Сегодня: 17 | 10 | 2021

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 4)

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 3)

17.3. Газозварювальні роботи

17.3.1. Пересувні (переносні) ацетиленові генератори слід встановлювати на відкритих майданчиках. Дозволяється їх тимчасова робота в добре провітрюваних приміщеннях.

Ацетиленові генератори необхідно обгороджувати й розміщати на відстані не ближче ніж 10 м від місць проведення зварювальних робіт, а також від відкритого вогню, нагрітих предметів, місць забору повітря компресорами, вентиляторами та на відстані не менше ніж 5 м від балонів з киснем та горючими газами.

У місцях установлення ацетиленових генераторів слід вивішувати таблички (плакати) з написом: "Стороннім вхід заборонений: вогненебезпечно!", "Не проходити з вогнем!".

17.3.2. Після закінчення робіт карбід кальцію в переносному генераторі повинен бути використаний повністю. Вапняковий мул, котрий видаляється з генераторів, слід вивантажувати у пристосовану для цієї мети тару та зливати в мулову яму або спеціальний бункер.

Відкриті мулові ями повинні бути обгороджені бильцями, а закриті - мати перекриття з негорючих матеріалів і бути обладнані витяжною вентиляцією та люками для видалення мулу.

Куріння і застосування джерел відкритого вогню на відстані менше ніж 10 м від місць зберігання мулу забороняється, про що повинні повідомляти відповідні таблички чи заборонні знаки.

17.3.3. Закріплення газопідвідних шлангів на приєднувальних ніпелях апаратури, пальників, різаків та редукторів повинно бути надійним. Для цієї мети треба застосовувати спеціальні хомути.

Дозволяється замість хомутів закріплювати шланги не менше ніж у двох місцях уздовж ніпеля м'яким відпаленим (в'язальним) дротом.

На ніпелі водяних затворів шланги повинні надягатися щільно, але не закріплюватися.

17.3.4. Розкриті барабани з карбідом кальцію слід захищати непроникними для води кришками з відігнутими краями, які щільно охоплюють барабан. Висота борту кришки має бути не менша ніж 50 мм.

17.3.5. У місцях зберігання й розкриття барабанів з карбідом кальцію забороняється куріння, використання відкритого вогню та застосування інструмента, який під час роботи утворює іскри.

17.3.6. Вимоги до зберігання карбіду кальцію зазначені у розділі 9.4 цих Правил.

17.3.7. У приміщеннях ацетиленових установок, де є проміжний склад карбіду кальцію, дозволяється зберігати його одночасно не більше ніж 200 кг, у тому числі у відкритому вигляді - не більше одного барабана.

17.3.8. Балони з газом під час їх зберігання, транспортування та експлуатації повинні бути захищені від дії сонячного проміння та інших джерел тепла.

Балони, що встановлюються у приміщеннях, повинні розміщатися від приладів опалення та печей на відстані не менше ніж 1 м, а від джерел тепла з відкритим вогнем - не менше ніж 5 м.

Відстань від пальників (по горизонталі) до перепускних рампових (групових) установок має бути не менша ніж 10 м, а до окремих балонів з киснем та горючими газами - не менша ніж 5 м. Зберігання в одному приміщенні кисневих балонів та балонів з горючими газами, а також карбіду кальцію, фарб, мастил та жирів забороняється.

17.3.9. До місця зварювальних робіт балони з газами доставляються на спеціальних візках, ношах, санках.

17.3.10. Під час роботи з порожніми балонами з-під кисню і горючих газів та їх транспортування слід дотримуватися тих самих заходів безпеки, що і з наповненими балонами.

17.3.11. Під час проведення газозварювальних та газорізальних робіт забороняється:

Відігрівати замерзлі ацетиленові генератори, трубопроводи, вентилі, редуктори та інші деталі зварювальних установок відкритим вогнем або розпеченими предметами;

Допускати стикання кисневих балонів, редукторів та іншого зварювального обладнання з різними маслами, а також промасленим одягом та ганчір’ям;

Переносити балони на плечах та руках;

Зберігати й транспортувати балони з газами без нагвинчених на їхні горловини запобіжних ковпаків;

Працювати від одного водяного затвору двом і більше зварювальникам;

Завантажувати карбід кальцію завищеної грануляції або вштовхувати його в лійку апарата за допомогою залізних патиків та дроту, а також працювати на карбідному пилові;

Завантажувати карбід кальцію в мокрі завантажувальні корзини або за наявності води у газозбірнику, а також завантажувати кошики карбідом більш як наполовину їх об'єму під час роботи генераторів "вода на карбід";

Здійснювати продування шланга для горючих газів киснем та кисневого шланга - горючими газами, а також робити взаємну заміну шлангів під час роботи;

Користуватися шлангами, довжина яких перевищує 30 м, а під час виконання монтажних робіт - 40 м (застосування шлангів довжиною більше ніж 40 м дозволяється у виняткових випадках, з письмового дозволу військової посадової особи, яка видала наряд-допуск на виконання робіт);

Перекручувати, заломлювати чи затискати газопідвідні шланги;

Переносити генератор за наявності в газозбірнику ацетилену;

Форсувати роботу ацетиленових генераторів навмисним збільшенням тиску газу в них або збільшенням одноразового завантаження карбіду кальцію;

Застосовувати мідний інструмент для розкриття барабанів з карбідом кальцію, а мідь - як припій для паяння ацетиленової апаратури та в тих місцях, де можливе стикання з ацетиленом.

17.3.12. Під час роботи на бензогасорізах робоче місце організується так само, як і для зварювальних робіт. Особливу увагу слід звертати на запобігання розливанню та правильність зберігання пального, дотримання режиму різання.

17.3.13. Зберігання запасу пального на місці проведення бензогасорізальних робіт дозволяється в кількості не більше змінної потреби. Пальне слід зберігати у справній, негорючій, спеціальній тарі, що не б'ється та щільно закривається, на відстані не менше ніж 10 м від місця проведення вогневих робіт.

17.3.14. Бачок для пального повинен бути справним та герметичним. Бачки, не випробувані (щорічно) водою на тиск 1 МПа, які мають витікання горючої суміші та несправний насос чи манометр, до експлуатації не допускаються.

17.3.15. Перед початком робіт необхідно пильно перевіряти справність усієї арматури бензогасоріза, щільність з'єднань шлангів на ніпелях, справність різьби в накидних гайках та головках.

17.3.16. Бачок з пальним повинен знаходитись на відстані не ближче ніж 5 м від балонів з киснем та від джерела відкритого вогню і не ближче ніж 5 м від робочого місця різальника. При цьому бачок повинен бути розміщений так, щоб на нього не потрапляли полум'я та іскри під час роботи.

17.3.17. Під час проведення бензогасорізальних робіт забороняється:

Проводити різання, коли тиск повітря у бачку з пальним перевищує робочий тиск кисню в різаку;

Перегрівати випарник різака до вишневого кольору, а також підвішувати різак під час роботи вертикально, головкою вгору;

Затискати, перекручувати чи заломлювати шланги, які подають кисень або пальне до різака;

Використовувати кисневі шланги для підведення бензину чи гасу до різака;

Застосовувати пальне зі сторонніми домішками та водою;

Заповнювати бачок пальним більше ніж на 3/4 його об'єму;

Розігрівати випарник різака запалюванням налитої на робочому місці ЛЗР та ГР;

Перевозити бачок з ЛЗР та ГР разом з кисневим балоном на одному візку.

17.4. Паяльні роботи

17.4.1. Робоче місце в разі проведення робіт з використанням паяльних ламп повинно бути очищене від горючих матеріалів, а конструкції з горючих матеріалів, які містяться на відстані меншій ніж 5 м, повинні бути захищені екранами з негорючих матеріалів або политі водою (водним розчином піноутворювача).

17.4.2. Паяльні лампи необхідно утримувати справними та не рідше одного разу на місяць перевіряти їх на міцність та герметичність із занесенням результатів і дати перевірки до спеціального журналу. Крім того, не рідше ніж один раз на рік мають проводитися контрольні випробування паяльних ламп тиском.

17.4.3. Кожна паяльна лампа повинна мати паспорт із зазначенням результатів заводського гідравлічного випробування та допустимого робочого тиску. Запобіжні клапани мають бути відрегульовані на заданий тиск.

17.4.4. Заправляти паяльні лампи пальним і розпалювати їх слід у спеціально відведених для цієї мети місцях.

17.4.5. Для запобігання викидам полум'я з паяльної лампи під час її розпалювання або роботи необхідно застосовувати очищене від води та сторонніх домішок пальне.

17.4.6. Для запобігання вибуху паяльної лампи забороняється:

Використовувати як пальне для паяльних ламп, що призначені працювати на гасі, бензин чи суміш бензину з гасом;

Підвищувати тиск у резервуарі паяльної лампи шляхом накачування повітря понад допустимий робочий тиск, зазначений у паспорті;

Заповнювати паяльну лампу пальним більше ніж на 3/4 її об'єму;

Заправляти паяльну лампу пальним під час її роботи;

Відкручувати повітряний гвинт і заливну пробку в той час, коли паяльна лампа працює або ще не охолола;

Розбирати та ремонтувати паяльну лампу, а також виливати з неї чи заправляти її пальним поблизу джерел відкритого вогню, а також під час цього курити;

Застосовувати паяльні лампи для відігрівання замерзлих водопровідних, каналізаційних труб і труб пароводяного опалення.

17.5. Розігрівання (варіння) бітумів та смол

17.5.1. Розігрівання (варіння) бітумів та смол необхідно здійснювати у спеціальних котлах, що мають бути справними й забезпеченими кришками з негорючих матеріалів, які щільно закриваються.

Заповнювати котли дозволяється не більше ніж на 3/4 їх місткості. Наповнювач, який завантажується у котел, має бути сухим.

17.5.2. Щоб уникнути виливання мастики в топку та її загоряння, котел необхідно встановлювати похило, так, щоб його край, розташований над топкою, був на 50-60 мм вищий за протилежний. Топковий отвір котла повинен бути обладнаний відкидним козирком з негорючого матеріалу.

Топки котлів після закінчення роботи треба погасити й залити водою.

17.5.3. Місце розігрівання (варіння) бітумів та смол слід обносити валом або бортиком з негорючих матеріалів не менше ніж 0,3 м заввишки.

17.5.4. З метою пожежогасіння місця розігрівання (варіння) бітуму (смол) необхідно забезпечити ящиками із сухим піском ємністю 0,5 м3, лопатами та не менше ніж двома вогнегасниками.

17.5.5. Під час роботи пересувних котлів на зрідженому газі газові балони в кількості не більше ніж два повинні розміщатися у вентильованих шафах з негорючих матеріалів, установлюваних на відстані не менше ніж 20 м від котлів, що працюють.

Зазначені шафи слід тримати постійно замкненими.

17.5.6. У разі розміщення бітумного котла просто неба над ним необхідно встановлювати навіс із негорючих матеріалів.

17.5.7. Котли допускається встановлювати групами. Кількість котлів у групі не повинна перевищувати трьох. Відстань між групами котлів – не менша ніж 9 м.

17.5.8. Місце розігрівання (варіння) бітумів (смол) має розміщатися на спеціально відведених майданчиках і бути на відстані:

Від будівель та споруд IV, IVa, V ступенів вогнестійкості - не менше ніж 30 м;

Від будівель та споруд III, IIIa, IIIб ступенів вогнестійкості - не менше ніж
20 м;

Від будівель та споруд I та II ступенів вогнестійкості - не менше ніж 10 м.

17.5.9. Підігрівати бітумні суміші всередині приміщень слід у бачках з електропідігрівом. Забороняється застосовувати для підігрівання прилади з відкритим вогнем.

17.5.10. Доставка гарячої бітумної мастики на робочі місця повинна здійснюватися:

У спеціальних металевих бачках, що мають форму зрізаного конуса, оберненого широкою частиною донизу, з кришками, які щільно закриваються. Кришки повинні мати запірні пристрої, що не допускають відкривання в разі випадкового падіння бачка;

Насосом, металевим трубопроводом, закріпленим на вертикальних ділянках до будівельної конструкції, при цьому не допускаються протікання;

На горизонтальних ділянках – через термотривкий шланг;

У місці з’єднання шланга зі сталевою трубою повинен надягатися запобіжний футляр довжиною 0,4-0,5 м (з брезенту або іншого матеріалу);

Після наповнення резервуара установки для нанесення мастики слід провести відкачування мастики з трубопроводу.

17.5.11. Під час розігрівання (варіння) бітумів і смол забороняється:

Залишати котли без нагляду ;

Встановлювати котли в горищних приміщеннях та на покриттях будівель і споруд;

Продовжувати роботу котлів з бітумами (смолами) у разі появи витікання маси. У цьому випадку необхідно негайно припинити опалювання котла, очистити котел та відремонтувати або замінити його.

18. Вимоги пожежної безпеки при розташуванні військових частин у польових умовах

18.1. Протипожежні заходи під час розташування у лісових масивах

18.1.1. Військові частини (підрозділи) розташовуються у лісових масивах у виняткових випадках, коли неможливе розташування на відкритій місцевості. При розташуванні враховуються стан шляхів під’їзду та евакуації, наявність джерел водопостачання, стан погоди, рослинного покриву, місцевий рельєф, напрямки вітрів та інші місцеві особливості. Для розташування обираються у першу чергу галявини, просіки, свіжі вирубки. Місце розташування очищується від залишків деревини, сухостою, сухої рослинності.

18.1.2. У пожежонебезпечний сезон з моменту розтавання снігового покриву до початку стійкої дощової осінньої погоди забороняється встановлювати намети з пічним опаленням, польові кухні під кронами дерев.

18.1.3. У місцях для розпалення багать ґрунт очищується до мінералізованого шару на відстань не меншу ніж 0,5 м від вогнища. Коли потреба у вогнищі минає, його необхідно залити водою та засипати землею до повного припинення тління.

18.1.4. Все сміття, що горить, збирається і спалюється у спеціальному вогнищі.

18.1.5. Навколо місць зберігання боєприпасів, ПММ, вибухових речовин, запалювальних речовин та сумішей створюють протипожежні смуги очищеного до мінералізованого шару ґрунту завширшки не менше ніж 1,5 м.

18.1.6. Забороняється:

Залишати печі, польові кухні, що працюють, та вогнища, що горять, без нагляду;

У пожежонебезпечний сезон розпалювати вогнища на торфовищах, лісосіках з залишками деревини, в місцях з сухою травою і сухим чагарником, на ділянках із поваленим лісом;

Курити в невстановлених місцях, кидати сірники й недокурки, що горять (тліють);

Залишати промаслені та просочені ЛЗР, ГР ганчірки у непередбачених для цього місцях;

Випалювати суху траву та чагарник.

18.2. Протипожежні заходи підчас розташування табором у наметах

18.2.1 Командир (начальник) військової частини (підрозділу) у разі влаштування табору в наметах зобов’язаний :

Організувати перевірку стану проїздів та під’їздів до місця розбивки табору, пожежних вододжерел, шляхів евакуації;

Забезпечити підготовку і приведення у працездатний стан засобів зв’язку, первинних засобів пожежогасіння;

Встановити й забезпечити дотримання на території табору протипожежного режиму з урахуванням вимог цих Правил. У разі необхідності розробити додаткові вимоги до забезпечення пожежної безпеки у таборі;

Організувати протипожежний інструктаж посадових осіб і добового наряду та вивчення усім особовим складом інструкцій про заходи пожежної безпеки у таборі.

18.2.2. Територія табору обладнується блискавкозахисними пристроями.

18.2.3. Вздовж передньої та задньої ліній табору встановлюються пожежні щити на відстані до 150 м один від одного, але не менше ніж два на батальйон. Пожежні щити обладнуються двома вогнегасниками, бочкою з водою, двома відрами, двома лопатами, ломом, багром, сокирою, ковдрою із негорючих матеріалів.

18.2.4. Бочки для зберігання води повинні мати об'єм не менший ніж 200 л та комплектуватися кришкою і двома відрами. Бочки повинні бути пофарбовані в червоний колір і мати напис білою фарбою "Для гасіння пожежі". Холодної пори року, за температури повітря нижчої за 00С, бочки спорожнюються та замінюються на ящики з піском.

18.2.5. Ящики для піску повинні мати об'єм не менший ніж 1 м3 та комплектуватися совком або лопатою. Конструкція ящика повинна забезпечувати зручне діставання піску і унеможливлювати потрапляння в нього вологи. Перед заповненням ящиків пісок повинен просіюватися та просушуватися.

18.2.6. Холодної пори року, за температури повітря нижчої за 00С, пінні та повітряно-пінні вогнегасники розміщують в одному з наметів, про що вивішується напис на пожежному щиті.

18.2.7. Ковдри з негорючого теплоізоляційного полотна повинні мати розміри не менші ніж 1,5 на 1,5 м. Їх слід утримувати в металевих чи пластмасових футлярах із кришками.

18.2.8. Біля постового грибка днювального встановлюється пристрій для подавання звукового сигналу на випадок пожежі.

18.2.9. Для опалення наметів на кожну ніч призначаються окремі опалювачі, які повинні пройти інструктаж з вимог пожежної безпеки і беззаперечно додержуватися їх.

18.2.10. Для опалення наметів дозволяється використовувати тільки справні металеві печі на твердому пальному. На підлозі перед топковим отвором слід прибити металевий лист розміром 0,7´0,5 м. Відстань від печі до лежаків та майна повинна бути не менша ніж 1 м, а від топкового отвору – не менша ніж 1, 25 м. Димова труба повинна бути виведена зовні на відстань не меншу ніж 0,7 м та закінчуватися направленим у гору патрубком заввишки не менше ніж 0,5 см з іскрогасником. Місце виводу труби обладнується захисним металевим листом завширшки не менше ніж 3 діаметри труби. Попіл з печей виноситься у ями, заливається водою і засипається піском. Забороняється:

Залишати печі, які працюють без нагляду;

Сушити біля опалювальних печей і димових труб предмети обмундирування, взуття, інші речі;

Застосовувати для опалення дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

Використовувати для розпалювання печей ГР, ЛЗР, порох, запалювальні речовини та суміші;

Зберігати в наметах ЛЗР, ГР, вибухові речовини, запаси пального.

Не допускається використовувати печі, які працюють на рідкому пальному і горючих газах, електрообігрівачі.

18.2.11. Забороняється курити у наметах, використовувати відкритий вогонь, гасниці, примуси, спиртові пальники, паяльні лампи, газові прилади.

18.2.12. Для електричного освітлення наметів використовується провід з подвійною гумовою ізоляцією. У разі гасового освітлення ліхтарі підвішуються на негорючому дроті до основного стояка намету на відстані не ближче ніж 0,7 м від полотна намету.

18.2.13. Польові парки, місця стоянки техніки обладнуються не ближче ніж за 50 м від наметів, навколо стоянки техніки обладнується протипожежна смуга завширшки не менше ніж 2 м.

18.2.14. Місця для куріння та розпалення вогнищ обладнуються не ближче ніж за 15 м від наметів та дерев.

18.2.15. Похідні кухні встановлюють на відстані не ближче ніж 10 м від хвойних дерев, 25 м – від наметів. Майданчики для кухонь у радіусі 5 м очищають від рослинного покриву. Попіл з кухонь виноситься у ями, заливається водою і засипається піском.

18.3. Протипожежні вимоги під час пересування військ залізничним і автомобільним транспортом

18.3.1. Протипожежні вимоги під час пересування військ залізничним транспортом

18.3.1.1. Військові частини, підрозділи й команди великої чисельності для перевезення залізничним транспортом формуються у військові ешелони.

Перед завантаженням військового ешелону весь особовий склад повинен бути проінструктований щодо правил поведінки та заходів пожежної безпеки під час перевезення.

18.3.1.2. За додержання протипожежних вимог у військовому ешелоні відповідає начальник військового ешелону.

Він зобов’язаний:

Організовувати вжиття протипожежних заходів у військовому ешелоні;

Перед початком вантаження військового ешелону проводити інструктаж особового складу щодо заходів безпеки, протипожежних вимог і дій у разі пожежі;

Перевіряти виконання протипожежних заходів під час встановлення кухонь, печей (опалювально-вентиляційних контейнерів) та іншого пожежонебезпечного обладнання у вагонах з людьми.

18.3.1.3. За забезпечення військового ешелону засобами пожежогасіння відповідає заступник начальника ешелону з постачання.

Він зобов’язаний :

Забезпечувати кухні й вагони засобами пожежогасіння;

Організовувати правильне використання протипожежного обладнання, протипожежний захист ешелону;

Стежити за справністю засобів пожежогасіння та опалювальних пристроїв у вагонах з людьми.

18.3.1.4. За забезпечення пожежної безпеки у вагоні з людьми відповідає старший вагона.

