Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МУЛЯРІВ


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МУЛЯРІВ

Муляри при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в "Типовій інструкції з охорони праці для працівників будівництва, промисловості будівельних матеріалів і житлово-комунального господарства", даної інструкції, розробленої з урахуванням будівельних норм і правил, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації технологічного оснащення, устаткування й інструменту, застосовуваних під час роботи.

Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Перед початком роботи муляри зобов'язані:

А) пред'явити керівнику посвідчення про перевірку знань безпечних методів роботи;

Б) надягти каску, спецодяг, спецвзуття встановленого зразка;

В) одержати завдання на виконання роботи в бригадира або керівника і пройти інструктаж на робочому місці з урахуванням специфіки виконуваних робіт.

2. Після одержання завдання в бригадира або керівника муляри зобов'язані:

А) підготувати необхідні засоби індивідуального захисту, перевірити їхню справність;

Б) перевірити робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки;

В) підготувати технологічне оснащення, інструмент, необхідні при виконанні роботи, перевірити їхню відповідність вимогам безпеки.

3. Муляри не повинні приступати до виконання роботи при:

А) несправності технологічного оснащення, засобів захисту працюючих, зазначених в інструкціях заводів-виготовлювачів, при яких не допускається їхнє застосування;

Б) несвоєчасному проведенні чергових іспитів (технічному огляді) технологічного оснащення, інструменту і пристосувань;

В) несвоєчасному проведенні чергових іспитів або закінченні терміну експлуатації засобів захисту працюючих, установленим заводом-виготовлювачем;

Г) недостатньої освітленості робочих місць і підходів до них;

Д) порушенні стійкості конструкцій будинків і споруджень.

Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це муляри зобов'язані повідомити про них бригадиру або керівнику робіт.

Вимоги безпеки під час роботи

4. При кладці будинків муляри зобов'язані:

А) розміщати цеглу і розчин на перекриттях або засобах підкладання таким чином, щоб між ними і стіною будинку залишався прохід шириною не менш 0,6м і не допускалося перевантаження робочого настилу;

Б) застосовувати засоби колективного захисту (огородження, уловлюючі пристрої) чи пояс запобіжний з канатом страховочним при кладці стін на висоту до 0,7м від робочого настилу, якщо за зведеною стіною до поверхні стіни (перекриття) відстань більш 1,3 м;

В) зводити кожен наступний поверх будинку тільки після укладання перекриттів над зведеним поверхом;

Г) зашпаровувати порожнечі в плитах до їхньої подачі до місця кладки в проектне положення.

5. Муляри зобов'язані здійснювати кріплення запобіжного пояса в місцях, зазначених керівником робіт, при кладці:

А) карнизів, парапетів, а також вивірці кутів, чищенню фасадів, монтажі, демонтажі й очищенні захисних козирків;

Б) стін ліфтових шахт і інших робіт, виконуваних поблизу необгороджених перепадів по висоті 1,3м і більш;

В) стін товщиною більш 0,75м у положенні "стоячи" на стіні.

6. Перед початком кладки зовнішніх стін муляри повинні переконатися у відсутності людей у небезпечній зоні внизу, поблизу від місця роботи.

7. При переміщенні і подачі на робоче місце вантажопідйомними кранами цегли, керамічних каменів і дрібних блоків слід застосовувати піддони, контейнери і вантажозахватні пристрої, що виключають падіння вантажу. Муляри, що здійснюють стропування вантажу, повинні мати посвідчення стропальників і виконувати вимоги "Типової інструкції з охорони праці для стропальників".

8. Щоб уникнути падіння переміщуваних краном піддонів, що звільнилися від цегли, перед їхнім стропуванням необхідно грузнути їх у пакети.

9. При переміщенні вантажопідйомним краном елементів збірних будівельних конструкцій (плит перекриття, перемичок, сходових маршів, площадок і інших виробів) муляри зобов'язані перебувати за межами небезпечної зони, що виникла при переміщенні вантажів кранами. Наближатися до зазначених елементів допускається тільки на відстань не більш 0,5м після того, як вони будуть опущені над місцем установки в проектне положення.

10. Під час приймання елементів збірних будівельних конструкцій не слід знаходитися між прийнятими елементами конструкцій і найближчим краєм зовнішньої стіни.

11. Встановлювати елементи збірних будівельних конструкцій слід без поштовхів і ударів по змонтованих елементах будівельних конструкцій.

12. При монтажі перекриттів необхідно розкладати розчин лопатою з довгою рукояткою. Використовувати для цієї мети кельму не слід.

13. При виконанні робіт із пробивання борозен, припасуванню цегли і керамічних каменів сколюванням муляри зобов'язані користатися захисними окулярами.

14. При подачі матеріалів вручну в котловани або на нижчележачі робочі місця муляри зобов'язані застосовувати похилі жолоби з бічними бортами. Приймати матеріали, спущені по жолобі, слід після того, як припинений їхній спуск. Скидати матеріали з висоти не допускається.

15. При роботі з розчинами із хімічними добавками муляри зобов'язані застосовувати засоби захисту, передбачені технологічною картою на виконання зазначених робіт.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

16. У випадку несправності піддона з цеглою в момент переміщення його вантажопідйомним краном мулярам необхідно вийти з меж небезпечної зони і подати сигнал "Стій" крановику. Після цього цегла повинна бути опущена на землю і перекладена на справний піддон.

17. При виявленні тріщин або зсуву цегельної кладки варто негайно припинити роботу і сповістити про це керівнику.

18. У випадку виявлення зсуву ґрунту або порушення цілісності кріплення укосів виїмки муляри зобов'язані припинити кладку фундаменту, залишити робоче місце і повідомити про те, що трапилося, керівнику робіт.

Вимоги безпеки по закінченні роботи

19. По закінченні роботи муляри зобов'язані:

А) забрати зі стіни, риштовання і лісів сміття, відходи матеріалів і інструмент;

Б) очистити інструмент від розчину і забрати його у відведене для збереження місце;

В) упорядкувати і забрати в призначені для цього місця спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту;

Г) повідомити керівнику або бригадиру про всі неполадки, що виникли під час роботи.

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:

 Начальник 
 служби охорони праці _______________ 

 Начальник
 юридичного відділу __________________