Сегодня: 17 | 10 | 2021

Пам’ятка працівникові державного пожежного нагляду (частина 1)

Пам’ятка працівникові державного пожежного нагляду (частина 1)

ПАМ’ЯТКА ПРАЦІВНИКОВІ ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ

Харків 2000

Єременко В. П., Бєлан С. В., Рашкевич С. А., Труш О. О., Палюх В. Г.

Пам’ятка випускникові (Методичні рекомендації з діяльності органів державного пожежного нагляду). – Харків: ХІПБ МВС України, 2000. – с.

Дійсна пам’ятка містить в собі практичні питання, пов’язані з виконанням задач, що стоять перед працівниками органів державного пожежного нагляду (ДПН). Подані зразки основних документів, які складають в процесі практичної діяльності робітники органів ДПН щодо проведення пожежно–технічних обстежень об’єктів, обліку та аналізу пожеж, адміністративно–правової діяльності. Матеріали, вміщені в “Пам’ятці”, розраховані на випускників учбових закладів МВС України пожежно–технічного профілю, а також можуть бути використані практичними працівниками пожежної охорони при виконанні організаційно–управлінських задач.

Рецензенти:

Редактор: Філіна Т. О.

АПБУ МВС України, 61023, Харків, вул. Чернишевського, 94 тел.___________

ЗМІСТ

1. Керівні документи……………………………………………………………..

2. Пожежно–технічні обстеження об’єктів………………………………

3. Облік та аналіз пожеж…………………………………………………………

4. Статті КУ про АП, які повинні використовуватись

в адміністративній практиці…………………………………………………...

5. Загальні положення з адміністративно–правової діяльності

Органів ДПН……………………………………………………………………

6, Основні вимоги до складання протоколу про

адміністративне правопорушення……………………………………………

7, Порядок та терміни розгляду адміністративної справи

про порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки……………………

8, Основні вимоги до складання постанови за справою

про адміністративне правопорушення………………………………………..

9. Порядок оскарження і опротестування постанови про

накладення адміністративного стягнення за порушення

(невиконання) вимог пожежної безпеки……………………………………...

10 Порядок і терміни виконання постанов про накладення

адміністративного стягнення………………………………………………….

Додатки……………………………………………………………………………

Додаток 1. Схема нагляду за протипожежним станом об’єкта……………….

Додаток 2. Зразки складання документів за результатами

пожежно–технічного обстеження об’єкта…………………………

2.1 Припис………………………………………………………………

2.2 Постанова про застосування запобіжних заходів………………..

2.3 Журнал обліку постанов

Додаток 3. Зразки складання документів щодо обліку та аналізу пожеж……

3.1 Акт про пожежу……………………………………………………

3.2 Картка обліку пожежі (загоряння)………………………………...

3.3 Журнал обліку пожеж

Додаток 4. Інструкція із заповнення та проходження картки

обліку пожежі (загоряння)………………………………………….

Додаток 5. Схема провадження за справами про адміністративні

правопорушення……………………………………………………..

Додаток 6. Зразки заповнення документів за справами про

адміністративні правопорушення………………………………….

6.1 Протокол про адміністративне правопорушення………………..

6.2 Постанова про накладення адміністративного стягнення……….

6.3 Відношення в бухгалтерію…………………………………………

6.4 Відношення народному судді……………………………………..

6.5 Рішення за скаргою (протестам прокурора) на постанову

за справою про адміністративне правопорушення…………………

6.6 Постанова про закриття справи про

адміністративне правопорушення…………………………………

6.7 Постанова про закриття справи про адміністративне

правопорушення з передачею матеріалів

про правопорушення……………………………………………….

6.8 Постанова про закриття справи про

адміністративне правопорушення у зв’язку з наявністю

обставин, що виключають по ньому провадження справи……………….

6.9 Повідомлення про спрямування матеріалів про

порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки…………….

6.10 Журнал обліку справ про адміністративні правопорушення…..

Додаток 7. Приблизні зразки заповнення текстової частини

адміністративних протоколів……………………………………….

Додаток 8. Словник–довідник…………………………………………………...

Література…………………………………………………………………………

1. КЕР1ВН1 ДОКУМЕНТИ.

- Конституція України від 28.06.9б р.

- Закон України "Про пожежну безпеку" від 17.12.93р.

- Положення про державну пожежну охорону, затверджене постановою КМ України від 26.07.94 р. №508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку"

- Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу".

- Кодекс України про адміністративні правопорушення.

- Закон України "Про порядок використання кримінальних покарань заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу" від 17.07.92 р. Закон України "Про внесення змін в законодавчі акти України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" від 19.11.97 р.

- Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 21.10.99 № 1943.

- Настанова з організації роботи органів державного пожежного нагляду. Затверджена наказом МВС України від 15.01.2001 № 28.

- Про заходи щодо організації виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.99. №1943.Затвердженно наказом МВС України від 3.12.99. №932

2. ПОЖЕЖНО–ТЕХНІЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ

Основним видом діяльності працівників органів державного пожежного нагляду (ДПН) є нагляд за протипожежним станом об'єктів, який здійснюється під час проведення пожежно – технічних обстежень (ПТО).

ПТО проводяться з метою здійснення контролю за виконанням вимог пожежної безпеки, встановлених законодавчими та іншими нормативно – правовими актами (стандартами, нормами, правилами, положеннями, інструкціями тощо).

Згідно закону України “Про пожежну безпеку” (ст.7.) та “Настанову з організації роботи органів ДПН” (п. 4.2.2 ). Обстеженням та перевіркам підлягають населені пункти, підприємства, установи, організації, суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від їх організаційно - правових форм та форм власності.