Він зобов’язаний:

Прийняти перед вантаженням обладнання вагона, перевірити його справність, прийняти і перевірити справність засобів пожежогасіння;

Стежити за підтриманням внутрішнього порядку і додержанням протипожежних вимог;

У разі виникнення пожежі вжити всіх заходів щодо її гасіння та подавати сигнал для зупинки поїзда;

Під час підготовки до висадки припинити опалення і загасити вогонь.

18.3.1.5. Черговий військового ешелону, черговий роти зобов’язані стежити за додержанням особовим складом правил пожежної безпеки.

Днювальний вагона зобов’язаний:

Стежити за опаленням і додержанням правил пожежної безпеки;

Стежити за збереженням первинних засобів пожежогасіння;

Перед висадкою припиняти опалення і гасити в печах вогонь;

Прибирати сміття у вагоні;

Не допускати викидання з вагона з людьми сміття.

18.3.1.6. Забороняється перевозити військові ешелони у вагонах, які не мають повного комплекту первинних засобів пожежогасіння, з несправними установками пожежної сигналізації та автоматичними установками пожежогасіння, а також несправними аварійними виходами та системами димовидалення у пасажирських вагонах.

18.3.1.7. У разі перевезення людей у пристосованих вантажних вагонах, для опалення дозволяється встановлення тільки чавунних печей стандартного типу зі спалюванням твердого палива, за умов додержання таких вимог:

Місце встановлення печі на підлозі по негорючому матеріалу товщиною 10 мм ізолюється піддоном з покрівельної сталі, виготовленим у вигляді дека з висотою бортів не меншою ніж 15 мм, яке прикріплюється до підлоги вагона цвяхами довжиною 30-50 мм;

Вісь отвору димової труби в стельовій розділці повинна збігатися по вертикалі з віссю отвору кришки чавунної печі, а ізольована ділянка підлоги перед топковим отвором - виступати за контури печі на 0,5 м та з інших сторін - на 0,25 м;

Опори чавунної печі повинні забезпечувати її правильне і стійке положення;

Кріплення печі до підлоги вагона здійснюється шурупами або цвяхами довжиною не менше ніж 150 мм;

Димова труба діаметром 120 мм повинна виводитися тільки крізь постійну типову розділку в даху вагона, бути вищою за нього на 0,3-0,4 м і закінчуватися іскрогасним ковпаком, а ланки труби повинні з'єднуватися по ходу диму і входити одна в одну на 70 мм;

Допускається встановлення двох печей у центрі вагона проти дверних отворів, зв'язаних за кільця дротом діаметром 3-4 мм.

Димовитяжні труби повинні складатися не більше ніж з двох колін і виводитися поверх вантажу у відповідні стельові пічні розділки. У кожній половині вагона горизонтальна частина труб кріпиться у трьох місцях до стелі і розтяжками з дроту діаметром 3 мм – до бокових стін. Відстань від димовитяжної труби до стелі вагона і вантажу не повинна бути меншою за 0,7 м (при цьому не допускається знаходження під трубами горючих матеріалів).

Будь-які речі з горючих матеріалів повинні знаходитись не ближче ніж 1 м від печей, не ближче ніж 1,25 м від топкового отвору.

Вагон повинен бути обладнаний двома вогнегасниками, запасом води не меншим ніж 100 л, ковдрою із негорючих матеріалів розміром не менше ніж
1,5´1,5 м.

18.3.1.8. У вагонах з людьми забороняється:

Захаращувати проходи, тамбури й виходи;

Перевозити пожежонебезпечні вантажі (легкозаймисті рідини, гази, вибухові й отруйні речовини тощо);

Користуватись освітлювальними приладами з відкритим вогнем (гасовими і карбідними лампами, свічками без фонарів тощо), паяльними лампами, гасівками, примусами і т. і.;

Відігрівати відкритим полум'ям (факелом, розжареним вугіллям, нагрітим металевим предметом та ін.) заморожені труби водопостачання, опалення та каналізаційної системи;

Закривати перехідні тамбурні двері на заглушки на шляху прямування;

Палити у невстановлених місцях;

Викидати з вагона під час руху сміття.

18.3.1.9. Під час експлуатації електричного обладнання забороняється:

Включати силову й освітлювальну мережу за наявності несправного електрообладнання;

Експлуатувати кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією;

Експлуатувати силову і освітлювальну мережу у разі нагрівання приладів або окремих місць на електрощиті;

Залишати під напругою кабелі та проводи з неізольованими струмовідними жилами;

Користуватися пошкодженими розетками та вимикачами;

Залишати електрообладнання, що працює, без нагляду;

Користуватися нагрівальними приладами та іншими споживачами електроенергії, не передбаченими схемою вагона та технічною документацією заводу, на якому вагон був побудований або пройшов капітально-відновлювальний ремонт;

Використовувати електрообладнання в умовах, які не відповідають рекомендаціям підприємств-виробників;

Застосовувати електрообладнання, потужність якого вища від встановленої підприємством-виробником та схемою енергопостачання;

Зберігати сторонні предмети в нішах з електроапаратурою,

Складати горючі матеріали поблизу приладів опалення, світильників та ін.;

Встановлювати електричні лампи, потужність яких перевищує встановлену технічною документацією.

18.3.1.10. Для приготування їжі забороняється :

Застосовувати гасниці, примуси, спиртові пальники, газові прилади, електрочайники та електроплитки, інші електроприлади, не передбачені конструкцією вагона або його модернізацією;

Експлуатувати польові кухні, кухонні плити на рідкому паливі за наявності течі паливопроводу і тріщин у паливному баці, несправностей або відсутності протипожежних фільтрів у витратному й основному паливних баках, тріщин та відколів на чавунних плитах жарової поверхні, колосникових решітках і конфорках, несправностях регуляторів та заслонок димоходів, духовок, у плитках та водонагрівачах;

Застосовувати для розпалювання котлів, печей, плит та кип'ятильників легкозаймисті і горючі рідини, а також спалювати в них паливо, яке не відповідає експлуатаційній документації на них;

Залишати без нагляду діючі опалювальні прилади;

Викидати на перегонах і на станціях у невстановлених місцях шлак чи золу, а також чистити котел за відкритих тамбурних дверей під час руху вагона.

18.3.1.11. Для куріння у вагонах повинні бути визначені спеціальні місця, обладнані надійно закріпленими урнами з водою.

18.3.1.12. Рухомий склад, який подається під завантаження, повинен бути очищений від горючого сміття і залишків раніше перевезених вантажів.

18.3.1.13. Під час перевезення озброєння та військової техніки необхідно виконувати технічні умови навантаження і кріплення вантажів та правил пожежної безпеки.

Вантажовідправник ОВТ зобов'язаний підготувати її таким чином, щоб забезпечити безпеку руху поїздів і збереження її під час перевезення.

18.3.1.14. Під час навантаження й супроводу ОВТ забороняється:

Користуватися свічками, факелами та іншими джерелами відкритого вогню, курити і використовувати різноманітні нагрівальні прилади;

Залишати паливні баки з відкритими горловинами;

Заводити двигуни, заправляти автотракторну техніку паливом і підключати різні джерела споживання до акумуляторної батареї під час перевезення;

Перевозити в машинах ЛЗР і ГР;

Використовувати бензин та інші ГР для промивання кузова і деталей;

Захаращувати кабіни, кузови техніки і рухомий склад обтиральними матеріалами, папером та іншими горючими матеріалами;

Приймати до перевезення машини з підтіканням бензину, дизельного пального, масла й електроліту.

18.3.2. Протипожежні вимоги під час пересування військ автомобільним транспортом

18.3.2.1. Командир (начальник) військової частини (підрозділу) під час підготовки до пересування (маршу) автомобільним транспортом зобов’язаний:

Організувати розвідку маршруту перевезення та пожежної обстановки на шляху пересування, особливо у місцях привалів;

Забезпечити підготовку і приведення у працездатний стан засобів зв’язку, первинних засобів пожежогасіння;

Встановити й забезпечити під час перевезення (маршу) протипожежний режим з урахуванням вимог цих Правил. У разі необхідності розробити додаткові вимоги до забезпечення пожежної безпеки під час перевезення;

Організувати протипожежний інструктаж посадових осіб та вивчення усім особовим складом інструкцій про заходи пожежної безпеки під час перевезення (здійснення маршу).

18.3.2.2. До виходу транспортних засобів у рейс необхідно переконатись у справності гальм, відсутності підтікання палива, мастил, електроліту, надійності кріплення вантажів та брезенту, наявності й справності засобів пожежогасіння, а в разі перевезення боєприпасів – у правильності їх укладання і надійності кріплення.

18.3.2.3. Під час перевезення особового складу у кожному транспортному засобі призначається старший, який стежить за дотриманням особовим складом вимог пожежної безпеки.

18.3.2.4. Під час пересування військ автомобільним транспортом забороняється :

Перевозити в кузовах автомобілів з особовим складом, боєприпасами, майном пально-мастильні матеріали;

Курити в транспортних засобах, запалювати в них вогонь;

Використовувати відкрите полум’я для полегшення запуску двигуна.

18.3.2.5. Для привалів слід обирати найбільш безпечні у пожежному відношенні місця поблизу джерел води. Під час привалів виставляється пожежний пост з засобами пожежогасіння. Розводити багаття дозволяється з навітреного боку від машин, на відстані не меншій ніж 40 м від машин. Перед початком руху всі багаття повинні бути загашені водою та засипані ґрунтом.

18.3.2.6. Під час заправлення (дозаправлення) транспортних засобів машини встановлюються на заправлення не ближче ніж 2 м від паливозаправника (колонки). Чергова машина має перебувати на відстані не ближче ніж 10 м від машини, яка заправляється. Забороняється заправляти машини з особовим складом у кузові.

18.3.2.7. Під час масового заправлення виставляється пожежний пост з засобами пожежогасіння.

18.3.2.8. Курити дозволяється у спеціально визначених місцях, не ближче 40 м від транспортних засобів.

18.4. Вимоги пожежної безпеки до полігонів, танкодромів, тирів, стрільбищ

18.4.1. На кожному полігоні, танкодромі (автодромі), тирі, стрільбищі повинні бути розроблені план пожежної безпеки й інструкція щодо заходів пожежної безпеки з урахуванням місцевих особливостей та вимог цих Правил і Положення зі служби полігонів Сухопутних військ Збройних Сил України.

18.4.2. Дільниці місцевості, на яких проводяться стрільби (пуски ракет), заняття з водіння бойових машин і автомобілів, повинні бути очищені від сухостою, висохлого чагарника, сухої трави, тополевого пуху, легкозаймистих предметів.

18.4.3. Для запобігання поширення вогню на лісові масиви по периметру лісових масивів, які є на території полігону (стрільбища, автодрому, танкодрому) або безпосередньо примикають до неї, створюється протипожежна смуга ґрунту, очищеного до мінералізованого шару, шириною не менше ніж 2 м. За необхідності на території полігону (стрільбища, автодрому, танкодрому) створюється система протипожежних траншей та смуг проораного ґрунту.

18.4.4. У день проведення стрільб, навчань, занять на полігоні, танкодромі (автодромі), стрільбищі повинен чергувати наряд пожежної команди з пожежним автомобілем.

На полігоні для виконання робіт щодо ліквідації можливих пожеж повинні бути створені та підготовлені з числа особового складу полігона (у кожній військової частині, що знаходиться на полігоні) позаштатні пожежні команди, забезпечені засобами гасіння пожежі та необхідним автотранспортом.

У тирі на час проведення стрільб виставляється пожежний пост з засобами пожежогасіння (вогнегасниками).

18.4.5. До проведення занять (стрільб, пусків ракет, водіння бойових машин) допускаються тільки технічно справна військова техніка і озброєння. Категорично забороняється експлуатація бойових машин і транспортних засобів з підтіканням палива, мастил або технічних рідин, з несправними глушниками.

18.4.6. Весь особовий склад перед початком занять (стрільб, пусків ракет) повинен бути проінструктований щодо правил пожежної безпеки, порядку дій у разі виникнення пожежі і під час її гасіння. Особи, які не засвоїли правил безпеки, до проведення занять не допускаються.

18.4.7. У разі виникнення пожежі на території полігона (стрільбища, автодрому, танкодрому) всі заняття (стрільби, пуски ракет, водіння машин) негайно припиняються. Начальник полігона (стрільбища, автодрому, танкодрому) повинен вжити заходів щодо ліквідації пожежі, для цього залучаються всі сили та засоби, що є в наявності, а також військові частини (підрозділи), які знаходяться на полігоні, а у разі необхідності – через військового коменданта гарнізону чергові підрозділи гарнізону, що розташований поблизу полігона, а також пожежні підрозділи МНС України. Загальне керівництво гасінням пожежі до прибуття керівників пожежного підрозділу МНС покладається на начальника полігона.

18.4.8. У стрілецькому тирі підлога, стеля і стіни (за винятком кулеуловлювача) повинні бути з негорючих матеріалів, усі освітлювальні прилади повинні бути захищені від влучення куль.

18.4.9. Куріння, розведення відкритого вогню дозволяється тільки у спеціально відведених та обладнаних місцях.

18.4.10. Приготування і розливання запалювальних сумішей повинно здійснюватись на спеціально призначених та обладнаних майданчиках із засобами пожежогасіння. Під час виготовлення запалювальних сумішей забороняється використовувати металеві інструменти і приладдя, які можуть утворювати іскри.

Резервуари, цистерни, бочки, інші ємкості з горючими та вибуховими речовинами повинні зберігатися в погребах, траншеях, котлованах, які укриті брезентом з вогнезахисними просочуванням і обсипані ґрунтом. Не дозволяється курити, користуватися відкритим вогнем ближче ніж 100 м від майданчика для приготування запалювальних сумішей.

18.4.11. Забороняється:

Вести стрільбу поблизу сховищ боєприпасів, вибухових речовин і пально-мастильних матеріалів, дерев’яних будівель (споруд) та інших легкозаймистих предметів, а також розташовувати поблизу них танки, бойові машини, бронетранспортери, трактори та автомашини;

Проводити вибухові (підривні) роботи, використовувати імітаційні і димові заряди, вести стрільбу з використанням трассируючих боєприпасів, холостих артилерійських пострілів, кидати вибухові пакети на ділянках місцевості з сухою рослинністю або торфом;

Вести стрільбу поза межами встановленого сектору стрільби;

Кидати імітаційні та димові боєприпаси, вибухові пакети на озброєння і техніку, військове майно, горючі речовини;

Під час проведення стрільб з ручних протитанкових гранатометів перебувати людям і розташовувати боєприпаси, вибухові й горючі речовини позаду гранатомета у секторі 90о ближче ніж за 30 м;

Використовувати для миття і чищення озброєння, військової техніки, обмундирування і спорядження ГР і ЛЗР;

Використовувати для освітлення прилади з відкритим вогнем (свічки, саморобні світильники тощо).

Додаток №1

До Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України.

Типове положення

Про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки у військових частинах, установах, організаціях та на підприємствах

Збройних Сил України

1. Загальні положення

1.1. Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки (надалі – Типове положення) розроблено відповідно до статті 8 Закону України "Про пожежну безпеку".

1.2. Типове положення встановлює види і порядок проведення спеціального навчання, інструктажів з питань пожежної безпеки працівників Збройних Сил України (надалі - працівники) і поширюється на всі військові частини, установи, організації та на підприємства Міністерства оборони України (надалі – військові частини).

1.3. Працівники під час прийняття на роботу та за місцем праці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (надалі - протипожежні інструктажі) відповідно до порядку, встановленого в розділі 2 цього Типового положення.

Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, попередньо, до початку самостійного виконання робіт, повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), а потім постійно, один раз на рік - перевірку знань.

1.4. Особи, які суміщають професії (роботи), навчаються або інструктуються як за основною, так і за суміжною професією (роботою).

1.5. Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки у військовій частині покладається на командира військової частини, а в структурних підрозділах (відділ, цех, лабораторія, майстерня і та ін.) - на командира (начальника) відповідного підрозділу.

1.6. Порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань визначається командиром військові частини.

1.7. Допуск до роботи осіб, які не пройшли спеціального навчання, інструктажів або перевірку знань, забороняється.

2. Протипожежні інструктажі

2.1. За призначенням та часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

2.2. Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, що прибули у військову частину у відрядження, на стажування (навчання) і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі.

Він проводиться на підставі діючих у військовій частині правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки у спеціально обладнаному для цього приміщенні начальником служби пожежної безпеки військової частини.

Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу затверджується командиром військової частини.

2.3. Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку діяльності працівника.

Його повинні проходити:

Усі новоприйняті на роботу (постійну чи тимчасову);

Працівники, переведені з інших структурних підрозділів військової частини;

Особи, що прибули на підприємство у відрядження і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі;

Будівельники сторонніх організацій, які виконують будівельно-монтажні, ремонтні або інші роботи;

Курсанти, студенти, слухачі під час стажування (навчання).

Програма для проведення первинного протипожежного інструктажу розробляється командиром (начальником) відповідного структурного підрозділу, узгоджується з начальником служби пожежної безпеки військової частини та затверджується командиром військові частини.

2.4. Приблизний перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів, наведений у додатку 1 цього положення.

2.5. Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками не менш як один раз на рік за переліком питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів (додаток 1).

2.6. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні:

У разі введення в дію нових або переопрацьованих нормативних актів з питань пожежної безпеки (наказів, керівництв, правил, інструкцій, положень тощо);

У разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устатковання;

На вимогу органів пожежної охорони ЗС України, якщо виявлено незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.

2.7. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників споріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажу визначаються в кожному випадку окремо залежно від причин, що спричинили необхідність його проведення.

2.8. Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, розігрівальних та інших), при ліквідації аварії, стихійного лиха.

2.9. Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо командиром (начальником) структурного підрозділу (керівником робіт).

2.10. Первинний, повторний та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань. Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж.

2.11. Проведення протипожежних інструктажів може здійснюватися разом з відповідними інструктажами з охорони праці.

2.12. Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальних журналах (додаток 2) робляться записи (окремо від інструктажів з питань охорони праці) з підписами осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив.

Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл).

3. Спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) та перевірка знань працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою

3.1. Попереднє спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) проходять особи, яких приймають на роботу з підвищеною пожежною небезпекою:

Електрогазозварювальники;

Особи, що мають брати безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій за вибухопожежною небезпекою А і Б (відповідно до
ОНТП 24-86);

Особи, які мають виконувати роботи на устаткованні, обладнанні, апаратах, де перебувають в обігу легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини та матеріали, здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою, киснем повітря та один з одним;

Працівники складського господарства, де зберігаються пожежонебезпечні матеріали і речовини;

Електрики, що працюють з електроустановками у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах (відповідно до ПУЕ);

Інші категорії працівників, діяльність яких потребує більш глибоких знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі.

3.2. Метою проведення пожежно-технічного мінімуму є підвищення загальних пожежно-технічних знань працюючих, навчання їх правилам пожежної безпеки з урахуванням пожежонебезпечних особливостей виробництва, більш глибоке ознайомлення з протипожежними заходами та діями в разі виникнення пожежі; напрацювання навичок використання наявних засобів пожежогасіння.

3.3. Порядок, форма, місце проведення пожежно-технічного мінімуму, а також конкретний перелік робіт та спеціальностей, з яких проводять таке спеціальне навчання, встановлюються наказом командира військової частини з урахуванням специфіки виробництва, характеру та виду робіт, вимог відповідних міжгалузевих і галузевих нормативних актів та цього Типового положення.

3.4. Спеціальне навчання проводиться за програмами, які розробляються, як правило, у військових частинах і затверджуються їх командирами. Рекомендована програма проведення занять з пожежно-технічного мінімуму наведена в додатку 3.

3.5. Програми спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму погоджуються з начальником служби пожежної безпеки військової частини.

3.6. Заняття, як правило, здійснюються по групах, з урахуванням фаху працівників. Для їх проведення командування військової частини може запрошувати фахівців органів пожежної охорони Збройних Сил України.

3.7. Працівники військових частин, де відсутня можливість проведення занять з пожежно-технічного мінімуму, можуть проходити їх у інших військових частинах, де є необхідні для цього умови та фахівці.

Спеціальне навчання з пожежно-технічного мінімуму може також проводитися в навчальних закладах, які мають необхідну матеріальну базу, фахівців та одержали від органів державного пожежного нагляду дозвіл (ліцензію) на проведення цих занять за відповідними програмами.

У таких випадках результати спеціального навчання фіксуються на підприємстві (в навчальному закладі), де воно проводилося.

3.8. Після закінчення спеціального навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму від тих, хто навчався, приймаються заліки. Результати заліків оформлюються протоколом.

Для прийняття заліків наказом командира військової частини утворюється комісія, яку очолює його заступник.

Працівники військових частин, які проходили спеціальне навчання у інших військових частинах (у навчальних закладах), складають заліки за місцем навчання.

3.9. Особам, які успішно склали заліки, видається посвідчення відповідної форми (додаток 4).

