Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МОНТАЖНИКІВ СТАЛЕВИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МОНТАЖНИКІВ СТАЛЕВИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

1. Загальні положення.

Монтажники сталевих і залізобетонних конструкцій (далі - "монтажники") при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в "Типовій інструкції з охорони праці для працівників будівництва, промисловості будівельних матеріалів і житлово-комунального господарства", даної інструкції, розробленої з урахуванням будівельних норм і правил, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації технологічного оснащення, інструменту й засобів захисту, застосовуваних у процесі роботи.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Перед початком роботи монтажники зобов'язані:

А) пред'явити керівнику посвідчення про перевірку знань безпечних методів робіт і пройти інструктаж на робочому місці з урахуванням специфіки виконуваних робіт;

Б) надягти каску, спецодяг, спецвзуття встановленого зразка;

В) одержати завдання на виконання роботи в бригадира або керівника.

2. Після одержання завдання монтажники зобов'язані:

А) підготувати необхідні засоби індивідуального захисту, у тому числі: пояс запобіжний і канат страховочний - при виконанні верхолазних робіт; захисні окуляри - при пробиванні отворів у залізобетонних конструкціях;

Б) перевірити робоче місце й підходи до нього на відповідність вимогам безпеки;

В) підібрати технологічне оснащення й інструмент, необхідні при виконанні роботи, перевірити їх на відповідність вимогам безпеки;

Г) оглянути елементи будівельних конструкцій, призначені для монтажу, і переконатися у відсутності в них дефектів.

3. Монтажники не повинні приступати до виконання роботи при:

А) несправностях технологічного оснащення, засобів захисту працюючих, зазначених в інструкціях заводів-виготовлювачів, при яких не допускається їхнє застосування;

Б) несвоєчасному проведенні чергових іспитів технологічного оснащення, інструментів і пристосувань;

В) несвоєчасному проведенні чергових іспитів або закінченні терміну експлуатації засобів захисту працюючих, установленим заводом-виготовлювачем;

Г) недостатньої освітленості робочих місць і підходів до них.

Виявлені несправності повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це монтажники зобов'язані повідомити про їх бригадиру або керівнику робіт.

3. Вимоги безпеки під час роботи

4. Для проходу на робоче місце монтажники повинні використовувати обладнані системи доступу (сходи, трапи, містки). Перебування монтажників на елементах будівельних конструкцій, утримуваних краном, не допускається.

5. Навісні монтажні площадки, сходи й інші пристосування, необхідні для роботи монтажників на висоті, варто встановлювати й закріплювати на монтувальних конструкціях до їхнього підйому.

6. При відсутності огородження робочих місць на висоті монтажники зобов'язані застосовувати запобіжні пояси в комплекті зі страховочним пристроєм. При цьому монтажники повинні виконувати вимоги "Типової інструкції з охорони праці для працівників, що виконують верхолазні роботи".

7. Очищення підлягаючих монтажу елементів будівельних конструкцій від бруду й полою варто здійснювати до їхнього підйому. При стропуванні будівельних конструкцій монтажники зобов'язані виконувати вимоги "Типової інструкції з охорони праці для стропальників".

8. При монтажі конструкцій сигнали машиністу крана повинні подаватися тільки одним особою: при стропуванні виробів стропальником, при їхній установці в проектне положення бригадиром або ланковим, крім сигналу "Стій", що може бути поданий будь-яким працівником, що помітив явну небезпеку.

9. У процесі переміщення конструкцій на місце установки за допомогою крана монтажники зобов'язані дотримувати наступні габарити наближення їх до раніше встановлених конструкцій і існуючим будинкам і спорудженням;

А) припустиме наближення стріли крана - не більш 1 м;

Б) мінімальний зазор при переносі конструкцій над раніше встановленими - 0,5 м;

В) припустиме наближення поворотної частини вантажопідйомного крана - не менш 1 м.

10. Попереднє наведення конструкції на місце установки необхідно здійснювати за допомогою відтягнень прядив'яного чи капронового каната. У процесі підйому-подачі в наведення конструкції на місце установки монтажникам забороняється намотувати на руку кінець каната.

