Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для ліфтера


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для ліфтера

1. Загальні вимоги безпеки.

1.1 До роботи ліфтера допускаються чоловіки та жінки, що досягли віку 18 років, яким ця робота не протипоказана по стану здоров'я.

1.2 Під час роботи працівник проходить:

·  навчання безпеки праці по діючому устаткуванню кожні 2 роки, а по новому обладнанню – у міру його надходження на місце роботу, але до моменту пуску цього устаткування в експлуатацію;

·  перевірку знань безпеки праці (на роботах із підвищеною небезпекою) – щорічно;

·   перевірку знань по електробезпечності (при використанні устаткування, що працює від електричної мережі) – щорічно;

Повторний інструктаж із безпеки праці на робочому місці працівник повинний проходити один раз у 3 місяці.

1.3 На ліфтера вантажного ліфта, можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори (підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, відсутність природного світла, розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні землі (підлоги).

1.4. Ліфтер вантажного ліфта, сповіщає свого безпосереднього керівника про будь-яку ситуацію, що загрожує життю й здоров'ю людей, про кожен нещасливий випадок, що відбувся на виробництві, про погіршення стану свого здоров'я, у тому числі про прояв ознак гострого захворювання.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Застебнути одягнений санітарний одяг на всі ґудзики (зав'язати зав'язки), не допускаючи звисаючих кінців одягу, забрати волосся під головний убір.

Не заколювати одяг шпильками, голками, не тримати в кишенях гострі й биткі предмети.

2.2. Перед початком роботи ознайомитися із записами в журналі прийому - здачі змін, включити головний рубильник, замкнути двері машинного приміщення і перевірити:

    справність освітлення шахти, кабіни, поверхових площадок, на яких зупиняється кабіна при роботі ліфта; точність зупинки кабіни на поверхах; справність дії кнопки "Стій", світлового сигналу "Зайняте"; стан огородження шахти й кабіни; наявність правил користування ліфтом; справність замків, що замикають двері шахти і дверних контактів (якщо виконання цього обов'язку покладено на ліфтера).

2.3. Перевірка справності вантажних й ліфтів здійснюється відповідно за інструкцією.

Про результати проведеної перевірки робиться запис у журналі прийому - здачі змін і розписатися в прийомі зміни.

2.4. При замічених несправностях у роботі ліфта ліфтер повинен знеструмити ліфт (виключити головний рубильник), вивісити плакати "Ліфт не працює" на всіх дверях шахти.

Пуск у роботу ліфта після усунення несправностей провадиться тільки з дозволу особи (електромеханіка, монтера), що усунув несправність.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Припинити користування ліфтом, знеструмити його, повідомити адміністрації або електромеханіка у випадку виявлення наступних несправностей:

    несправний контакт дверей шахти - кабіна починає рухатися з відкритими дверима шахти; несправний контакт дверей кабіни - кабіна починають рухатися при пуску ліфта з відкритими дверима при наявності в кабіні вантажу; замічено випадки мимовільного руху кабіни; кабіна замість руху нагору йде вниз і навпаки; кабіна зупиняється вище або нижче рівня поверхової площадки більш 50 мм; не освітлена кабіна або завантажувальні площадки перед дверима шахти; перегоріла сигнальна лампа; кабіна (при кнопковому керуванні) автоматично не зупиняється на тім поверсі, на який була спрямована; розбито скло в оглядових вікнах дверей шахти, ушкоджене огородження шахти на висоті, доступної для людини; ушкоджено огородження кабіни; відсутні кришки на викличних і кнопкових апаратах, є доступ до струмоведучих частин устаткування; наявність поганого стану електричної ізоляції проводки, електричної апаратури ліфта (металоконструкцій шахти, апарата керування на шахті); металоконструкції ліфта знаходяться під напругою ("б'є струмом"); з'явився незвичайний стукіт, шум, скрип, запах горілої ізоляції, несправна кнопка "стій", ривки, поштовхи під час руху кабіни, обриви каната й інші несправності.

3.2. Під час роботи ліфта забороняється:

    допускати до керування сторонніх осіб; залишати включений ліфт без догляду (іти з робочого місця, за винятком установлених перерв); робити пуск шляхом безпосереднього впливу на апарати, що подають напругу на електродвигун; виводити з дії запобіжні й блокувальні пристрої ліфта; користатися переносними лампами на напругу більш 25 В; підключати до ланцюга керування ліфтом електроінструмент, лампи освітлення й ін.; допускати проїзд людей у кабіні вантажного ліфта; залишати незамкнені двері машинного приміщення; спускатися в приямок і вилазити на дах кабіни, зберігати на даху кабіни, приямку які-небудь речі; залишати кабіну ліфта під навантаженням після закінчення роботи.

4. По закінченні роботи електрик зобов'язаний:

По закінченні роботи ліфта необхідно:

    опустити кабіну на рівень площадки того поверху, із якого провадиться управління ліфтом; переконатися, що кабіна порожня і світло в ній виключене (якщо немає автоматичного вимикача); замкнути замком шахтні двері (якщо неавтоматичний замок дверей шахти, проти якої зупинена кабіна, відмикається ручкою); виключити вступний пристрій і світло в машинному приміщенні; замкнути машинне приміщення і здати ключі у встановленому порядку.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При випадковій зупинці кабіни вантажного малого ліфта між поверхами внаслідок його несправності викликати електромеханіка (монтера).

5.2. Потерпілому при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні повинна бути зроблені перша (долікарняна) допомога і, при необхідності, організована його доставка в установу охорони здоров'я.

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:

 Начальник 
 служби охорони праці _______________ 

 Начальник
 юридичного відділу __________________