3.10. Звільнення від проходження спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму може надаватися особам, які за попереднім місцем роботи вже проходили його (відповідно до спеціальності або виду роботи, на яку їх приймають) і мають відповідне посвідчення. При цьому строк останньої перевірки їх знань не повинен перевищувати один рік.

3.11. Працівники, які проходять попереднє спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) у військовій частині, можуть бути звільнені від вступного та первинного протипожежних інструктажів. Особи, яких для проходження навчання направляють до інших військових частин або до навчальних закладів, від таких інструктажів не звільняються.

3.12. Щорічно працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, повинні проходити перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Для проведення перевірки наказом командира військової частини призначається комісія, яку очолює один з його заступників.

3.13. У військовій частині, що має самостійні структурні підрозділи, можуть створюватися декілька комісій, які очолюють заступники командирів (начальників) відповідних структурних підрозділів.

3.14. Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки розробляється комісією та затверджується командиром військової частини.

3.15. Результати перевірки оформлюються протоколом. У разі незадовільного результату працівники повинні пройти повторну перевірку протягом одного місяця.

Відмітки про перевірку вносяться до посвідчення про проходження спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму (додаток 4).

Додаток 1

До Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки у військових частинах, установах, організаціях та на підприємствах Збройних Сил України

Приблизний перелік питань, з якими необхідно ознайомити

Працівників під час проведення вступного, первинного та

Повторного протипожежного інструктажів

1. Вступний протипожежний інструктаж

Під час проведення вступного протипожежного інструктажу особи, яких приймають на роботу, мають бути ознайомлені з:

Наявністю небезпечних у пожежному відношенні виробництв (дільниць, робіт) та їх загальною характеристикою;

Діючими на об'єкті правилами, інструкціями, наказами, положеннями з питань пожежної безпеки, загальними вимогами щодо утримання протипожежного режиму;

Порядком паління, застосування відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

Можливими причинами пожеж та запобіжними заходами щодо них;

Відповідальністю за порушення правил пожежної безпеки;

Місцем знаходження об'єктової пожежної охорони, а в разі її відсутності - найближчої пожежної частини;

Існуючим у військовій частині порядком (системою) сповіщення людей про пожежу;

Діями у разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежної допомоги, евакуації людей, матеріальних цінностей тощо);

Правилами використання первинних засобів пожежогасіння.

2. Первинний і повторний протипожежні інструктажі

Під час проведення первинного і повторного інструктажів необхідно ознайомити працівників із:

Стислою характеристикою пожежної небезпеки агрегатів, устаткування, речовин та матеріалів, що використовуються в даному приміщенні або певній споруді;

Можливими причинами виникнення пожеж та запобіжними заходами і діями щодо них (у тому числі у процесі роботи та після її завершення);

Правилами (інструкціями) пожежної безпеки, встановленими для працівників даного приміщення, дільниці або споруди, вказавши місця паління, якщо воно не забороняється;

Засобами зв'язку та місцем знаходження найближчого телефону;

Правилами утримання шляхів евакуації;

Призначенням існуючих установок пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння;

Місцем знаходження первинних засобів пожежогасіння та правилами їх використання;

Діями в разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежної охорони, сповіщення людей, проведення евакуації тощо).

Примітка. Проведення протипожежних інструктажів супроводжується практичним показом застосування існуючих на об'єкті засобів пожежогасіння.

Додаток 2

До Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки у військових частинах, установах, організаціях та на підприємствах Збройних Сил України

Журнал

Реєстрації інструктажів з питань

Пожежної безпеки

№ п/п

Дата

Вид інструктажу (вступний, первинний, повторний,

позаплановий), назва та номер інструкції, з якої отримано інструктаж

Прізвище, ім’я та по батькові особи, яку інструктують

Посада особи, яку інструктують (для вступного інструктажу – найменування підрозділу, куди направляється особа)

Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує

Підписи

Особи, яку інструктують

Особи, яка інструктує

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 3

До Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки у військових частинах, установах, організаціях та на підприємствах Збройних Сил України

Рекомендована програма

Проведення занять з пожежно-технічного мінімуму

Тема 1 (2-4 години) Заходи пожежної безпеки на об'єкті

Стисла характеристика виробництва (об'єкта) та його пожежної небезпеки. Основні положення Закону України "Про пожежну безпеку". Загальнооб'єктові правила, інструкції, положення та накази з питань пожежної безпеки. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

Основні причини пожеж: несправність обладнання, іскри електрогазозварювальних робіт та необережне поводження з вогнем, несправність електроустановок, порушення правил користування інструментами і електронагрівальними приладами та ін.

Вимоги щодо утримання території, протипожежних розривів, джерел протипожежного водопостачання.

Дії робітників і службовців у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки. Місце знаходження та порядок виклику об'єктової пожежної охорони, а в разі її відсутності - найближчої пожежної частини. Порядок організації, цілі та завдання добровільної пожежної дружини.

Тема 2 (2-4 години) Заходи пожежної безпеки на робочому місці

Характеристика пожежної небезпеки агрегатів та установок, що знаходяться у приміщенні (споруді). Дії персоналу у випадку порушень режиму роботи установок, машин і агрегатів. Протипожежний режим на робочому місці. Правила пожежної безпеки, встановлені для працівників даного приміщення, дільниці або споруди.

Можливі причини виникнення пожеж. Дії персоналу в разі загрози виникнення пожежі, аварії чи вибуху; правила вимкнення установок та агрегатів, порядок зняття напруги з електроустановок, виклику аварійної допомоги тощо.

Заходи пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися, стаючи до роботи, у процесі роботи та після її закінчення з метою запобігання виникненню пожеж.

Тема 3 (1 година) Сповіщення про пожежу та виклик пожежної допомоги

Встановлений у військовій частині порядок (система) сповіщення людей про пожежу.

Засоби зв'язку, сигналізації, які є на об'єкті та на робочому місці, розміщення найближчих апаратів телефонного зв'язку, сповіщувачів пожежної сигналізації, пристосувань для подачі звукових сигналів пожежної тривоги, систем сповіщення та керування евакуацією людей. Порядок використання цих засобів у разі виникнення пожежі.

Тема 4 (2 години) Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок їх використання під час пожежі

Призначення та місцезнаходження існуючих на об'єкті засобів пожежогасіння, протипожежного устаткування та інвентаря (вогнегасники, внутрішні пожежні крани, діжки з водою, ящики з піском, стаціонарні установки пожежогасіння і т. ін.).

Загальні поняття про пожежну сигналізацію, спринклерне і дренчерне обладнання та інші установки пожежогасіння (вуглекислотні, пінні, порошкові тощо).

Порядок утримання існуючих на об'єкті засобів пожежогасіння (у літніх та зимових умовах). Правила використання вогнегасних засобів, протипожежного інвентаря та обладнання.

Тема 5 (2 години) Дії під час пожежі

Дії в разі виявлення на робочому місці або на території об'єкта задимлення чи пожежі. Порядок повідомлення про пожежу пожежної охорони та інших аварійних служб. Організація зустрічі пожежних підрозділів. Відключення у разі необхідності устаткування, комунікацій, електроустановок та вентиляції.

Гасіння пожежі існуючими на об'єкті засобами пожежогасіння; порядок включення стаціонарних установок вогнегасіння, евакуації людей та матеріальних цінностей.

Дії після прибуття пожежних підрозділів (надання допомоги у прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації матеріальних цінностей та виконанні інших робіт за розпорядженням керівника пожежогасіння).

Обов'язки членів добровільної пожежної дружини за табелем бойової обслуги.

Додаткова тема 6 (1-2 години) Заходи пожежної безпеки в побуті

Основні причини виникнення пожеж у жилих будинках: необережне поводження з вогнем, використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації. Несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання, опалення та побутових споживачів електроенергії.

Пожежна небезпека хімічних речовин, предметів побутової хімії та аерозольних препаратів.

Запобігання пожежам від основних причин. Порядок утримання жилих і підсобних приміщень, індивідуальних гаражів.

Виклик пожежної охорони і поведінка громадян у разі виникнення пожежі.

Примітки:

1. Під час розробки конкретних програм з пожежно-технічного мінімуму необхідно враховувати специфіку виробництва, пожежну небезпеку речовин і матеріалів, що застосовуються, та інші чинники, які впливають на стан пожежної безпеки військової частини.

2. Під час вивчення тем пожежно-технічного мінімуму, слід інформувати тих, хто навчається, про найбільш характерні випадки пожеж, що мали місце на підприємстві.

Для кращого засвоєння матеріалу бажано використовувати з учбовою метою різні учбові експонати, фотознімки, відеофільми, плакати, макети, технічні засоби навчання.

3. Тема 6 є додатковою до програми пожежно-технічного мінімуму і вивчається у зв'язку з тим, що основна кількість пожеж із загибеллю людей відбувається в побуті.

Додаток 4

До Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки у військових частинах, установах, організаціях та на підприємствах Збройних Сил України

Форма посвідчення про проходження спеціального

Навчання (пожежно-технічного мінімуму)

ПОСВІДЧЕННЯ

Про проходження спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму)

Видано ______________________________

(прізвище та ініціали)

Посада_____ __________________________

Місце роботи _________________________

(військова частина)

Місце проведення навчання _____________

(вказується військова частина

Організація, установа

навчальний заклад, на базі

якого проведено навчання)

Власник посвідчення пройшов спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) та склав заліки

Підстава: протокол засідання комісії від

“____” ___________ 20____ р. №_____

Голова комісії _______________________

(прізвище, підпис)

М. п

“____” __________ 20____р.

Реєстраційний № _____________________

ВІДОМОСТІ

ПРО ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ*

Перевірку знань пройшов_______________

(прізвище,

_____________________________________
Ім’я та по батькові, коли, де)

Підстава: протокол засідання комісії від

М. п. “___”__________ 20___ р. № _______

Голова комісії ________________________

(прізвище, підпис)

“___” __________ 20___ р. № _________

*Перевірка знань з пожежно-технічного мінімуму проводиться щорічно. Запис у посвідченні робиться за умови позитивних результатів перевірки.

 

Додаток №2

До Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

Перелік

Категорій приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою

1. За вибухопожежною і пожежною небезпекою приміщення і будівлі розподіляються на категорії А, Б, В, Г і Д.

2. Категорії вибухопожежної і пожежної небезпеки приміщень і будівель визначаються для найбільш несприятливого по відношенню до пожежі чи вибуху періоду, виходячи із виду горючих речовин і матеріалів, які знаходяться в апаратах і приміщеннях, їх кількості й пожежонебезпечних властивостей, особливостей технологічних процесів.

3. Визначення пожежонебезпечних властивостей речовин і матеріалів здійснюється на підставі результатів випробувань або розрахунків за стандартними методиками з урахуванням параметрів стану ( тиск, температура і т. ін.)

Допускається використання довідкових відомостей, які оприлюднені головними науково-дослідними установами в галузі пожежної безпеки чи надані державним органом стандартних довідкових відомостей.

Дозволяється використання показників пожежної небезпеки для сумішей речовин і матеріалів за найбільш небезпечним компонентом.

4. Категорії приміщень, в яких відсутні боєприпаси, ракети, вибухові речовини, порохи, піротехнічні засоби та вироби з них за вибухопожежною і пожежною небезпекою визначають згідно з НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) у відповідності з таблицею 1.

Визначення категорій приміщень слід здійснювати шляхом послідовної перевірки належності приміщень до категорій, наведених в таблиці 1, від вищої (А) до нижчої (Д).

5. Будівля належить до категорії А, якщо в ній сумарна площа приміщень категорії А перевищує 5% площі всіх приміщень або 200 м2. Дозволяється не відносити будівлю до категорії А, якщо сумарна площа приміщень категорії А в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розташованих в ній приміщень (але не більше 1000 м2), і ці приміщення обладнані автоматичними установками пожежогасіння.

6. Будівля належить до категорії Б, якщо одночасно виконуються дві умови:

А) будівля не належить до категорії А;

Б) сумарна площа приміщень категорій А і Б перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень або 200 м2.

Дозволяється не відносити будівлю до категорії Б, якщо сумарна площа приміщень категорій А і Б в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розташованих в ній приміщень (але не більше 1000 м2), і ці приміщення обладнані автоматичними установками пожежогасіння.

Таблиця 1 - Категорії приміщень за вибухопожежною і пожежною небезпекою

Категорія приміщень

Характеристика речовин і матеріалів, які знаходяться (обертаються) в приміщенні

А

Вибухопожежо-небезпечна

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28оС у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахунковий надмірний тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали, які здатні до вибуху і горіння в разі взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним у такій кількості, що розрахунковий надмірний тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа

Б

Вибухопожежо-небезпечна

Горючі пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху вище 28оС, горючі рідини в такій кількості, що здатні утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахунковий надмірний тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5 кПа.

В

Пожежонебез-печна

Горючі та важкозаймисті рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини та матеріали ( в тому числі пил і волокна), речовини і матеріали, здатні тільки горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним, за умови, що приміщення, в яких вони є в наявності або обертаються, не належать до категорій А і Б

Г

Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному та розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор і полум’я; горючі гази, рідини та тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо

Д

Негорючі речовини та матеріали у холодному стані. Допускається відносити до категорії Д приміщення, в яких знаходяться горючі рідини в системах змащування, охолодження та гідроприводу обладнання, в кількості не більше 60 кг на одиницю обладнання у разі тиску не більше 0,2 МПа, кабельні електропроводки до обладнання, окремі предмети меблів на місцях

7. Будівля належить до категорії В, якщо одночасно виконуються дві умови:

А) будівля не належить до категорій А або Б;

Б) сумарна площа приміщень категорій А, Б і В перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень (10 %, якщо в будівлі відсутні приміщення категорій А і Б).

Дозволяється не відносити будівлю до категорії В, якщо сумарна площа приміщень категорій А і Б і В у будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розташованих в ній приміщень (але не більше 3500 м2), і ці приміщення обладнані автоматичними установками пожежогасіння.

8. Будівля належить до категорії Г, якщо одночасно виконуються дві умови:

А) будівля не належить до категорій А, Б або В;

Б) сумарна площа приміщень категорій А, Б, В і Г перевищує 5% сумарної площі всіх приміщень.

Дозволяється не відносити будівлю до категорії Г, якщо сумарна площа приміщень категорій А, Б, В і Г у будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розташованих в ній приміщень (але не більше 5000 м2), і ці приміщення обладнані автоматичними установками пожежогасіння.

9. Будівля належить до категорії Д, якщо вона не належить до категорій А, Б, В або Г.

10. Для класифікації вибухопожежної небезпеки приміщень, будівель і споруд, в яких здійснюється зберігання і проводяться роботи з ракетами і боєприпасами, вибуховими речовинами, порохами, піротехнічними засобами та виробами з них встановлені категорії небезпеки, які визначаються відповідно до властивостей ракет і боєприпасів, вибухових речовин, порохів, піротехнічних засобів та виробів з них.

11. Категорії небезпеки приміщень, в яких здійснюється зберігання і проводяться роботи з ракетами і боєприпасами, визначаються відповідно до вимог ВСН-167-92/МО. Перелік категорій небезпеки приміщень в залежності від характеристик ракет, боєприпасів, вибухових речовин, порохів, піротехнічних засобів та виробів з них наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 - Категорії небезпеки приміщень, в яких знаходяться ракети і боєприпаси, вибухові речовини, порохи, піротехнічні засоби та вироби із них

Категорія небезпеки приміщення

Характеристика боєприпасів, що знаходяться в приміщенні

Приблизний перелік приміщень, будинків і споруд

Е1

Боєприпаси, що знаходяться на виробництві, і ракети (елементи боєприпасів і ракет), що містять у своєму складі споряджений реактивний двигун. Пороховий заряд двигуна доступний для безпосереднього контакту з зовнішнім джерелом запалювання.

Виробничі приміщення з ділянками:

Збирання та спорядження реактивних снарядів;

Збирання, спорядження й випробовування ракет;

Оброблення ракет;

Проведення регламентних робіт з ракетами;

Прицехових вантажно-розвантажувальних платформ (ВРП)

Е2

Боєприпаси, що знаходяться на збереженні, і ракети (елементи боєприпасів і ракет), що містять у своєму складі споряджений реактивний двигун. Пороховий заряд двигуна не доступний для безпосереднього контакту з зовнішнім джерелом запалювання.

Сховища.

Е3

Вибухові речовини, порохи і вироби з них, тверді палива, піротехнічні суміші, що знаходяться на виробництві поза оболонкою, тарою (упакуванням) чи в оболонці, тарі (упакуванні), конструкція яких не перешкоджає безпосередньому контакту із зовнішнім джерелом запалювання.

Виробничі приміщення з ділянками:

Зборки трассерних вузлів;

Підготовки зарядів і спорядження гільз;

Виправлення браку при зборці пострілів, перевірки на стенді зусилля патронування, пов'язані з обробленням боєприпасів;

ремонту боєприпасів з обробленням на елементи;

Підготовки трассерів, додаткових шашок, детонаторів;

Розсвердлювання вибухової речовини;

Розряджання боєприпасів;

Робіт з відкритими порохами;

Заміни фіксуючих пристроїв.

Продовження таблиці 2

Категорія небезпеки приміщення

Характеристика боєприпасів, що знаходяться в приміщенні

Приблизний перелік приміщень, будинків і споруд

Е4

Вибухові речовини, порохи і вироби з них, тверді палива, піротехнічні суміші, що знаходяться на виробництві в оболонці, тарі (упакуванні), конструкція яких перешкоджає безпосередньому контакту з зовнішнім джерелом запалювання.

Виробничі приміщення з ділянками:

Прицехових ВРП;

Розкупорювання снарядів, мін і їхнього обігріву;

Підготовки засобів запалювання, підривачів;

Збирання і ремонту боєприпасів за винятком робіт з відкритими порохами і фарбування снарядів;

Ремонту засобів запалювання і підривачів.

Е5

Порохи, боєприпаси калібру більше ніж 152 мм, а також калібру 37 мм і меншого у штатній горючій тарі (упакуванні), що знаходяться на зберіганні

Сховища

Е6

Боєприпаси калібру більше ніж 37 мм до 152 мм включно, піротехнічні засоби, ручні гранати в штатній горючій тарі (упакуванні), що знаходяться на зберіганні

Сховища, ВРП, площадки відкритого зберігання, навіси

Е7

Вибухові пристрої, підривачі і запали до ручних гранат, патрони стрілецької зброї в штатній горючій тарі (упакуванні), що знаходяться на зберіганні

Сховища

В

(за ОНТП 24-86/МВС СРСР)

Боєприпаси і ракети (елементи боєприпасів і ракет), які не містять вибухових речовин, порохів, піротехнічних засобів і виробів з них. Боєприпаси і ракети (елементи боєприпасів і ракет), що містять горючі речовини і матеріали, що знаходяться в штатній горючій тарі.

Сховища, ВРП, площадки відкритого зберігання, навіси

Д

(за ОНТП 24-86/МВС СРСР)

Боєприпаси і ракети (елементи боєприпасів і ракет), які не містять вибухових речовин, порохів, піротехнічних засобів і виробів з них.

Сховища, ВРП, площадки відкритого зберігання, навіси

12. Визначення категорій небезпеки приміщень, будівель і споруд, в яких знаходяться ракети і боєприпаси, слід здійснювати шляхом послідовної перевірки належності приміщень до категорій, наведених в таблиці 2, від вищої (Е1) до нижчої (Е7).

Додаток №3

До Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

Основні вимоги

Щодо складання інструкцій про заходи пожежної безпеки

У військовій частині

1. Інструкції повинні розроблятися на основі діючих наказів, правил, керівництв, положень та інших нормативних актів з пожежної безпеки, виходячи зі специфіки вибухопожежної небезпеки будівель, споруд, технологічних процесів, технологічного та виробничого обладнання.

Вони повинні встановлювати порядок та спосіб забезпечення пожежної безпеки, обов'язки і дії військовослужбовців та працівників ЗС України у разі виникнення пожежі, включаючи порядок оповіщення особового складу про пожежу та виклику пожежних підрозділів, евакуації особового складу, озброєння і матеріальних засобів, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з пожежними підрозділами.

2. Інструкції про заходи пожежної безпеки (далі - інструкції) поділяються на такі види:

Загальні інструкції про заходи пожежної безпеки у військовій частині;

Інструкції про заходи пожежної безпеки в штабах, казармах, парках техніки та озброєння, в цехах, майстернях, сховищах та інших приміщеннях;

Інструкція про заходи пожежної безпеки черговим (обслуговуючому персоналу) ;

Інструкції про заходи пожежної безпеки щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт, експлуатації технологічних установок, обладнання тощо.

