Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для розкрійника

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для розкрійника

1. Загальні вимоги безпеки.

1.1 До роботи в якості розкрійника допускаються чоловіки і жінки, що досягли віку 18 років, які пройшли навчання з безпечної роботи на розкрійних машинах (стрічкових та дискових). Робота розкрійних машинах відноситься до робіт із підвищеною небезпекою, тому працівник проходить навчання, здає залік з оформленням акту про допуск до роботи.

1.2 На робочому місці працівник одержує первинний інструктаж по безпеці праці і проходить: стажування; навчання устрою і правилам експлуатації використовуваного устаткування; санітарно-гігієнічну підготовку; перевірку знань по електробезпечності (при використанні устаткування, що працює від електричної мережі), теоретичних знань і придбаних навичок безпечних способів роботи.

1.3 Під час роботи працівник проходить:

    навчання безпеки праці по діючому устаткуванню кожні 2 роки, а по новому обладнанню – у міру його надходження на місце роботу, але до моменту пуску цього устаткування в експлуатацію; перевірку знань безпеки праці – щорічно; перевірку знань по електробезпечності (при використанні устаткування, що працює від електричної мережі) – щорічно; перевірку санітарно-гігієнічних знань – один раз у рік; періодичний медичний огляд;

Повторний інструктаж із безпеки праці на робочому місці працівник повинний проходити один раз у 3 місяці.

1.4 Під час роботи на працівника можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори :

·  Напруга живлення установки (380 В);

·  Рухливий та ріжучий стрічковий (дисковий;

·  Пил, що утворюється при різанні тканини;

·  Пил, що утворюється при заточці ножів;

1.5 Працівник повинен бути забезпечений санітарним одягом, засобами індивідуального захисту і сан обладнанням.  Норми безкоштовної видачі, що рекомендуються, спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту:

·  фартух бавовняний – на 4 місяці;

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Переконатися в справності спеціального одягу (фартух бавовняний ), взуття повинно бути стійким, на низькому каблуці, забрати волосся під головний убір.

2.2. Провірити своє робоче місце. Переконатися, що воно достатньо освітлене і не загромаджене.

2.3. Провірити шляхом зовнішнього огляду наявність і кріплення заземлюючого проводу, переконатися у відсутності механічного пошкодження електричного шнура, що відсутні оголені проводи.

2.4. Переконатися в справності розкрійної машини: кнопок пульта керування, огороджувальних та запобіжних пристосувань, наявність стрічкоуловлювача.

2.5. Перевірить шляхом огляду по всій довжині стрічкового ножа заточку, надійність кріплення, відсутність задирів, натяг, напрям руху( повинен бути зверху вниз), роботу запобіжника від порізу рук, (при крайньому нижньому положенні запобіжник від порізу рук повинен закрити всі леза ріжучої частини ножа).

2.6. Почистити й змастити механізми розкрійної машини.

2.7. При роботі на ручній розкрійній машині – почистіть направляючу канавку ножа, попередньо відключіть машину від електромережі, видаліть залишки тканини та бруд біля роликів під платформою машини.

2.8. В дисковій розкрійній машині перевірте, щоб ріжучий диск крутився відповідно стрілки на корпусі машини.

2.9. В ручній розкрійній машині з вертикальними ножами перевірте й відрегулюйте ножі запобіжної лапки.

2.10. Перед пуском розкрійної машини переконайтесь, що в небезпечних місцях нікого немає і тільки тоді запускати машину.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Перед розкроєм настилу опустіть вниз запобіжну лапку( щиток), закрийте не робочу частину ріжучого ножа та закріпіть положення регулюючим гвинтом. Не допускається розкривати настили з відкритою вище настилу поверхні ножа.

3.2. При розкрої настилу слідкуйте, щоб пальці рук, що придержують настил, не перетинали лінії розрізу, як при прийманні, так і при зворотному переміщенні настилу (пачки крою).

3.3. Заточку стрічкового ножа виконуйте тільки за допомогою пристосування для механічної заточки ножа, розміщеного усередині корпуса машини. Оглядове вікно заточного пристосування повинно мати прозорий захисний екран. Ширина стрічкового ножа після заточки повинна бути не менше 5 – 6 мм.

3.4. Перевіряйте ширину стрічкового ножа після заточки тільки при повній зупинці стрічки, використовуючи при цьому вимірювальне пристосування. Не дозволяється перевіряти стрічковий ніж руками.

