Сегодня: 26 | 09 | 2021

Тести КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ по «Українська література» со списком РЕКОМЕНДОВАНОї ЛІТЕРАТУРИ

 

Завдання № 10

Питання

1. Напишіть яку роль „Лісова пісня”відіграє в житті Л. Українки

2. Дайте загальну характеристику творчості Івана Карпенко-Карого (І. Тобілевич).

Тести

1. Кому присвятив М. Старицький драму „Талан” ?

А Марії Садовській

Б Марії Заньковецькій

В Ганні Затиркевич - Карпинській

Г Ганні Борисоглібській

2. В Україні до репресій 1930-1933 р. р діяли такі літературні угрупування як:

А „Земля”,”Воля”, „ Гарт”,”Революція”

Б „Комкосмос”,”Музагет”, „Гарт”, „ Плуг”, „Молодняк”, ”Фламінго” , „Біла студія”

В „Гарт”, „Плуг”, „Просвіта”, ”Основа”

Г „Горно”, „ Мистецтво”, „Вир революції”, „ Плужанин”

Вправа

1. Напишіть що таке драматична поема? Наведіть приклади.

2. Дайте відповыдь на одне з питань:

A. Коли виникли чумацькі пісні і чому припинилося їхнє існування?

Б. За допомогою чого творяться художні образи у літературних творах

Наведіть приклади.

Завдання № 11

Питання

1. Назвіть тематику і проблематику Новели “Подвійне коло” Ю. Яновського.

2. Дайте загальну характеристику та назвіть представників Сучасної „молодої” української літератури.

Тести

1. Перший вірш П. Тичини називається:

А „ Сонячні кларнети”

Б „ Сине небо закрилося”

В „Серафима Морачевська”

Г „ Світло”

2. Найбільш неокласична збірка Максима Рильського мала назву...

А "Знак терезів"

Б "Синя далечінь"

В "На білих островах"

Г "Голосіївська осінь"

Вправа

1. Дайте визначення термінам: соціально-психологічний роман, жанри драматичного твору.

2. Складіть легенду про походження вашого міста (села).

Завдання № 12

Питання

1. Напишіть про те, як розпочалася літературна діяльність М. Хвильового?

2. Розкажіть (напишіть) про творчий внесок Василя Стуса у літературу.

Тести

1. Жанр твору Ю. Яновського «Вершники»:

А роман у віршах;Б соціально-психологічна повість;

В химерний роман;

Г роман у новелах;

Д соціально-побутова повість.

2. Персонажами повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» є:

А Іван;

Б Чіпка;

В Галя;

Г Марічка;

Д Мусій Половець

Е Анна;

Є Палагна

Вправа

1. Дайте визначення термінам: соціально-побутова повість, повість-хроніка.

Напишіть твір на одну з тем :

а) Праця і пісня – великі дві сили!

Б) Їм я до скону бажаю служить.

(І. Франко)

б) Моя дорога до Шевченка.

в) Народна байка вустами майстра.