2.1. У загальній інструкції необхідно відображати основні положення з питань пожежної безпеки, у тому числі:

Порядок утримання території, будівель, споруд, приміщень, протипожежних розривів, під'їздів до будівель, споруд, вододжерел;

Вимоги щодо зберігання вибухопожежонебезпечних речовин та матеріалів;

Порядок допуску і руху транспортних засобів на території частини;

Режим куріння;

Порядок використання відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

Порядок збирання, зберігання та видалення відходів;

Утримання та зберігання спецодягу;

Правила утримання засобів протипожежного захисту, автоматичних установок, первинних засобів пожежогасіння, пожежного зв’язку і сигналізації;

Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень після закінчення роботи;

Особливості утримання електроустановок, вентиляційного та іншого інженерного обладнання, застосування опалювальних та інших нагрівальних приладів;

Сигнали пожежної тревоги;

Обов'язки та дії особового складу у разі пожежі із зазначенням:

- порядку (системи) оповіщення посадових осіб, всього особового складу частини про пожежу;

- порядок підйому сил та засобів по пожежній тривозі та виклику пожежних підрозділів;

- порядку евакуації особового складу, озброєння та матеріальних засобів;

- правил застосування засобів пожежогасіння та установок пожежної автоматики;

- порядку аварійного вимкнення електрообладнання, вентиляції, зупинення роботи технологічного обладнання тощо.

2.2. В інструкціях для штабів, казарм, парків техніки та озброєння, цехів, майстерень, сховищ та інших приміщень повинні вказуватися:

Особа, відповідальна за протипожежний стан приміщення;

Категорія приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки з урахуванням ОНТП 24-86 (для виробничих, складських приміщень, лабораторій тощо);

Правила утримання приміщень, робочих місць, зберігання та застосування ЛЗР, ГР, вибухопожежонебезпечних речовин і матеріалів;

Вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів;

Місця, порядок та норми одночасного зберігання в приміщенні різних матеріалів (для виробничих, складських приміщень, лабораторій тощо);

Заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних установках та апаратах, які мають підвищену пожежну небезпеку (для виробничих приміщень, лабораторій тощо);

Граничні показання контрольно-вимірювальних приладів (манометрів, термометрів тощо), відхилення від яких можуть викликати пожежу або вибух (для виробничих, складських приміщень, лабораторій тощо);

Умови проведення зварювальних та інших вогневих робіт;

Утримання та зберігання спецодягу;

Місця для куріння та вимоги до них;

Порядок прибирання робочих місць, збирання, зберігання та видалення горючих відходів, промасленого ганчір’я;

Порядок огляду, вимкнення електроустановок, приведення в пожежобезпечний стан приміщень та робочих місць, закриття приміщень після закінчення роботи;

Обов'язки та дії особового складу у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення особового складу, виклику пожежних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, вимкнення ліфтів, підйомників, вентиляційних установок, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації особового складу, озброєння та матеріальних засобів з урахуванням дотримання техніки безпеки.

2.3. В інструкції черговим (обслуговуючому персоналу) повинні вказуватися обов’язки чергового (обслуговуючого персоналу) при заступленні на чергування, під час несення чергування, а також дії при виникненні пожежі.

2.4. Інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт, експлуатації технологічних установок та обладнання необхідно розробляти з урахуванням вимог, викладених в розділах 10 і 16 цих Правил.

3. Загальна інструкція та інструкції черговим (обслуговуючому персоналу) розробляються штабом військової частини, інструкції для приміщень і щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт, експлуатації технологічних установок та обладнання розробляються командиром підрозділу. Інструкції затверджуються командиром військової частини.

Додаток № 4

До Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

Типовий план

Пожежної безпеки військової частини

УЗГОДЖЕНО

1. Начальник управління (відділу, відділення) Державної пожежної охорони МНС України

________________________________

(спеціальне звання, прізвище)

"___"_____________20___р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир військової частини А0000

_______________________________

(військове звання, прізвище)

"___"_____________20___р.

2. Командир військової частини А0001

________________________________

(військове звання, прізвище)

"___"_____________20___р.

3. Начальник відділу воєнізованої

Охорони ­­­­­­­­­­­______________­­­_­­­­ залізниці _______________________________

(прізвище)

"___"_____________20___р.

План

Пожежної безпеки військової частини А0000

1. Загальна інструкція щодо заходів пожежної безпеки

У військовий частині

(Загальна інструкція повинна відповідати вимогам додатку № 3 до Правил пожежної безпеки в Збройних Силах України)

В інструкції визначаються порядок утримання території, будівель, споруд, приміщень, протипожежних розривів, під'їздів до будівель, споруд, вододжерел; вимоги щодо зберігання вибухопожежонебезпечних речовин та матеріалів; порядок допуску і руху транспортних засобів на території частини; режим куріння; порядок використання відкритого вогню, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт; порядок збирання, зберігання та видалення відходів; утримання та зберігання спецодягу; правила утримання засобів протипожежного захисту, автоматичних установок, первинних засобів пожежогасіння, пожежного зв’язку і сигналізації; порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень після закінчення роботи; особливості утримання електроустановок, вентиляційного та іншого інженерного обладнання, застосування опалювальних та інших нагрівальних приладів; сигнали пожежної тривоги; обов'язки та дії особового складу у разі пожежі із зазначенням: порядку (системи) оповіщення посадових осіб, всього особового складу частини про пожежу; порядок підйому сил та засобів по пожежній тривозі та виклику пожежних підрозділів; порядку евакуації особового складу, озброєння та матеріальних засобів; правил застосування засобів пожежогасіння та установок пожежної автоматики; порядку аварійного вимкнення електрообладнання, вентиляції, зупинення роботи технологічного обладнання тощо).

Керівництво гасінням пожежі здійснюється:

1. До прибуття штатного (позаштатного) пожежного підрозділу – старшим пожежного розрахунку на об’єкті, де виникла пожежа, або черговим по частині;

2. Після прибуття штатного (позаштатного) пожежного підрозділу - старшим оперативним начальником, який прибув (позаштатним начальником служби пожежної безпеки);

3. Під час роботи кількох пожежних пiдроздiлiв - визначається у кожному конкретному випадку залежно від професійної підготовки начальників пiдроздiлiв або служб (начальником служби пожежної безпеки частини, гарнізону, з’єднання, об’єднання, оперативного командування, караулу пожежної частини, оперативним черговим гарнізону Державної пожежної охорони Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи);

4. Під час спільної роботи пожежних пiдроздiлiв військових частин, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та інших відомств на арсеналах, базах, складах боєприпасів, полігонах, аеродромах - начальником служби пожежної безпеки гарнізону, арсеналу, бази, складу.

Загальне керівництво військовими пiдpоздiлами, силами i засобами, яки залучені до гасіння пожежі та евакуації озброєння, техніки, майна, узгоджуючи свої дії з керівником гасіння пожежі, здійснює командир частини.

Втручатися будь-кому в дії керівника гасіння пожежі забороняється.

Начальник штабу військової частини А0000

______________________________________

(військове звання, підпис, прізвище)

Начальник служби пожежної безпеки військової частини А0000

__________________________________________

(військове звання, підпис, прізвище)

2. Розрахунок сил і засобів, які залучаються для гасіння пожеж

Найменування пожежних пiдроздiлiв

Кількість бойових розрахунків

Пожежні i технічні засоби

В яких випадках залучаються

1

2

3

4

5

1.

Військовий пожежний підрозділ військової частини А0000

2 бойових підрозділи

Пожежні автоцистерни АЦ-40 - 2шт

Негайно при пожежі

2.

Міська пожежна частина (СДВПЧ, ДВПЧ, ППЧ), яка обслуговує район

2 бойових підрозділи

Пожежні автоцистерни АЦ-40 - 2шт

Так само, тел. 01 або тел.__________

3.

Позаштатний пожежний підрозділ військової частини

1 бойовий підрозділ

Нейтралiзацiйна машина 8ТЗ11 - 1 шт

Так само. За додатковим викликом керівника гасіння пожежі (КГП) тел. 01 або тел. __________

4.

Міські пожежні частини (СДВПЧ, ДВПЧ, ППЧ) інших районів

Згідно з розкладом виїздів центрального пункту пожежного зв'язку

Пожежні автоцистерні автонасоси та інша пожеж на техніка

5.

Пожежні підрозділи найближчих військових частин

- " - " -

- " - " -

- " - " -

6.

Пожежний потяг залізниці

- " - " -

- " - " -

- " - " -

7.

Добровільна пожежна дружина найближчих військових установ, підприємств i т. д.

МП-1600

Так само, тел. 223-54-84

Начальник служби пожежної безпеки військової частини А0000

______________________________________________________

(військове звання, підпис, прізвище)

3. Порядок евакуації озброєння, техніки, майна під час пожежі на об’єктах

Будівлі i споруди, з яких відбувається евакуація

Що евакуюється

Сили та засоби, що залучаються

Місце евакуації

Керівник

В яких випадках залучаються сили та засоби

Особовий склад

Транспорт

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Штаб частини

1) Бойовий прапор

Варта

-

Вартове приміщення

Начальник варти

Негайно у разі пожежі

2) Таємне діловодство

Рота зв'язку

-

Майданчик біля штабу

Начальник штабу

-"-

3) Майно штабу

Черговий підрозділ

-

Майданчик біля штабу

Черговий по частині

-"-

2

Сховище

I т. д.

1) Техніка з відсіку сховища де пожежа

Технічна рота

Танковий тягач

Майданчик біля будівлі ПТО

Черговий по парку

-"-

2) Техніка з суміжних вiдсiкiв сховища

Черговий підрозділ i особовий склад в/ч А0000

( 50 чол.)

Колісні тягач i транспортні машини

Майданчик пункту мийки

Заступник командира частини з озброєння

-"-

Примітка. Черговий частини здійснює охорону озброєння, техніки, майна, що евакуюється.

Начальник штабу військової частини А0000

____________________________________________

(військове звання, підпис, прізвище)

Перелік

Документів, які додаються до плану пожежної безпеки

1. Витяги з наказу командира військової частини щодо призначення позаштатного начальника служби пожежної безпеки, позаштатного пожежного підрозділу (добровільної пожежної дружини), відповідальних за пожежну безпеку об’єктів, пожежно-технiчної комісії, про організацію проведення вогненебезпечних робіт, про перелік приміщень, якi підлягають обов’язковий перевірці в кінці робочого дня, про призначення пожежних постів, осіб, відповідальних за правильну експлуатацію блискавкозахисних пристроїв i автоматичної пожежної сигналізації.

2. Табель пожежним постам.

3. Конкретні інструкції про заходи пожежної безпеки в штабі, казармі, парку, сховищах, складах, клубі, майстерні, медпункті, магазині, заправному пункті та інших приміщеннях частини. Зміст інструкцій повинен відповідати вимогам додатку № 3 до Правил пожежної безпеки в Збройних Силах України.

4. Інструкція щодо заходів на період грози (для складів боєприпасів, пально-мастильних матеріалів). Зміст інструкції повинен відповідати вимогам додатку № 5 до Правил пожежної безпеки в Збройних Силах України.

5. Розрахунок нормативної потреби запасів води, вогнегасників i засобів протипожежного захисту для об’єктів військової частини.

6. Схема розташування доріг, джерел пожежного водопостачання i засобів пожежегасіння.

7. Аркуш відміток про практичне відпрацювання плану пожежної безпеки.

8. Аркуш ознайомлення посадових осіб з планом пожежної безпеки.

Примітка. План пожежної безпеки зберігати:

1-й примірник - у начальника служби пожежної безпеки частини;

2-й примірник - у стройовій частині.

У чергового частини має бути загальна інструкція про заходи пожежної безпеки у військовій частин, розрахунок сил і засобів, які залучаються для гасіння пожеж, а також витяги про порядок евакуації озброєння техніки і майна.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир військової частини А0000

_______________________________

(військове звання прізвище)

"___"___________________20__р.

Табель пожежним постам (зразок)

Номер та характеристика поста

Розташування (маршрут) поста

Засоби зв'язку

Основні обов'язки чатового

Засоби пожежегасіння

1

2

3

4

5

6

1

N1, постійний, з періодичністю обходу 2 години

Казармена зона (цілодобово), паркова i складська зони (в робочий час)

Внутрішній телефон, селектор

Контроль за дотриманням заходів пожежної безпеки в підрозділах, на пунктах i дільницях робіт з озброєнням, технікою, майном, за призначенням пожежних розрахунків, наявністю та справним станом засобів пожежегасіння i т. д.

Оглядає в протипожежному відношенні об’єкти перед їх закриттям.

Внутрішні пожежні крани, первинні засоби пожежегасіння на пожежних щитах

2

N2, тимчасовий, на період видачі пального

Пункт масової видачі пального

Телефон, радіостанція

Проводить попереднє розгортання засобів пожежогасіння, доглядає за дотриманням заходів пожежної безпеки при видачі пального, наявністю заземлення, засобів пожежогасіння

Пожежний автомобіль

АЦ-40

3

N3, тимчасовий, на період проведення зварювальних (вогненебезпечних) робіт і т. д.

Начальник штабу військової частини ____________________________________

(військове звання, прізвище)

Начальник служби пожежної безпеки військової частини _______________________

(військове, звання, прізвище)

Розрахунок

Нормативної потреби запасів води, вогнегасників та засобів

Протипожежного захисту для об’єктів військової частини

Наймену-вання будівель та

Споруд

Запас води

Вогнегасники

Автоматична пожежна сигналізація

Автоматичне пожежо-

Гасіння

Обладнано

Блискавко- захисними пристроями

Необхід-ний

Наявний

Пiннi

Вуглекислотні

(порошкові)

Необ-хідні

Наявні

Необ-хідні

Наявні

Необ-хідна

Наявна

Необ-хідні

Наявні

Необ-хідні

Наявні

1

Штаб

2ПГ

2ПГ

4

4

2

2

+

-

-

-

-

-

2

Магазин

2ПГ

1ПГ

2

2

-

-

+

-

-

-

-

-

3

Казарма

2ПГ

2ПГ

6

6

-

-

+

-

-

-

-

-

4

Клуб

2ПГ

2ПГ

4

4

1

1

-

-

-

-

-

-

5

Д Е С

2ПВх50

2ПВх50

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Сховище

i т. д.

1ПВх100

2ПВх100

4

4

-

-

+

+

-

-

-

-

ВСЬОГО

8ПГ

4ПВ

(300м3)

7ПГ

2ПВ

(150м3)

22

22

3

3

4

1

-

-

-

-

Начальник служби пожежної безпеки військової частини

(військове звання, прізвище)

Аркуш

Відміток про практичне відпрацювання плану пожежної безпеки

Дата i час

Вид від-

Працювання

Назва

Об’єкта

Яку роботу виконували

Оцінка пеpевіpяючого

1.

13.11.2004

16 год. 00 хв.

Учбова пожежна тривога

Сховище

№ 2 з

Технікою

А) по гасінню:

Пожежні автомобілі встановлені на водойми №2 i №3, провели бойове розгортання, подали три стволи "А" на гасіння та два стволи "Б" на захист суміжних вiдсiкiв та забезпечення евакуації техніки;

Б) по евакуації:

Черговий підрозділ та особовий склад в/ч А0000 з використанням чергових тягачів i транспортних автомобілів провели евакуацію техніки з відсіку, що горить, на територію поза парком

Завдання виконали, воду подали через 5 хв. з часу оголошення тривоги, евакуацію провели за 15 хв.

Недолік:

Особовий склад працював без засобів захисту органів дихання.

Оцінка:

"задовільно".

Командир в/ч А0000

__________________

(військове звання, підпис)

Примітка: 1.Вiдпрацювання плану з залученням всіх сил i засобів, передбачених розрахунком, проводиться щоквартально.

2.Проведення учбових пожежних тривог проводити після належної підготовки та узгодження з керівниками пiдроздiлiв, що беруть участь у навчанні.

АРКУШ

Ознайомлення посадових осіб частини А0000 з планом пожежної безпеки

Посада

Розпис про ознайомлення

200__р.

Січень

200__р.

Червень

200__р.

Січень

200__р.

Червень

200__р.

Січень

200__р.

Червень

200__р.

Січень

200__р.

Червень

Заступник командира частини

Заступник командира частини з озброєння

Заступник командира частини з тилу

Заступник начальника штабу

Начальник служби РАО

Начальник автослужби

Начальник медичної служби

Начальник речової служби

Начальник продовольчої служби

Начальник служби ПММ

Начальник зв’язку

Начальник служби РХБЗ

Начальник фізичної підготовки і спорту

Начальник стройової частини

Начальник КЕС

Начальник складу ПММ

Начальник складу РАО

Інші посадові особи

 

Додаток № 5

До Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир військової частини А0000

________________________________

(військове звання, прізвище)

“____” __________ 20___ р.

ІНСТРУКЦІЯ

Особовому складу арсеналів, баз, складів боєприпасів та

Центрів (складів) забезпечення пальним

На період грози

1. Під час грози з метою своєчасного виявлення та ліквідації можливих загорянь силами особового складу здійснюється нагляд за вибухопожежонебезпечними об’єктами військової частини.

2. Військова частина організовує отримання інформації про грозову діяльність (прогноз) в районі дислокації від метеостанцій міста, району, області та метеослужб найближчого аеродрому.

Ця інформація повинна надходити до чергового частини (який повинен мати телефонний довідник метеослужб для зв’язку).

3. Після отримання інформації про наближення грози до району дислокації військової частини (напрямок руху грозового фронту) черговий частини зобов'язаний:

Доповісти про це командиру частини, керівнику, відповідальному за дії особового складу під час грози і, згідно вказівок командира частини, подати сигнал (по мережі зв’язку) “грозове попередження” особовому складу;

Виставити спостерігача на пожежну вежу із числа пожежного наряду для спостереження за грозовою діяльністю;

Організувати оцінку руху грозового фронту (у відповідності до вимог
додатку 1 цієї інструкції);

Дати команду начальнику варти про посилення спостережень чатовими за технічною територією та прилеглою місцевістю. При необхідності виставити пост у вартового приміщення для ведення спостереження.

При наближенні грозового фронту до межі технічної території на відстань, яка забезпечує по часу підйом і виставлення спостережних постів на об'єкти частини, доповісти командиру частини і згідно його вказівки передати особовому сигнал “Гроза”. Вислати рухомий пост на пожежному автомобілі по раніше розробленому маршруту на технічну територію.

4. Старший пожежного розрахунку під час руху по встановленому маршруту зобов'язаний:

Вести спостереження за станом об'єктів на технічній території;

Доповідати черговому частини через кожні 5 хвилин із спеціально визначених місць по телефону (пожежному сповіщувачу) про хід спостереження і місце свого знаходження;

У разі виявлення загоряння негайно доповісти про це в пожежну команду, черговому частини, відповідальному керівнику на період грози і приступити до ліквідації загоряння;

Рухатися по маршруту зі швидкістю руху пожежного автомобіля не більшою ніж 20-25 км/год.

5. Технічна територія розбивається на сектори (ділянки) спостереження під час грози. За кожною ділянкою закріпляється особовий склад військової частини і призначається керівник сектору (ділянки). Керівником, відповідальним за дії особового складу в період грози, призначається головний інженер військової частини (заступник командира по технічній частині).

Загальне керівництво здійснює командир військової частини.

6. Розроблений план дій особового складу на період грози (додаток 2) є складовою частиною “Плану пожежної безпеки військової частини”.

На плані зазначають:

Цехи, сховища, майданчики відкритого зберігання, навіси, резервуари, насосні станції, платформи, дороги, телефони і пожежні сповіщувачі;

Сектори (ділянки) спостереження, нерухомі спостережні пости, а за наявності рухомих спостережних постів - маршрути їх руху,

Маршрут руху рухомого поста на пожежному автомобілі, точки зв’язку (телефони, пожежні сповіщувачі), з яких старший поста доповідає під час грози;

Спостережні пости виставляють також на складах пально-мастильних матеріалів, в автопарках, деревообробних цехах.

7. За кожним постом спостереження закріплюються 4-6 (в залежності від можливості огляду місцевості з даного поста) об'єктів і прилегла до них територія. Пост повинен знаходитися неподалік пожежного сповіщувача (телефону) і обладнується грибком.

За кожним спостережним постом закріпляються спостерігачі із розрахунку два основних спостерігача і одного дублер на пост (додаток 3).

Рухомі спостережні пости пересуваються за встановленими маршрутами.

8. Основні спостерігачі після отримання сигналу “Гроза” прямують:

В робочий час – безпосередньо на спостережні пости;

В неробочий час – на КПП технічної території, після чого їх розвозять по спостережних постах на автомобілі.

Дублери перебувають на КПП технічної території і складають резервну групу для гасіння пожеж.

В нічний час спостерігачі забезпечуються електричними ліхтарями.

9. Спостерігачі на спостережному пості зобов'язані:

Доповісти про своє прибуття на спостережний пост відповідальному керівнику і в подальшому через 5-10 хвилин доповідати йому (у встановленому порядку) про хід спостереження;

Вести спостереження за закріпленими спорудами та прилеглими до них територіями;

Вести спостереження за грозовими розрядами;

При виявлені загоряння терміново доповісти про це в пожежну команду, відповідальному керівнику і приступити до ліквідації загоряння первинними засобами пожежогасіння.

