Сегодня: 07 | 12 | 2021

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

3. звітна документація по комерційному та технічному обліку енергоносіїв;

4. добові, тижневі, місячні графіки навантаження;

5. рахунки від постачальників енергоносіїв;

6. технічна документація на обладнання (технологічні схеми, специфікації, паспортні дані, і т. д.);

7. звітна документація по ремонтних, налагоджувальних, випробувальних, енергозберігаючих заходах.


1.2.2 Інструментальне обстеження

Інструментальне обстеження проводиться для отримання повної інформації необхідної для оцінки ефективності енерговикористання, або при виникненні сумніву в достовірності наданої інформації.

Для проведення інструментального обстеження повинні застосовуватися стаціонарні або переносні спеціалізовані прилади.

При проведенні вимірювань необхідно максимально використовувати існуючі на об’єкті системи обліку енергоносіїв.

При інструментальному обстеженні громадська будівля ділиться на категорії споживачів енергії, які підлягають комплексному обстеженню, серед них:

· Конструкція будинку

· Котельна установка

· Система електропостачання

· Система опалення

· Подача гарячої води

· Система водопостачання

· Холодильна система

· Системи вентиляції і кондиціонування

· Устаткування, що споживає електроенергію

· Устаткування, що працює на газі / нафтопродуктах

· Офісне устаткування, різнорідне енергоспоживання

· Освітлення

· Устаткування підприємств громадського харчування

· Устаткування пралень

· Інші споживачі.

Конструкція будівлі

В процесі енергетичного обстеження конструкції будівлі вимірюються:

Коефіцієнти теплопередачі стін, перекриттів, віконних прорізів. Площа вікон. Середня кратність повітрообміну за опалювальний період. Фактична температура зовнішнього повітря та приміщень. Витрати електроенергії, теплової енергії, газу, гарячої, та холодної води за добу.

Для оцінки енергетичної ефективності будівлі необхідно скласти енергетичний паспорт. Детальніше про особливості складання енергетичного паспорту будівлі буде розглянуто в розділі 2.

Система електропостачання

До системи електропостачання входять понижувальні трансформатори та електричні мережі напругою 0,4 кВ та 6 або 10 кВ. Першим кроком дослідження є складання схеми електропостачання громадської будівлі (якщо такої немає). Схема складається від точки розділу з енергосистемою до електроприймачів. На схемі електропостачання помічаються точки, в яких необхідно проводити інструментальне дослідження. Для понижувальних трансформаторів записуються показники лічильників активної та реактивної енергії, через кожну годину протягом доби та показники якості напруги (відхилення, коливання, несиметрія, несинусоїдальність) протягом доби. Для мереж до і вище 1кВ визначаються їх параметри (тип, перетин, довжина, спосіб прокладення) та записуються графіки струму в період максимуму навантаження протягом години.

Продемонструємо, на прикладі енергетичного обстеження засобів обліку електроенергії, алгоритм проведення енергетичного обстеження системи обліку енерговикористання.

Обстеження системи обліку електричної енергії проводиться з метою:

1. визначення відповідності системи обліку електричної енергії об'єкта вимогам нормативних документів за наступними показниками:

§ похибки вимірів;

§ забезпечення обліку по тарифних зонах доби на об'єктах;

§ автоматизація процесів збору та обробки інформації;

2. встановлення вимог до технічного переоснащення системи обліку електричної енергії об'єкта обстеження;