Сегодня: 18 | 05 | 2022

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Тип фільтру

Призначення

Технічний стан

Система управління

Вимірювальні прилади

Тиск, Па

До фільтру

Стат.

Динам.

Після фільтру

Стат.

Динам.

8. Обстеження калориферів, зволожувачів, теплообмінників

Тип

Призначення

Технічний стан

Система управління

Вимірювальні прилади

Тиск, Па

До калорифера

Стат.

Динам.

Після калорифера

Стат.

Динам.

Температура, 0С

До калорифера

Після калорифера

Відносна вологість, %

До калорифера

Після калорифера

Потужність, кВт

Номінальна

Фактична

9. Обстеження повітропроводів

Загальна довжина повітроводів li, м

Швидкість повітря vi, м/с

Загальний перепад тиску Dpi, Па

Переріз, мм2

“___” _________ 200__р. _________ /_________________/

Дата заповнення Підпис ПІБ

АНАЛІЗ

Результатів обстеження примусової СВіК громадської буділві____________________________

1. Оцінка ефективності роботи системи

Вузол

Перепад тиску Dp, Па

Витрата повітря q, м3/с

Енергоспожи-вання P, кВт

Приток повітря

Система повітропроводів

Шумопоглинач

Фільтр

Шибер

Нагрівач/охолоджувач

Зволожувач/осушувач

Теплообмінник

Вентилятор

Видалення повітря

Система повітроводів

Шумопоглинач

Фільтр

Шибер

Нагрівач/охолоджувач

Зволожувач/осушувач

Теплообмінник

Вентилятор

Загальне / середнє значення

Загальне ККД:

SEL-фактор:

2. Оцінка ефективності роботи повітроводів

Переріз, мм2

Питомий опір, Па/м

3. Оцінка ефективності роботи фільтрів

Фактичний перепад тиску, Па

Номінальний перепад тиску, Па

4. Оцінка ефективності роботи теплообмінників

Формула

Значення

Температурний ККД

Вологісний ККД

Необхідна потужність

,

R - фактична густина повітря,

H1, h2 – ентальпія, знаходиться за h-d діаграмою

Загальний ККД

Теоретичний

Фактичний

Фактичний перепад тиску

Dрф=рдо–рпісле

5. Оцінка ефективності роботи зволожувачів

Необхідна потужність

,

R - фактична густина повітря,

H1, h2 – ентальпія, знаходиться за h-d діаграмою

Загальний ККД

Теоретичний

Фактичний

Фактичний перепад тиску

Dрф=рдо–рпісле

6. Оцінка ефективності роботи вентиляторів