Сегодня: 07 | 12 | 2021

Методичні поради з курсового проектування ЛІСОВИЙ РОЗСАДНИК

Додаток 12. Способи та терміни підготовки насіння до весняного висіву

№ пп

Назва породи

Спосіб підготовки насіння

Термін підготовки, днів

1

2

3

4

1

Абрикос звичайний

Стратифікація в приміщеннях чи теплих траншеях

75

2

Акація біла

Ошпарювання

1

3

Акація жовта

Замочування

1-3

4

Алича

Стратифікація в приміщеннях чи теплих траншеях

120-150

5

Аморфа чагарникова

Замочування

1

6

Бархат амурський

Стратифікація в приміщеннях чи теплих траншеях

60

7

Береза повисла

Замочування

2

8

Бузина червона та чорна

Стратифікація в приміщеннях чи теплих траншеях

120-180

Продовження додатку 12

1

2

3

4

9

Бруслина бородавчата

Стратифікація в приміщенні при змінній температурі (90 днів при + 15С, а потім при 0-1С). Перед стратифікацією насіння замочується протягом трьох діб.

160-180

10

Бруслина європейська

Те ж, але перші 60 днів при +20С, а наступні 90 днів при ОС

150

11

Бирючина звичайна

Стратифікація в приміщеннях чи зимових траншеях

60-70

12

Вишня магалебка

Стратифікація в приміщеннях чи теплих траншеях

120-150

13

Гледичія трьохколючкова

3-4 разове ошпарювання із щоразовим відсортуванням набубнявілого насіння

3-4

14

Глід одпоматочковий

Протягом 12-24 годин обробляється 45%-ним розчином сірчаної кислоти з наступною стратифікацією в приміщенні при температурі 20-25С

160-180

15

Граб звичайний

Стратифікація в приміщеннях чи теплих траншеях

120-150

16

Горобина звичайна

Стратифікація в приміщенні

180

17

Горіх волоський

Стратифікація в траншеях при змішуванні 2-3 шарів з піском

45-60

18

Горіх чорний

Стратифікація в приміщеннях

180-200

19

Груша лісова

Стратифікація в приміщеннях чи зимових траншеях

90

20

Дерен білий

Стратифікація в приміщенні з витримуванням протягом 15 днів в снігу

75

21

Жимолость татарська

Стратифікація в приміщеннях чи зимових траншеях

50-90

22

Ірга звичайна

Стратифікація в приміщеннях чи зимових траншеях

90

23

Калина звичайна

Стратифікація з жовтня місяця до висіву

180-210

24

Каркас західний

Стратифікація в приміщеннях

150-180

25

Кизил

Стратифікація в приміщеннях чи в літніх траншеях після чого насіння переноситься в зимові траншеї

230-300

26

Кедр сибірський

Стратифікація в приміщеннях

80-90

27

Клен гостролистий

Стратифікація в приміщеннях

60-70

43

Продовження додатку 12

1

2

3

4

28

Клен польовий

Замочування протягом 3 днів, стратифікація перші 60 днів при температурі 10-15С, решта часу при - ОС

150-180

29

Клен татарський

Теж

120-150

30

Клен явір

Теж

90-120

31

Ліщина звичайна

Замочування у воді протягом 10 днів, стратифікація в приміщеннях 60 днів, решта часу при температурі 0-5С

120-150

32

Липа дрібнолиста

Замочування у воді протягом 10 днів, стратифікація в приміщеннях в перші 60 днів при температурі 5С, решту часу при температурі ОС

150-180

33

Маслинка вузьколиста

Замочування у воді протягом 4-5 днів, стратифікація в приміщенні при температурі 20С в торфі про­тягом 90 днів, У Піску -120 днів

90-120

34

Обліпиха крушинова

Стратифікація в приміщеннях

30

35

Свидина кроваво-червона

Теж

150-180

36

Скумпія

Теж

90-120

37

Слива звичайна

Стратифікація в приміщеннях

150

38

Смородина золотиста, червона, чорна

Теж

90-120

39

Сосна звичайна

Замочування насіння протягом доби чи стратифікація в снігу

10-12

40

Терен

Стратифікація в приміщеннях

150-180

41

Черемшина

Теж

180

42

Черешня

Те ж

90-100

43

Шовковиця біла

Замочування

1

44

Шипшина звичайна

Стратифікація протягом 60-70 днів при температурі 12С, потім при температурі 1С

120-150

45

Яблуня лісова

Стратифікація в приміщеннях

90

46

Ялина звичайна

Стратифікація під снігом

30-120

47

Ялівець звичайний та віргінський

Стратифікація протягом 30 днів при температурі 20-ЗОС та 120 днів при температурі 1-5С

