Сегодня: 19 | 01 | 2022

Навчальний посібник Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування (частина 2)

2.4.2. Автоматизація потокових ліній для видалення гною та посліду.

Установки по видаленню гною з використанням візків призначена для прибирання гною в стійловому приміщені, завантаження в транспортні візки та транспортування в гноєсховище.

Складається лінія з транспортера ТСН-3Б та візка, який рухається в гноєсховище по рельсі підвісної дороги.

Рис. 2.4.6. Принципова схема керування лінією прибирання гною з використанням візків.

Найпростіша технологічна лінія збирання і навантаження гною транспортерами типу ТСН-3Б в візки підвісної дороги може функціонувати як в ручному, так і автоматичному режимах (рис. 2.4.6.).

В автоматичному режимі замикають тумблер SA або натискають кнопку SB5. Отримує живлення реле часу КТ1, що вмикає магнітні пускачі КМ3 та КМ4 похилого і горизонтального транспортерів відповідно.

Коли візок наповнений гноєм, спрацьовує ваговий пристрій і через кінцевий вимикач SQ3 вимикає реле часу КТ1. З витримкою часу, необхідної для очищення від гною, зупиняються спочатку горизонтальний, а потім і похилий транспортери.

Одночасно отримує живлення реле часу КТ2, що з більшої, ніж у КТ1, витримкою часу вмикає магнітний пускач КМ1. Візок із гноєм рухається в сховище, де автоматично розвантажується і кінцевим вимикачем SQ1 реверсується. Повернення візка фіксується кінцевим вимикачем SQ2, що вмикає реле часу КТ1, і процес повторюється.

Коли збирання гною буде закінчена, та його надходження у візок припиниться, кінцевий вимикач SQ3 залишиться в попередньому положенні. Контакти КТ1:3 у колі KV замкнуться з витримкою, що перевищує тривалість циклу роботи установки, контакт KV1 вимкне установку з мережі.

Потокова лінія прибирання гною призначена для збирання гною та видалення його з приміщення, транспортування за допомогою поршневого насоса до гноєсховища.

Рис. 2.4.7. Технологічна схема автоматизації потокової лінії прибирання гною:

1 — поздовжні транспортери; 2 - поперечний транспортер; 3 — поршневий насос; 4 — гноєзбірник; 5 — гноєсховище

До складу потокової лінії входять три поздовжніх транспортери 1 (рис..2.4.7), що прибирають гній із зони розміщення тварин, поперечний 2, який транспортує його до гноєзбірника 4, і поршневий насос 3, який перекачує гній до гноєсховища 5. Привід механізмів здійснюється від асинхронних електродвигунів M1 - М5.

Схемою автоматизації передбачено ручне та автоматичне керування двигунами. При ручному керуванні двигуни вмикають і вимикають кнопками SB1 - SB10 (рис. 2.4.8.). В автоматичному режимі роботою механізмів керують програмні пристрої КТ1 і КТ5 та реле часу КТ2 - КТ4. В встановлений час програмне реле КТ1 замикає контакт і вмикає реле часу КТ2, КТ3, КТ4. Реле КТ4 своїми контактами вмикає пускачі КМ1 двигуна поперечного транспортера і КМ2 двигуна першого поздовжнього транспортера.

Рис. 2.4.8. Принципіальна електрична схема автоматизації потокової лінії прибирання гною.

Через проміжок часу, достатній для прибирання гною першим поздовжнім транспортером, спрацьовує реле КТ2, яке вимикає пускач КМ2 і вмикає пускач КМ3 двигуна другого поздовжнього транспортера. По закінченні прибирання гною другим поздовжнім транспортером спрацьовує реле часу КТ3, яке подає команду на вимикання другого і вмикання третього поздовжнього транспортера. Через час від початку вмикання програмний пристрій КТ1 розмикає свій контакт і вимикає реле часу КТ2 - КТ4. Пускач KM4 вимикає двигун М4 третього транспортера. Через час достатній для звільнення від гною поперечного транспортера, реле часу КТ4 вимикає пускач КМ1. Двигун поршневого насоса М5 вмикається і вимикається пускачем КМ5 за командами програмного пристрою КТ5.

Захист силових кіл і кіл керування здійснюється автоматичними вимикачами, захист електродвигунів від перевантажень — тепловими реле КК1 – КК5.

Пневматичне транспортування гною призначене для транспортування гною з тваринницьких приміщень в гноєсховище за допомогою повітря. Система видалення гною з пневматичним транспортуванням його в сховище приведена на рисунку 2.4.9. За цією технологією гній з каналу 6 переміщається спочатку подовжнім, а потім поперечним транспортером у гноєзбірник 5, що закривається після заповнення затвором 10. З ресивера 1 через повітряний клапан 11 у гноєзбірник подається стиснене повітря, який витісняє гній через трубопровід 12 у гноєсховище.

Рисунок 2.4.9. Схема збирання гною пневмотранспортом:

1 — ресивер; 2 — компресор; 3 — регулятор тиску; 4 — електроконтактний манометр; 5 — кінцеві вимикачі; б — гноєзбиральний канал; 7 — датчик рівня; у — гноєзбірник; 9 — трубопровід; 10 — затвор; 11 — повітряна заслінка.

Схема системи керування передбачає автоматичний і ручний режими роботи гноєзбиральної установки (рис. 2.4.10). В автоматичному режимі перемикач режимів SA1 встановлюють у положення А, схема вмикається, і одержує живлення звукова сигналізація НА. Програмне реле часу КТ1 контактами КТ1:1 вмикає реле KV1. Контакт KV1:2 знімає звуковий сигнал, а KV1:3 вмикає магнітні пускачі КМ1, КМ2 і КМ3 поперечного і двох подовжніх транспортерів збирання гною.

