Сегодня: 07 | 12 | 2021

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Основне теплове навантаження: опалення та гаряче водопостачання (ГВП), мають різні добові та сезонні графіки та потребують теплоти різного потенціалу. Тому основним призначенням теплового пункту є забезпечення вказаних теплоспоживаючих систем теплоносієм з необхідними параметрами (витратою та температурою) без перевитрати теплоти у порівнянні з розрахунковими. Основними розрахунковими параметрами є витрати теплоти мережевої води та температура зворотної мережевої води. Задачею енергетичного обстеження є визначення фактичних значень основних параметрів за допомогою вимірювальних приладів та співставлення їх з розрахунковими значеннями.

Визначення розрахункових теплових навантажень. Розрахункове навантаження на опалення визначають або з договору з теплопостачальною організацією, або безпосередньо з проекту будівлі чи теплового пункту. При відсутності цих матеріалів розрахункове теплове навантаження варто визначати згідно ДБН В.2.6-31:2006 [1].

Розрахункове навантаження ГВП визначають також з проекту будівлі чи теплового пункту. За відсутністю таких даних розрахункове навантаження ГВП можна визначити по витраті в літрах за добу гарячої води з температурою 65оС на одного працюючого.

Визначення розрахункових витрати теплоносія на теплових пунктах та температури зворотної мережевої води. Для оцінки ефективності використання теплоти на потреби опалення та ГВП варто визначити необхідну для даних умов витрату теплоносія, що забезпечує відоме теплове навантаження. Методика визначення розрахункової витрати теплоносія наведена в «Нормах та вказівках по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні. КТМ 204 Україна 244-94.-К.:ЗАТ «ВІПОЛ»,-2001.-376с.»[2].

Методика вимірювання параметрів систем опалення. При проведенні вимірювань параметрів опалення проводять заміри наступних параметрів:

Витрати мережевої води та води квартальної мережі при незалежній схемі. Температури мережевої води в квартальній мережі. Середньої температури повітря в опалювальних приміщеннях. Тиску мережевої води та в квартальній мережі при незалежній схемі.

Оскільки добовий графік навантаження опалення достатньо стабільний, слід вести вимірювання параметрів теплоносія протягом декількох діб з інтервалом 2-3 години. Доцільно провести вимірювання протягом декількох діб з різними температурами зовнішнього повітря і відповідно температурами мережевої води.

Методика вимірювання параметрів систем ГВП. В системі ГВП варто вимірювати наступні параметри:

Витрату (холодної водопровідної води на ГВП; гарячої водопровідної води після другого ступеню підігрівача ГВП; води в системі рециркуляції мережевої води на другому ступені підігрівача). Температуру (по тракту водопровідної води на вході і виході з першого та другого ступенів підігрівача, в рециркуляційній лінії; по тракту нагріваючої мережевої води на вході й виході з першого та другого ступеню підігрівача). Тиск по тракту водопровідної та мережевої води до і після першого та другого ступенів підігрівача.

Оскільки графік навантаження ГВП має різко виражений нерівномірний характер, вимірювання цих параметрів слід вести за допомогою автоматизованої системи вимірювань з інтервалом вимірювання 5 хвилин. Вимірювання необхідно проводити як в робочі, так і в вихідні дні.

Система водопостачання

Необхідно підготувати схему водопостачання, з зазначенням розмірів труб, насосів та їх характеристик. Для схеми водопостачання необхідно провести заміри:

1. Витоків та невиробничих витрат.

2. Тиску.

3. Витрати води.

Необхідно провести дослідження робочих характеристик насосів (ККД, коефіцієнтів завантаження та потужності, наявності систем регулювання, режим роботи).

Холодильна система

При аудиті необхідно вивчити параметри холодильних установок, режим їх роботи та завантаження. При цьому варто мати на увазі, що всі холодильні установки повинні працювати тільки тоді, коли вони завантажені. Необхідно дослідити:

Характеристики електроприводів компресорів, вентиляторів та насосів (ККД, коефіцієнт завантаження, cosj). Системи регулювання температури у споживача. Дотримання параметрів холодильного циклу. Стан теплоізоляції трубопроводів та камер. Витрату охолоджувальної води та її температуру на вході та виході.

Системи вентиляції та кондиціонування

Основними характеристиками, які повинні визначатися при обстеженні систем вентиляції є:

Фактичні коефіцієнти завантаження та включення. Час роботи установок протягом доби. Температура повітря всередині приміщень. Середня температура зовнішнього повітря. Кратність повітрообміну.

Для визначення фактичних режимів роботи та відповідності обраної системи кондиціонування характеристикам приміщення здійснюються заміри:

1. Розмірів приміщення.

2. Температури повітря в приміщенні.

3. Відносної вологості повітря.

4. Швидкості повітря.

5. Температури повітря, що подається взимку та влітку.

6. Температури зовнішнього повітря.

7. Повітрообміну.

8. Інфільтрації повітря.