Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для оббивальника виробів з деревини

 

ІНСТРУКЦІЯ  З ОХОРОНИ ПРАЦІ для оббивальника виробів з деревини

І. Загальні положення

1.1.  Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Оббивальник виробів з деревини повинен пройти інструктаж з питань охорони праці у керівника робіт перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в “Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці”, в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис інструктую чого і працівника.

1.2. Робота оббивальника виробів з деревини включає в себе оббивальні роботи по виготовленню м’яких меблів різних стилів по кресленнях, малюнках та ескізах. Оббиває і ремонтує меблі складної конфігурації всіх епох. Виконує зовнішню і внутрішню оббивку та обклейку найбільш цінними синтетичними матеріалами.

1.3. Робітники, які виконують оббивальні роботи повинні бути проінструктовані по інструкціям з охорони праці з основної професії.

За невиконання даної інструкції робітник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.4. До роботи на оббивальних машинах допускаються особи віком не молодші 18 років, які пройшли медичне обстеження, професійне навчання, вступний інструктаж з охорони праці, та інструктаж по пожежній безпеці, інструктаж на робочому місці.

1.5. Оббивальник виробів з деревини повинен:

1.5.1. Знати устрій і методику роботи оббивальної машини. Вивчати та удосконалювати методи безпечного виконання робіт на ній.

1.5.2. Не приступати до роботи на несправній машині, несправному інструменті, при відсутності або несправності огорож та запобіжних пристосувань, блокуючих пристроїв. Забороняється самостійно проводити ремонт механічного та електричного обладнання оббивальної машини.

1.5.3. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.5.4. Не допускати сторонніх осіб до свого робочого місця.

1.5.5. Пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.

1.5.6. Вміти подавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.5.7. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

1.5.8. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та по якій проінструктована.

1.5.9. Не захаращувати своє робоче місце.

1.5.10. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

1.5.11. Працювати тільки на справних оббивальних машинах та користуватись справним інструментом та пристосуваннями.

1.5.12. Користуватись спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту.

1.5.13. Спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту робітники забезпечуються по основній професії.

1.6. За невиконання даної інструкції робітник несе відповідальність згідно з діючим законодавством.

1.7. Основні шкідливі та небезпечні фактори, які діють на робітників, які працюють оббивальниками виробів з деревини:

1.7.1. Падіння предметів;

1.7.2. Ураження електричним струмом;

1.7.3. Можливість травмування в результаті зриву шлангів стиснутого повітря. Приєднання шлангів до пневматичного інструменту і з’єднання шлангів між собою повинно бути надійним і виконуватися тільки з допомогою штуцерів і стяжних хомутів.

1.7.4. Можливість травмування пальців рук скобами з пневматичного пістолету. Необхідно бути обережним при роботі з пневматичним пістолетом. Віддаль між рукою, яка тримає матеріал, і пневматичним пістолетом повинна бути не менше 100 мм. Для підтягування пружин при кріпленні їх до дерев’яної рамки з допомогою пневмопістолетів користуватися спеціальним гачком.

1.7.5. Можливість травмування пальців рук та інших частин тіла пошивочною голкою і молотком. Дотримувати обережність при роботі з ручним інструментом (голка, молоток). Робоче місце обладнується спеціальним пристроєм для зберігання голок.

1.7.6. Можливість одержання забоїв тіла при переміщенні виробів. Узгодженість свої дій з діями інших робітників.

1.7.7. Можливість травмування робітників при роботі з машинами та механізмами, які обертаються. Такі машини та механізми треба огороджувати.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Виконати зовнішній огляд робочого місця і звернути увагу на:

-  відсутність сторонніх предметів на робочому місці;

-  в можливості зручного підходу для виконання технологічних операцій;

-  в присутності та справності ручного інструменту і пристосувань;

-  в присутності огороджень і надійності їх кріплення.

2.2. Перевірити:

-  умови шлангів, зажимів і штуцерів;

-  огородження передач;

-  кінцеві вимикачі.

2.3. Про всі зауваження, які помічені перед початком роботи, доповісти майстру. До роботи приступати тільки після їх усунення.

ІІІ. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Бути обережним під час роботи з ручним інструментом (пневмопістолетом, молотком, голкою тощо).

3.2. Використовувати інструмент за призначенням..

3.3. При кріпленні пружин до дерев’яної рами за допомогою пневмопістолета, користуватися спеціальним гачком для підтягування пружин.

3.4. Не допускати розкидання цвяхів, провисання шпагату в стягальну голку.

3.5. По закінченні прошивних робіт голку прибрати в спеціальний пристрій.

3.6. Слідкувати за справністю шлангів та їх кріпленні в місцях з’єднання.

3.7. Не допускати закручення шлангів та падіння пневмоінструменту.

3.8. Не оброблювати деталі і не використовувати матеріали, які мають дефект (відколи, защепни, загусенці тощо).

3.9. При виконанні прошив очних робіт вручну, користуватися напульсниками.

3.10. Узгоджувати свої дії з діями інших робітників або з діями напарника.

3.11. Складувати готові вироби в спеціально відведене місце висотою не більше 1,7 м від підлоги.

3.12. Слідкувати за тиском повітря в мережі (тиск не повинен перевищувати 0,4 – 0,5 МПа).

3.13. Не поправляти вироби руками після того, як вони зажимаються.

3.14. Користуватися встановленими огородженнями і не виводити їх з ладу.

3.15. Слідкувати за станом шлангів стиснутого повітря або маслопроводу. В місцях з’єднання шланги не повинні пропускати повітря, а маслопроводи – масло.

3.16. При пропусканні повітря або масла, виникненні звуків у пневматичній мережі виключити стапель і подачу повітря (масла). Повідомити про це майстра.

3.17. Не передавати свою роботу і управління стапелем стороннім особам.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце.

4.2. Зняти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту.

4.3. Вимити руки та обличчя.

4.4. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

V. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. Аварійна ситуація може виникнути у разі падіння предметів, виходу з ладу обладнання, ураження електричним струмом та інше.

5.2. При виникненні аварійної ситуації необхідно припинити роботи, виключити обладнання, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про те, що сталося керівника робіт.

5.4. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати “швидку допомогу”.

_____________________ _____________________ _____________________
 (посада керівника (особистий підпис) (прізвище, ініціали)
 - розробника)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
Служби охорони праці
Підприємства __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог __________________ ________________________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)