10. По закінченню грози викликається автомобіль для збору спостерігачів.

Спостерігачам самостійно покидати спостережні пости забороняється.

Розміщення та збір, керівництво та контроль за діями спостерігачів здійснюють керівники секторів (ділянок).

Додаток 1

До Інструкції на період грози

Оцінка руху грозового фронту

1. При отриманні інформації про грозову діяльність в районі дислокації військової частини черговий частини організовує визначання орієнтовної відстані, швидкості і напрямку руху грозового фронту по спеціальному планшету веде журнал згідно форми:

Число,

Місяць,

Рік

Час

Виявлення грозових розрядів і наступних засічок

Час

При-мітка

Оголо-

Шення

Грозо­вого попе­ред­ження

Оголо­шення тривоги “Гроза”

Вистав­лення рухо-

Мого поста

Вистав-лення постів спосте-

Режен-ня

Відбій

1

2

3

4

2. Спостережна вежа повинна бути обладнана телефонним зв'язком з пожежною командою та черговим військової частини. На вежі повинні бути: спеціальний планшет, орієнтований по сторонам світу, секундомір та бінокль.

3. На планшеті (рис. 1) в масштабі наносяться конфігурація технічної території частини і через 2 км відстань від спостережної вежі (до відстані 25-30 км), в центрі (спостережної вежі) розміщується лінійка-візир, поділки якої відповідають масштабу планшета. Планшет розбивається (через 100 візирними лініями) на 3600.

4. Обстановку на планшеті спостерігач на спостережній вежі наносить олівцем і по телефону сповіщає необхідні дані черговому частині, який (для контролю розрахунків) веде аналогічний планшет.

5. На планшеті наноситься червона лінія, віддалена від границі технічної території на відстані, достатній за часом на збір та розстановку спостерігачів. При наближенні розрядів блискавок до цієї лінії черговий частини проводить підйом особового окладу по тривозі “Гроза”. Ця відстань розраховується, виходячи із часу який потрібен на збір і середньої швидкості пересування грозового фронту по статистичним даним метеослужби міста, району, області, за місцем дислокації.

6. Визначення орієнтовної відстані проводиться за допомогою кількох засічок секундоміром часу від спалахування блискавки до надходження звуку грому, напрямок визначається лінійкою-візиром.

При визначенні відстані до грозової хмари приймається швидкість звуку 340 м/с.

Відстань до грозового фронту визначається за формулою:

L = 340´t,

Де L – відстань до грозового фронту у метрах;

T – час від появи спалаху блискавки до появи звуку грому в секундах.

Швидкість пересування грозового фронту визначається за формулою:

V = ,

Де V – швидкість пересування грозового фронту, км/сек;

S – відстань між двома засічками (вимірюється по планшету), км;

T2 – t1 – час між появами спалахів блискавки, зафіксованих засічками на планшеті (в секундах).

 

Рисунок 1 - Планшет

Додаток 2

До Інструкції на період грози

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир військової частини А0000

________________________________

(військове звання, прізвище)

“____” __________ 20___ р.

План дій у разі грози

Головний інженер Начальник служби пожежної безпеки

Умовні позначки

Додаток 3

До Інструкції на період грози

Табель постам за сигналом “Гроза”

Найменування поста

Найменування пожежного сповіщувача або номер телефону

Найменування закріплених об'єктів

Спостерігачі

Дублери

Пост № 1

Сповіщувач

№ 3, тел. 1-41

Сховища 4, 5, 6, 7, відкритий

Майданчик 23

Петренко С. І.

Сидоренко В. І.

Ковтун Н. М.

Пост № 2

Сповіщувач

№ 5, тел. 1-43

Сховища 8, 9, 10, 11

Масленко С. В.

Тіщенко В. Б.

Пост № 3

Сповіщувач

№ 10

Цех № 9,

Сховища 12, 13, 14, 15

Соболев О. М.

Стеценко С. О.

Пінчук О. І.

Пост № 4

Сповіщувач

№ 15

Сховища 16, 17, відкриті

Майданчики 40, 41, 42, 43

Федорина Г. В.

Марченко В. П.

Торба І. М.

...

...

...

...

...

Пост № 9

Сповіщувач

№ 20, тел. 1-45

Відкриті

Майданчики 135, 136, 137, 138, 139, 140

Панченко С. М.

Міщенко В. П.

Хоменко І. В.

Головний інженер в/ч А0000

________________________________

(військове звання, підпис, прізвище)

“____” __________ 20___ р.

Додаток №6

До Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України.

Рекомендації

Щодо складання планів (схем) евакуації на випадок пожежі

У штабах, казармах, клубах, медичних пунктах, лікувальних установах, санаторіях і закладах відпочинку, дитячих дошкільних установах, навчальних закладах, гуртожитках, готелях, вартових і виробничих приміщеннях на випадок пожежі розробляється і вивішується план евакуації (у багатоповерхових будинках - на кожному поверсі).

Плани евакуації включають в себе графічну та текстову частини (рис. 1). Графічна частина повинна складатися з поверхового або посекторного плану будівлі чи споруди. На ній зазначаються евакуаційні виходи (сходові клітини, зовнішні відкриті сходи, виходи безпосередньо назовні), маршрути руху, а також умовні графічні позначення (таблиця 1) у вигляді символів місць розміщення кнопок ручних пожежних сповіщувачів, телефонних апаратів, первинних засобів пожежогасіння (пожежного інвентарю та інструменту, вогнегасників).

У текстовій частині докладно наводяться порядок і послідовність евакуації, обов'язки відповідальних осіб за евакуацію, організацію системи оповіщення людей про пожежу, з якими необхідно ознайомити всіх працівників, можливість використання спеціального обладнання, а також різноманітної техніки та інженерних систем (систем димовидалення, автоматичних установок пожежогасіння, внутрішнього телефонного зв'язку, радіостанцій тощо) для організації евакуації та її успішного проведення.

План евакуації оформлюється на аркуші розміром: по вертикалі - 30 см, по горизонталі - 42 см і вивішується в рамці під склом біля вихідних дверей на висоті 1,5 метра.

План евакуації підписується командиром підрозділу, узгоджується з працівниками об'єктової пожежної охорони або начальником ДПД (за їх наявності) та затверджується командиром військової частини.

Рисунок 1 – Приклад оформлення плану евакуації з поверху будинку

Таблиця 1

Умовні графічні позначення

Найменування

Символ за

ГОСТ 28130-89

Символ за

ГОСТ 12.1.114-82

1

Переносний вогнегасник

2

Переносний водяний вогнегасник

3

Переносний АВС-порошковий вогнегасник

4

Переносний вуглекислотний вогнегасник

5

Пересувний ВС-вогнегасник

6

Телефон

7

Ручний пожежний сповіщувач

8

Кран пожежний

9

Головний евакуаційний шлях

10

Запасний евакуаційний шлях

11

Основний вихід

12

Запасний вихід

13

Знак просторової орієнтації

“Ви перебуваєте тут”

 

Додаток №7

До Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України.

Норми

Оснащення об'єктів первинними засобами пожежогасіння

N

П/п

Найменування будівель i споруд

Гранично

Завищувана

Площа,

М2

Водні, пінні вогнегасники

Ємністю

10 л

Вогнегасники вуглекислотні ємністю

Порошкові вогнегасники

Ємністю

2 л

5 л

2 л

5 л

10л

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Склади (сховища)

1

Боєприпасів, вибухових речовин i порохів

200

2++

-

-

-

2+

1++

2

Матеріальні частини ракетного, артилерійського

i мінометного озброєння, стрілецької зброї i
боєприпасів

400

2++

-

-

4+

2++

1+

3

Приладів озброєння (оптика, радіоелектроніка і т. ін.)

300

-

2+

1++

4+

2++

1+

4

Пального (рідкого палива):

Вертикальні резервуари ємністю до 1000 м3

На 1 резервуар

1++

-

-

-

2+

1++

Вертикальні резервуари ємністю більше 1000 м3

На 1 резервуар

2++

-

-

-

2+

1++

Тарні сховища пального з температурою спалаху до +61С0

200

4+

-

-

-

4+

2++

Тарні сховища пального з температурою спалаху більше +61С0

200

2+

-

-

-

2+

1++

Сховища окислювачів

200

1+

-

-

-

2+

1++

Групи горизонтальних резервуарів

На групу резервуа-рів

2++

-

-

-

2++

2+

Мірники

На 2 мірники

1+++

-

-

-

1++

1+

Зливні i наливні пристрої

На 40 пог. метрів

1*++

-

-

-

1*++

1*+

Роздаточнi

200

4+

-

-

-

2+

1++

5

Хімічних речовин, гуми, балонів зі стиснутими (зрідженими) газами

200

1++

-

1+

2+

1++

1+

6

Кіноплівки, рентгенівської плітки, фотоплівки, целулоїду

200

1++

-

1+

2+

1++

1+

7

Технічного майна, господарчого майна, майна гуманітарно-виховної служби, речового майна, продовольства, медикаментів та парашутів

400

2++

-

2+

4+

2++

1+

8

Різноманітних негорючих матеріалів

600

1++

-

-

2+

1++

1+

Відкрите зберігання

9

Боєприпасів у штабелях

На штабель

1++

-

-

-

1++

1+

10

Озброєння

500

1++

-

-

2+

1++

1+

11

Пального в тарі

На групу

2++

-

-

-

2++

1+

12

Пиломатеріалів, круглого лісу, дерев’яної тари

500

1++

-

-

-

1++

-

Ангари, парки (гаражі)

13

Ангари i сховища

200

1*++

-

1+

2+

1*++

1+

14

На відкритих стоянках

:

Літаків (вертольотів)

На літак

-

-

1++

-

1++

1+

Танків, автомобілів, бронетранспортерів та ін.

На 10 од.

1*++

-

-

-

1*++

1+

15

В укриттях:

Агрегатна

На прим.

-

1++

1+

-

1++

-

Ніша для боєприпасів

На прим.

-

-

1++

-

1++

-

Ніша централізованої заправки

На прим.

1++

-

1+

-

1++

-

16

Газовочнi майданчики

На майдан

2++

-

1++

-

2+

1++

17

Заправні колонки центральної заправки (роздаточнi бензоколонки)

На колонку

1++

-

1+

-

2+

1++

18

Стаціонарні маслогрiйки

На прим.

1++

-

-

-

1++

-

Виробничі будівлі, приміщення

19

Знаряджувальнi цехи (майстерні) i лабораторії з застосуванням порохів i ВР

100

1++

-

-

2+

1++

-

20

Цехи (майстерні), якi зв’язані з обробкою i застосуванням рідин, якi горять, та газів (двигуновипробувальнi, лакувальні, акумуляторні)

100

2+

-

-

-

1++

1+

21

Цехи гарячої обробки металів (термічні зварювальні, мідницькі, ковальські i т. п.)

Механічні i механоскладальні

400

1+

-

-

-

1++

1+

22

Деревообробні, столярні, оббивні, сушарні лiсоматерiалiв

200

1++

-

1+

2+

1++

1+

23

Повітряні i газові компресори

На 2 компресори

-

-

1++

2+

1++

-

24

Насосні станції по перекачуванню пального

100

1*++

-

1+

2+

1*++

1+

25

Друкарні (в окремих будівлях)

300

1++

-

1+++

2+

1++

-

Силові установки з підсобними будівлями і спорудами

26

Трансформаторні підстанції

100

-

-

1++

-

1++

1+

27

Котельні

На 1 топку

1*++

-

-

-

1*++

-

28

Електростанції

Машинні зали

На 1 генератор

-

-

1+++

-

2+

1++

Розподільні прилади

На прилад

-

-

1++

-

-

-

Кабельні канали

На 30 п. м

-

-

-

-

1++

1+

Будівлі лікувально-санаторного призначення і дитячих закладів

29

Госпіталі, поліклініки, санаторії з:

Коридорною системою

На 40 п. м

1*++

2+

1*++

Некоридорною системою

400 м2

2*++

-

2+

4+

2*++

1+

30

Електролікувальні кабіни

На приміщення

-

1+

1++

2+

1++

-

31

Аптеки, комори ліків i медикаментів i т. п

.

50

1++

-

-

2+

1++

-

32

Кімнати для перебування дітей, медичні кімнати, роздягальні

100

1*++

-

-

2+

1*++

-

Клуби (будинки офіцерів), музеї

33

Зал для глядачів

200

1*++

-

1+

2+

1*++

1+

34

Сцена

50

2++

-

-

-

2++

1+

35

Фойє, клубні кімнати, службові приміщення

100

1++

-

-

2+

1++

-

36

Кiноапаратнi

На 2 апарати

-

-

1++

-

1++

-

37

Закриті спортивні споруди (комори спортінвентарю)

200

1*++

-

1+

2+

1*++

1+

38

Музеї, виставочні зали, бібліотеки

200

1*++

-

1+

2+

1*++

1+

Комунально-побутові об’єкти

39

Магазини, майстерні речового майна, ательє, їдальня, чайні

200

1++

-

-

2+

1++

-

40

Хлібопекарні, харчоблоки

На 2 топки

1++

-

-

2+

1++

-

41

Сушарні обмундирування, дезiнфекцiйнi камери

На приміщення

1++

-

-

2+

1++

-

42

Хімічна чистка, пральні i об’єкти з застосовуванням легкозаймистих речовин

100

1++

-

-

2+

1++

-

Казармені і службові будівлі**

43

Штаби, казарми, гуртожитки, учбові приміщення

200

1*++

-

1+

2+

1*++

1+

44

Кімнати таємного діловодства, зберігання документів

На кожне приміщення

-

1+

1++

2+

1++

-

45

Архіви, свiтлокопiювальнi, телеграфні, телефонні, друкарні

100

-

1++

-

2+

1++

-

46

Зали передавачів радіостанцій, апаратні, ЕОМ

100

-

2+

1++

-

-

-

47

Вартові приміщення, контрольно - пропускні пункти

На примі-щення

2++

-

-

2++

1+

-

Намети

48

Малі табірні намети

На 8 намети

1*++

-

-

-

1*++

-

49

Намети великі типу УСБ-41

На 2 намети

1*++

-

-

-

1*++

-

50

Намети госпітальні

На намет

1*++

-

-

-

1*++

-

51

Намети великі для проведення регламентних робіт бойової техніки

25

1*++

-

-

-

1*++

-

*Але не менше двох на приміщення, пристрій, об’єкт

** Приміщення з ПЕОМ казармених і службових будівель додатково забезпечуються переносними порошковими вогнегасниками з величиною заряду 3 кг і більше

 

Примітки.

1. Необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння визначають окремо для кожного поверху та приміщення, а також для етажерок відкритих установок. Якщо в одному приміщенні знаходяться декілька різних за пожежною небезпекою виробництв, не відділених одне від одного протипожежними стінами, усі ці приміщення забезпечують вогнегасниками, пожежним інвентарем та іншими видами засобів пожежогасіння за нормами найбільш пожежонебезпечного.

2. Знаком "++" визначені рекомендовані для оснащення об’єктів вогнегасники, знаком "+" вогнегасники, застосування яких припускається при відсутності рекомендованих, i знаком "+++" - вогнегасники, застосування яких обов'язкове в додаток до рекомендованих або таких, застосування яких припускається.

"++" позначені вогнегасники, рекомендовані до оснащення об'єктів, знаком "+" - вогнегасники, застосування яких дозволяється в разі відсутності рекомендованих вогнегасників та за наявності відповідного обгрунтування.

3. Потреба в вогнегасниках, позначених знаком "++","+", приймаються тільки по одній із граф 4-9.

Для захисту різних будівель і споруд необхідно передбачати кількість вогнегасників одного з типів, зазначену в графах 4-9 перед знаками "++" або "+".

Відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м для казармених і службових будівель; 30 м - для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини); 40 м - для приміщень категорій В, Г; 70 м - для приміщень категорії Д.

4. Будівлі та споруди, які будуються та реконструюються, мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння з розрахунку:

На 200 м2 площі підлоги - один вогнегасник (якщо площа поверху менша 200 м2 - два вогнегасники на поверх), бочка з водою, ящик з піском;

На кожні 20 м довжини риштування (на поверхах) - один вогнегасник (але не менше двох на поверсі), а на кожні 100 м довжини риштування - бочка з водою;

На 200 м2 площі покриття з утеплювачем та покрівлями з горючих матеріалів груп Г3, Г4 - один вогнегасник, бочка з водою, ящик з піском;

У місці встановлення теплогенераторів, калориферів - два вогнегасники та ящик з піском на кожний агрегат.

У вищезазначених місцях слід застосовувати вогнегасники пінні чи водяні місткістю 10 л або порошкові місткістю не менше 5 л. Місткість бочок з водою та ящиків з піском, а також їх укомплектованість інвентарем (відрами, лопатами) - має відповідати вимогам пунктів 8 і 9 цього додатка.

5. Не зазначені у нормах будівлі i споруди забезпечуються вогнегасниками за вище зазначеними нормами залежно від їх призначення i особливості.

6. Окремі будівлі i споруди з площею підлоги менше передбаченої нормами забезпечуються вогнегасниками по найменшому вимірнику, але не менше одного на приміщення.

7. Кількість вогнегасників у вартових приміщеннях i контрольно-пропускних пунктах може бути збільшено до 4-8 штук з метою використання їх особами добового наряду i складом варти для гасіння пожежі.

8. Будівлі (приміщення) i відкриті майданчики, де зберігаються чи застосовуються вогненебезпечні рідини (стоянки колісних i гусеничних машин, тарні сховища пального, зливно-наливнi естакади, електростанції i т. п.) додатково забезпечуються сухим піском i азбестовими (брезентовими) покривалами із розрахунку:

Один ящик з піском i покривало на:

400 м2 підлоги роздаточних;

50 м2 підлоги насосних станцій;

50 п. м річкових i морських нафтопричалiв;

40 п. м довжини одностороннього залізничного майданчика;

Майданчик наливу нафтопродуктів в автоцистерни i тару;

Дві заправні колонки ЛЗР, дизельну електростанцію, гараж;

Два ящики з піском i одне покривало на кожні 40 м довжини двосторонніх залізничних майданчиків;

Один ящик з піском на стоянку літака (вертольота), групу горизонтальних резервуарів i на 100 м2 підлоги тарних сховищ пального;

Одне покривало на кожні 50 м2 підлоги лабораторії, складів пального;

Одне покривало, один жорсткий буксир на 10 одиниць колісної (гусеничної) техніки i один мішок з піском вагою 3-5 кг на кожний автомобіль.

Ящики для піску повинні мати місткість 0,5, 1,0 або 3,0 м3 та бути укомплектовані совковою лопатою. Місткість ящику для піски, що є елементом конструкції пожежного щиту повинна бути місткістю не менше ніж
0,1 м3. Покривала повинні мати розміри 2´1,5 м, 2´2 м.

Пожежний інвентар повинен розташовуватися так, щоб його можна було легко використати на випадок пожежі.

9. Влітку біля всіх дерев'яних споруд, штабелів з майном встановлюються бочки з водою i відрами із розрахунку: по одній бочці на 50 м2 площі забудови чи майданчика з майном, але не менше двох - на споруду чи штабель. Бочки для зберігання води з метою пожежогасіння повинні мати місткість не менше ніж 0,2 м3 і бути укомплектовані пожежним відром місткістю не менше ніж 8 літрів.

10. Взимку водні вогнегасники, які знаходяться на відкритому повітрі, переносяться у найближчі приміщення, яки опалюються, їх місцезнаходження визначається спеціальними покажчиками.

11. На стоянках літаків (вертольотів) додатково встановлюються пересувні вуглекислотні (ОУ-80) або порошкові (ОП-100), або комбіновані вогнегасники місткістю 100 літрів (піна, порошок) із розрахунку: два на ескадрилью, один вогнегасник ОП-100 чи ОПП-100 на авіаційну ТЕЧ, причіпний вуглекислотний вогнегасник ОУ-400 виділяється один на авіаполк (окрему ескадрилью).

12. Щити з пожежним інвентарем розташовуються із розрахунку обслуговування одним щитом групи будівель у радіусі 200 м, для парків з технікою i сховищ з майном - у радіусі 100 м.

На кожному щиті повинно бути: вогнегасникiв-3, ломiв-2, відер-2, сокир-2, лопат-2, багрiв-3, ящик з піском-1, покривало з негорючого матеріалу-1.

13. Внутрішні пожежні крани в будівлях обладнуються стволами i пожежними рукавами довжиною 10, 15 чи 20 метрів.

За наявності внутрішнього протипожежного водогону (крім сховищ i виробничих приміщень) кількість вогнегасників можна зменшувати на 50%.

Додаток №8

До Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

ПЕРЕЛІК

Транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками

(затверджений постановою Кабінету Міністрів України

Від 8 жовтня 1997р. №1128)

Найменування

Транспортного

Засобу

Тип вогнегасника

Мінімальна

Норма оснащення, шт.

