Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для електрослюсарів будівельних

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для електрослюсарів будівельних

Електрослюсарі будівельні (далі —"електрослюсарі") при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в "Типовій інструкції з охорони праці для працівників будівництва, промисловості будівельних матеріалів і житлово-комунального господарства", даної інструкції, розробленої з урахуванням будівельних норм і правил, Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації устаткування, що обслуговується, і технологічного оснащення.

Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком роботи електрослюсарі зобов'язані.

  а) пред'явити керівнику посвідчення про перевірку знань безпечних методів робіт і пройти інструктаж на робочому місці по специфіці виконуваної роботи; б) надягти спецодяг, спецвзуття й каску встановленого зразка,

Після одержання завдання в чи бригадира керівника робіт електрослюсарі зобов'язані:

  а) підготувати необхідні засоби індивідуального захисту, перевірити їхню справність; б) перевірити робоче місце й підходи до нього на відповідність вимогам безпеки, при необхідності виконати заходи, зазначені в наряді-допуску; в) підібрати інструмент, устаткування і технологічне оснащення, необхідні при виконанні робіт, перевірити їхню справність і відповідність вимогам безпеки.

Електрослюсарі не повинні приступати до роботи при наступних порушеннях вимог безпеки:

  а) несправності технологічного оснащення, пристосувань і інструменту, зазначених в інструкціях заводів-виготовлювачів, при яких не допускається їхнє застосування; б) несвоєчасному проведенні чергових іспитів засобів захисту або закінченні терміну їхньої експлуатації, установленого заводом-виготовлювачем; в) відсутності огороджень небезпечних зон неізольованих частин електроустановок; г) відсутності або несправності лісів, настилів, риштовання або інших засобів підмощення, наявності необгороджених прорізів і перепадів по висоті в зоні провадження робіт; д) відсутності видимих розривів електричних ланцюгів, по яких може бути подана напруга на місце робіт, і захисного заземлення відключеної частини електроустановки; е) недостатньої освітленості або при захаращеності робочих місць і підходів до них.

Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це самостійно електрослюсарі зобов'язані повідомити чи бригадиру керівнику робіт.

Вимоги безпеки під час роботи

У процесі роботи електрослюсарі зобов'язані дотримувати наступні вимоги безпеки:

  а) надягати захисні окуляри при рубці металу зубилом; б) обпилювати крайки металевих деталей і очищати їх від зазублин при обробці; в) розрізати труби з пластмас ручними чи механізованими різальними інструментами. Не допускається застосування абразивних відрізних кіл для різання труб із пластмаси; г) робити заготівлю сталевих чи пластмасових труб на стендах або підлозі. Забороняється заготовлювати й гнути труби на настилах засобів підмощення; д) перевіряти металевим стрижнем збіг отворів при стикуванні шин, шаф і вузлів устаткування.

Для перенесення й збереження інструментів і дрібних деталей електрослюсарі зобов'язані використовувати індивідуальні сумки або портативні інвентарні ручні шухляди.

При застосуванні вантажопідйомних механізмів стропування виробів, конструкцій і матеріалів повинні здійснювати електрослюсарі, що мають посвідчення стропальника.

Стропить електрошкафи, трансформатори й інше устаткування потрібно за спеціальні піднімальні гаки (рими-болти), передбачені заводом-виготовлювачем.

Електрослюсарям забороняється робити які-небудь роботи без зняття напруги або відповідно до експлуатації електроустановок на будівельному майданчику.

До роботи з електроінструментом допускаються електрослюсарі, що мають кваліфікаційну групу по електробезпечності не нижче другої.

При роботі з електрифікованим інструментом електрослюсарям забороняється:

  а) передавати його для роботи не атестованим особам; б) працювати з приставних сход; в) залишати електроінструмент без нагляду включеним в електричну мережу.

При роботі на заточувальних верстатах електрослюсарі зобов'язані:

  а) перед включенням верстата переконатися в наявності й надійності кріплення огородження абразивного кола, а також у правильності установки зазору між робочою поверхнею кола й упором; б) користатися захисними екранами або захисними щитами з оргскла, а також захисними окулярами; в) підводити інструмент, що заточується, чи деталь до кола поступово для запобігання небезпеки заклинювання й розриву кола. Забороняється робити обробку деталей на бічних (торцевих) поверхнях абразивного крута.

При спільній роботі зі зварником електрослюсарі зобов'язані:

  а) застосовувати захисні окуляри; б) охороняти газові балони від ударів, різких поштовхів і падінь, переміщати їх на призначених для цього носилках або візках; в) не допускати використання відкритого вогню поблизу генератора й контакту олії з кисневим балоном.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

При виникненні в зоні роботи небезпечних умов праці (порушення огороджень, несправність заземлення, утрата стійкості конструкцій або засобів підмощування, появу запаху газу і т. п.) електрослюсарі зобов'язані припинити роботи і сповістити про це бригадиру або керівнику робіт.

При загорянні матеріалів і устаткування електрослюсарі зобов'язані вжити заходів до гасіння пожежі власними силами за допомогою вуглекислотних вогнегасників і інших підручних засобів (піску, повстяної тканини і т. п.). При неможливості ліквідації пожежі власними силами варто викликати пожежну охорону і повідомити бригадиру або керівнику робіт.

Вимоги безпеки по закінченні роботи

По закінченні роботи електрослюсарі зобов'язані:

  а) відключити електроустаткування й інструмент від електромережі; б) упорядкувати робоче місце; в) забрати плакати й інструмент у відведене для цього місце; г) забрати засоби індивідуального захисту й спецодяг у місце збереження; д) про всі порушення вимог безпеки, що мали місце в процесі роботи, повідомити бригадиру

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:

 Начальник 
 служби охорони праці _______________ 

 Начальник
 юридичного відділу __________________