Сегодня: 28 | 01 | 2022

Навчальний посібник Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування (частина 3)

Навчальний посібник Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування (частина 3)

3.3.3. Автоматизація установок для змішування кормів.

Використанням дозаторів та змішувачів різних типів розглянемо на прикладі агрегата приготування кормів АПК-10А та запарника-змішувача СКО-Ф.

Агрегат АПК-10А (рис. 3.12) використовують для одночасного подрібнення і змішування грубих кормів (сіна, соломи, тощо), силосу, сінажу, коренебульбоплодів, концентрованих кормів і розчинів різних добавок з метою приготування повнораціонних кормових сумішей у кормоцехах ферм ВРХ і свиноферм.

На агрегаті можна також мити коренебульбоплоди без їх подрібнення.< >< >

На рамі агрегату встановлена шнекова мийка і подрібнювач-змішувач. Шнекова мийка складається з приймального бункера, шнека, з кожухом, зрошувальної системи і привода. Подача шнека регулюється ступінчасто (у 12 ступенів) заміною вінців зірочок на його приводі.

Рисунок 3.12. Технологічна схема агрегату АПК-10А: 1- кормороздавач-живильник кормів КТУ-10А; 2 - приймальний транспортер; 3 - розпилювач розчинів мікродобавок; 4 - дозатор концентрованих кормів; 5 – змішувач мікродобавок; 6 - тарувальний кран; 7 - шнекова мийка-дозатор; 8 - насос К20/30У2; 9 - насос СД50/10б; 10 - відстійник; 11 - транспортер готової суміші; 12 - подрібнювач змішувач; І - зона ножів; ІІ - зона молотків; ІІІ - зона кидалки.

На барабані подрібнювача-змішувача розміщені ножі для подрібнення стеблистих кормів, молотки для подрібнення коренебульбоплодів і кидалка. В корпусі подрібнювача вмонтовані дві деки, на яких закріплюють або протирізальні чавунні колодки, або по 12 протирізальних ножів. Ступінь подрібнення грубих кормів регулюють зміною кількості встановлених на барабані ножів, а також зміною зазору між кінцями ножів і рухомою декою. Грубі і соковиті корми (солома, сінаж, силос) через бункери-дозатори подаються на приймальний транспортер агрегату, який направляє їх у зону ножів подрібнювача. Попередньо подрібнені ножами корми направляються в зону роботи молотків, якими додатково розчіплюються вздовж волокон і змішуються з коренебульбоплодами.

Рисунок 3.13. Принципова електрична схема агрегату приготування кормів АПК-10А.

Коренебульбоплоди порціями біля 500 кг завантажуються у приймальний бункер мийки-дозатора і шнеком подається у зону молотків подрібнювача-змішувача. Проходячи через кожух шнека, коренеплоди відмиваються струменями води.

Концентровані корми в подрібнювач-змішувач подаються з дозатора кормоцеху через приймальну воронку.

Апарати керування і захисту електродвигунів агрегату змонтовані в ящику керування. Живлення на силові кола подається через автоматичні вимикачі F1, F2, F3 (рис. 3.13), на кола керування – через вимикач F4. Перемикачем SA1 встановлюється один з режимів роботи агрегату: "Автоматичний", "Ручний", або "Миття".

Для готування кормосумішей в автоматичному режимі перемикач SA1 встановлюють у положення «Авт.». При цьому спрацьовує реле KV2. Після натискання кнопки SB12, що замикає ланцюг котушки реле пуску KV3, відбувається послідовний запуск електродвигунів дробарки М5, вивантажувального транспортера M1, шнека М4, насоса подачі М2 і насоси відкачки води М3. Електродвигун вивантажувального транспортера запускається з запізнюванням, необхідним для розгону дробарки. Витримка часу створюється реле часу КТ.

У ручному режимі роботи агрегату для готування кормосумішей перемикач SA1 ставлять у положення «Ручн.» Вмикання і зупинка механізмів агрегату здійснюється кнопками SB1—SB10 з дотриманням необхідної послідовності пуску електроприводів відповідно до технологічної схеми.

Для забезпечення режиму мийки коренеплодів перемикач SA1 ставлять у положення «Миття». Пуск механізмів агрегату виробляється кнопками в наступній послідовності: привод шнекової мийки М4, привод насоса подачі води М2, привод насоса відкачки води МЗ. Зупинка механізмів здійснюється натисканням кнопок «Стоп» у зворотній послідовності.

Контроль ступеня завантаження електродвигуна дробарки здійснюється по перевантажувальному амперметрі РА.

