Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для працівників, що виконують будівельно-монтажні роботи на риштованні із переміщуваним робочим місцем

 

 

ІНСТРУКЦІЯ  З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для працівників, що виконують будівельно-монтажні роботи на риштованні із переміщуваним робочим місцем

Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком виконання роботи на риштованні працівники зобов'язані:

  а) одержати завдання на виконання роботи в  бригадира або керівника і пройти інструктаж на робочому місці з урахуванням специфіки виконуваних робіт; б) надягти спецодяг, спецвзуття і каску встановленого зразка.

Після одержання завдання на виконання роботи на риштованні у  бригадира або керівника працівники зобов'язані:

  а) підготувати запобіжний пояс і перевірити його на відповідність вимогам безпеки; б) візуально перевірити справність механізмів, цілісність металоконструкцій риштовання, огороджень і страхувальних пристроїв; в) перевірити після включення приводу переміщення робочого місця дію механізмів, пристроїв безпеки, гальм на холостому ходу; г) перевірити наявність огородження небезпечної зони, що виникає при піднятих риштованнях; д) перевірити відсутність перешкод у зоні роботи і підняття риштовання.

Працівники не повинні приступати до виконання роботи на риштованні при наявності наступних порушень вимог безпеки:

  а) несправностей риштовання, зазначених в інструкції заводу-виготовлювача, при яких забороняється їхня експлуатація; б) відсутності огородження небезпечної зони, що виникає при переміщенні риштовання і роботі на них; в) перешкод (виступаючих предметів, оголених проводів працюючого крана) у зоні підйому і роботи риштовання. Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це працівники зобов'язані повідомити про них  бригадиру або керівнику робіт.

Вимоги безпеки під час роботи

При завантаженні риштовання будівельними матеріалами й інструментом працюючі на цьому риштованні зобов'язані стежити за рівномірністю розподілу вантажу на робочому місці і неперевищенням навантажень, установлених для даного виду риштовання.

До початку роботи на риштованні необхідно перевірити наявність огородження робочої зони, що виникає при виконанні різних операцій на риштованні.

Перед початком переміщення риштовання варто переконатися в справності гальм і стійкості елементів конструкції риштовання і тільки після цього продовжити підйом на необхідну висоту. Підйом або опускання риштовання потрібно здійснювати плавно і без ривків.

У процесі переміщення риштовання працівники, що обслуговують ці підмости, зобов'язані;

  а) не допускати перебування на риштованн осіб, що не беруть участь у виконанні робіт; б) не довіряти керування роботою механізмів по переміщенню робочого місця особам, що не мають відповідного посвідчення на право виконання цієї роботи; в) не допускати переміщення риштовання з вантажем, маса якого не відома; г) припинити роботу з риштовання при недостатнім освітленні,  снігопаді або тумані, що знижує видимість у межах фронту робіт.

При роботі на риштованні необхідно для страховки від падіння використовувати запобіжний пояс, який варто закріплювати до страховочному  каната або конструкції риштовання.

Розміщення матеріалів, інструменту й інших предметів на риштованн повинно бути таким, щоб виключалося їхнє падіння.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

При виникненні несправностей у конструкції риштовання, пульті керування приводом, засобах безпеки й інших відмовлень, що можуть привести до аварійної ситуації, працівники зобов'язані;

  а) припинити роботу до їхнього виправлення; б) опустити, по можливості, підмости в нижнє положення; в) довести до відома про несправності риштовання особу, відповідальну за їхній стан,  бригадира або керівника робіт.

При неможливості опускання несправного риштовання в нижнє положення працівникам варто сповістити про це керівнику, що повинний забезпечити евакуацію їх з висоти.

Вимоги безпеки по закінченні роботи

По закінченні роботи на риштованн працівники зобов'язані:

  а) опустити підмости в нижнє положення; б) очистити підмости від відходів будівельного матеріалу і сміття; в) виключити рубильник електромережі, що живить електроприводи риштовання; г) оглянути механізми і вантажні канати; д) повідомити керівнику  робіт або відповідальному про справний стан риштовання, а також про всі неполадки, що виникли під час  роботи або виявлених при їхньому огляді.

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:

 Начальник 
 служби охорони праці _______________ 

 Начальник
 юридичного відділу __________________