Автомобіль легковий (вітчизняного та іноземного виробництва)

Порошковий ВП-2

1

Автомобіль (автобус) для перевезення пасажирів у кількості:

До 8 осіб

Порошковий ВП-2

1

До 30 осіб

Порошковий ВП-2

Або ВП-5

Та вуглекислотний ВВК-5

1

1

1

Понад 30 осіб, а також транспортні засоби для перевезення вахтових бригад

Порошковий ВП-5

Та ВП-2

Або ВП-5

Та вуглекислотний ВВК-5

1

1

1

1

Автоцистерна для транспортування нафтопродуктів та інші транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів

Порошковий ВП-5

Та вуглекислотний ВВК-7

2

1

Причіп - автоцистерна для транспортування нафтопродуктів

Порошковий ВП-5

Та вуглекислотний ВВК-7

2

1

Пересувна ремонтна майстерня та

Лабораторія

Порошковий ВП-2

Або ВП-2

Та вуглекислотний ВВК-7

2

1

1

Вантажний автомобіль:

Двовісний

Порошковий ВП-2

Або вуглекислотний ВВК-5

2

1

Багатовісний

Порошковий ВП-5

2

Вагон пасажирський

Повітряно-пінний ВПП-9

Та вуглекислотний ВВК-7

1

1

 

Додаток № 9

До Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

ПРОГРАМА

Спеціальної підготовки особового складу позаштатних пожежних команд військових частин Збройних Сил України

Ця програма призначена для навчання особового складу позаштатних пожежних команд військових частин (сил) Збройних Сил України

І. Організація спеціальної підготовки

Навчання особового складу позаштатних пожежних команд військових частин організується і проводиться у відповідності з вимогами дійсної програми.

Основним завданням підготовки є навчання військовослужбовців заходам щодо попередження пожеж, а також прийомам і способам гасіння пожеж під час несіння служби в складі пожежного наряду.

Підготовка проводиться методом зборів з особовим складом позаштатних пожежних команд двічі на рік (в грудні і в червні - на початку періоду навчання після проведення занять з бойової готовності).

Заняття проводить штатний (позаштатний) начальник служби пожежної безпеки військової частини в дні і години, визначені розкладом занять.

Особовий склад, заново призначений в склад позаштатної пожежної команди, зобов'язаний вивчити правила пожежної безпеки в військової частині, обов'язки постового пожежного поста, вимоги правил техніки безпеки при роботі на пожежах (заняттях) і навчитися працювати з закріпленим за позаштатною пожежною командою пожежно-технічним обладнанням і засобами пожежогасіння.

Облік проведення з особовим складом занять по спеціальній підготовці і засвоюваність пройдених тем ведеться в журналі обліку занять і успішності особового складу. Після повного виконання програми один раз на тиждень проводяться тренувальні заняття для вдосконалення навичок, щодо попередження та гасіння пожеж, а також практичній роботі по нагляду за пожежною технікою і інвентарем.

Виконання програми спеціальної підготовки позаштатною пожежною командою перевіряється начальниками служби пожежної безпеки з'єднання та начальниками служби пожежної безпеки по району і відображається в актах (приписах) про результати перевірки організації та стану пожежної безпеки військової частини.

II. Розрахунок годин з предметів навчання

Предмети навчання

Всього годин

Із них:

Зимовий період навчання

Літній період

Навчання

1

Організація пожежної безпеки

4

2

2

2

Пожежно-профілактична підготовка

12

6

6

3

Пожежно-технічна підготовка

12

6

6

4

Тактико-спеціальна підготовка

12

6

6

Разом:

40

20

20

1. Організація пожежної безпеки

Завдання навчання:

Знати - організацію пожежної безпеки в військовій частині та служби позаштатних пожежних команд, порядок взаємодії з іншими підрозділами та службами при пожежі;

Вміти - нести службу в пожежному наряді.

Методичні вказівки:

Вивчення організації пожежної безпеки в військовій частині слід розпочинати з вивчення положень Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України. Основні питання тем відпрацьовуються практично, виходячи з реальних умов.

Рекомендована література:

1. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України.

2. Наказ Міністра оборони України від 05.04.1997 року №115.

3. Правила пожежної безпеки у Збройних Силах України.

4. Посібник "Пожежно-технічна підготовка", вид. МО, 1984 р.

5. Посібник "Пожежно-профілактична підготовка", вид. МО, 1984 р.

6. План пожежної безпеки військової частини.

Перелік тем і розрахунок годин

Номер теми

Найменування теми

Кількість годин

1

Несення служби позаштатними пожежними командами

2

2

План пожежної безпеки військової частини

2

Разом:

4

Тема 1. Несення служби позаштатними пожежними командами

Призначення позаштатної пожежної команди. Забезпечення позаштатної пожежної команди пожежною технікою та пожежно-технічним обладнанням. Склад і завдання пожежного наряду. Організація і несення пожежно-постової служби. Обов'язки осіб бойової обслуги на пожежних автомобілях (мотопомпах).

Тема 2. План пожежної безпеки військової частини

Зміст плану. Вивчення інструкцій про заходи пожежної безпеки на об'єктах військової частини. Порядок взаємодії позаштатної пожежної команди з іншими підрозділами та службами частини під час гасіння пожежі.

2. Пожежно-профілактична підготовка.

Завдання навчання:

Знати - основні заходи щодо попередження пожеж на об’єктах військової частини;

Вміти - застосовувати отримані знання під час несення пожежно-постової служби.

Методичні вказівки:

Протипожежні заходи при зберіганні боєприпасів, озброєння, пально-мастильних матеріалів, військової техніки та майна, експлуатації військових будівель і споруд вивчаються безпосередньо на об'єктах військової частини.

Заняття проводяться в загальнодоступній формі, без роз'яснень складних питань теорії і технологічних процесів. Особлива увага звертається на питання, які особовому складу позаштатних пожежних команд прийдеться вирішувати під час несення пожежно-постової служби і перевірці приміщень перед їх закриттям наприкінці робочого дня.

Рекомендована література:

1. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України.

2. Правила пожежної безпеки в Україні.

3. Правила пожежної безпеки у Збройних Силах України.

4. Посібник "Пожежно-профілактична підготовка", вид. МО, 1984 р.

5. План пожежної безпеки військової частини.

Перелік тем і розрахунок годин

Номер теми

Найменування теми

Кількість годин

1

Правила пожежної безпеки в військовій частині

2

2

Протипожежні заходи при обладнанні і експлуатації електроустановок

6

3

Протипожежні заходи при експлуатації приладів опалення, проведенні газоелектрозварювальних і інших вогневих робіт

4

Разом:

12

Тема 1. Правила пожежної безпеки в військовій частині

Коротка характеристика пожежної небезпеки об'єктів військової частини, речовин і матеріалів, які використовуються і зберігаються на об'єктах. Вимоги пожежної безпеки, які викладені в Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України.

Правила пожежної безпеки в будівлях(спорудах) і окремих приміщеннях різного призначення. Порядок огляду пожежонебезпечних приміщень перед їх закриттям наприкінці робочого дня.

Тема 2. Протипожежні заходи при обладнанні і експлуатації електроустановок

Коротка характеристика пожежної небезпечності електричних мереж, світильників, апаратів захисту, електродвигунів та іншого електрообладнання. Протипожежні заходи при експлуатації електроустановок.

Тема 3. Протипожежні заходи при експлуатації приладів опалення, проведенні газоелектрозварювальних та інших вогневих робіт

Короткі відомості про будову постійних і тимчасових печей та їх пожежну небезпеку. Правила пожежної безпеки при експлуатації постійних і тимчасових печей.

Правила пожежної безпеки при проведенні газоелектрозварювальних, газорізальних і паяльних робіт.

3. Пожежно-технічна підготовка

Завдання навчання:

Знати - засоби пожежогасіння, які є в наявності в військовій частині;

Вміти - використовувати закріплену пожежну техніку, пожежно-технічне обладнання і інвентар при роботі на пожежі.

Методичні вказівки:

Вивчення пожежно-технічного обладнання проводити на практиці, з використанням наявної пожежної техніки, обладнання і інвентаря, при цьому використовувати плакати, макети і інші наочні приладдя.

Оволодіння даним предметом обов’язково пов'язувати з питаннями тактико-спеціальної підготовки. Заняття з практичного вивчення пожежно-технічного обладнання, якого немає в військовій частині, не плануються і не проводяться. При цьому загальна кількість годин, відведених на предмет, повинна залишатися без змін.

Рекомендована література:

1. Наказ Міністра оборони України від 05.04.1997 року №115.

2. Посібник "Пожежно-технічна підготовка", вид. МО, 1984 р.

3. Посібник "Пожежно-стройова підготовка".

Перелік тем і розрахунок годин

Номер теми

Найменування теми

Кількість годин

1

Ручний пожежний інструмент

1

2

Вогнегасники

4

3

Пожежні стволи, рукави, з'єднувальні рукавні головки і рукавні приналежності

1

4

Протипожежне водопостачання

2

5

Пожежні автомобілі (мотопомпи)

3

6

Способи захисту органів дихання в умовах задимлення

1

Разом:

12

Тема 1. Ручний пожежний інструмент
Призначення і використання під час гасіння пожеж пожежних багрів, ломів, сокир, лопат, пил.
Тема 2. Вогнегасники

Призначення, будова і експлуатація хімічно-пінних, водних, повітряно-пінних, вуглекислотних і порошкових вогнегасників. Прийоми роботи з вогнегасниками по гасінню пожеж різних класів на модельних вогнищах.

Тема 3. Пожежні стволи, рукави, з'єднувальні рукавні головки і рукавні приналежності

Призначення і будова пожежних стволів, рукавів, з'єднувальних рукавних головок і рукавних приналежностей. Робота з пожежними рукавами і стволами. Експлуатація пожежних рукавів і стволів. Генератори піни і робота з ними.

Тема 4. Протипожежне водопостачання
Природні і штучні вододжерела, пожежні гідранти і колонки. Використання їх для гасіння пожеж. Порядок експлуатації їх в літній і зимовий періоди. Утеплення водойм і гідрантів. Внутрішні пожежні крани.

Тема 5. Пожежні автомобілі (мотопомпи)

Коротка технічна характеристика пожежних автомобілів (мотопомп). Порядок експлуатації пожежних автомобілів (мотопомп) і робота на них. Можливі несправності і способи їх усунення. Тренування бойової обслуги по встановленню автомобіля (мотопомпи) на вододжерело, бойове розгортання, подача води і піни.

Тема 6. Способи захисту органів дихання в умовах задимлення

Способи захисту органів дихання. Основні засоби захисту органів дихання, їх конструкція і правила використання. Захист органів дихання за допомогою підручних засобів.

4. Тактико-спеціальна підготовка

Завдання навчання:

Знати - основні способи та прийоми гасіння пожеж;

Вміти - діяти в складі пожежного наряду, під час гасіння пожежі, рятуванні людей і евакуації майна з будівлі (споруди), що горить.

Методичні вказівки:

Основні теми тактико-спеціальної підготовки відпрацьовуються практично на конкретних об'єктах. На кожне заняття з рішенням пожежно-тактичних завдань складається відповідна схема, яка визначає обставини імітації пожеж і варіанти їх рішення.

Рекомендована література:

1. Наказ Міністра оборони України від 05.04.1997 року №115.

2. Посібник "Протипожежна підготовка", вид. МО, 1986 р.

3. Пособие по пожарно-строевой подготовке / О. Э. Стоянович, Н. Г.Шкарабура – Черкассы: ЧИПБ, 2001. – 348 с.

4. Нормативи з спеціальної підготовки для особового складу позаштатних пожежних команд військових частин.

5. План пожежної безпеки військової частини.

Перелік тем і розрахунок годин

Номер теми

Найменування теми

Кількість годин

1

Способи і прийоми припинення горіння і вогнегасні засоби

2

2

Основи організації гасіння пожеж

4

3

Рішення пожежно-тактичних завдань

6

Разом:

12

Тема 1. Способи і прийоми припинення горіння і вогнегасні засоби

Загальні поняття про процес горіння. Способи і прийоми припинення горіння, яки основані на охолодженні, розбавленні, ізолюванні речовин, що реагують, хімічному гальмуванні реакції горіння.

Тема 2. Основи організації гасіння пожеж

Дії пожежного наряду по сигналу пожежної тривоги. Проведення розвідки пожежі. Оцінка обставин за зовнішніми прикметами і за результатами розвідки. Вибір вихідних позицій для ствольщиків. Способи виявлення потайних осередків горіння. Порядок випуску диму. Рятування людей і саморятування.

Тема 3. Рішення пожежно-тактичних завдань

Відпрацьовуються дії особового складу по гасінню пожеж на об'єктах військової частини.

Додаток

До Програми спеціальної підготовки особового складу позаштатних пожежних команд військових частин

Збройних Сил України

Нормативи

Зі спеціальної підготовки для особового складу

Позаштатних пожежних команд

Норматив №1. Збір позаштатної пожежної команди і прибуття до місця пожежі.

Особовий склад позаштатної пожежної команди знаходиться в розташуванні частини і виконує свої прямі обов'язки. За сигналом пожежної тривоги особовому складу позаштатної пожежної команди прибути до місця пожежі з закріпленим за ним пожежно-технічним обладнанням і підготувати його до дії.

Відстань до місця пожежі

Оцінка за виконання нормативу:

“відмінно”

“добре”

“задовільно”

250м

2хв

2 хв 30 с

3 хв

500м

3 хв 30 с

4хв

4 хв 30 с

750м

5хв

5 хв 30 с

6 хв

Помилка, яка знижує оцінку на один бал:

Команда прибула до місця пожежі в кількості особового складу меншій, ніж 50% (кількість складу і закріплена техніка перевіряється згідно плану пожежної безпеки частини).

Помилка, яка визначає оцінку "незадовільно":

Команда прибула до місця пожежі без основного, закріпленого за нею, пожежно-технічного обладнання.

Норматив №2. Бойове розгортання бойової обслуги пожежної мотопомпи МП-800 (МП-1600) з пуском води через два стволи "Б".

Мотопомпа встановлена біля водоймища, двигун включений. Пожежне обладнання знаходиться біля мотопомпи (для МП-1600 на штатних місцях). Забір води здійснюється через два всмоктуючі рукави з сіткою. Магістральна лінія - три рукави, дві робочих лінії по два рукава.

Початок: Подана команда.

Закінчення: Поява води з обох стволів.

Бойова обслуга: командир відділення, моторист, три солдата (пожежні).

Мотопомпа

Оцінка за виконання нормативу:

“відмінно”

“добре”

“задовільно”

МП-800

1 хв 20 с

1 хв 35 с

1 х. 40 с

МП-1600

1 хв 35 с

1 хв 40 с

1 хв 45 с

Помилка, які знижує оцінку на один бал:

- забір води проведено без всмоктуючої сітки;

- воду від насосу подано, але з’єднувальні головки рукавної лінії не з'єднані.

Помилка, яка визначає оцінку "незадовільно":

- рукавна лінія прокладена, але воду не подано;

- в результаті різкого підвищення тиску порвано рукавну лінію;

- в з'єднувальних головках відсутні ущільнюючі прокладки.

Норматив №3. Встановлення пожежної колонки на гідрант з прокладанням рукавної лінії і подача води на відстань 40 (60, 80) м.

Колонка, пожежні рукави в скатках, ствол і крюк для відкривання кришки колодязя укладені на відстані 3 метри від гідранта. Колодязь гідранта закритий кришкою, стояк з ковпачком.

Встановити пожежну колонку на стояк гідранта. Прокласти рукавну лінію, приєднати ствол і подати воду. Час відраховується з моменту подачі команди до появлення води із ствола.

Норматив виконують два військовослужбовця.

Відстань на яку подається ствол

Оцінка за виконання нормативу:

“відмінно”

“добре”

“задовільно”

40м

50 с

56 с

60 с

60м

1 хв

1 хв 20 с

1 хв 25 с

80м

1 хв 10 с

1 хв 25 с

1 хв З0 с

Помилка, яка знижує оцінку на один бал:

Колонка до кінця не завернута і дає течію води.

Помилка, яка визначає оцінку "незадовільно ":

- в з'єднувальних головках рукавів відсутні гумові ущільнюючі прокладки;

- колонка несправна.

Примітки.

Всі нормативи виконуються в бойовому одязі і спорядженні з урахуванням пори року (рукавиці одягаються при необхідності). Взимку до нормативного часу додається 5с.

Всі вправи виконуються з урахуванням вимог Правил техніки безпеки в пожежній охороні України.

Для особового складу протягом перших 6 місяців служби норма часу збільшується на 10 %.

Пожежні мотопомпи укомплектовані згідно існуючих норм.

Додаток №10

До Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

Програма

Спеціальної підготовки особового складу пожежних підрозділів, укомплектованих працівниками Збройних Сил України

Найменування предметів і тем

Кількість годин

1

2

3

1

Організація пожежної безпеки військової частини

1.1. Організація пожежної безпеки військової частини. Несення служби черговою зміною. Обов’язки посадових осіб пожежної команди і чергової зміни

1.2. План пожежної безпеки військової частини

1.3. Організація пожежно-профілактичної роботи особовим складом пожежної команди

6

2

2

2

2

Пожежно-профілактична підготовка

2.1. Загальні протипожежні заходи у військових частинах

2.2 Протипожежні заходи при улаштуванні й експлуатації електроустановок

2.3. Протипожежні заходи при улаштуванні й експлуатації опалювальних приладів, проведенні газоелектрозварювальних і інших вогневих робіт 2.4. Протипожежні заходи при збереженні військового майна

2.5. Протипожежні заходи в місцях збереження, техніки й у виробничих приміщеннях

2.6. Протипожежні заходи при збереженні ПММ, ГР, ЛЗР, балонів з газами, кислот, карбіду кальцію й інших вибухопожежонебезпечних матеріалів

2.7. Протипожежні заходи при проведенні будівельних робіт

2.8. Протипожежні заходи в Будинках офіцерів і клубах

2.9. Протипожежні заходи в службових, казармених і житлових будинках

28

2

4

4

8

2

2

2

2

2

1

2

3

3

Пожежно-технічна підготовка

3.1 . Спеціальний одяг і спорядження

3.2 . Ручний інструмент для пожежних

3.3. Пожежні рукави, з’єднувальні рукавні головки і приналежності

3.4. Ручні пожежні драбини

3.5. Водопінне устатковання

3.6. Вогнегасники

3.7. Газодимозахисні апарати

3.8. Протипожежне водопостачання

3.9. Пожежні автомобілі

3.10. Пожежні мотопомпи

26

2

2

4

2

2

2

2

2

4

4

4

Тактико-спеціальна підготовка

4.1. Поняття про горіння речовин

4.2. Способи припинення горіння й вогнегасні засоби

4.3. Організація гасіння пожеж

4.4. Рішення пожежно-технічних задач

30

2

4

10

14

Усього:

90

 

Додаток №11

До Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

Положення

Про пожежно-технічну комісію

В Збройних Силах України

1. Загальні положення

1.1. Пожежно-технічні комісії (ПТК) створюються відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" (стаття 5), Типового положення про пожежно-технічну комісію у військових частинах, установах, закладах, на підприємствах (далі – військові частини) з чисельністю особового складу 50 і більше осіб.

1.2. Метою створення ПТК є залучення військовослужбовців і працівників ЗС України до активної участі у роботі щодо попередження пожеж і посилення протипо­жежного захисту військових частин.

1.3. Пожежно-технічна комісія створюється наказом командира (начальника) військової частини. Цим наказом встановлюється персональний склад ПТК та порядок її роботи.

На підставі цього Положення розробляється Положення про ПТК військової частини, яке затверджується командиром (начальником).

1.4. Пожежно-технічна комісія у своїй діяльності керується Законом України “Про пожежну безпеку”, Правилами пожежної безпеки в Україні, Правилами пожежної безпеки у Збройних Силах України, Типовим положенням про пожежно-технічну комісію, Статутами Збройних Сил України, Положенням про пожежну охорону в Збройних Силах України, а також Положенням про ПТК військової частини.

Вона повинна підтримувати постійні зв'язки з командуванням частини, службою пожежної безпеки військової частини, комісією та службою з питань охорони праці.

2. Основні завдання та напрями роботи пожежно-технічної комісії

2.1. Основними завданнями пожежно-технічної комісії є:

2.1.1. Сприяння командуванню військової частини у проведенні пожежно-профілактичної роботи та здійсненні контролю за дотриманням вимог стандартів, норм, правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, а також актів перевірок протипожежного стану військової частини органами пожежної охорони Збройних Сил України.

2.1.2. Участь у виробленні пропозицій щодо комплексних заходів по забезпеченню пожежної безпеки, впро­вадження досягнень науки, техніки та позитивного досвіду у протипожежний захист військової частини.