Уніфіковані одновальні змішувачі СКО-Ф-3 і СКО-Ф-6 призначені для змішування кормів вологістю 60-80% із запарюванням і без запарювання на свинофермах і комплексах.

Комплект СКО-Ф-3 складається зі змішувача, завантажувального транспортера ТС-40,ОМ-О4, вивантажувального транспортера ТС-40,ОМ-О1, сходів і шафи керування.

СКФ-Ф-6 виготовляється у двох виконаннях: СКО-Ф-6-1 для використання у комплекті обладнання кормоцеху; СКО-Ф-6-ІІ для застосування як самостійна машина. В останньому випадку змішувач комплектується завантажувальним і вивантажувальним транспортерами типу ТС-40,ОМ-О1, драбиною, ша­фою керування і перехідником.

Змішувач типу СКО-Ф складається з корпуса, одновальної мішалки, завантажувального люка, вивантажувального шнека, вивантажувальної горловини з заслінкою, зрошувачів, системи паророзподілу, оглядового люка, кришки корпуса і електроприводів. Зовнішній вигляд змішувача зображений на рисунку 3.14, а на рисунку 3.15 - кінематична та функціональна схеми.

Рисунок 3.14. Зовнішній вигляд змішувача СКО-Ф.

Рисунок 3.15. Змішувач кормів СКО-Ф: А - кінематична схема; б - функціональна схема; 1 – електродвигун мішалки; 2 – пасова передача; 3 - редуктор; 4 - шків; 5 - Мішалка; 6 - Привод Засувки; 7 - електродвигун приводу засувки; 8 - засувка; 9 - шнек вивантажувальний; 10 - муфта; 11 - мотор-редуктор приводу шнека вивантажувального; 12 – шків.

Технологія приготування без запарювання така. Вмикають привод мішалки і завантажують резервуар змішувача компонентами корму. При необхідності суміш зволожують. Рідкими кормовими дріжджами, розчином патоки та іншими добавками корми збагачують після заповнення резервуара основним продуктом. Через 10 -18 хв готову суміш вивантажують.

При приготуванні кормів із запарюванням у змішувач заливають розрахункову кількість води. Потім подають пару, якою нагрівають воду до 90 °С. Вмикають електродвигун мішалки і завантажують корми, призначені для запарювання. Після цього перекривають подачу пари, а корми витримують гарячими 1-3 години. Готову суміш вивантажують у транспортні засоби.

Рисунок 3.16. Принципова електрична схема змішувача кормів СКО-Ф.

Схема керування працює так. При вімкнених автоматичних вимикачах QF1-QF4 вмикають пакетний вимикач QS після чого загоряється сигнальна лампа НL. Якщо кришка оглядового люка закрита (замкнений SQ1) замикається вихідний контакт пристрою температурного захисту ВК. Для запуску двигуна мішалки М1 натискують на кнопку SВ2. Після спрацювання пускача КМ1 кнопкою SВ4 запускають двигун завантажувального конвеєра М2. При досягненні заданого рівня корму в корпусі змішувача розмикається контакт кінцевого вимикача SQ4 і завантажувальний конвеєр зупиняється. Після закінчення визначеного часу змішування двигун мішалки зупиняється натисканням кнопки SB1. Для автоматичного вимикання двигуна М1 мішалки після закінчення заданої витримки часу передбачені реле часу КТ1 і КТ2 з регульованими витримками 1-10 год. і 0,1-1 год. відповідно, що вмикаються перемикачем SА2.

Для вивантаження кормосуміші із змішувача кнопкою SВ6 вмикають двигун вивантажувального конвеєра М3, при цьому замикається контакт КМЗ у колі котушки KМ4.1. Кнопкою SB8 вмикають двигун М4, який відкриває засувку змішувача. Коли засувка відкривається повністю, кінцевий вимикач SQ2 перемикає контакти, внаслідок чого вимикається двигун привода засувки М4 і вмикається двигун вивантажувального шнека М5. Після вивантаження корму кнопкою SВ5 вимикають двигун вивантажувального транспортера, а кнопкою SВ9 вмикають двигун привода засувки М4 на обертання у бік її закривання. При цьому автоматично вимикається вивантажувальний шнек, а після закривання засувки контактом SQ3 вимикається двигун її привода. Силові кола від коротких замикань захищаються автоматичними вимикачами QF1-QF4, кола керування — запобіжниками FU1 - FU2. Від перегрівання двигуни конвеєрів і мішалки захищені пристроєм вмонтованого температурного захисту ВК. Для вмикання переносного світильника передбачено розетку ХS, що живиться від знижувального трансформатора ТV.

