Сегодня: 13 | 08 | 2022

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА УСТАНОВАХ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА УСТАНОВАХ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЗМІСТ

1. Вступні положення. Мета та завдання енергоменеджменту.

2. Необхідні навички та уміння енергоменеджера.

2.1. Кваліфікаційні вимоги до енергоменеджера, згідно державного класифікатора професій.

2.2 Основні завдання, що ставляться перед фахівцями з енергетичного менеджменту закладу або установи міністерства.

3. Організація робіт з енергетичного менеджменту в закладах та установах міністерства.

3.1. Нормативне забезпечення.

3.2. Порядок створення служби енергоменеджменту.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ПОСИЛАНЬ.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА УСТАНОВАХ МОН УКРАЇНИ
1. Вступні положення. Мета та завдання енергоменеджменту

Глобальні енергетичні проблеми, окрім пошуку та розроблення нових ефективних та екологічно чистих джерел енергії, вимагають організації оптимального управління розвитком та експлуатацією існуючих систем виробництва, розподілу та споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). Впровадження системи енергетичного менеджменту та функціонування єдиної системи енергетичного аудиту забезпечують вирішення цих питань.

Служба енергоменеджменту, як одна із форм реалізації державної політики з енергоефективності та енергозбереження, є частиною загальної системи управління навчальними закладами та установами Міністерства освіти і науки України (далі - заклади та установи міністерства), основним завданням якої є управління ефективністю споживання ПЕР.

Закладами та установами міністерства, для забезпечення діяльності, використовуються холодна вода та наступні основні види ПЕР:

·  теплова енергія;

·  електрична енергія;

·  природний газ;

·  вугілля;

·  альтернативні джерела енергії.

Для спрощення, під ПЕР будемо розуміти перераховані види енергетичних ресурсів та холодну воду.

Впровадження служби енергетичного менеджменту полягає у формуванні професійних управлінських механізмів, спрямованих на забезпечення раціонального використання ПЕР шляхом здійснення обліку, контролю, планування, нормування та аналізування витрат ПЕР, проведення внутрішніх енергетичних аудитів (енергетичних обстежень), впровадження енергозберігаючих заходів, здійснення моніторингу та коригувальних дій у сфері енергоефективності та енергозбереження, а також інформування, стимулювання та навчання персоналу навчальних закладів та установ міністерства у сфері енергозбереження.

Запровадження служби енергетичного менеджменту спрямоване на забезпечення ефективної реалізації державної політики підвищення ефективності використання ПЕР та економію бюджетних коштів за спожиті енергоносії, а також створення відповідних коригувальних механізмів, а в подальшому і оцінювання того, наскільки ці механізми виявляються ефективними в закладах та установах міністерства.

Підвищення енергоефективності можливо досягти за рахунок реалізації системи цілеспрямованих організаційних і технічних заходів.

Управління раціональним використанням ПЕР повинно проводитись на всіх стадіях виробництва (за наявності власних котелень, генеруючих потужностей, тощо), розподілу (розподільчі мережі, що є на балансі закладів та установ міністерства) й споживання, включаючи комплексне оптимальне вирішення технічних, економічних й екологічних проблем, пов’язаних з цими процесами.