Сегодня: 07 | 12 | 2021

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Qd - теплові втрати, Вт:

Vопал—опалювальний об’єм будівлі, м2;

V – швидкість, м/с;

Hу - ККД вентилятора;

Hп - ККД електропривода;

Hт - ККД транспорту повітря;

J - відносна вологість, м2;

R – густина, кг/м3;

ζ - коефіцієнт опору;

Інші символи:

Cosφ – коефіцієнт потужності;

Скорочені назви:

ПЕР – паливно-енергетичні ресурси;

ІТП – індивідуальний тепловий пункт;

ГВП – гаряче водопостачання;

АСКОЕ – автоматизована система контролю та обліку електоренергії;

ЦТП – центральний тепловий пункт;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

ЧПВ - чиста поточна вартість;

ВСР - внутрішня ставка рентабельності;

СЕП – система електропостачання;

СВіК - система вентиляції і кондиціонування повітря;

SEL – питома витрата потужності на транспорт повітря, Вт/м3/с, Дж/м3

МЕЗ – можливість енергозбереження;

ЕА – енергетичний аудит;

БО – бюджетна організація;

ВСТУП

Наявні системи енергозабезпечення будівель побудовані на базі типових рішень і характеризуються низькою запроектованою ефективністю та перевитратами в споживанні енергії в порівнянні з проектними показниками. Вибір технічних рішень, що забезпечують збільшення ефективності, аналіз ефективності споживання енергії базується на проведенні енергетичного обстеження. Енергетичний аудит є основою для регулювання взаємовідносин між споживачами та постачальниками енергії, тому процедури, засоби та методи енергетичного аудиту мають проходити крізь науково-технічне обгрунтування.

Положення про порядок організації енергетичних обстежень, затверджене наказом Держкоменергозбереження України від 29.04.1999 р. за № 27, стосується тільки нормативних та правових засад проведення енергетичних обстежень.

В Україні на енергопостачання будівель витрачається біля 40% паливно-енергетичних ресурсів. При цьому є технічна та економічна доцільність зменшення цих витрат більш ніж на третину.

Під впливом передових західних технологій в Україні збільшується використання різних приладів, систем, технічних засобів та рішень для підвищення ефективності використання енергії, тому науково-технічний аналіз процедури, методів та засобів енергетичного аудиту стає актуальним.

Мета роботи:

Розробити науково-методичне забезпечення енергетичного аудиту будівель.

Провести аналіз та надати методичні рекомендації щодо:

· процедури, порядку та змісту енергетичного обстеження;

· підвищення ефективності енергетичного обстеження;