Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для штукатурів

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для штукатурів

Штукатури при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в "Типовій інструкції з охорони праці для працівників будівництва, промисловості будівельних матеріалів і житлово-комунального господарства", даної інструкції, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації технологічного оснащення, устаткування, інструменту, застосовуваних у процесі роботи.

Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком роботи штукатури зобов'язані:

  а) пред'явити керівнику посвідчення про перевірку безпечних методів і прийомів робіт і пройти інструктаж на робочому місці з урахуванням специфіки виконуваних робіт; б) надягти каску, спецодяг, спецвзуття встановленого зразка; в) одержати завдання в бригадира або керівника.

Після одержання завдання на виконання роботи штукатури зобов'язані:

  а) підібрати засоби індивідуального захисту, що відповідають характеру виконуваної роботи, і перевірити їх на відповідність вимогам безпеки; б) перевірити робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки; в) підібрати технологічне оснащення, інструмент, устаткування, необхідні при виконанні робіт, перевірити їх на відповідність вимогам безпеки.

Штукатури не повинні приступати до виконання роботи при наступних порушеннях вимог безпеки:

  а) несправностях засобів підкладання, засобів захисту працюючих, інструменту або устаткування, зазначених в інструкціях заводів-виготовлювачів, при яких не допускається їхня експлуатація; б) несвоєчасному проведенні чергових іспитів або закінченню терміну експлуатації засобів захисту працюючих, установленим заводом-виготовлювачем; в) недостатньої освітленості робочих місць; г) використанню в зоні роботи світильників напругою вище 42 В. Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це штукатури зобов'язані негайно повідомити про їх бригадиру або керівнику робіт.

Вимоги безпеки під час роботи

Для проходу на робоче місце штукатури повинні використовувати устаткування системи доступу (трапи, драбини, приставні сходи).

Як засоби підкладання необхідно застосовувати, як правило, інвентарні засоби підкладання (підмости збірно-разбірні, підмости пересувні з переміщуваним робочим місцем, столики й ін.), обладнані огородженнями.

Забороняється застосовувати як риштованн випадкові засоби підкладання (шухляди, бочки, цебра і т. п.)

Перед початком роботи на риштованні штукатури зобов'язані переконатися у відсутності людей у небезпечній зоні під риштованням. При суміщенні робіт в одній вертикалі нижче розташовані робочі місця повинні бути обладнані відповідними захисними пристроями (настилами, сітками, козирками), установленими на відстані не більш 6 м по вертикалі від вище розташованого робочого місця.

При нанесенні розчину на стельову або вертикальну поверхню штукатури повинні знаходитися збоку від місця набризку розчину. Для захисту очей варто користатися окулярами.

При роботі з розчинами, що мають хімічні добавки, необхідно використовувати засоби індивідуального захисту (гумові рукавички, захисні мазі й ін.), передбачені в технологічній карті на проведення штукатурних робіт.

При роботі з разчинонасосом штукатури зобов'язані:

  а) стежити, щоб тиск у разчинонасосs не перевищував припустимих норм, зазначених у його паспорті, а рукава не мали перегинів; б) для припинення подачі розчину штукатури зобов'язані подати оператору установки відповідний сигнал, припиняти подачу розчину перегинанням рукава не допускається; в) видаляти розчинні пробки, ремонтувати і розбирати разчинонасос і разчинопроводи тільки після їхнього відключення від електромережі і зняття тиску; г) здійснювати продувку разчинонасоса при відсутності людей у зоні 10 м і ближче від разчинопровода; д) організовувати робоче місце таким чином, щоб між шухлядою з розчином і стіною залишався прохід шириною не менш 0,6 м; е) тримати форсунку при нанесенні розчину разчинонасосом під невеликим кутом до відштукатуриної поверхні і на невеликій відстані від її. При роботі користатися захисними окулярами.

При роботі з застосуванням штукатурно-затирочної машини з електроприводом штукатури зобов'язані:

  а) стежити, щоб розчин і вода не попадали на корпус машини і двигун; б) очищати поверхню дисків і заміняти зношені накладки тільки після відключення машини від електромережі.

Штучне сушіння оштукатурених поверхонь необхідно здійснювати з застосуванням спеціально призначених нагрівальних приладів: калориферів, газових пальників, софітів. Забороняється застосовувати для сушіння приміщень мангали (жаровні), бочки й інші ємності, наповнені гарячим вугіллям.

При виконанні штукатурних робіт з підвісних колисок або інших засобів підкладання з переміщуваним робочим місцем штукатури повинні виконувати вимоги "Типової інструкції з охорони праці для працівників, що виконують будівельно-монтажні роботи на риштованн із переміщуваним робочим місцем".

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

При виявленні під час роботи несправностей засобів підкладання, застосовуваного устаткування, інструменту, при яких відповідно до вимог інструкцій заводів-виготовлювачів забороняється їхня експлуатація, штукатури зобов'язані припинити роботу і доповісти про це бригадиру або керівнику.

При виникненні в зоні роботи небезпечних умов (неізольованих струмоведучих частин, переміщуваних краном вантажів, вище розташованих робітників місць) штукатури зобов'язані припинити всі операції, залишити робоче місце і сповістити про це бригадиру або керівнику.

Вимоги безпеки по закінченні роботи

По закінченні роботи штукатури зобов'язані:

  а) відключити застосовуваний механізований інструмент і устаткування від електромережі і зняти в них тиск; б) забрати інструмент у призначене для цього місце; в) очистити від розчину і промити устаткування, упорядкувати робоче місце; г) повідомити бригадиру або керівнику робіт про всі неполадки, що виникли під час роботи.

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:

 Начальник 
 служби охорони праці _______________ 

 Начальник
 юридичного відділу __________________