30-120

48

Ясен звичайний

Стратифікація в приміщеннях про­тягом 2-3 місяців при температурі 18-20С, потім при температурі 1-5С

150

49

Ясен зелений та пухнастий

Стратифікація в приміщеннях при температурі 0- 1С

200 - 240

44

Додаток 13

Тарифні ставки за 8-годиннмії робочий день працівників у лісовому господарстві

Вид робіт

Тарифні розряди

І

II

III

IV

V

VI

Кінно-ручні роботи

9-52

1 0-24

11-44

12-80

14-64

17- 04

Механізовані роботи

12-40

13-44

14-88

16-80

19-12

22-32

Додаток 14

Орієнтована вартість машино - , тракторо-змін та коне-днів за 8-годинний робочий день.

Пп

Назва

Призначення

Вартість за зміну, грн

1

Трактор ЛХТ-55

Комплекс робіт на ділянках відкритого грунту

100-00

2

Трактор ДТ-75 "

Комплекс робіт на ділянках відкритого грунту

90-00

3

Трактор МТЗ-82

Комплекс робіт на ділянках відкритого грунту

70-00

4

Самохідне шасі Т-16М. Т-25А

Комплекс робіт у відкритому грунті та теплиці

30-00

5

Автомобіль ГАЗ

Перевезення вантажів та робітників на велику відстань

50-00

6

Кінна підвода

Перевезення вантажів та робітників на невелику відстань

10-00

Додаток 15

Орієнтовані норми знесення основних добрив під час вирощування саджанців декоративних і плодових порід (на 1га)

№ пп

Породи

Гній та компост, т

Мінеральні добрива, кг діючої речовини

Азот

Окис фосфору

Окис калію

1

Декоративні

40-50

30-40

50-70

70-100

2

Плодові

50-80

60-00

60-00

60-90

45

Додаток 16

Орієнтовані норми внесення основних добрив під сіянці листяних

Деревних і чагарникових порід у незрошуваних

Лісових розсадниках (на 1 га)

№ п. п.

Тип ґрунту

Гній та компост,

Т

Мінеральні добрива, кг діючої речовини

Азот

Окис фосфору

Окис калію

1

Дерново-підзолистий

25-30

15-20

80-90

20-25

2

Сірий лісовий

15-25

15

70

20

3

Опідзолені та вилугувані чорноземи

10-15

15

70

20

4

Тучні та звичайні чорноземи

5-10

15

60

15

5

Південні чорноземи

10-15

10-15

60-70

12

6

Каштанові та лучно-каштанові

10-15

10-15

60-70

12

Примітка:

1. Під шпилькові доза азотних добрив збільшується на 30%, а
фосфору знижується на 30-40%.

2. При висіванні насіння деревних і чагарникових порід по трав'яному
пласту чи сидеральному пару вносяться дише фосфорні добрива на
ґрунтах, що потребують калію — фосфорно-калійні.

3. На дерново-підзолистих і сірих лісових ґрунтах замість
суперфосфату доцільно застосовувати фосфоритну муку зі
збільшенням норми у 2-3 рази порівняно із суперфосфатом.

4. Норма внесення торфу в чистому вигляді збільшується у 2 рази
порівняно з гноєм.

5. У випадку внесення гною під трави норма внесення під основну
культуру може бути знижена на 25-30%.

46

Додаток 17

Мінеральні добрива, їх властивості та умови застосування

Добриво, зовнішній вигляд

Вміст діючої речовини, %

Реакція добрива

Розчин­ність

Маса 1

М3, т

Умови застосування

1

2

3

4

5

6

Азотні

Аміачна селітра (азотнокислий амоній, нітрат амонію), біла, іноді жовтувата сіль.

34-35

Кисла

Сильна

0,8

Кислі підзолисті ґрунти. Як підживлення на глибину 10 см.

