Сегодня: 13 | 08 | 2022

Звіт Про проходження виробничої практики З дисципліни “ Облік і аудит ” На базі УОППЗ їм. Фрунзе НАУ» 2006

 

Економічний факультет

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Звіт Про проходження виробничої практики З дисципліни “ Облік і аудит ” На базі УОППЗ їм. Фрунзе НАУ» 2006

Термін проходження практики: 5.06 – 15.07.06

 

Керівник практики:

Керівник практики на базі господарства:

Київ – 2006

Зміст

Коротка характеристика господарства

1. Задачі і принципи організації бухгалтерського обліку.

2. Облік грошових коштів.

3. Облік розрахункових операцій.

4. Облік праці та її оплати.

5. Облік виробничих запасів, готової продукції і товарів.

6. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі.

7. Облік основних засобів та інших необоротних активів.

8. Облік виробництва.

9. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) і товарів. Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності підприємства.

10. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) і товарів. Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності.

11.Облік капітальних інвестицій. Фінансова звітність.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.


 

Коротка характеристика господарства

 

Базою для проведення виробничої практики з дисципліни “Менеджмент ЗЕД” було обрано Навчально-дослідний племінний птахівничий завод ім.. Фрунзе Національного аграрного університету.

Державне підприємство Навчально-дослідний племінний птахівничий

Завод ім. Фрунзе Національного аграрного університету має довгу історію ведення галузі птахівництва. Він був заснований у 1920 році. Як племінне птахівниче господарство працює з 1959 року. Тоді на базі радгоспу ім. Фрунзе, який був підсобним господарством Чорноморського флоту, було організовано племінний птахівничий завод.

У 1966 році наказом Міністерства сільського господарства СРСР племінне птахівниче господарство було перейменовано в Державний племінний завод з розведення яєчних курей.

У 2003 році ДППЗ ім.. Фрунзе нагороджено дипломом Міжнародного Академічного Рейтингу популярності та якості “Золота Фортуна”.

За розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 року це господарство, як зразкове з ведення сільськогосподарського виробництва, було підпорядковано Національному аграрному університету України і перейменоване в Навчально-дослідний племінний птахівничий завод НАУ, залишившись державним підприємством.

Основними напрямками діяльності господарства в складі НАУ є:

• створення необхідних умов для проведення практики студентів та підвищення кваліфікації спеціалістів відповідно до учбових планів і програм НАУ;

• допомога науковим підрозділам НАУ, науковим працівникам, аспірантам, студентам у проведенні наукових досліджень, виробничій перевірці і впровадженні наукових розробок у виробництво;

• проведення селекційно-племінної роботи з птицею для одержання від неї максимального рівня продуктивних і відтворних якостей, вдосконалення порід і породних груп тварин та сортів рослин;

• виробництво і реалізація племінної продукції птахівництва, племінних тварин, а також елітного і репродуктивного насіння;

• виробництво і переробка товарної продукції птахівництва і тваринництва у власних і орендованих цехах;

• організація оптової і роздрібної торгівлі виробленою в господарстві продукцією;

• надання консультативних та інформаційних послуг спеціалістам підприємств, фермерам та населенню з питань розведення птиці, тварин, сільськогосподарських культур, саджанців;

• розвиток і організація послуг в галузях відпочинку, спорту, курортного обслуговування населення України та інших країн.

Головним і пріоритетним напрямком діяльності підприємства є племінне птахівництво.

Статуси господарства:

- племінний птахорепродуктор I та II порядку по розведенні яєчних курей кросу Хайсекс

- племінний репродуктор по розведенні корів української червоної породи голштинозованої

Знаходячись на вершині піраміди галузі птахівництва більш ніж 45 років, та маючи великий досвід роботи з птицею яєчних порід, підприємство завоювало репутацію стабільного та надійного партнера.

В цей час НДППЗ ім. Фрунзе НАУ є єдиним підприємством в Україні, яке має прабатьківське, а також батьківське стадо кросів Хайсекс Білий та Хайсекс Коричневий, завезених у серпні 2003 року та у вересні 2004 року від компанії Hendrix Poultry Breeders BV (Нідерланди).

Аналіз господарської діяльності господарства

Навчально-дослідний племінний птахівничий завод ім. Фрунзе НАУ розміщений в степовій частині Криму. Західна частина землеволодінь омивається водами Чорного моря. Землеволодіння господарства складають єдиний масив. Загальна площа сільськогосподарських угідь - 3019 га, з них: пасовища 124 га, господарські застройки 87 га, насадження 70 га, інше 94 га, застройки 71 га, під водою 128 га, дороги 69 га.

Землекористування та посівні площі господарства в 2005 році, га

Земля

Посівна площа, всього

Зернові

Кормові культури

Всього

Рілля

Озимі

Ярі

Кукурудза на силос і з/к

Однорічні трави

3001

2378

2331

1135

170

130

896

В 2005 році були надані послуги по посіву озимої пшениці на площі 247 га в с. Лушино Сакського району. В 2006 році планується заключити договір на оренду землі в с. Лушино площею 2000 га.

