізованого інструменту, устаткування, технологічного оснащення.

Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Перед початком роботи жестянщики зобов'язані:

А) пред'явити керівнику посвідчення про перевірку знань безпечних методів робіт і пройти інструктаж на робочому місці по специфіці виконуваних робіт;

6) надягти спецодяг, спецвзуття і каску встановленого зразка;

В) одержати завдання на виконання роботи в  бригадира або керівника робіт.

2. Після одержання завдання жестянщики зобов'язані:

А) підготувати необхідні засоби індивідуального захисту (окуляри захисні — при заточенні інструмента, підготовці й очищенню листів сталі і жерсті; протишумні вкладиші — при виготовленні водостічних жолобів, ковпаків);

Б) перевірити робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки;

В) підібрати технологічне оснащення, інструмент і устаткування, необхідні при виконанні роботи, і перевірити їхню відповідність вимогам безпеки.

3. Жестянщики не повинні приступати до виконання робіт при наступних порушеннях вимог безпеки:

А) наявності несправностей технологічного оснащення, засобів захисту працюючих і інструменту, зазначених в інструкціях заводів-виготовлювачів по їхній експлуатації, при яких не допускається їхнє застосування;

Б) несвоєчасному проведенні чергових іспитів (технічного огляду) технологічного оснащення, інструменту і пристосувань;

В) відсутності або ушкодженні захисного заземлення устаткування;

Г) недостатньої освітленості робочих місць і підходів до них. Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це бляхарі зобов'язані повідомити про них  бригадиру або керівнику робіт.

Вимоги безпеки під час роботи

4. Робити заготівлю картин, ринв, лійок і інших виробів жестянщики зобов'язані в майстернях на спеціальних верстатах, стійко і надійно закріплених на підлозі. На верстатах варто установити суцільні або із сітки (з осередками не більш 3 мм) запобіжні щити висотою не менш 1 м.

5. При виконанні заготівельних робіт жестянщики зобов'язані:

А) при рубці сталі зубилом робити останні удари не в повну силу, а в частину деталі, що відрубується, направляти на вільне місце таким чином, щоб осколки не могли нанести ушкодження працівникам, що знаходяться поблизу;

Б) ретельно закріпити оброблювану деталь у тисках, що прикріплені до верстата на висоті ліктя працюючого;

В) виконувати різання покрівельної  сталі або жерсті спеціальними ножицями із ручним або механічним приводом, тримаючи руки не ближче 10 см від леза ножиців. При необхідності косого різа листяний метал слід починати різати з тієї сторони, де кут між лінією відрізу і краєм металу ближче до прямого кута;

Г) підтримувати кліщами короткі смуги  металу або дрібні деталі при різанні на ручних ножицях;

Д) застосовувати спеціальні щітки-змітки при видаленні з верстата пилу, іржі, металевої стружки, що утворюються при різанні листової сталі.

6. Складувати матеріали і заготівки жестянщики зобов'язані в спеціально відведених місцях при дотриманні наступних мір безпеки:

А) листову сталь і картини — плашмя стопками висотою до 1,5 м;

Б) жерсть, упаковану в ящики, — у штабель висотою до 1,5 м, а упаковану в рулони — у вертикальному положенні «на торець»;

В) ринви діаметром до 300 мм — у штабель висотою до 3 м на підкладках і прокладках з кінцевими упорами.

7. Перенесення, виправлення і різання деталей з листової  сталі або жерсті дозволяється виконувати тільки в рукавицях.

8. При роботі з паяльною лампою жестянщики зобов'язані виконувати наступні вимоги:

А) перед розпаленням перевіряти її справність;

Б) знімати пальник тільки після випуску зжатого повітря;

В) перевіряти герметичність резервуара паяльної лампи (він повинний бути без тріщин і запайок легкоплавким припоєм);

Г) скидати тиск повітря з резервуара лампи  тільки після того, як лампа погашена і її пальник цілком охолоджений.

9.  Жестянщикам забороняється працювати ножицями при наявності вм'ятини, вищербини, тріщини в будь-якій частині ножа, затуплення крайки, що ріже, зазорів між крайками ножів більш 3 мм.

10. При роботі на пробивних пресах слід надійно закріпити пуансон і матрицю.

11. При роботі на зиг-машинах і вальцях матеріал слід подавати таким чином, щоб відстань між обертовими частинами машини і руками працюючого було не менш 15 см.

12. Для перенесення і збереження інструментів і дрібних деталей жестянщики зобов'язані використовувати індивідуальні  сумки або портативні ручні ящики.

При  перенесенні або перевезенні інструменту його  ріжучі і гострі частини повинні бути захищені чохлами.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

13. У випадку поломки технологічного  устаткування або інструменту необхідно призупинити роботи і повідомити керівнику робіт.

14. У випадку пожежі необхідно роботу призупинити, ужити заходів до гасіння полум'я  наявними засобами, викликати пожежну охорону у встановленому порядку і повідомити  бригадиру або керівнику робіт.

Вимоги безпеки по закінченні роботи

15. По закінченні роботи жестянщики зобов'язані:

А) відключити застосовуваний механізований інструмент, устаткування від електромережі;

Б) забрати інструмент у призначене для цього місце;

В) очистити від матеріалів і відходів устаткування й упорядкувати робоче місце;

Г) про всіх замічених під час роботи неполадках повідомити  бригадиру або керівнику робіт.

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:

 Начальник 
 служби охорони праці _______________ 

 Начальник
 юридичного відділу __________________