Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для фармацевта – контролера

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для фармацевта – контролера

1. Загальні положення.

1.1. Дана інструкція передбачає попередження впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Небезпечними факторами, що впливають на фармацевта - контролера, є несправність електроприладів і апаратів, необережна робота з концентрованими кислотами, лугами, реактивами й іншими агресивними рідинами, скляним посудом, різними пристосуваннями, використовуваними в процесі контролю за якістю лікарських засобів (рефрактометр, ваги, мікроскоп, рн-метр, спиртметр, планшети для якісних реакцій, бюретки, склянки, банки, піпетки й ін.).

Шкідливими для фармацевта - контролера є можливість отруєння, аллергізація, вплив дратівних і отруйних речовин, підвищеної запиленості, лікарськими речовинами, що утворяться в процесі проведення контролю.

1.2. Інструкція поширюється на всіх фармацевта - контролера, що здійснюють контроль якості лікарських засобів.

1.3. У своїй роботі фармацевти - контролери керуються нормативними документами, а також діючими правилами по устрою, експлуатації, техніці безпеки і виробничої санітарії при роботі.

1.4. До самостійній роботі з контролю повинні допускатися особи, що мають вищу фармацевтичну освіту, що пройшли спеціальну підготовку.

При оформленні на роботу фармацевт - контролер повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, а також первинний інструктаж на робочому місці, а надалі кожні шість місяців повторний інструктаж, про що повинні бути зроблені записи в журналі.

1.5. У процесі роботи з контролю якості лікарських засобів фармацевт - контролер повинен дотримувати правила внутрішнього трудового розпорядку, використовувати санітарний спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту й інші запобіжні пристосування відповідно із діючими нормами їхньої видачі.

1.6. Фармацевт - контролер зобов'язаний дотримувати правила пожежної безпеки, сприяти запобіганню пожеж і вибухів.

1.7. Фармацевт - контролер зобов'язаний знати і дотримувати правила особистої гігієни, тримати в чистоті халати, мити руки теплою водою з милом і щіткою.

Фармацевт - контролер зобов'язаний систематично проходити медичне профілактичне обстеження у встановленому порядку.

1.8. Фармацевт - контролер несе персональну відповідальність за порушення вимог даної інструкції.

Особи, що допустили невиконання чи порушення інструкцій з охорони праці, піддаються дисциплінарному стягненню у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку і, при необхідності, позачерговій перевірці знань з питань охорони праці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Фармацевт - контролер зобов'язаний підготувати своє робоче місце до безпечної роботи, привести його в належний санітарний стан, піддати вологому збиранню.

2.2. Перед початком роботи фармацевт - контролер зобов'язаний, приймаючи робоче місце, повинний перевірити справність роботи приладів і іншого устаткування, засобів механізації і посуду, різних пристосувань і інших предметів оснащення робочого місця.

2.3. На робочому місці не повинні знаходитися не використовувані в роботі устаткування, прилади, пристосування, посуд і інші допоміжні матеріали.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Фармацевт - контролер зобов'язаний під час роботи не допускати поспіху, і відпускати лікарські засоби відповідно до безпечних прийомів і методів аналізу.

3.2. При використанні різних приладів і апаратів, засобів механізації й пристосувань фармацевт - контролер зобов'язаний керуватися правилами (інструкціями), викладеними в технічних паспортах, прикладених до приладів і апаратів.

Фармацевт - контролер не повинен користатися тими чи іншими приладами без попереднього навчання роботи з ними.

3.3. При включенні електроприладів і іншого електроустаткування фармацевт - контролер зобов'язаний перевірити відповідність напруги приладу, зазначеного в паспорті, напрузі в мережі, а також наявність заземлення для тих із них, що мають металеві корпуси. Фармацевт - контролер не повинний робити включення мокрими руками.

Усі нагрівальні прилади (електроплитки й ін.) повинні встановлюватися на азбестові й інші тепло ізолюючі матеріали.

3.5. При надходженні для контролю лікарських засобів, до складу яких входять отрутні чи наркотичні речовини, фармацевт - контролер зобов'язаний відразу ж приступити до контролю.

