Сегодня: 19 | 01 | 2022

Тести КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ по «Українська література» со списком РЕКОМЕНДОВАНОї ЛІТЕРАТУРИ

Тести КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ по «Українська література» со списком РЕКОМЕНДОВАНОї ЛІТЕРАТУРИ

Завдання №1

Питання

1.Охарактеризуйте майстерність Г. Косинки-психолога?

2. Назвіть основні риси українського модернізму.

Тести

1. Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров входили до:

А « Руської трійці »;

Б «Покутської трійці»;

В « Кирило-Мефодіївського братства»;

Г «празької школи»;

Д « київської школи ».

2. У якому творі І. Нечуя-Левицького розповідається про боротьбу українського народу проти польської шляхти?

А „Кайдашева сім’я”

Б „Хмари”

В „Князь Єремія Вишневецький”

Г „Афонський пройдисвіт”

Вправа

1.Дайте визначення термінам: соціально-побутова повість, повість-хроніка.

2.Дайте письмово відповіді на питання:

A. Що таке ямб?

Б. Назвіть відомі вам жанри лірики

Завдання №2

1. Охарактеризуйте творчість М. Вороного.

2. Назвіть історико-культурні умови розвитку літератури 70-90-х років ХІХ ст.

Тести

1. Вислови у творах П. Тичини: «Ви знаєте, як сплять старі гаї? Вони все бачать крізь тумани» , «Йде весна запашна, квітами-перлами закосичена», «Заспівали скрипки у моїй душі!», «... Грози, пролітаючи над містом, плачуть,— бо їх не помічають» — це

А оксиморони;

Б афоризми;

В метафори;

Г порівняння;

Д гіперболи

2. ”Мартин Боруля” І Карпенко-Карого-це:

A комедія

Б трагедія

В драма

Г трагікомедія

Вправа

1. Дайте визначення терміну: соціально-психологічний роман.

2. Розкрийте одне з питань:

а)Поняття про народну баладу.

б)Поняття про літературні роди й жанри.

Завдання №3

1.Назвіть сюжетні лінії твору „Салдатики” В. Винниченко.

2.Дайте загальну характеристику творчості Івана Нечуя - Левицького.

Тести

1. Виступав проти «масовізму», «червоного просвітянства», закликав орієнтуватися на «психологічну Європу».

А М. Куліш;

Б Остап Вишня;

В О. Довженко;

Г Ю. Яновський;