Сегодня: 19 | 01 | 2022

Навчальний посібник Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування (частина 2)

2.3.2. Автоматизація напування тварин і птахів.

На тваринницьких фермах, на пасовищах і при табірних умовах утримання тварин використовують різні способи напування тварин. Залежно від способу утримання тварин та кількості поголів’я, що обслуговується використовують індивідуальні і групові напувалки. За принципом дії розрізняють напувалки автоматичні і напівавтоматичні, за наявністю додаткових пристроїв – з електричним підігрівом води або без підігріву.

Одночашечна стаціонарна автоматична поїлка АП-1 (рисунок 2.3.16) призначена для напування ВРХ при прив’язному утримані тварин і розрахована для обслуговування двох тварин. Напувалка АП-1 складається з чаші 9, клапана 3 і важеля 2 з віссю 1. Клапанний пристрій напувалки складається з притискача 4, сідла 5, клапана 3, амортизатора 6 і корпусу 7. Гумовий амортизатор 6 діє на клапан 3 і щільно закриває вихідний отвір у гумовому сідлі 5. При цьому важіль 2, спираючись на кінець стержня клапана, що виступає назовні, піднімається над дном чаші 9. Поїлка наповнюється водою з водопровідної мережі при тиску 0,04…0,20 МПа.

Оскільки у чаші завжди залишається трохи води, тварина, намагаючись напитися, натискує на важіль і тим самим відкриває клапан. Вода під дією напору надходить у чашу напувалки через отвори у нарізній пробці - притискачі 4. Важіль 2 і клапан 3 під дією амортизатора повертається у попереднє положення, і надходження води у чашу напувалки припиняється. Деталі напувалки, крім сідла, амортизатора і осі, виготовлені з пластмаси.

Автоматичну напувалку АП-1 можна встановити у будь якому корівнику, де є водопровідна мережа або місткість для води. ЇЇ встановлюють на висоті 50 - 60 см від підлоги стійла і кріплять до вертикальної площини.

Рисунок 2.3.16. Індивідуальна поїлка АП-1 для напування ВРХ:

1 – вісь; 2 – важіль; 3 – клапан; 4 – притискач; 5 – сідло; 6 – амортизатор; 7 – корпус; 8 – кільце; 9 – чаша.

Групові поїлки АГК-4 (рисунок 2.3.17) використовують для напування ВРХ при безприв’язному утримані на вигульних майданчиках. Поїлка дозволяє одночасно обслуговувати чотири тварини. Корпус 1 напувалки виготовлений з листової сталі. Він має всередині теплову ізоляцію 10. Напувалка складається з напувальної чаші 2 з кришкою 3, камери підігріву повітря, камери з поплавковим клапанним механізмом 5, електронагрівника 9 (потужністю 0,8 кВт при напрузі 220В)і підвідної труби 11. У стінці корпусу передбачене вікно для підключення автонапувалки до водопровідної мережі, яка закривається монтажною кришкою з написом: "Підведення води". До дна чаші приварено стояк клапанно-поплавкового механізму і зливну трубку, що виходить за межі корпусу.

Клапанно-поплавковий механізм використовують для підтримання постійного рівня води у чаші. Підтримання температури води в межах 10…18°С Здійснюється терморегулятором манометричного типу. Його використовують для вмикання нагрівника в діапазоні заданої температури.

Рисунок 2.3.17. Групова поїлка АГК – 4А для напування ВРХ: 1 - корпус; 2 – чаша; 3 – кришка; 4 – клапан; 5 – поплавково-клапанний механізм; 6 – розподільник; 7 – регулятор температури; 8 – блок заземлення; 9 – електронагрівник; 10 –теплоізоляція; 11 – водопровідний трубопровід; 12 – утеплювальна труба.

Поїлка стаціонарна з самоочищенням ПСС-1 (рисунок 2.3.18) призначена для напування свиней з одночасним очищенням від корму і бруду. Вона складається з чавунного корпуса з чашею, з’єднаного з водопровідною мережею. Подача води в чашу здійснюється як і в автонапувалці АП-1 За допомогою важільно-клапанного механізму.

Рисунок 2.3.18. Індивідуальна поїлка ПСС – 1 для напування свиней.

Поїлка ПБС – 1 (рисунок 2.3.19) призначена для напування свиней. Діє поїлка наступним чином. Тварина поглинає в рот сосок з носком і притискає сосок. При натисканні на сосок 1, він переміщується до носка корпусу 2 і клапан 5 відкриває подачу води через зазор, що утворюється між корпусом і ним. В рот тварини вода потрапляє через сосок. При відпусканні соска клапан під дією амортизатора повертається у вихідне положення.

Рисунок 2.3.19 Соскова поїлка ПБС – 1: а – процес напування; б – будова поїлки; 1 – сосок; 2 – корпус; 3, 4 – ущільнювачі;5 – амортизатор; 6 – клапан; 7 – упор.

В розглянутих поїлках автоматична подача води здійснюється за допомогою клапанних механізмів різних типів. В системах напування тварин з індивідуальними поїлками в зимовий період передбачають підігрів води. Для підігріву води в замкнутому контурі магістралі автонапування встановлюють проточні електроводонагрівачі з автоматичним регулюванням температури нагріву води. Рівномірність температури води в різних точках системи автонапування досягається за рахунок використання циркуляційних насосів з керуванням по температурі води в найбільш віддаленій точці.