Після спрацьовування датчика рівня SL1 вимикається магнітний пускач КМ1, гноєзбиральні транспортери I і II зупиняються. Одночасно вмикається клапан подачі повітря Y1 і магнітний пускач КМ4 керування компресором.

Коли тиск у гноєзбірнику досягне норми, вмикається реле KV2 і реле часу КТ2. З витримкою часу 2...5с контакт КТ2:2 вмикають привод КМ6 затвора гноєзбірника, при цьому відкриється клапан подачі повітря, а КМ6 вимкнеться кінцевим вимикачем SQ2.

Після витиснення гною тиск у системі знизиться, замкнуться контакти SP2 і ввімкнеться магнітний пускач КМ5. Відкриється затвор гноєзбірника, а вентиль подачі повітря закриється.

У крайнім положенні електропривод затвора вимикається кінцевим вимикачем SQ1. Реле KV2 запобігає повторному закритті заслінки гноєзбірника.

Мал. 2.4.10. Принципова схема прибирання гною пневмотранспортуванням.

ЗАПИТАННЯ

1. Які автоматичні операції здійснюються в установці по видаленню гною з використанням візків? 2. Для чого призначена установка прибирання гною пневмотранспортуванням? 3. Які автоматичні операції здійснюються в установці прибирання гною пневмотранспортуванням? 4. Для чого призначена потокова лінія прибирання гною? 5. Якими пристроями здійснюється автоматичне керування в потоковій лінії прибирання гною?

ТЕСТИ

1. З чого складається лінія видаленню гною з використанням візків?

A. Лінія складається з транспортера ТСН-3Б та візка.

B. Лінія складається з транспортера ТСН-3Б та візка, який рухається в гноєсховище по рельсі підвісної дороги.

C. Лінія складається з транспортера ТСН-3Б та гною, який рухається в гноєсховище по рельсі підвісної дороги

2. В якій установці використовуються два реле часу, три кінцевих вимикачі?

A. В установці для прибирання гною ТСН-160А з захистом скребків від примерзання.

B. В установці прибирання гною пневмотранспортуванням.

C. В установці по видаленню гною з використанням візків.

3. В якій установці використовуються два реле часу, два кінцевих вимикачі та контактних датчика рівня, реле тиску?

A. В установці по видаленню гною з використанням візків.

B. В установці для прибирання гною ТСН-160А з захистом скребків від примерзання.

C. В установці прибирання гною пневмотранспортуванням.

4. За допомогою принципової електричної схеми установки по видаленню гною з використанням візків вкажіть для чого використовується реле часу КТ1?

A. Реле часу КТ1 з витримкою часу, необхідної для очищення від гною, зупиняються спочатку горизонтальний, а потім і похилий транспортери.

B. Реле часу КТ1 з витримкою часу, вимикають спочатку горизонтальний, а потім і похилий транспортери

C. Реле часу КТ1 з витримкою часу, вмикають спочатку горизонтальний, а потім і похилий транспортери

5. За допомогою принципової електричної схеми установки по видаленню гною з використанням візків вкажіть для чого використовується реле часу КТ2?

A. Реле часу КТ2, з витримкою часу вимикає магнітний пускач КМ1 привода візка.

B. Реле часу КТ2, з витримкою часу вимикає магнітний пускач КМ2 привода візка.

C. Реле часу КТ2, з витримкою часу вмикає магнітний пускач КМ1 привода візка.

6. За допомогою принципової електричної схеми установки по видаленню гною з використанням візків вкажіть для чого використовується кінцевий вимикач SQ1?

A. Для автоматичного реверсу електродвигуна візка в гноєсховищі.

B. Для автоматичної зупинки електродвигуна візка при повернені його під завантажувальний транспортер гною.

C. Коли візок наповнений гноєм, спрацьовує ваговий пристрій і через кінцевий вимикач SQ1 вимикає реле часу КТ1 та вмикає КТ2.

7. Де розміщуються кінцеві вимикачі в установці по видаленню гною з використанням візків

A. Кінцевий вимикач SQ1 знаходиться під візком – для вмикання привода візка при наявності гною, SQ2 на початку руху – під завантажувальним транспортером, SQ3 - на кінці руху візків в гноєсховищі

B. Кінцевий вимикач SQ1 знаходиться на початку руху – під завантажувальним транспортером, SQ2 - на кінці руху візків в гноєсховищі, SQ3 під візком – для вмикання привода візка при наявності гною.

C. Кінцевий вимикач SQ1 знаходиться на кінці руху візків в гноєсховищі, SQ2 на початку руху – під завантажувальним транспортером, SQ3 під візком – для вмикання привода візка при наявності гною.

8. Як працює система прибирання гною пневмотранспортуванням

A. Гній переміщається у гноєзбірник, подається вода, що витісняє гній через трубопровід у гноєсховище.

B. Гній переміщається у гноєзбірник, який закривається після заповнення, подається стиснене повітря, що витісняє гній через трубопровід у гноєсховище.

C. Гній переміщається у гноєзбірник, який закривається після заповнення, подається розріджене повітря.

9 Використовуючи принципову електричну схему потокової лінії прибирання гною вкажіть яким пристроєм здійснюється автоматичне вмикання лінії?

A. В встановлений час програмне реле КТ1 замикає контакт і вмикає реле часу КТ2, КТ3, КТ4.

B. В встановлений час програмне реле КТ2, КТ3, КТ4 замикає контакт і вмикає лінію.

C. В встановлений час програмне реле КТ5 замикає контакт і вимикає реле часу КТ2, КТ3, КТ4