Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для бетонярів


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для бетонярів

1. Загальні положення.

Бетонярі при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в даній інструкції, розробленої з урахуванням будівельних норм і правил, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації застосовуваного устаткування і технологічного оснащення.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком роботи бетонники зобов'язані:

  пред'явити керівнику посвідчень про перевірку знань безпечних методів робіт і пройти інструктаж на робочому місці з урахуванням специфіки виконуваних робіт; надягти спецодяг, каску й спецвзуття встановленого зразка; одержати завдання на виконання роботи в чи бригадира керівника.

Після одержання завдання в бригадира або керівника бетонники зобов'язані:

  підготувати необхідні засоби індивідуального захисту і перевірити їхню справність; перевірити робоче місце й підходи до нього на відповідність вимогам безпеки; підібрати технологічне оснащення, інструмент, необхідні при виконанні роботи, і перевірити їхня відповідність вимогам безпеки; перевірити цілісність опалубки і підтримуючих лісів.

Бетонники не повинні приступати до виконання робіт при наступних порушеннях вимог безпеки:

  несправностях технологічного оснащення, засобів захисту працюючих і інструменту, зазначених в інструкціях заводів-виготовлювачів по їхній експлуатації, при яких не допускається їхнє застосування; несвоєчасному проведенні чергових іспитів (технічного огляду) технологічного оснащення, інструменту й пристосувань; несвоєчасному проведенні чергових іспитів або закінченні терміну експлуатації засобів захисту працюючих, установленим заводом-виготовлювачем; недостатньої освітленості робочих місць і підходів до них; ушкодженні цілісності або втраті стійкості опалубки або підтримуючих лісів.

Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це бетонники зобов'язані негайно повідомити про них бригадиру або керівнику робіт.

3. Вимоги безпеки під час роботи

При необхідності в процесі роботи переходу з одного робочого місця на інше бетонники повинні використовувати обладнані системи доступу (сходи, трапи, містки). Перехід по будівельних або конструкціях сход, що знаходиться на них, трапам, місткам, а також перебування на них працівників дозволяється за умови закріплення конструкцій відповідно до проекту. Перебування працівників на елементах будівельних конструкцій, утримуваних краном, не допускається.

При доставці бетону автосамоскидом необхідно дотримувати наступні вимоги:

  під час руху автосамоскида бетонники повинні знаходитися на узбіччі дороги в полі зору водія; розвантаження автосамоскида варто робити тільки при повній його зупинці і піднятому кузові; піднятий кузов варто очищати від налиплих шматків бетону совковою лопатою або шкребком із довгою рукояткою, стоячи на землі

При розвантаженні бетонозмішувача бетонникам забороняється прискорювати розвантаження лопатами й іншими ручними інструментами. Чищення і ремонт бетонозмішувача й інших машин, зайнятих на бетонних роботах, допускаються тільки після відключення від джерела живлення (зняття напруги) і вивішування на рубильнику плаката «Не включати - працюють люди!».

Для запобігання обвалення опалубки від дії динамічних навантажень (бетону, вітру і т. п.) необхідно влаштовувати додаткові кріплення (розчалювання, розпірки і т. п.) відповідно до проекту.

При прийомі бетонної суміші з бункерів (бадей) відстань між нижньою крайкою бункера (бадді) і раніше покладеним шаром або поверхнею, на яку укладається бетонна суміш, повинне бути не більш 1 м, якщо інші відстані не передбачені проектом. Укладати бетонну суміш в опалубку слід плавно, невеликими порціями, уникаючи можливості великих динамічних і ударних навантажень на опалубку й арматуру.

Монтаж, демонтаж і ремонт бетоноводів, а також видалення з них бетонної суміші, що затрималася, (пробок) варто виконувати тільки після зниження тиску в бетоноводі до атмосферного. Під час прочищення (іспиту, продувки) бетоноводів стисненим повітрям забороняється перебування працівників, не зайнятих виконанням цих робіт, на відстані ближче 10 м від бетоновода.

При подачі бетонної суміші конвеєром необхідне виконання наступних вимог:

Розташовувати верхній кінець конвеєра над вантажопідйомною площадкою на висоті не менш 0,5 м;

  стежити під час роботи за стійкістю конвеєра, а також справністю захисних огороджень і настилів, що обгороджують конвеєр у місцях проходів; очищати ролики і стрічку конвеєра від бетону, а також натягати й закріплювати стрічку тільки при виключеному електродвигуні і встановленої на пускачі напису «Не включати - працюють люди!».

При ущільненні бетонної суміші електровібратором бетонники зобов'язані виконувати такі вимоги:

  відключати електровібратор при перервах у роботі і переході в процесі бетонування з одного місця на інше; переміщати майданчиковий вібратор під час ущільнення бетонної суміші тільки за допомогою спеціальних гнучких тяг; виключати вібратор на 5-7 хв. для охолодження через кожні 30 - 35 хв. роботи; не допускати роботу вібратором із приставних сход; підвішувати електропроводку вібратора, а не прокладати по покладеному бетоні; закривати (ізолювати) від улучення вологи під час чи дощу рясного снігопаду вимикачі електровібратора.

Поливати водою покладений бетон слід тільки після зняття електричної напруги в мережі й вивішування на рубильнику плаката «Не включати - працюють люди!». Виконання робіт на ділянці електропрогріву, що перебуває під електричною напругою, забороняється. Відкриту (не забетоновану) арматуру залізобетонних конструкцій, зв'язану з ділянкою, що знаходиться під електропрогрівом, необхідно заземлити.

Розбирати й пересувати опалубку слід тільки з дозволу керівника робіт. Елементи розбірної опалубки необхідно опустити на землю, розсортувавши з видаленням виступаючих цвяхів і скоб, і складувати у штабель. Забороняються складувати елементи опалубки, що розбираються, на риштованнях (лісах) чи робочих настилах, а також скидати їх із висоти.

Бетонники, що працюють з електровібраторами, а також проводять електропрогрів, повинні працювати в діелектричних рукавичках і взутті.

Вимір температури бетону в зоні електропрогріву слід здійснювати дистанційними приладами після зняття електричної напруги.

При механічній обробці бетонних конструкцій не допускається виконання робіт при перебуванні людей нижче місця провадження робіт по одній вертикалі.

При укладанні бетону з хімічними добавками бетонники зобов'язані застосовувати засоби індивідуального захисту відповідно до технологічної карти на виконання зазначених робіт.

При пробиванні борозен у бетоні відбійним молотком бетонники зобов'язані користатися захисними окулярами.

Стропування бункера (бадді) повинна здійснюватися бетонниками, що мають посвідчення стропальника. При здійсненні цих робіт необхідно виконувати вимоги "Типової інструкції з охорони праці для стропальників".

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

При виявленні несправностей кріплення опалубки, засобів підкладання, засобів механізації або технологічного оснащення роботи необхідно призупинити й сповістити про це бригадиру або керівнику робіт.

При подачі бетону вантажопідйомним краном роботи повинні бути припинені в наступних випадках:

Зростанні швидкості вітру до 15 м/с і більш;

При грозі або тумані, що виключають видимість у межах фронту робіт.

5. Вимоги безпеки по закінченні робіт

По закінченні роботи бетонники зобов'язані:

  відключити від електромережі механізований інструмент і механізми, застосовувані під час роботи; очистити від забруднень після повної зупинки механізмів їхні частини, що рухаються; упорядкувати робоче місце; електровібратори й інші інструменти забрати у відведене для цього місце; повідомити бригадиру або керівнику робіт про всі неполадки, що виникли під час роботи.

УЗГОДЖЕНО:

 Інженер з охорони праці _______________