2.1.3. Підготовка на підставі аналізу стану пожежної безпеки пропозицій (рекомендацій) командуванню військової частини щодо удосконалення протипожежного захисту.

2.1.4. Проведення серед військовослужбовців, працівників ЗС України, мешканців військових містечок масово-роз'яснювальної роботи та пропаганди заходів по забезпеченню пожежної безпеки (шляхом організації бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів і т. ін.).

2.2. Пожежно-технічна комісія з метою виконання покладених на неї завдань здійснює свою роботу у таких напрямах:

2.2.1. Проводить один раз на квартал детальний огляд усіх будівель, споруд, складів, сховищ, лабораторій та інших приміщень військової частини з метою ви­явлення недоліків у технологічних процесах, роботі агрегатів, установок, в електрогосподарстві, опалювальних системах, вентиляції, несправностей у системах протипожежного захисту, водопостачання, зв'язку, порушень в утриманні та використанні пожежної техніки, обладнання та інвентарю.

Під час обстеження перевіряє дотримання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, інструкцій, виконання актів перевірок протипожежного стану військової частини органами пожежної охорони ЗС України.

За результатами перевірок визначає шляхи, способи та терміни усунення виявлених порушень, недоліків і несправностей.

2.2.2. Ставить питання протипожежного стану військової частини на службових нарадах, зборах трудового колективу.

2.2.3. Бере участь у розробці інструкцій, інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, що діють у межах військової частини і є обов'язковими до виконання, та у здійсненні контролю за їх додержанням.

2.2.4. Надає допомогу командуванню військової частини в організації навчання військовослужбовців, працівників ЗС України правилам пожежної безпеки та діям на випадок пожежі, а також у пропаганді протипожежних заходів.

2.2.5. Подає пропозиції щодо розроблюваних командуванням військової частини комплексних заходів забезпечення пожежної безпеки у військовій частині.

2.2.6. Бере участь у службовому розслідуванні причин пожеж та розробці необхідних заходів щодо запобігання їм.

2.2.7. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних пожежобезпечних технологій, сучасних автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, використанню для їх попередження виробничої автоматики.

2.2.8. Готує пропозиції щодо проведення раціоналізаторської і винахідницької роботи, спрямованої на посилення протипожежного захисту військової частини.

2.2.9. Періодично перевіряє боєздатність добровільної пожежної дружини (періодичність визначається командиром військової частини).

2.3. Командир військової частини може доручати ПТК проведення інших заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки військової частини.

3. Склад та порядок роботи пожежно-технічної комісії. Форми заохочення її членів

3.1. До складу комісії включаються військовослужбовці та працівники ЗС України, діяльність яких пов'язана з утриманням будівель, споруд та інших приміщень, організацією та проведенням технологічних процесів, експлуатацією та обслуговуванням електроустановок, систем водопостачання, зв'язку, виробничої автоматики, автоматично­го протипожежного захисту тощо, а також штатний (позаштатний) начальник служби пожежної безпеки військової частини, командир штатного (позаштатного) пожежного підрозділу, керівники добровільних протипожежних формувань, уповноважені трудового колективу з питань охорони праці, представ­ники профспілок.

3.2. На посаду голови комісії призначається один із заступників командира військової частини, а на посаду секретаря, як правило - фахівець служби пожежної безпеки військової частини.

3.3. Комісія здійснює свою діяльність на підставі плану, що розробляється на рік і затверджується командиром військової частини.

3.4. Комісія проводить засідання в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Рішення комісії оформлюються протоколами.

3.5. Заходи, намічені за результатами перевірок протипожежного стану приміщень та споруд військової частини, оформлюються актом (додається), які підлягають обов'язковому виконанню після затвердження командиром військової частини.

3.6. Пожежно-технічна комісія не має права скасовувати або заміняти іншими заходи, запропоновані актами органів пожежної охорони ЗС України.

У випадках, коли, на думку комісії, виникає необхідність часткової заміни або повного скасування цих заходів, вона подає свої пропозиції командиру військової частин, який узгоджує їх з органами пожежної охорони ЗС України.

3.7. У разі залучення до протипожежних обстежень та перевірок, проведення навчання або інших протипожежних заходів члени ПТК можуть звільнятися від виконання основних службових обов’язків (основної роботи) зі збереженням за ними середньомісячного заробітку. Це повинно бути відображено в наказі командира військової частини (колектив­ному договорі).

3.8. За сумлінне виконання покладених обов'язків, безпосередній внесок у поліпшення протипожежного стану військової частини членам ПТК можуть надаватися дисциплінарні та матеріальні заохочення.

Додаток

До Положення про пожежно-технічну комісію у Збройних Силах України

ЗАТВЕРДЖУЮ

ККомандир військової частини А 0000

__________________________________

(військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

“ _____ “ ______________ 20 ___ р.

АКТ

Пожежно-технічна комісія ___________________________________________

_______________________________________________________________________

(найменування військової частини)

У складі ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

У період з __________________ по ____________________ 20 ___ р.

Провела протипожежне обстеження ________________________________________

_______________________________________________________________________

(найменування військової частини або підрозділів, які перевірялися)

КОМІСІЯ ВСТАНОВИЛА:

1. Протипожежні заходи, що не виконані відповідно до акта попереднього обстеження:

Найменування заходів

Відповідальний за

Виконання заходів

Новий термін

Виконання заходів

2.Нові протипожежні заходи, які необхідно виконати:

Найменування заходів

Відповідальний за

Виконання заходів

Термін виконання

Заходів

3. Запропоновані заходи щодо осіб, винних у неви­конанні протипожежних вимог _______________________________________________________

4. Контроль за виконанням протипожежних заходів покладається на

" ___ "__________________ 20 _____ р

Підписи членів пожежно-технічної комісії

Додаток №12

До Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

ПОЛОЖЕННЯ

Про добровільні пожежні дружини (команди)

1. Загальні положення

1.1. Добровільні пожежні дружини (команди) можуть створюватися відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" (стаття 28) у військових частинах, установах, закладах, на підприємствах (далі – військових частинах) зі штатною чисельністю працівників Збройних Сил України не менше ніж 50 чоловік.

1.2. Добровільна пожежна дружина (далі — ДПД) створюється з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння, здійснення громадського контролю за додержанням встановлених вимог пожежної безпеки.

1.3. У військових частинах, де є виїзна пожежна техніка (пожежні автомобілі або причіпні мотопомпи з відповідними засобами для їх транспортування), з числа членів ДПД можуть організовуватися добровільні пожежні команди (далі — ДПК), в яких повинно забезпечуватися цілодобове чергування бойової обслуги.

1.4. Згідно з Законом України "Про пожежну безпеку" (стаття 5) військові частини, які мають (утримують) ДПК з виїзною пожежною технікою, частково звільняються від сплати податків на прибуток (50 відсотків коштів, що витрачаються на утримання команд).

1.5. Створення ДПД (ДПК) та організація їх діяльності покладаються на командира військової частини або уповноваженого ним посадову особу.

1.6. У своїй діяльності ДПД (ДПК) керуються зако­нодавчими, іншими нормативними актами з питань по­жежної безпеки та цим Положенням.

Добровільні пожежні команди у питаннях організації гасіння пожеж та підготовки членів ДПД (бойової об­слуги) керуються також відповідними нормативними актами, які чинні у державній пожежній охороні.

1.7. Контроль за діяльністю ДПД (ДПК) здійснюють командири, начальники служб пожежної безпеки військових частин, органи пожежної охорони ЗС України.

2. Основні завдання добровільної пожежної дружини (команди)

2.1. На добровільну пожежну дружину покладається:

2.1.1. Здійснення контролю за виконанням (дотриманням) встановлених у військовій частині правил пожежної безпеки (протипожежного режиму).

2.1.2. Проведення роз'яснювальної роботи серед військовослужбовців та працівників щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки (шляхом організації бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів і т. ін.).

2.1.3. Здійснення нагляду за утриманням у справному стані засобів протипожежного захисту, зв'язку, пожежної техніки, обладнання та інвентарю.

2.1.4. Вжиття у разі виникнення пожежі невідкладних заходів до виклику пожежного підрозділу частини, аварійно-рятувальної служби МНС України та гасіння пожежі наявними засобами.

2.2. На добровільну пожежну команду покладається:

2.2.1. Здійснення цілодобового чергування на пожежних автомобілях та причіпних мотопомпах.

2.2.2. Нагляд за технічним станом пожежних автомобілів та причіпних мотопомп, обслуговування і утримання їх у постійній бойовій готовності.

2.2.3. Участь у гасінні пожеж у разі їх виникнення.

2.2.4. ДПК виконує також завдання, передбачені пп. 2.1.1. та 2.1.2. цього Положення.

3. Порядок створення та організація роботи добровільної пожежної дружини (команди)

3.1. Добровільна пожежна дружина (команда) ство­рюється на добровільних засадах з числа працівників ЗС України військової частини, які досягли вісімнадцятирічного віку та здатні за своїми здібностями виконувати покладені на них обов'язки.

3.2. Особи, що вступають до ДПД, подають на ім'я командира військової частини письмову заяву.

Зарахування у члени ДПД та подальші зміни її складу оголошуються наказом командира військової частини.

Начальник ДПД підпорядковується командиру та начальнику служби пожежної безпеки військової частини.

Начальник ДПД може одночасно бути начальником ДПК.

3.3. Добровільна пожежна команда організується з членів ДПД і може мати у своєму складі штатних працівників.

До штатних працівників ДПК можуть відноситися:

Начальник команди, начальник бойової обслуги, водій (моторист).

3.4. Чисельний склад ДПД (ДПК) визначається командиром військової частини з урахуванням пожежної небезпеки частини.

3.5. Виключення з членів ДПД (ДПК) проводиться:

3.5.1. За порушення правил пожежної безпеки.

3.5.2. За невиконання своїх обов'язків.

3.5.3. За власним бажанням шляхом подачі про це заяви командиру військової частини.

3.5.4. У разі звільнення з роботи.

3.6. Комплектування ДПД слід проводити таким чином, щоб у кожному підрозділі та кожній зміні були члени дружини.

3.7. Табель з обов'язками членів ДПД щодо запобігання пожежі та на випадок її виникнення вивішується в приміщеннях військової частини на видних місцях.

Табель обов'язків бойової обслуги ДПК на мотопомпи та пожежні автомобілі розробляється відповідно до Типового табеля (додатки 1, 2) і вивішується на видному місці в приміщенні, де розташована пожежна техніка (у пожежному депо).

3.8. З членами ДПД (ДПК) повинні проводитися учбові заняття згідно з програмою (додаток 3), що затверджується командиром військової частини. Заняття проводяться під керівництвом начальника ДПД, як правило, у вільний від роботи час (не більше чотирьох годин на місяць).

3.9. Порядок залучення членів ДПД (ДПК) до чергувань, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки у вільний від роботи час, встановлюється командиром військової частини.

4. Обов'язки начальника та членів добровільної пожежної дружини (команди)

4.1. Начальник ДПД (ДПК) зобов’язаний;

4.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням у військової частині вимог правил пожежної безпеки.

4.1.2. Здійснювати нагляд за справністю первинних засобів пожежогасіння, систем пожежної автоматики, водопостачання, що є у військової частині, та не допускати їх використання не за призначенням.

4.1.3. Вести роз'яснювальну роботу серед працівників про заходи пожежної безпеки.

4.1.4. Проводити заняття із особовим складом ДПД (ДПК) і перевіряти його готовність до дії.

4.1.5. Керувати гасінням пожежі до прибуття пожежного підрозділу військової частини або аварійно-рятувальної служби МНС України.

4.1.6. Інформувати командування військової частини в разі виявлення порушень правил пожежної безпеки.

4.2. Начальник відділення ДПД зобов'язаний:

4.2.1. Стежити за додержанням протипожежного режиму та готовністю до дії засобів пожежогасіння.

4.2.2. Перед початком роботи перевіряти присутність членів відділення ДПД.

4.2.3. Перевіряти знання членами ДПД своїх обов'язків.

4.2.4. Після закінчення роботи перевіряти наявність порушень правил пожежної безпеки, які можуть призвести до виникнення пожежі, вживати заходів щодо їх усунення.

4.2.5. У разі виникнення пожежі керувати її гасінням до прибуття пожежного підрозділу військової частини, або аварійно-рятувальної служби МНС України, або начальника добровільної пожежної дружини (команди).

4.3. Начальник бойової обслуги ДПК зобов'язаний:

4.3.1. Знати порядок організації гасіння пожежі та застосування наявної пожежної техніки, розміщення пожежних вододжерел (водоймищ, гідрантів тощо).

4.3.2. Заступаючи на роботу (чергування), приймати наявну пожежну техніку, пожежно-технічне озброєння, засоби зв'язку і стежити за їх справністю. Доповідати начальникові ДПД (ДПК) командирові військової частини про виявлені недоліки.

4.3.3. Перевіряти знання членами ДПК своїх обов'язків відповідно до табеля бойової обслуги.

4.3.4. У разі виникнення пожежі або одержання повідомлення про неї сповістити чергового частини, пожежний підрозділ військової частини або аварійно-рятувальну службу МНС України, негайно виїхати на гасіння пожежі і діяти згідно з табелем обов'язків бойової обслуги.

4.4. Члени ДПД (ДПК) повинні:

4.4.1. Знати і виконувати правила пожежної безпеки, які діють у військовій частині.

4.4.2. Стежити за готовністю до дії засобів пожежогасіння, зв'язку, пожежної техніки.

4.4.3. Знати свої обов'язки згідно з табелем бойової обслуги і в разі виникнення пожежі брати активну участь у її гасінні.

4.4.4. Виконувати розпорядження начальника дружини (команди), підвищувати свої пожежно-технічні знання, відвідувати заняття згідно з розкладом.

5. Утримання добровільних пожежних дружин (команд), заохочення і страхування її членів

5.1. Всі витрати по утриманню добровільних пожежних дружин (команд) здійснюються за рахунок військових частин, на яких вони створені.

5.2. Оплата праці членів добровільних пожежних дружин (команд) за час їхньої участі в ліквідації пожежі або наслідків аварії, проведення пожежно-профілактичних заходів, а також навчальної підготовки та чергувань проводиться з розрахунку середньомісячного заробітку за місцем роботи.

5.3. Членам добровільних пожежних дружин (команд), які беруть активну участь у забезпеченні пожеж­ної безпеки у військовій частині та у гасінні пожеж, надаються додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю до 10 робочих днів на рік, а також грошові премії та цінні подарунки.

5.4. Окремі пільги членам добровільних пожежних дружин (команд) можуть надаватися рішеннями командира військової частини.

5.5. Членам добровільних пожежних дружин (команд), які входять до складу бойової обслуги на пожежні автомобілі та мотопомпи, безкоштовно, за рахунок військової частини, видається комплект спецодягу (спорядження) в кількості та порядку, визначених додатком 4.

5.6. Члени добровільних пожежних дружин (команд) підлягають обов’язковому особистому страхуванню на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії, у розмірі десятирічної заробітної плати за посадою, яку вони займали (займають).

5.7. Страхування членів добровільних пожежних дружин (команд) здійснюється за рахунок коштів Міністерства оборони України. Порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

За сім’єю загиблого (померлого) зберігається право на пільги, якими він користувався за місцем роботи.

Додаток 1

До Положення про добровільні пожежні дружини (команди)

Типовий табель обов'язків бойової обслуги на мотопомпу

Обов'язки

Начальник бойової обслуги

Дружинник

№ 1

Дружинник

№2

Дружинник

№ 3

Моторист

Заступаючи на роботу (чергування)

Приймає: мотопомпу з обладнанням, паливо, а також особисте спорядження

Приймає: всі напірні рукави, стволи, рукавну затримку, гумові прокладки, особисте спорядження

Приймає: розгалуження рукавне, рукавні затискачі, особисте спорядження

Приймає: ручний пожежний інструмент (лом, багор, сокиру, лопату) та особисте спорядження

Приймає: двигун і насос мотопомпи, всмоктувальні рукави, з'єднувальні ключі, перехідні гайки, інструмент для обслуговування мотопомпи

По тривозі

Збираються в депо, одягають бойової одяг, спорядження і прямують (виїжджають) до місця пожежі. Начальник бойової обслуги викликає пожежний охорону.

На пожежі (занятті)

1. Керує роботою бойової обслуги.

2. Організує рятувальні роботи і особисто бере участь у рятуванні.

3. У разі недостатньої кількості води організує її постачання до місця пожежі.

4. Організує і проводить евакуацію майна, розбирання конструкцій.

Разом з дружинником №2 прокладає рукавну лінію до місця пожежі і працює зі стволом

1. Разом з дружинником №1 прокладає рукавну лінію до місця пожежі.

2. Прокладає другу рукавну лінію і працює зі стволом

1. Разом з мотористом готує всмоктувальну лінію. Приєднує рукав до напірного патрубка насоса. 2. Допомагає дружинникові №2 прокладати другу рукавну лінію.

3. Працює з ручним пожежним інструментом, здійснюючи розбирання конструкцій

1. Разом з дружинником №3 готує всмоктувальну лінію.

2. Запускає мотор мотопомпи, переключає його на роботу насоса та забезпечує подавання води в рукавні лінії.

3. Спостерігає за рукавними лініями

 

Примітки:

1. Наведений табель бойової обслуги складений на переносні (МП-600,
МП-800), а також причіпну (МП-1600) мотопомпи.

2. Мінімальна обслуга на переносну мотопомпу становить 4 чоловіки: начальник бойової обслуги, 2 дружинники і моторист.

3. Моторист може бути (за сумісництвом) водієм транспортного засобу для транспортування причіпної мотопомпи.

4. Бойовий одяг та спорядження повинні укладатися на постійному місці в депо.

5. В залежності від обставин на пожежі начальник бойової обслуги в першу чергу приймає рішення, щодо рятування людей, евакуації тварин і майна. У тому випадку, коли на місці пожежі присутній особовий склад, організує їх для постачання води, рятування людей, евакуації тварин і майна, розбирання конструкцій.

6. Табель обов'язків бойової обслуги підписує начальник добровільної пожежної дружини, затверджує командир військової частини.

Додаток 2

До Положення про добровільні пожежні дружини (команди)

Типовий табель обов'язків бойової обслуги на автоцистерну

Обов'язки

Начальник бойової обслуги

Дружинник № 1

Дружинник № 2

Дружинник №3

Дружинник № 4

Водій

 

Засту­паючи на роботу (чер­гування)

Приймає: автоцистерну з обладнанням і засобами гасіння, паливо, а також особисте спорядження

Приймає: стволи "Б" і напірні рукави Æ51 мм, гідроелеватор, піногенератори, рятувальні мотузки, а також особисте спорядження

Приймає: стволи "А" і напірні рукави Æ 66 -77мм, комплект для різання електропроводів, а також особисте спорядження

Приймає: драбини, ручний пожежний інструмент (ломи, багри, сокири тощо), розгалуження, а також особисте спорядження

Приймає: всмок­тувальні рукави, всмоктувальну сітку, з'єднувальні перехідні головки, колонку, затискачі рукавні, місток ру­кавний, а також особисте споряд­ження

Приймає: двигун, насос, ходову частину і управління автомобілем, ключі і з'єднання всмоктувальних рукавів, крюк для відкриття кришки гідранта, ключ торцевий для відкриття гідранта, аптечку, вогнегасник, інструмент для обслуговування автоцистерни

 

По

Тривозі

Одягають бойовий одяг та спорядження. Начальник бойової обслуги викликає пожежний охорону. Дружинник № 2 відчиняє ворота гаража. Шофер заводить мотор автомобіля і за командою начальника бойової обслуги виїжджає до місця пожежі.

 

На пожежі (занятті)

1. Керує роботою бойової обслуги.

2. Організує ряту­вальні роботи і особисто бере участь у рятуванні.

3. У разі недостатньої кількості води

Організує її

Разом з дру­жинником №2 прокладає рукавну лінію і працює зі стволом

1. Разом з дружинником №1 прокладає рукавну лінію.

2. Працює підствольщиком. 3. Прокладає другу рукавну

Лінію та працює зі ство­лом

1. Допомагає дружиннику №2 прокладати магі­стральну та дру­гу рукавну лінію.

2. Разом з дру­жинником №2 переносить і встановлює висувну

1. Разом з шо­фером встанов­лює автоцистер­ну на вододжерело (водойму, гідрант). 2. Встановлює розгалуження та рукавні містки,

Працює на розгалуженні

1. Разом з дружинником № 4 встановлює автоци­стерну на вододжерело (водойму, гідрант).

2. Переключає роботу мотора на насос, працює з насосом, забезпечує подавання води (піни) в рукавну лінію.

3. Спостерігає за ру­кавними лініями

 

Постачання до місця пожежі.

4. Організує і проводить евакуацію майна, розбирання конструкцій.

5. Надає допомогу дружинникам під час роботи

драбину.