Технологічний процес напування птахів має свої специфічні особливості, які обумовлені властивостями організму птахів та способом їх утримання.

При утриманні птахів в кліткових батареях використовують проточні жолобкові автопоїлки (рисунок 2.3.20 а). Принцип керування такою системою полягає в автоматичному вмиканні і вимиканні електромагнітного клапана подачі води 1 на поїлки 3 за допомогою програмного пристрою. Дана система напування птахів має суттєві недоліки: витрати води в них в 3…3,5 рази перевищують споживання; значні затрати праці на очистку.

Групові чашечні (рисунок 2.3.20 б) та непроточні жолобкові (рисунок 2.3.20 в) поїлки використовують при утриманні птахів на підлозі та в кліткових батареях горизонтального типу. В даних поїлках управління подачею води здійснюється регуляторами прямої дії з клапанним механізмом.

Рисунок 2.3.20. Автопоїлки для птахів: а – проточна жолобкова; б – групова чашечна; в – непроточна жолобкова; 1 – електромагнітний клапан; 2 – вентиль ручного регулювання; 3 – поїлки; 4 – трубопровід каналізації; 5 – шток; 6 – чаша; 7 – підвіска; 8 – клапанний механізм; 9 – шланг водогону; 10 – поплавкова камера; 11 – штанга; 12 – блок; 13 – барабан лебідки; 14 – огорожа для очистки від кормів; 15 – жолоб поїлки.

Ніпельні поїлки (рисунок 2.3.21) використовують при різних умовах утримання птахів. В системах напування з ніпельними поїлками вода з водопровідної мережі подається в бачки. Рівень води в бачках підтримується поплавково-клапанними регуляторами рівня прямої. Через поліетиленові труби вода подається на магістраль з ніпельними поїлками. В магістралі напування надлишковий тиск води становить 0,34 МПа. Він залежить від рівня води в бачку і є однією із головних вимог нормальної роботи поїлок.

Робота поїлки полягає в тому, що за рахунок притирання фасок 3 клапанів 2 та 5 на кінці стержня клапана 5 зберігається крапля води. Коли птах клює її, відбувається дія на клапан 5 та 2 і це призводить швидкої появи нової краплі. Для усунення витрат води під ніпельними поїлками можуть встановлювати чаші.

Рисунок 2.3.21. Ніпельна поїлка: 1 – труба; 2 – верхній клапан; 3 – фаски; 4 – корпус; 5 – нижній клапан.

ЗАПИТАННЯ

1. Які автонапувалки використовують для напування ВРХ? 2. Принципи автоматизації автонапувалок для ВРХ. 3. Які автонапувалки використовують для напування свиней? 4. Принципи автоматизації автонапувалок для свиней. 5. Які автонапувалки використовують для напування птахів? 6. Принципи автоматизації автонапувалок для птахів.

ТЕСТИ

1. Як поділяються автонапувалки в залежності від кількості обслуговуючого поголів’я?

A. Індивідуальні.

B. Індивідуальні і групові.

C. Стаціонарні й пересувні.

2. Який засіб автоматичного управління подачі води використовується в поїлках для тварин АП-1, ПСС – 1?

A. Використовується регулятор прямої дії з поплавково-клапанним механізмом.

B. Використовується регулятор прямої дії з важільно-клапанним механізмом.

C. Програмний пристрій.

3. Який засіб автоматичного управління подачі води використовується в поїлці АГК – 4А ?

A. Використовується регулятор прямої дії з поплавково-клапанним механізмом.

B. Програмний пристрій.

C. Використовується регулятор прямої дії з важільно-клапанним механізмом.

4. Яким способом здійснюється нагрів води у автонапувалці АГК-4А?

A. За допомогою змішування холодної з гарячою водою.

B. За допомогою нагріву ТЕНами

C. За допомогою електродного нагріву.

5. Які засоби використовується в системах автонапування Для підігріву води?

A. Використовуються проточні електроводонагрівачі з регуляторами температури нагріву води.

B. Використовується циркуляційні насоси з керуванням програмними пристроями.

C. Використовується проточні електроводонагрівачі та циркуляційні насоси з регуляторами температури нагріву води.

6. Які засоби автоматичного управління подачі води використовується в проточних жолобкових поїлках пташників ?

A. Використовується регулятор прямої дії з поплавково-клапанним механізмом.

B. Програмний пристрій.

C. Використовується регулятор прямої дії з важільно-клапанним механізмом.

7. Які засоби автоматичного управління подачі води використовується в непроточних жолобкових поїлках пташників ?

А. Використовується регулятор прямої дії з поплавково-клапанним механізмом.

В. Програмний пристрій.

С. Використовується регулятор прямої дії з важільно-клапанним механізмом.

8. Які засоби автоматичного управління подачі води використовується в чашечних поїлках пташників ?

А. Використовується регулятор прямої дії з поплавково-клапанним механізмом.

В. Програмний пристрій.

С. Використовується регулятор прямої дії з важільно-клапанним механізмом.