11. Перед установкою конструкції у проектне положення монтажники зобов'язані:

А) оглянути місце установки конструкції і перевірити наявність розбивочних і геометричних осей на опорній поверхні;

Б) приготувати необхідне оснащення для її проектного чи тимчасового закріплення;

В) перевірити відсутність людей унизу безпосередньо під місцем монтажу конструкції. Забороняється перебування людей під монтуємими елементами до установки їх у проектне положення й остаточне закріплення.

12. При установці елементів будівельних конструкцій у проектне положення монтажники зобов'язані:

А) робити наведення конструкції на місце установки, не застосовуючи значних фізичних зусиль;

Б) здійснювати остаточне сполучення розбивочних і геометричних осей за допомогою монтажного ломика або спеціального інструменту (конусних оправлень, складальних пробок і ін.). Перевіряти збіг отворів пальцями рук не допускається.

13. Після установки конструкції у проектне положення необхідно зробити її закріплення (постійне чи тимчасове) відповідно до вимог проекту. При цьому повинна бути забезпечена стійкість і нерухомість змонтованої конструкції при впливі монтажних і вітрових навантажень. Кріплення варто робити за раніше закріплені конструкції, забезпечуючи геометричну незмінюваність монтуємого будинку (спорудження).

14. Розстроповку елементів конструкцій, встановлених у проектне положення, варто робити після їхнього постійного чи тимчасового закріплення відповідно до проекту при дотриманні наступних вимог безпеки:

А) розстроповку елементів конструкцій, що з'єднуються заклепками або болтами підвищеної міцності, при відсутності спеціальних вказівок у проекті варто робити після установки в сполучному вузлі не менш 30%, від проектних заклепок або болтів, якщо їх більше п'яти, в інших випадках - не менше двох;

Б) розстроповку елементів конструкцій, що закріплюються електрозварюванням і сприймаючих монтажне навантаження, варто робити після зварювання проектними швами або прихватками відповідно до проекту. Конструкції, що не сприймають монтажні навантаження допускається розстроплювати після прихватки електрозварюванням довжиною не менш 60 мм.

15. Тимчасове кріплення монтуємих конструкцій дозволяється знімати тільки після їхнього постійного закріплення відповідно до вимог проекту.

16. При зведенні будинків методом підйому поверхів (перекриттів) монтажники зобов'язані:

А) усунути перед початком підйому перекриттів усі виступаючі частини на колонах, що перешкоджають підйому конструкцій, а також витягти клини між плитою перекриття і ядром жорсткості;

Б) не допускати перекосів перекриттів, що піднімаються, через несинхронну роботу піднімального устаткування;

В) забезпечити по закінченні зміни обпирання перекриття, що піднімається, на каркас будинку або нерухомі опори тяги;

Г) забезпечити у випадку несправності піднімального устаткування обпирання перекриття, що піднімається, на колони каркаса будинку, на які закріплені підйомники, що вийшли з ладу.

17. При підйомі конструкцій двома кранами монтажники зобов'язані стропування, підйом-подачу й установку конструкції в проектне положення здійснювати під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне провадження робіт по переміщенню вантажів краном.

18. При монтажі конструкцій вертольотами монтажники зобов'язані:

А) застосовувати примусове наведення монтуємих конструкцій на місце установки за допомогою спеціальних уловлювачів чи дистанційного керування процесом наведення;

Б) не допускати закріплення гнучких відтягнень за раніше встановлені конструкції.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

19. У випадках виявлення несправності вантажопідйомного крана, рейкового шляху, вантажопідйомних пристроїв або технологічного оснащення монтажники зобов'язані дати машиністу крана команду "Стій" і повідомити про це керівника робіт.

20. При виявленні хиткого положення монтуємих конструкцій, технологічного оснащення або засобів захисту монтажники повинні повідомити про це керівника робіт або бригадира.

21. При зміні погодних умов (збільшенні швидкості вітру до 15 м/с і більш, при снігопаді, грозі або тумані), що погіршують видимість, роботи необхідно призупинити і докласти керівнику.

5. Вимоги безпеки по закінченні роботи

22. По закінченні роботи монтажники зобов'язані:

А) скласти у відведене для збереження місце технологічне оснащення і засоби захисту працюючих;

Б) очистити від відходів будівельних матеріалів і монтуємих конструкцій робоче місце і привести його в порядок;

В) повідомити керівнику бригадиру про всі неполадки, що виникли в процесі роботи.

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:

 Інженер з охорони праці _______________