Сульфат амонію (сірчанокислий амоній), світло сіра з кристалами блакитного кольору сіль

20-21

Дуже кисла

Добра

0,8

На нейтральних та лучних чорноземах як підживлення.

Натрієва (чилійська) селітра (азотнокислий натрій, нітрат натрію), білий або жовтуватий кристалічний порошок.

15-16

Лугова

Добра

0,8

На будь-яких грунтах, в першу чергу на кислих для підживлення.

Карбамід (сечовина), білий кристалічний порошок.

46

Кисла

Сильна

1,3

Для підживлення.

Кальцієва селітра (азотнокислий кальцій, нітрат кальцію, вапняна селітра), білий кристалічний порошок

17

Лугова

Добра

0,8

Для кислих підзолистих грунтів

Фосфорні

Суперфосфат простий, світло-сірий порошок

16-20

Кисла

Сильна

1,2

Дія усіх грунтів, особливо нейтральних та лучних. Як основне та для підживлення.

47

Продовження додатку 17

1

2

3

4

5

6

Суперфосфат гранульований, світло-сірі гранули завбільшки 2-4 мм

19,5

Кисла

Сильна

1,1

Для усіх грунтів. При внесенні з посівом та для підживлення.

Суперфосфат подвійний, борошнистий порошок або гранули

42-46

Не підкис-лює

Сильна

1,2

Як основне для підживлення, гранульований як припосівне.

Фосфорне борошно, порошок сірого або темно-сірого землистого кольору

19-25

Оерелоп-льна

Нероз-чинне

1,7

Застосовується у подвійних дозах. Придатні для кислих грунтів як основне добриво.

Томасшлак, важкий темно-сірий порошок

10-18

Нейтрал-льна

Нероз­чинне

1,8

Такі самі

Калійні

Сірчанокислий калій (сульфат калію), сірий дрібнокристалічний порошок

46-48

Кисла

Добра

1,0

Для усіх грунтів як основне добриво та для підживлення

Хлористий калій (хлорид калію) дрібні кристали білого кольору

50-60

Кисла

Добра

0,9

Такі самі

Калійні солі, кристалічний порошок білого і сірого кольору.

30 або 40

Кисла

Добра

1,2

Такі самі

Сильвініт, рожева, червонувата, сіра або зеленувата сіль.

12-15

Кисла

Добра

1,3

Як основне для осіннього внесення в зоні достатнього зволоження

48

Додаток 18

Нормативні дані для впорядкування курсового проекту

(норми виробітку наведено на 8-годинну робочу зміну, а на

Роботах зі шкідливими умовами праці на 6-годинну)

Додаток 18.1 Підготовка насіння до сівби

№ П/П

Назва виконаної роботи

Одиниця виміру

Змінна норма виробітку

Тарифний розряд робіт

1

2

3

4

5

1

Підготовка піску для стратифікації

М3

1,2

II

2

Підготовка тирси для стратифікації

М3

6,7

II

3

Стратифікація насіння в ящиках:

Дрібного, середнього

Кг

85

II

Крупного з крилатками

Кг

71

II

Крупного кісточкового

Кг

218

II

Горіха волоського

Кг

175

II

4

Стратифікація насіння в траншеях: дрібного

Кг

137

II

Середнього

Кг

228

II

Крупного кісточкового

Кг

285

II

Крупного з крилатками

Кг

90

II

5

Засипання жолудів в ями на зимове зберігання

Т

1,10

II

6

Перемішування стратифікованого насіння в ящиках:

Дрібного, середнього

Т

0,16

II

Крилаток

Т

0,12

II

Горіха волоського

Т

0,45

II

7

Перемішування та зволоження насіння за 2-3 тижня до закінчення стратифікації

Т

1,40

II

8

Заготівля для снігування насіння:

Снігу

М3

3,5

II

Льоду

М3

1,5

II

9

Затарювання насіння в мішки

Т

3,5

II

10

Снігування насіння, затареного в мішки

Кг

95

II

11

Засипання насіння, снігом

М3

4,7

II

12

Вибирання насіння з-під снігу

Кг

323

II

49

Продовження додатку 18.1

1

2

3

4

5

13

Укриття ящиків з насінням після снігу тирсою

М3

32

ІІ

14

Перелопачування та зволоження стратифікованого насіння в траншеях

М3

3,0

II

15

Просіювання насіння через решето або грохот

-

Середнього

Кг

95

II

Крупного

Кг

221

II

З крилатками

Кг

59

II

Кісточкового

Кг

171

II

16

Відмивання насіння водою:

Середнього

Кг

118

II

Крупного

Кг

341

II

З крилатками

Кг

114

II

17

Просушування насіння в затінку перед сівбою

Кг

212

І

18

Скарифікація насіння

Кг

49

II

19

Обробіток насіння окропом

Кг

146

II

20

Забарвлення насіння

Кг

114

II

21

Замочування насіння в холодній воді

Кг

263

II

22

Протруювання насіння фунгіцидами сухим способом: гранозаном, сосна звичайна

Кг

118

V

ТМТД, дуб звичайний

Кг

2465

V

Сосна звичайна

Кг

114

V

Мокрим способом: формаліном, сосна звичайна

Кг

45

V

50

Додаток 18.2 Суцільний обробіток грунту

№ пп

Назва виконуваної роботи

Склад агрегату

Змінна норма виробітку (га) на грунтах

Тариф­ний розряд

Легких

Середніх

Важких

1

2

3

4

5

6

7

1

Оранка грунту на глибину, см

20-22

ДТ-75М ПЛН-4-35

4,4

42

4,0

IV

23-26

4,2

4,1

3,9

IV

27-30

4,1

3,9

3,8

IV

31-35

3,9

3,8

3,7

IV

2

Оранка грунту на глибину, см

20-22

МТЗ-80 ПЛН-3-35

3,6

3,2

2,9

III

23-26

3,5

2,9

2,6

III

27-30

3,4

2,5

-

III

31-35

3,0

1,9

-

III

3

Дискування грунту

МТЗ-80 БДН-3,0

12,1

11,1

7,7

III

4

Культивація грунту

МТЗ-80 КРН-4,2

18,7

18,1

17,7

III

5

Боронування грунту

МТЗ-80 9БЗСС-1

39,8

38,0

35,8

III

6

Фрезерування грунту

Т-16М ФЛШ-1,3

2,3

2,2

2,0

III

18.3 Внесення добрив і застосування хімічних доглядів

№ пп

Назва виконуваної роботи

Норма внесення на 1 га

Склад агрегату

Оди­ниця ви­міру

Змінна норма виро­бітку

Тариф­ний розряд

1

2

3

4

5

6

7

1

Внесення органічних добрив у грунт: ширина захвату 4 м

До 50 т

МТЗ-80 РПТУ-2

Га

8,9

IV

Ширина захвату 6 м

МТЗ-80

1-ПТУ-4

Га

14,8

IV

2

Внесення мінеральних добрив у грунт при ширині захвату 6 м

До 400

Кг

МТЗ-80 АРУ-0,5

Га

14.2

IV

Продовження додатку 18.3

1

2

3

4

5

6

7

3

Обприскування грунту гербіцидами при ширині захвату 2 м

2500 л

МТЗ-80 ПОУ

Га

4,7

VI

4

Внесення гербіцидів у грунт сівалкою

-

Т-40А РТТ-4,2

Га

7,6

VI

5

Розкидання гною, торфу, компосту, перегною

20-40 т

Вручну

Га

0,6

IV

6

Розкидання вапна з автомобіля або транспортного причепа

-

Вручну

Т

5,5

IV

7

Виготовлення органо-мінеральної суміші

-

Вручну

Т

7,0

Ш

8

Змішування мінеральних добрив

-

Вручну

Т

7,0

Ш

9

Завантаження тукових сівалок і культиваторів-рослинопідживлювачів мінеральними добривами

-

Вручну

Т

4,5

ІІ

10

Розкидання мінеральних добрив

200-300 кг

Вручну

Га

2,6

IV

11

Позакореневе підживлення рослин мінеральними добривами

-

Ранцевий оприскувач

Га

0,8

IV

12

Внесення мінеральних добрив у міжряддя

300-400 кг

Вручну з відра

Га

0,6

IV

13

Обприскування сіянців у розсаднику отрутохімікатами

-

ОРП

Га

0,22

V

14

Обпилювання сіянців у розсаднику отрутохімікатами

-

ОРМ

Га

1,1

V