ЗАПИТАННЯ

1. Для чого призначена потокова лінія приготування коренеплодів? 2. З якого основного обладнання складається потокова лінія приготування коренеплодів? 3. Для чого призначена потокова лінія приготування концентрованих кормів? 4. З якого основного обладнання складається потокова лінія приготування концентрованих кормів? 5. Призначення та класифікація дозаторів. 6 Принцип дії та автоматизації дозаторів сипких та концентрованих кормів. 7. Принцип дії та автоматизації дозаторів подрібнених коренебульбоплодів. 8. Принцип дії та автоматизації живильників-дозаторів подрібнених стеблових кормів. 9. Технологія дозування та приготування кормів при використанні агрегату АПК-10А, принципи його автоматизації. 10. Технологія приготування кормосумішей при використанні змішувачів СКО-Ф та принципи їх автоматизації.

ТЕСТИ

1. В яких режимах працює лінія приготування коренеплодів?

A. Передбачено місцеве керування

B. Передбачено місцеве та автоматичне керування

C. Передбачено автоматичне керування

2. Які засоби автоматизація використовуються в лінії приготування коренеплодів?

A. Чотири реле часу

B. Два реле часу

C. Реле часу і електромагнітні заслінки.

3. Використовуючи принципову електричну схему керування лінії приготування коренеплодів вкажіть яким пристроєм встановлюються режими керування?

A. Кнопками керування SB1, SB3

B. Універсальними перемикачами SA1 і SА2

C. Універсальними перемикачами SA1 і SА2 та кнопками керування SB1, SB3

4. Використовуючи принципову електричну схему керування лінії приготування коренеплодів вкажіть якою кнопкою вмикається двигун завантажувального шнека при автоматичному керуванні?

A. Універсальним перемикачем SA2

B. Реле часу КТ4

C. Кнопкою керування SB7

5. Які засоби автоматизації використовуються в лінії приготування концентрованих кормів?

A. Реле часу

B. Реле часу та електромагніти заслінок

C. Електромагніти заслінок.

6. Використовуючи принципову електричну схему керування лінії приготування концентрованих кормів вкажіть для чого використовується реле часу КТ1?

A. Реле часу KT1 видержкою часу розімкне свій розмикаючий контакт в колі котушки пускача KM1двигуна дробарки М1для закінчення подрібнювання після подачі зерна.

B. Реле КТ1 видержкою часу подає напругу на котушку електромагнітних пускачів КМ3, який вмикає електродвигун М3 привода конвеєра

C. Реле часу KT1 видержкою часу розімкне свій розмикаючий контакт в колі котушки пускача KM2двигуна дробарки М2.

7. Використовуючи принципову електричну схему керування лінії приготування концентрованих кормів вкажіть для чого використовується електромагніт YA?

A. Електромагніт YA, відкриває подачу води

B. Електромагніт YA, відкриває і закриває заслінку бункера

Електромагніт YA, відкриває заслінку бункера

8. Чим забезпечується керування регулюванням подачі кормів в тарувальні ємності (бункери)?

A. Відповідною послідовністю включення електродвигунів.

B. Реле часу.

C. Датчиками рівня

9. Чим забезпечується регулюванням подачі кормів при використанні дозаторів безперервної дії (транспортерами)?

A. Підтриманням сталої частоти обертання їх електродвигунів та встановленням регулювльних заслінок на подачі.

B. Періодичним ввімкненням електродвигунів транспортерів

C. Порційною подачею кормів на транспортери.

10. Яку функцію в схемі керування агрегату АПК-10А виконує реле часу КТ1?

A. Забезпечує необхідний час роботи подрібнювача.

B. Забезпечує пуск електродвигунів агрегату після ввімкнення подрібнювача з витримкою в часі.

C. Забезпечує переключення обмоток двигуна подрібнювача з "зірки" на "трикутник" для зменшення його пускових струмів.

11. Яку функцію в схемі керування змішувача СКО-Ф виконують реле часу КТ1, КТ2?

A. Передбачені для забезпечення необхідної послідовності включення електродвигунів і створення витримки для їх виходу на номінальний режим.

B. Передбачені для автоматичного вимикання двигуна мішалки в режимах змішування з запарюванням та без запарювання.

C. Реле часу КТ1 і КТ2 з регульованими витримками 0,1 - 1 год., передбачені для автоматичного вимикання двигуна вивантажувального шнека після закінчення процесу змішування.