Сегодня: 16 | 05 | 2021

Реферат Виробництво передача і розподіл елекктричної енергії

Реферат Виробництво передача і розподіл елекктричної енергії

На тему:

«Виробництво передача і розподіл елекктричної енергії»

Для виконання будь-якої роботи треба витратити певну кількість енергії. Людина в своїй діяльності використовує різні види енергії, проте найбільш поширеною на сучасному етапі розвитку суспільства є електрична енергія, її виробляють на електричних станціях

На електростанціях енергія природних джерел перетворюється в механічну, яка, в свою чергу за допомогою електричних машин, що називаються генераторами, перетворюється в електричну. Залежно від виду джерела енергії для обертання генераторів використовують різні первинні двигуни—парові, газові і гідравлічні турбіни, двигуни внутрішнього згоряння, парові машини, вітродвигуни тощо. Отже, електрична станція — це електротехнічна споруда, на якій енергію природних джерел перетворюють в електричну енергію.

Залежно від енергоносія, що використовується для живлення первинного двигуна, розрізняють теплові, атомні й гідравлічні електростанції. Найбільш поширені теплові електростанції, які тепер виробляють 86 % усієї електроенергії. У сучасній електроенергетиці провідну роль відіграють теплові станції, де хімічна енергія палива перетворюється в теплову енергію пари.

Залежно від типу первинного двигуна теплові електростанції називають паротурбінними, паромашинними (або локомотивними), дизельними і газотурбінними.

Паротурбінні електростанції належать до потужних сучасних станцій, на яких парова турбіна з'єднана з генератором електроенергії в енергетичний агрегат, що називається турбоагрегатом.

Паромашинні електростанції як первинний двигун містять поршневу парову машину. Вони мають відносно малий ККД, тому їх споруджують на невеликі потужності і використовують для місцевих потреб.

Дизельні електростанції працюють на дорогому і дефіцитному паливі (продукт нафти). Первинними двигунами цих станцій є двигуни внутрішнього згоряння. Дизельні електростанції використовують як резервні для електропостачання окремих районів.

. Газотурбінні електростанції, на яких використовується газова турбіна, ще не набули великого поширення.

Великі паротурбінні, електростанції поділяються на конденсаційні і теплофікаційні, або теплоелектроцентралі (ТЕЦ).

На паротурбінних електростанціях джерелом теплової енергії є кам'яне вугілля, торф, горючі сланці, відходи деревини, газ, нафта, мазут. .Теплофікаційні електростанції (ТЕЦ) крім електроенергії виробляють і тепло, яке постачають споживачам, що розміщуються на невеликій відстані. Тепло може бути використане для виробничих потреб і опалення.

Від конденсаційної станції ТЕЦ відрізняється тим, що частина пари, яка має ще великі теплоємність і тиск. відбирається від проміжного ступеня турбіни для потреб теплофікації. Відібрану пару можна подавати по трубопроводу безпосередньо до споживачів або використовувати на станції для підігрівання води, яку потім подають споживачам. Чим більша кількість пари відбирається для теплофікації, тим менша кількість її надходить у конденсатор. При цьому виробництво електроенергії зменшується, проте зменшуються і втрати тепла, які відбирає циркуляційна вода.

На електростанціях, де використовується енергія води (гідроелектростанціях) або вітру, перетворення енергії відбувається у дві стадії: спочатку енергія джерела приводить у дію первинний двигун, а потім механічна енергія через генератор перетворюється в електричну.

Гідроелектростанція використовує лише енергію певної ділянки річки. Для повнішого використання енергії річки будують каскад гідроелектростанцій, тобто кілька електростанцій, розміщених на різних ділянках. Таким каскадом, наприклад, на Дніпрі є Дніпровський каскад з Київською, Кременчуцькою, Канівською, Дніпровською, Дніпродзержинською та Каховською гідроелектростанціями. ККД сучасних гідроелектростанцій набагато вищий, ніж теплових, і досягає 85 %.

Залежно від типу споруд гідроелектростанції поділяються на пригребельні, гребельні, дериваційні та змішані.

Пригребельні гідроелектростанції споруджують безпосередньо біля греблі. На цих електростанціях весь напір створюється греблею.

У гребельних гідроелектростанціях турбіни, генератори та інше обладнання розміщені в тілі греблі, або навпаки, водоскидні споруди розміщенні в межах будівлі гідроелектростанції.

Дериваційні гідроелектростанції споруджують на гірських ріках. На цих електростанціях значна частина напору створюється дериваційним (обвідним) водоводом. Такими водоводами можуть бути відкриті канали, тунелі або трубопроводи.

У змішаних гідроелектростанцій напір створюється греблею і дериваційними спорудами.

Разом з будівництвом гідроелектростанцій розв'язуються і питання комплексного використання води річок для судноплавства, водопостачання, зрошування земель, риборозведення тощо.

Гідроелектростанції порівняно з тепловими мають ряд переваг: 1) технологічний процес і виробництва електроенергії значно простіший; 2) більший ККД; 3) нижча собівартість електроенергії. На великих гідроелектростанціях вона у п'ять раз менша, ніж на теплових. Це пояснюється відсутністю затрат на паливо і зменшенням кількості обслуговуючого персоналу в зв'язку з відсутністю котельні.

Основним недоліком гідроелектростанцій є велика вартість і значні строки спорудження.

Атомні електростанції належать до теплових станцій. На атомній електростанції встановлені атомний реактор і паровий котел. Джерелом енергії на цих електростанціях є ядерне паливо: уран-235, уран-233, плутоній-239 та ін. Внаслідок ланцюгової реакції поділу ядер виділяється дуже велика кількість теплової енергії, що використовується для виробництва електроенергії.

Тепло атомної електростанції може бути використане за одно - або двоконтурною схемою. При одноконтурній схемі перегріта пара від реактора надходить безпосередньо у парову турбіну.

Атомні електростанції здебільшого споруджуються у районах, де немає інших енергоресурсів.

Перше покоління атомних електростанцій працює на теплових (повільних) нейтронах, що дає змогу використати невелику частину енергії, яка міститься в ядерному паливі. Будівництвом атомної електростанції в м. Шевченкові на березі Каспійського моря почався новий етап — спорудження атомних електростанцій другого покоління з реакторами на швидких нейтронах.