3.5. Перевірку гостроти заточки ножа проводиться за допомогою відходів розкрою.

3.6. Регулювання натягу стрічкового ножа виконується повільним обертанням регулюючого гвинта.

3.7. Гальмування стрічки, шківа машини після виключення електродвигуна або при обриві стрічки тільки гальмівним пристроєм.

3.8. При вирізанні на стрічковій машині дрібних деталей – застосовуйте спеціальне обладнання, яке виключає можливість травмування пальців ніг.

3.9. При розкрої настилів із штучних полотен - на верхній шар накладайте папір та закріплюйте зажимами зі сторони, протилежної розкроюванню.

3.10. Для уникнення оплавлення синтетичних тканин при розкрої використовуйте спеціальне мастило стрічкового ножа

3.11. Під час розкрою не проводьте заточку та правку ножа.

3.12. Своєчасно викликайте ремонтників для заміни вкладишів ножової пластини стаціонарної стрічкової машини через їх відпрацювання.

3.13. При затягуванні настилу - забороняється на ходу машини витягувати крій з щілини ножової пластини.

3.15. У випадку припинення подачі електроенергії – вимкніть машину, при відновленні подачі електроенергії – запускайте машину самостійно.

3.16. При любих несправностях – обриві стрічкового ножа, запаху горіння, незрозумілих шумів, поколювання рук при доторканні до корпусу машини – негайно вимкніть машину, викличте ремонтників, повідомте майстру або іншому керівнику підрозділу.

3.17. Після усунення несправності запускайте машину тільки з дозволу ремонтника або майстра.

3.18. При любих перервах у роботі – вимикайте розкрійну машину.

3.19. Використані стрічкові ножі не кидайте урни спільного користування, зв’язуйте в рулончики та виносьте в місця збору металобрухту.

3.20. Запасні стрічкові ножі зберігайте в захищених місцях.

3.21. Для прибирання відходів тканини зі столу розкрійної машини (стрічкової) , вимкніть машину, дождіться повної зупинки стрічки (ножа) й виконайте прибирання щіткою або віником.

3.22. Не допускайте до роботи на машині сторонніх осіб, не відволікайтесь на розмови, інші роботи, не дозволяйте відволікати вас.

3.23. Тримайте в чистоті та порядку робоче місце, не загромаджуйте проходи, регулярно прибирайте його (робоче місце), слідкуйте за чистотою покриття столу.

3.15. Прибирання виконуйте при повному відключенні електрообладнання від мережі.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи.

4.1. Вимкніть машину, дождіться повної зупинки стрічки (ножа), почистіть, змастіть машину.

4.2. Приберіть інструмент, пристосування та матеріалів відповідне місце. Ручну розкрійну машину залишайте тільки посередині столу.

4.3. Ретельно прибрати робоче місце й винести сміття з цеху, здати зміннику.

4.4. Про всі зауваження й несправності обладнання доповісти майстру або іншій посадовій особі.

4.5. Зняти спеціальний одяг (фартух бавовняний ), виконати заходи особистої гігієни.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Негайно зупиніть роботу, не допускайте в небезпечну зону сторонніх осіб.

5.2. При відчутті дії електроструму в любій частині устаткування – вимкніть її від мережі, повідомте майстра, викличте електрика.

5.3. Знати місце розташування загального вимикача загальної електромережі цеху, дільниці, уміти вимикати в аварійній ситуації й у випадку поразки електрострумом працівника цеху.

5.4 При порятунку потерпілого від дії електричного струму не допускається торкатися відкритих частин тіла без засобів захисту, Дозволяється брати потерпілого за сухий одяг, використовувати захисні ізолюючі засоби, сухий матеріал, вироби.

5.5. Якщо є потерпілі, зробіть їм першу медичну допомогу, а в разі необхідності – викличте швидку медичну допомогу. тлф.- 03

5.4.При загоранні електропроводки гасіть її використовуючи сухий пісок, порошковий або вуглекислотний вогнегасник.

Гасити водою електроустановки Забороняється із-за можливості поразки електрострумом!

5.5. При виникненні пожежі

·  негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону тлф.- 01 . При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

·  ужити (по можливості) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

·  повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового по об'єкту;

·  у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

Полум'я варто гасити вуглекислотними вогнегасниками, азбестовими покривалами й піском.

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:

 Начальник 
 служби охорони праці _______________ 

 Начальник
 юридичного відділу __________________