Що стосується галузі рослинництва, то ситуація наступня:

Виробництво продукції рослинництва в господарстві, тонн

Показник

Рік

2001

2002

2003

2004

2005

Зернові всього

3490

3866

4011

3162

3533

У т. ч. озима пшениця

1930

2301

2830

2035

2592

Озимий ячмінь

1036

1137

697

773

631

Озиме жито

9

14

36

14

8

Ярий ячмінь

473

351

414

252

225

Овес

42

34

88

77

Вика

63

Кукурудза на силос і зелений корм

853

831

336

3344

944

Однорічні трави

7454

7166

3553

2574

Корнеплоди

207

Сіно

205

160

254

274

989

Сінаж

2472

Силос

2856

3952

3697

1651

Урожайність сільськогосподарських культур в господарстві, ц/га

Показник

Рік

2001

2002

2003

2004

2005

Зернові всього

24,1

30,8

29,4

19,8

27,5

У т. ч. озима пшениця

20,3

26,7

32

22,7

31,4

Озимий ячмінь

26,6

29,9

26,8

14,4

21,7

Озиме жито

17,4

28,8

35,4

17,2

Ярий ячмінь

31,5

30,5

20,7

21,6

15,5

Овес

21,2

17,1

9,5

38,8

Вика

31,1

34,4

Кукурудза на силос і зелений корм

37,8

29,2

16

80

72,6

Однорічні трави

137

125,7

60

108,6

118,4

Корнеплоди

139

На 2006 рік господарство запланувало підвищити урожайність зернових до 32 ц/га при загальному валовому зборі 5000 тонн.

Оскільки дане господарство спеціалізується на племінному птахівництву, то отримана продукція рослинництва використовується в основному для власних потреб.

Щодо галузі тваринництва, то крім розведення яєчних кросів курей, господарство утримує племінну велику рогату худобу української червоної породи голштинозованого типу та займається веденням свинарства.

Показники продуктивності галузі тваринництва господарства

Показник

Од. виміру

2005

2004

2003

2005 (+,-) до 2004

2005 в % до 2004

Середнє поголівя курей

Тис. гол

96,2

50,9

79,5

45,3

189,0

Отримано яєць на несучку

Хайсекс Білий

Хайсекс Коричневий

Шт.

324

312,4

321,3

272

2,7

100,8

Середнє поголівя фур. корів

Гол

358

280

323

78

127,9

Надій на 1 фур. корову

Кг

5848

5095

4213

753

114,8

Вихід телят на 100 корів

Гол

96,2

83,6

76,2

12,6

115,1

Середнє поголівя свиней

Гол

286

354

304

-68

80,8

Середньодобовий приріст:

-ВРХ

-Свиней

-Птиці

Гр.

496

400

9,6

488

382

10,5

511

344

10,4

8

18

-0,9

95,5

111,0

101,0

На 2006 рік господарство запланувало підвищення надою молока на 1 фур. корову до рівня 5900 літрів, отримати від курки-несучки Хайсекс Білий 325 шт. яєць, Хайсекс Коричневий 318 шт. яєць та освоїти 40% ринку племінної продукції птахівництва України ( на даний момент 30%).

Тема 1. Задачі і принципи організації бухгалтерського обліку.

УОППЗ їм. Фрунзе НАУ - багатогалузеве господарство з двухступенчатой цеховою структурою управління. У господарстві інтенсивне сільськогосподарське виробництво; спеціалізується господарство на тваринництві, а зокрема на птахівництві. Тут головне місце займає виробництво яєць і отримання м'яса птиці.

Облік в господарстві компьютерізован, що значно полегшує роботу бухгалтерів. На балансі підприємства знаходяться 30 комп'ютерів. У господарстві використовується програма 1С: «Підприємство». Програма відрегульована і налагоджена відповідно до спеціалізації господарства, причому відрегульований як синтетичний облік, так і аналітичний. Облік в програмі ведеться по відділяннях господарства:

• Цех вирощування;

• Цех маткового стада курей;

• Інкубатор;

• Молочно-товарна ферма;

• Свінотоварна ферма;

• Яйцесклад;

• Автогараж;

• Комплексна бригада;

• МТП;

• ЦРМ;

• Цех водопостачання;

• Електроцех;

• ЖКХ;

• Відділ маркетингу(займається реалізацією племінної продукції);

• Комерційний відділ (займається реалізацією основної продукції);

Господарство веде централізованою форму організації обліку. На підприємстві сформована центральна бухгалтерія, в якій передбачений наступний штат працівників:

- Головний бухгалтер (виконує обов'язки заступника директора по фінансах; здійснює правильний і своєчасний облік виробничої діяльності і її результатів, впровадження програмних норм і методів бухгалтерського обліку, правильний і своєчасний облік засобів господарства, віддзеркалення на рахунках бухгалтерського обліку операцій по руху цих засобів; здійснює облік і перевірку фінансових, кредитних операцій і ін.)

- Заступник головного бухгалтера (контролює правильність обліку виробничих витрат по калькуляційних статтях; бере участь в проведенні ревізій, перевірок, інвентаризацій і оформлення їх результатів; складає звіти по цеху маткового стада курей, по цеху вирощування, інкубатору, яйцеськладу; перевіряє звіти касира за день, звіти по електропостачанню, по молочно-товарній фермі, по свінотоварній фермі і ін.)

- Бухгалтер матеріального відділу (на цій посаді зайняті дві людини: - бухгалтер, перевіряючий звіти по центральному складу і руху ГСМ, і бухгалтер, перевіряючий звіти по руху кормів і вітамінів, перевіряє звіти ветлікарів і звіти по ветаптеці; вони складають сальдові відомості по товароматеріальним цінностях в кількісному і сумовому виразі; складають Журнал-ордер № 10)

- Бухгалтер по оплаті праці (займається розрахунком і нарахуванням заробітної платні працівникам підприємства; заповнює РПВ і відомості нарахувань на з/пл і т. д.)