Сегодня: 17 | 10 | 2021

ПЕРЕЛІК Документів, що підтверджують готовність підприємства (об"єкта) до початку роботи згідно з Законом України про охорону праці

ПЕРЕЛІК Документів, що підтверджують готовність підприємства (об"єкта) до початку роботи згідно з Законом України про охорону праці

Установчі документи (свідоцтво про рееєстрацію) підприємства. Статут підприємства. Ліцензії на види діяльності, вказані в заяві, якщо їх одержання передбачено законодавством. Biдомостi про структуру підприємства (перелік служб i посадових oci6, що забезпечують вирішення конкретних питань). Документи, що підтверджують обученність керівників, ITP та робітників з питань охорони праці, а також по професіям, якщо вони пов"язані з підвищеною небезпекою. Списки po6iтників, що виконують роботи з підвищенною небезпекою. Положення про систему управління охороною npaцi. Положення про службу охорони npaцi підприємства. Положення про навчання з питань охорони праці. Посадові інструкції на керівних ociб та перелік інструкцій з охорони npaцi при проведенні робіт. Перелік нормативних документів, що використовуються при проведенні робіт з підвищенною небезпекою.

12.  Довідка про устаткування. прилади. наявність зареєстрованих в
Держнаглядохоронпраці пacпopтів на котельне обладнання, ємкості, що працюють під тиском, підйомні споруди, технологічний транспорт та іншe обладнання, що підлягає реєстрації, контрольну-вимірювальну апаратуру (дата перевірки), стан обладнання.

Проектно-конструкторська i технологічна документація об''ектів експертизи (якшо це - технологічний процес або зaci6 виробництва). Відомості про виробничі приміщення (акти вводу в ексмлуатацію або висновок архітектурно-будівельного нагляду), наявність служби догляду будівель i споруд. Технічний стан будівель. споруд та їх паспортизація. Відомість про атестацію робочих місць, паспортизація засобів колективного захисту... вентиляційних систем, наявність викидів і скидів шкідливих речовин у навколішнє природне середовише. Caнітарно-гігієнічнi умови роботи (засоби індивідуального захисту, режим npaцi, медогляди). Відомості про технологічний процес (пояснювальна записка). Дозвіл на початок роботи виданий органом державного
пожежного нагляду та висновок санепідемстанції. Висновок нагляду за ядерною i радіаційною безпекою та нагляду по ефективному i раціональному використанню газового палива (при необхідності). Довідка про утилізацію відходів. Відомості про страхування.

Для промислового об"єкта, що здається в експлуатацію:

Проект, згідно з яким побудовано об"ект та позитивний експертний висновок ЕТЦ на проектну документацію. Дозвіл відповідних органів на експлуатац1ю електромереж,
водопроводів, очисних споруд.

На початок 6удівельно-монтажних poбіт:

Перелік проектних i будівельно-монтажних організацій, що приймаюгь участь у будівництві, наявність спеціальних ліцензій. Проект проведення виробництва.

Якщо виробнича діяльність заявника має пересувний характер, або він надає послуги по угодам шдряду в різних мicтax i не має постійної виробничої бази, эаявник додає типову угоду підряду, в якій повинні бути відбиті санітарно-виробничі та виробничо-побутові умови npaui.

Начальник Київського експертно-тсхнічного центру

Держнаглядохоронпраці