Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для паркетника


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  Для паркетника

1. Загальні положення.

Паркетники при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в «Типовій інструкції з охорони праці для працівників будівництва, промисловості будівельних матеріалів і житлово-комунального господарства», даної інструкції, розробленої з урахуванням будівельних норм і правил, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації застосовуваного устаткування, інструмента, технологічного оснащення.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.Перед початком роботи паркетники зобов'язані:

  а) пред'явити керівнику посвідчення про перевірку знань безпечних методів робіт, одержати завдання і пройти інструктаж на робочому місці по специфіці виконуваної роботи; б) надягти спецодяг, спецвзуття і каску встановленого зразка.

2.2. Після одержання завдання в бригадира чи керівника робіт паркетники зобов'язані:

  а) підготувати необхідні засоби індивідуального захисту, перевірити їхню справність. б) перевірити робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки; в) підібрати устаткування, інструмент і матеріали, необхідні при виконанні робіт, перевірити їх на відповідність вимогам безпеки; г) перевірити стійкість раніше встановлених конструкцій.

2.3. Паркетники не повинні приступати до виконання робіт при наступних порушеннях вимог безпеки:

  а) захаращеності або недостатній освітленості робочих місць і підходів до них; б) несправності пристосувань і інструменту, зазначених в інструкціях заводів-виготовлювачів, при яких не допускається їхнє застосування; в) несвоєчасному проведенні чергових іспитів засобів захисту працюючих чи закінченні терміну їхньої експлуатації, установленого заводом-виготовлювачем; г) невідповідності матеріалів вимогам безпеки;

2.4. Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це самостійно столяри зобов'язані повідомити про них бригадиру або керівнику робіт.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Для підходу на робочі місця паркетники повинні використовувати обладнані системи доступу (маршові сходи, трапи, драбини, перехідні містки).

3.2. Застосовувані при роботі дерев'яні ручки ручного інструмента повинні бути гладко оброблені, ретельно підігнані і закріплені, а робочі органи не повинні мати тріщин, вибоїв, сколів.

3.3. При роботі ручною пилкою потрібно використовувати міцну опору. При необхідності розпилювання заготівлі під кутом слід застосовувати шаблон, спеціально призначений для цієї цілі.

3.4. Маса ручних машин, застосовуваних при виконанні робіт на сходах, не повинна перевищувати 5 кг. Виконувати роботу більш важкими ручними машинами необхідно з засобів підкладання.

3.5. Зберігати і переносити інструмент, цвяхи, болти, замки, скобяні вироби й інші дрібні деталі необхідно в валізці або сумці, а виступаючі гострі частини — зачехлять.

3.6. При виконанні заготівельних робіт на деревообробних верстатах паркетники зобов'язані виконувати вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів.

3.7. До роботи на деревообробних верстатах допускаються паркетники, що пройшли спеціальне навчання і мають посвідчення столяра-верстатника.

3.8. При роботі на циркульній пилці паркетники зобов'язані:

  а) перевірити наявність і правильність установки захисного кожуха пильного диска, а також наявність і надійність кріплення огородження передавального механізму (клиноременної передачі, валів і муфт); б) забезпечити правильність установки розклинюючого ножа (відстань від леза ножа до зубів пилки повинне бути не більш 10 мм); в) перевірити справність пильного диска і міцність його кріплення; г) досилати кінець заготівлі, що розрізається, спеціальним штовхальником; д) перевірити справність заземлення.

3.9. Підключати до електромережі верстати і механізми необхідно тільки спеціальним штепсельним розніманням.

3.10. До виконання робіт з електроінструментом допускаються паркетники, що мають 2-ю кваліфікаційну групу по електробеці.

3.11. Заміну робочого (змінного) інструменту на ручних машинах з електроприводом, а також його регулювання і ремонт потрібно робити тільки на відключеній від електромережі машині.

3.12. При перервах у роботі або при перенесенні ручних машин з електроприводом на інше місце їх слід відключати від мережі.

3.13. При застосуванні машин з електричним приводом паркетникам забороняється:

  а) натягати і перегинати кабелі; б) допускати перетинання кабелів електричних машин з електрокабелями й електрозварювальними проводами, що знаходяться під напругою, а також шлангами для подачі горючих газів, в) передавати електричну машину іншій особі; г) робити роботи з приставних сход, а також на відкритих площадках, не обладнаних навісом під час дощу або снігопаду; д) робити обробку електроінструментом обмерзлих і мокрих дерев'яних виробів, а також виробів із цвяхами, шурупами й іншими кріпильними виробами; е) залишати без нагляду включений електроінструмент.

3.14. Готування столярного клею, розведення фарб, лаків і антисептичних складів варто робити в приміщенні, обладнаному приточно-витяжною вентиляцією з забезпеченням не менш 5—8-кратного повітрообміну. При цьому забороняється застосування відкритого вогню і саморобних електронагрівальних приладів. Столярний клей потрібно варити в спеціальній клеєварці з подвійним дном і стінками, проміжок між якими заповнений водою.

3.15. Лакофарбові матеріали і склади для антисептування й антипирировання деревини необхідно складувати у спеціальних приміщеннях, обладнаних примусовою вентиляцією і освітленням у вибухобезпечному виконанні.

3.16. При збереженні матеріали і вироби необхідно складувати:

  а) довгомірні пиломатеріали (колоди, брус, дошки) — у штабелі висотою до 1,5 м із прокладками й обв'язкою дротом або пакетирующей стрічкою; б) листові матеріали — у штабелі висотою до 1,5 ширини, але не більш 2 м; в) готові конструкції (віконні і дверні блоки, секції перегородок. шафи) — у штабелі висоті до 2 м з обпиранням на спеціальну опору. Забороняється їхнє складування шляхом обпирання на конструкції капітальних чи тимчасових будинків і споруджень, а також на штабелі інших матеріалів і виробів.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. При виявленні несправностей засобів підкладання, технологічного оснащення, електроінструмента роботу необхідно призупинити і вжити заходів до їхнього усунення.

4.2. У випадку неможливості усунення несправностей власними силами паркетники зобов'язані сповістити про це бригадиру або керівнику робіт.

4.3. У випадку загоряння пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій і виробів паркетники зобов'язані погасити вогнище загоряння за допомогою вогнегасників і інших підручних засобів. При неможливості ліквідації пожежі власними силами слід викликати пожежну охорону і повідомити бригадиру або керівнику робіт.

4.4. При виявленні загазованості приміщення паркетникам варто призупинити роботи, виключити електроприлади й інструменти, залишити приміщення і повідомити про те, що трапилося, керівнику робіт.

5. Вимоги безпеки по закінченні роботи

5.1. По закінченні робіт паркетники зобов'язані:

  а) відключити від мережі застосовуваний електроінструмент і забрати у відведене для цього місце; б) упорядкувати робоче місце; в) про всі неполадки, що мали місце під час роботи, необхідно повідомити бригадиру або керівнику робіт.

Розробив __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
Служби охорони праці
Підприємства __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)