3.9. Після закінчення роботи з отрутними й наркотичними речовинами фармацевт - контролер зобов'язаний ретельно вимити руки, а при необхідності почистити зуби і прополоскати рот.

При забрудненні сильнодіючими й отруйними речовинами спецодягу й рушника фармацевт - контролер зобов'язаний їх негайно перемінити, ужити заходів для нейтралізації, після чого передати в прання.

3.11. При роботі з вогненебезпечними речовинами фармацевт - контролер зобов'язаний дотримувати обережності, виконувати ці роботи удалині від вогню. При необхідності нагрівання легкозаймистих речовин робити це на водяних лазнях чи електроплитках із закритою спіраллю.

3.12. Штанглази із вибухонебезпечними, пахучими і легко летучими речовинами фармацевт - контролер зобов'язаний щільно закривати. При перевірці якості лікарських засобів, до складу яких входять ефір, хлороформ і ін., збовтування рідини варто робити обережно, направляючи горлечко (склянки, колби, пробірки) убік від себе щоб уникнути викиду розчину.

3.15. Щоб уникнути пожежі фармацевт - контролер зобов'язаний не тримати поблизу відкритого вогню вогненебезпечні речовини.

3.16. Фармацевт - контролер не повинен піднімати і переносити вантажі вагою більш 15 кг.

3.26. Фармацевт - контролер зобов'язаний постійно підтримувати своє робоче місце в належному санітарному стані.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. Про кожен нещасний випадок, зв'язаний з виробництвом, потерпілий чи очевидець нещасного випадку негайно повинний сповістити відповідного керівника. Керівник повинний організувати першу допомогу потерпілому, його доставку в лікувальну установу, повідомити завідувачеві, інженеру по охороні праці чи особі, що виконує його функції, і в профспілковий комітет про те, що трапилося,, зберегти для розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування таким, яким воно було в момент події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю навколишніх працівників і не приведе до аварії.

4.2. У випадку розливу кислот, лугів, інших агресивних реагентів фармацевт - контролер зобов'язаний вжити необхідних заходів для ліквідації наслідків: відкрити вікна, провітрити приміщення, обережно зібрати пролиту рідину.

Якщо пролитий луг, то його треба засипати піском (чи тирсою), потім видалити пісок (чи тирсу) і залити це місце сильне розведеною соляною кислотою (чи оцтом). Після цього видалити кислоту ганчіркою, вимити стіл водою.

Якщо пролита кислота, то її треба засипати піском (тирсою засипати не можна), потім видалити просочений пісок лопатою, засипати содою, соду видалити і промити це місце великою кількістю води.

4.3. При опіку кислотою, лугом чи іншими агресивними реагентами змити уражену поверхню сильним струменем води, а потім обробити відповідним чином.

4.4. У випадку виникнення пожежі фармацевт - контролер зобов'язаний вжити заходів по обмеженню його поширення (відключити електроприлади й апарати, скористатися вогнегасниками), створенню умов для його гасіння, забезпечення безпеки людей і збереженню матеріальних цінностей.

4.5. У випадку інших аварійних ситуацій фармацевт - контролер зобов'язаний вжити заходів до евакуації матеріальних цінностей відповідно до плану евакуації на випадок пожежі чи інших стихійних лих.

5. Вимоги безпеки по закінченні роботи

5.1. Фармацевт - контролер зобов'язаний відключити прилади й апарати, якими вона користалася в процесі роботи (електроплитка, водяна лазня й ін.).

5.2. По закінченні роботи фармацевт - контролер зобов'язаний вимити стіл теплою водою з милом, при необхідності дезинфікуючим розчином і виконати усі вимоги санітарного режиму.

5.3. Наприкінці робочого дня фармацевт - контролер зобов'язаний зняти халат, ковпак, спецвзуття і забрати їх у спеціальну шафу, вимити ретельно руки і виконати усі вимоги особистої гігієни.

5.4. У випадку виявлення в процесі роботи недоліків експлуатації чи несправності апаратів, приладів і устаткування фармацевт - контролер зобов'язаний сповістити про це адміністрацію.

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:

 Інженер з охорони праці _______________