Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ При виконанні робіт на прошивній машині

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ При виконанні робіт на прошивній машині

І. Загальні положення

1.1.  Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Робітник, який буде працювати на прошивальній машині, повинен пройти інструктаж з питань охорони праці у керівника робіт перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в “Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці”, в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка проводила інструктаж і робітника.

1.3. За невиконання даної інструкції робітник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.4. До роботи на прошивальній машині допускаються особи віком не молодші 18 років, які пройшли медичне обстеження, професійне навчання, вступний інструктаж з охорони праці, та інструктаж з пожежної безпеки, інструктаж на робочому місці.

1.5. Робітник допущений до роботи Зобов’язаний:

1.5.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.5.2. Пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.

1.5.3. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та по якій проінструктована.

1.5.4. Не виконувати будь чиїх розпоряджень, які суперечать вимогам охорони праці та пожежної безпеки.

1.5.5.  Не допускати сторонніх осіб до свого робочого місця.

1.5.6. Приймати заходів по усуненню порушень правил охорони праці. Помітивши порушення правил охорони праці, пожежної безпеки іншими працюючими або небезпеку для навколишніх людей, попередьте працюючих і сповістите керівників про необхідність дотримання вимог, забезпечуючи безпеку праці.

1.5.7. Утримувати робоче місце в належному стані; не захаращувати його, тримати проходи і підходи вільними.

1.5.8. Знати місце розташування засобів первинного пожежегасіння та вміти ними користуватись.

1.5.9. Знати та дотримуватися вимог безпеки викладених в цій інструкції та інструкціях з охорони праці по всьому обладнанню та інструменту, який буде використовуватись під час роботи.

1.5.10. Дотримуватись правил пожежної безпеки. Не розводити відкритого вогню в приміщеннях та поблизу обладнання. Палити тільки у місцях для цього відведених. Слідкувати за справністю електрообладнання, наявністю первинних засобів пожежегасіння.

1.5.11. Вміти подавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.5.12. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

1.5.13. Працювати тільки на справному обладнанні, користуватись тільки справним інструментом та пристосуванням.

1.6. За невиконання даної інструкції робітник несе відповідальність згідно з діючим законодавством.

1.7. Робітнику Забороняється:

1.7.1. Вживати під час роботи алкогольні напої та наркотичні речовини.

1.7.2. Доторкатись до працюючого обладнання, електроапаратів, відкритих клем, оголених та обірваних дротів електромережі, відчиняти дверцята електророзподільних щитів та шаф, проводити самостійно ремонт електромережі, заміну зіпсованих запобіжників та електроламп.

1.7.3. Вмикати та вимикати обладнання (крім аварійних ситуацій) робота на якому не доручалась.

1.7.4. Зберігати горючі матеріали, відходи виробництва, упаковку на шляхах евакуації.

1.7.5. Присутність на робочому місці сторонніх осіб.

1.7.6. Захаращувати проходи, площу підлоги біля робочого місця, доступи до засобів пожежегасіння, електророзподільних щитів, шаф.

1.7.7. Підіймати та переміщувати самому вручну вантажі вагою більше 50 кг. При необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт вручну виконувати вимоги положень “інструкції з охорони праці при ручному переміщенні вантажів”.

1.8. Крім даної інструкції робітник повинен виконувати інструкцію заводу-виготовлювача по безпечній експлуатації даного конкретного верстату.

1.9. При виконанні іншої роботи, навіть тимчасово, необхідно отримати інструктаж з безпечного її виконання.

1.10. За порушення вимог цієї інструкції та інших інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки винуватці несуть відповідальність згідно з діючим законодавством.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання керівника на виконання робіт.

2.2. Оглянути і привести в порядок робоче місце. Прибрати зайві речі, звільнити проходи. Впевнитись що воно достатньо освітлене.

2.3. Одягти спецодяг. Заправити його таким чином аби не було звисаючих кінців. Підготувати засоби індивідуального захисту.

2.4.  Перевірити:

-  видимість та надійність кріплення заземлюючого проводу;

-  надійність спрацювання блокуючи пристроїв.

При виявленні несправностей – доповісти майстру. До усуненні недоліків до роботи не приступати.

2.5. Перевірити надійність підключення штуцерів верстату до повітряної магістралі високого тиску.

2.6. Перевірити по показанням манометра наявність стислого повітря в магістралі та відповідність його паспортним даним верстата.

ІІІ. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати роботи дозволяється тільки на справній машині, користуючись при цьому тільки справним інструментом.

3.2. Дозволяється завантажувати машину тільки справними програмами. У випадку, якщо на якійсь програмі машина не виконує своєї функції, її треба перезавантажити іншою програмою і доповісти про це керівникові. В подальшому використовувати несправну програму – Забороняється.

3.3. При виконанні роботи бути особливо уважним не займатися сторонніми ділами та розмовами, не заважати іншим працюючим.

3.4. При виконанні робіт вдвох слід заздалегідь узгоджувати свої дії.

3.5. При відхиленні від допустимих норм тиску в повітряній магістралі або напруги в електромережі негайно зупинити машину і доповісти про це керівнику робіт.

3.6. Інструмент та ножиці зберігати у спеціально відведеному місці.

3.7. Відпрацьовані або зламані голки не кидати на підлогу, складати у спеціально відведене місце.

3.8. Не залишати працюючу машину без догляду навіть на короткий проміжок часу.

3.9. Постійно пам’ятати, що небезпечними місцями працюючої машини є:

-  швацькі голки;

-  ниткопротягувач;

-  обрізний ніж з захисним кожухом;

-  транспортерна стрічка з голками;

-  рухомі частини машини, що працює.

3.10. Працюючим на прошивальній машині забороняється:

-  торкатися руками частин машини, що рухаються;

- знаходитися ближче 0,5 м від протягуючи частин машини при роботі з програмами, параметри яких перевищують 1370 мм;

- знаходитися ближче 0,5 м від протягуючи валів та дискового ножа під час протягування транспортером прошивного матеріалу.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити машину від електромережі та повітроводу високого тиску.

4.2. Прибрати робоче місце. Відходи виробництва винести у відведене місце. Звільнити проходи та підходи до робочого місця.

4.3. Інструмент та пристосування, які використовувались під час проведення робіт укласти в місце схову.

4.4. Вимити руки та обличчя теплою водою з милом.

4.5. Повідомити керівника робіт про всі недоліки, які мали місце під час проведення робіт.

V. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. При виникненні аварійної ситуації, без паніки, по можливості приступити до її ліквідації, прийняв в першу чергу заходи безпеки до навколишніх людей, виводу їх з небезпечної зони.

5.2. В разі аварії з електроприймачами (коротке замикання, при доторканні до металевих частин електрообладнання відчувається наявність електричного струму, появи специфічного запаху горілої ізоляції чи диму), не гаючи часу, вимкнути електроприймач з електромережі і повідомити про це керівника.

5.3. В разі виникнення пожежі, негайно приступити до її гасіння. Вимкнути електроенергію. Пам’ятати, що палаючу електромережу, електроприлади слід гасити тільки вуглекислотними, порошковими вогнегасниками, піском, кошмою. Організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей з небезпечної зони. При необхідності викликати пожежну допомогу за тел. 01, організувати зустріч прибуваючих пожежних підрозділів.

5.4. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати “швидку допомогу”.

_____________________ _____________________ _____________________
 (посада керівника (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
 - розробника)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
Служби охорони праці
Підприємства __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог __________________ ________________________