3. Освітлює місце роботи, прокладає третю рукавну лінію і працює зі стволом. 4.Проводить ря­тування людей. Працює з ручним пожежним інструментом, здійснює розби­рання конструкцій

Примітки:

1. У Типовому табелі наведені загальні обов'язки бойової обслуги щодо розгортання технічних засобів з подачею стволів на гасіння пожежі. В залежності від обставин обслуга, згідно із вказівками керівника гасіння пожежі, може виконувати й інші обов'язки.

2. Виходячи з наявності обладнання, яке вивозиться на автоцистерні, та місцевих умов роботи, необхідно вносити зміни до табеля бойової обслуги.

3. Мінімальна бойова обслуга на автоцистерну становить 4 чоловіки: начальник, 2 дру­жинники і водій.

4. Бойовий одяг та спорядження повинні укладатися на постійному місці в автоцистерні.

5. Табель обов'язків бойової обслуги підписує начальник добровільної пожежної дружи­ни, затверджує командир військової частини.

Додаток 3

До Положення про добровільні

Пожежні дружини (команди)

Програма підготовки
Членів добровільної пожежної дружини (команди)

1. Організаційно-методичні вказівки

1.1. Ця програма розроблена як орієнтовна і висвіт­лює основні питання пожежної безпеки, які повинні знати члени добровільних пожежних дружин та команд (ДПД та ДПК).

В залежності від особливостей обєктів військової частини, характеру процесу виробництва та його пожежної небезпеки командирам військових частин слід вносити до програми відповідні зміни й доповнення з тим, щоб члени ДПД (ДПК) мали достатньо знань та навичок щодо попередження і гасіння пожеж, виходячи з особ­ливостей військової частини.

1.2. Підготовка ДПД (ДПК) проводиться, як прави­ло, у вільний від роботи час. Дні занять встановлюють­ся особами, відповідальними за підготовку членів ДПД (ДПК), за погодженням з командиром військової частини.

1.3. Проведення занять доручається керівному скла­ду ДПД (ДПК) та фахівцям військової частини, які мають необхідні знання з питань, що вивчаються.

У військових частинах, які мають штатні пожежні команди, до проведення занять може залучатися керівний склад цих підрозділів.

1.4. Заняття рекомендується проводити за розкладом, складеним на квартал. Він має бути затвердженим командиром військової частини.

1.5. Заняття необхідно проводити конкретно і ціле­спрямовано, стосовно до особливостей практичної робо­ти ДПД щодо запобігання можливим пожежам та їх гасіння з урахуванням наявних засобів пожежогасіння і пожежно-технічного озброєння.

1.6. Члени ДПД (ДПК), які залучаються до бойової обслуги на пожежних автомобілях і мотопомпах, додат­ково проходять підготовку в часи чергувань.

Начальники ДПД (ДПК), водії (мотористи) пожежних автомобілів (мотопомп), інші працівники добровільних пожежних команд можуть проходити підготовку (на­вчання) в підрозділах державної пожежної охорони на договірних засадах.

До чергування у складі бойової обслуги на пожежних автомобілях та причіпних мотопомпах допускаються тільки ті члени ДПД, які пройшли підготовку та склали заліки.

1.7. Правила пожежної безпеки необхідно відпрацьо­вувати практично у відділеннях шляхом ознайомлення членів ДПД (ДПК) з пожежною небезпекою об'єктів військової частини та її особливостями.

1.8. Заняття з вивчення засобів пожежогасіння слід проводити у відділеннях безпосередньо біля місць їх розташування.

1.9. Заняття з опрацювання обов'язків членів ДПД (ДПК) за табелем бойової обслуги слід проводити у відділеннях, при цьому особливу увагу звертати на по­рядок розподілу членів ДПД (ДПК) за робочими зміна­ми, номерами бойової обслуги та закріплення основного пожежного інвентарю (пожежно-технічного озброєння).

З бойовою обслугою пожежних автомобілів та мото­помп слід не менше одного разу на квартал практично відпрацьовувати навички пожежогасіння.

1.10. Основні правила та методи гасіння пожеж вив­чаються з членами ДПД (ДПК) безпосередньо в основних пожежонебезпечних приміщеннях за тих чи інших обставин, що можуть скластися під час реальної пожежі.

1.11. Після закінчення вивчення питань цієї програ­ми з членами ДПД (ДПК) проводять підсумкові заняття з прийняттям від них заліків. Подальші заняття з по­жежно-технічної підготовки проводяться в міру потреби.

2. Програма підготовки членів ДПД (ДПК)

Тема 1. Організація роботи добровільних пожеж­них дружин та команд (2 години)

Закон України "Про пожежну безпеку", Положення про ДПД (ДПК), нормативні акти Управління Держав­ної пожежної охорони МНС України, Міністерства оборони України з питань організації та роботи пожежних дружин (команд). Пільги та заохочення, встановлені для членів дружини. Завдання ДПД (ДПК). Керівний склад, порядок зарахування в члени ДПД і виключення з них, організація роботи.

Тема 2. Правила додержання протипожежного режиму в будинках та приміщеннях. Можливі причини виникнення пожеж та запобіжні заходи (8 годин)

Стисла характеристика військової частини та її пожежної небезпеки, конструктивних елементів будівель. Наявність умов виникнення та поширення пожеж.

Пожежна небезпека техніки, сировини, реактивів, напівфабрикатів, готової продукції та відходів виробництва. Норми, місце і порядок їх зберігання. Вибухо - та пожежонебезпечні приміщення. Режим роботи пожежонебезпечних агрегатів і обладнання.

Виробничі трубопроводи, вентиляційні установки, інше інженерне обладнання, їх пожежна небезпека та заходи профілактики пожеж.

Зварювальні та інші вогненебезпечні роботи та вимо­ги пожежної безпеки під час їх проведення.

Пожежна небезпека від оголених і пошкоджених електропроводів, штепселів, штепсельних розеток, вимикачів, контактів, що утворюють іскри. Пожежна небезпека електромоторів та електроагрегатів. Пожежна небезпека від перевантаження та короткого замикання електропроводів і електроустановок. Пожежно-профілактичні вимоги до утримання та експлуатації електромереж і установок.

Пожежна небезпека місцевого та центрального опалення, а також пристроїв, що використовуються для сушіння приміщень. Профілактичні вимоги до їх утримання та експлуатації.

Протипожежний режим у військовій частині. Дозволені місця для куріння і застосування відкритого вогню. Своєчасність прибирання горючих відходів, металевої стружки, горючого пилу. Вимоги до евакуаційних про­ходів, виходів та підходів до засобів пожежогасіння.

Вимоги до утримання приміщень у процесі роботи. Утримання робочого місця.

Протипожежний режим у складських приміщеннях, норми та порядок зберігання в них матеріальних цінно­стей. Правила поводження з вогненебезпечними речовинами та матеріалами під час їх зберігання.

Загальні відомості про найбільш поширені причини пожеж (необережне поводження з вогнем, несправність електроустановок, виробничого обладнання, порушення правил користування електронагрівальними виробами, іскри від електрогазозварювальних робіт тощо). Випад­ки пожеж, що мали місце у військовій частині.

Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

Тема 3. Протипожежний режим на території військової частини. Контроль за його додержанням (2 години)

Постанови, розпорядження, правила, інструкції, накази та інші нормативні акти, що визначають протипожежний режим на території військової частини. Попереджувальні написи та плакати з питання додержання вста­новлених протипожежних правил.

Вимоги до утримання території, протипожежних розривів, проїздів, під'їздів до будинків та вододжерел.

Порядок роз'яснювання особовому складу встановлених правил пожежної безпеки, контроль за додержанням цих правил. Робота членів ДПД з проведення протипожежної профілактики у військовій частині. Дії у випадках вияв­лення порушень протипожежного режиму.

Тема 4. Засоби пожежогасіння, зв'язку та сповіщення про пожежу
(6 годин)

Джерела зовнішнього протипожежного водопостачання: пожежні резервуари, водойми, гідранти. Мережі протипожежного водогону. Утримання, порядок використання.

Первинні засоби гасіння пожеж: пожежний кран внутрішнього водогону, вогнегасники, пожежний інструмент, повстина, ящики з піском, діжки з водою та переносні драбини.

Поняття про будову, принцип дії, склад заряду вогнегасника (пінного, вуглекислотного, порошкового та ін.). Розміщення вогнегасників, пожежних кранів. Приведення в дію, правила роботи, найбільш поширені несправності, догляд та зберігання.

Основні відомості про пожежні рукави і прилади до них. Загальні поняття про пожежну сигналізацію, автоматичні установки пожежогасіння: водяні, вуглекислотні, пінні, парові та порошкові. Поняття про устрій, принцип дії, порядок приведення в дію.

Порядок утримання наявних у військовій частині засобів пожежогасіння (у літніх та зимових умовах).

Встановлений у військовій частині порядок (система) спо­віщення людей про пожежу. Засоби зв'язку та сповіщення, правила їх використання у разі виникнення пожежі. Порядок виклику пожежної охорони.

Практична робота членів ДПД (ДПК) з пожежно-технічним обладнанням, яке є у військовій частині.

Вивчення дружинниками, що входять до складу ДПК (бойової обслуги), тактико-технічних даних пожежних автомобілів або мотопомп, пожежно-технічного озброєння, практична робота з ними.

2.5. Тема 5. Обов'язки членів ДПД (ДПК) за табелем бойової обслуги
(4 години)

Табель бойової обслуги, розподіл обов'язків серед членів ДПД (ДПК). Дії дружинників, які під час гасіння пожежі працюють зі стволом та вогнегасниками, займаються рятуванням людей і майна, розкриттям та розбиранням конструкції будівлі тощо.

Обов'язки члена ДПК, призначеного для виклику і зустрічі пожежного підрозділу військової частини або аварійно-рятувальної служби МНС України. Способи виклику пожежного підрозділу військової частини або аварійно-рятувальної служби МНС України у випадку виникнення пожежі.

Обов'язки особового складу ДПК, бойової обслуги на пожежні автомобілі, мотопомпи; заступаючи до чергування, по тривозі, на пожежі.

Практичне тренування з опрацюванням обов'язків членів ДПД (ДПК) відповідно до табеля.

2.6. Тема 6. Основні правила гасіння пожеж (46 годин)

Загальні відомості про пожежу та пожежну тактику. Поняття про можливі способи поширення вогню під час пожежі на об'єкті. Умови горіння легкозаймистих речовин. Способи припинення горіння.

Основні правила гасіння пожеж, рятування людей, майна, розкривання і розбирання конструкцій. Техніка безпеки під час роботи з пожежною технікою та при гасінні пожеж.

Вивчення членами ДПК (бойовою обслугою) документів з цих питань, що діють у державній пожежній охороні.

Практичні заняття з метою розв'язання пожежно-тактичних завдань в умовах підприємства.

2.7. Тема 7. Надання першої медичної допомоги (2 години)

Основні відомості про опіки, отруєння чадним газом, фізичне травмування та враження електричним струмом. Визначення ознак життя, проведення штучного дихан­ня, непрямого масажу серця. Долікарська допомога. Практичні заняття з уміння користуватися набором засобів для надання першої долікарської допомоги.

Додаток 4

До Положення про добровільні

Пожежні дружини (команди)

Порядок забезпечення спецодягом членів добровільної пожежної дружини (команди). Норми належності

1. Спецодяг та спорядження повинні видаватися тільки членам добровільних пожежних дружин (команд), які входять до складу бойової обслуги пожежних автомобілів та мотопомп.

2. Зарахування до бойової обслуги пожежних автомобілів та мотопомп визначається наказом командира військової частини.

3. Видача спецодягу (спорядження) здійснюється безкоштовно за рахунок військової частини, де створюється добровільна пожежна дружина (команда).

4. До комплекту (з мінімальними строками експлуатації) спецодягу і спорядження входять:

Бойовий одяг - 2 роки;

Рукавиці брезентові - 1 рік;

Каска пожежна - до зношення;

Пояс пожежний - до зношення;

Тілогрійка бавовняна - 3 роки;

Шаровари бавовняні утеплені - 6 років;

Взуття спеціальне - до зношення.

5. Списання одягу здійснюється в міру його зношення, але не раніше встановлених строків експлуатації.

Стан спорядження, яке непридатне до подальшої експлуатації і не підлягає ремонту та відновленню, визначається за результатами випробувань або за висновком комісії.

6. Бойовий одяг, рукавиці, каски, пояси є інвентарним майном і повинні постійно знаходитись у приміщенні, де розташована пожежна техніка (у пожежному депо) та використовуватися тільки під час практичних занять або роботи на пожежах.

Примітка: Термін "зношення" визначає стан, у якому подальша експлуатація виробу неможлива через непридатність для використання за призначенням. З'ясовується методом випробувань або встановлюється комісією.

Додаток №13

До Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

НАРЯД-ДОПУСК

На виконання тимчасових вогневих робіт

Видано________________________________________________________________

(посада або кваліфікація старшого виконавця, виконавця

____________________________________________________________________ робіт, прізвище та ініціали)

На виконання робіт______________________________________________________

(вказати конкретно, які вогневі роботи

______________________________________________________________________

виконуватимуться, їх характер і зміст)

Місце проведення робіт__________________________________________________

(ділянка або установка, апарат, приміщення,

____________________________________________________________________ територія тощо)

Час проведення робіт: початок ___________________________________________

(час, дата)

закінчення _________________________________________

(час, дата)

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт: _________________________

(заходи, які

______________________________________________________________________

Необхідно виконувати під час підготовки об'єкта до виконання

______________________________________________________________________

Робіт, під час їх проведення і після закінчення)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення робіт ______________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис, дата)

______________________________________________________________________

Наряд видано__________________________________________________________

______________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис особи, яка видала наряд-допуск)

"____"_______________ 20 ___ р.

Проведення робіт узгоджено: ____________________________________________

(дата, підпис, прізвище та ініціали,

______________________________________________________________________

посада; за необхідністю вказуються додаткові заходи, що необхідно

______________________________________________________________________

Виконати для забезпечення пожежної безпеки робіт)

______________________________________________________________________

Наряд-допуск продовжено до ____________________________________________

(дата, час, підпис, прізвище та

______________________________________________________________________

ініціали, посада особи, яка видала наряд)

Продовження робіт узгоджено: ___________________________________________

(дата, час, підпис, прізвище та

______________________________________________________________________

Ініціали, при необхідності - додаткові вимоги)

Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком протипожежних заходів, що необхідно виконати, ознайомлений:

______________________________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата)

Роботи закінчені, робоче місце упорядковано до

Пожежобезпечного стану: _______________________________________________

(час, дата, підпис, прізвище та ініціали

______________________________________________________________________

Виконавця робіт)

Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи, перевірив: ______________________________________________________________________

(час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи, яка

______________________________________________________________________

відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт)

ПРИМІТКИ:

1. Наряд-допуск видається командиром військової частини.

2. Проведення робіт та їх продовження повинно узгоджуватися з начальником служби пожежної безпеки частини.

3. Перевірка впорядкування робочого місця до пожежобезпечного стану здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку за місцем проведення тимчасових вогневих робіт.

Додаток № 14

До Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

Інструкція

Про порядок проведення перевірок організації та стану пожежної безпеки військових частин, установ, організацій та підприємств

Збройних Сил України

1. Загальні положення

Під час перевірки організації та стану пожежної безпеки військових частин, закладів, установ, організацій та підприємств Збройних Сил України (далі - військових частин) установлюється:

Виконання вимог Статутів Збройних Сил України, Закону України «Про пожежну безпеку», наказів Міністра оборони України, настанов, керівництв, норм, правил та інших нормативних документів з питань пожежної безпеки;

Бойова готовність пожежних підрозділів (добровільних пожежних дружин - ДПД), підготовленість особового складу військових частин щодо попередження і гасіння пожеж.

Перевірка проводиться в присутності командування та начальника служби пожежної безпеки військової частини.

2. Порядок проведення перевірки

2.1. Особа, яка перевіряє військову частину, зобов’язана:

Ознайомитися з документацією щодо організації пожежної безпеки, що є у військовій частині (планом пожежної безпеки, наказами командира військової частини щодо посилення стану пожежної безпеки, актами та приписами попередніх перевірок та ін.), організацією навчання особового складу з предмету “Протипожежна підготовка”;

Перевірити протипожежний стан території військової частини, парків, складів, будівель, дати оцінку стану пожежної безпеки;

Перевірити організацію і несення служби пожежним підрозділом і його боєготовність, а також знання обов'язків особами добового наряду частини на випадок пожежі.

2.2. Під час огляду території військових частин, парків, складів і будівель різного призначення встановлюється:

Виконання вимог розділів 4, 7 і додатку 19 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України з питань пожежної безпеки, а також актів і приписів органів пожежного охорони Збройних Сил України;

Виконання протипожежних вимог, зазначених у наказах, настановах, керівництвах, нормах, правилах, інструкціях та інших нормативних документах по зберіганню боєприпасів, озброєння, бойової техніки, пально-мастильних матеріалів, військового майна, експлуатації будівель і споруд;

Забезпеченість нормативними запасами води для зовнішнього пожежогасіння та іншими засобами гасіння пожеж;

Наявність і справність пожежної сигналізації, установок автоматичного пожежогасіння, блискавкозахисних пристроїв на об'єктах частини і засобів зв'язку з пожежним підрозділом;

Пожежобезпечність систем опалення, електроустаткування, вентиляції, газопостачання і виконання правил при їх експлуатації;

Виконання протипожежних заходів при зберіганні вибухопожежонебезпечних матеріалів, стиснених і зріджених газів;

Наявність у будівлях, спорудах, в парках інструкцій про заходи пожежної безпеки, призначення пожежних обслуг;

Навченість особового складу військових частин діям по попередженню і гасінню пожеж.

2.3. При перевірці організації і несення служби пожежним підрозділом встановлюється:

Укомплектованість пожежних підрозділів особовим складом і пожежною технікою;

Наявність пожежного депо;

Організація служби пожежним нарядом;

Стан і експлуатація пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання та їх комплектацію;

Забезпеченість особового складу пожежних підрозділів спецодягом і спорядженням;

Організація і проведення пожежно-профілактичної роботи на об'єктах військової частини.

2.4. Під час перевірки стану спеціальної підготовки пожежного підрозділу встановлюється:

Ступінь виконання учбового плану;

Засвоєння програми бойової підготовки особовим складом;

Наявність документації, передбаченої керівними документами по організації навчання і спеціальної підготовки підрозділів;

Виконання нормативних показників по спеціальній підготовці і пожежно-прикладному спорту;

Наявність і стан спортивного містечка і теплодимокамери.

2.5. При перевірці нештатних пожежних команд (добровільних пожежних дружин) встановлюється:

Знання інструкцій щодо заходів пожежної безпеки в розташуванні військової частини, особистих обов'язків по контролю за виконанням правил пожежної безпеки і дій при виникненні пожежі;

Знання пожежної техніки та засобів пожежогасіння, що є на озброєнні команди і вміння практичного застосування їх на пожежі (боєготовність перевіряється шляхом проведення учбової пожежної тривоги).

3. Порядок проведення учбової пожежної тривоги

3.1. Учбовою пожежною тривогою перевіряються:

Практична навченість особового складу пожежного підрозділу (добровільної пожежної дружини);

Підготовленість особового складу частини до дій по гасінню пожеж, евакуації людей, озброєння, бойової техніки та майна.

3.2. Учбова пожежна тривога в залежності від мети перевірки, проводиться:

Із залученням тільки пожежного підрозділу (ДПД);

Із залученням пожежного підрозділу і особового складу військової частини;

Із залученням усіх сил і засобів передбачених планом пожежної безпеки військової частини.

3.3. Порядок проведення учбової пожежної тривоги і завдання по гасінню умовної пожежі особою, яка перевіряє, визначається на місці, а порядок проведення тривоги з викликом усіх сил і засобів, передбачених планом пожежної безпеки, попередньо узгоджуються з начальниками військового гарнізону та органів пожежної охорони МНС України.

3.4. Учбова пожежна тривога може бути оголошена шляхом передачі оповіщення про "пожежу" в пожежний підрозділ (черговому частини) по телефону або з використанням пожежної сигналізації чи іншим способом безпосередньо особою, яка перевіряє чи з допомогою інших осіб.

3.5. Після того, як пожежний підрозділ (ДПД) прибув до місця виклику, особа, яка перевіряє, ставить командиру пожежного підрозділу (начальнику пожежного наряду) завдання на гасіння умовної пожежі, яка ставиться коротко і чітко (вказується точне місце умовної пожежі, що горить і площа пожежі).

Під час виконання завдання особа, яка проводить перевірку, може дати додаткові завдання, ускладнюючи обстановку на “пожежі”.

3.6. Оцінку обстановки і рішення на використання необхідних сил і засобів, командир пожежного підрозділу (начальник наряду) приймає самостійно.

У випадку порушення правил техніки безпеки особовим складом пожежного підрозділу при гасінні умовної пожежі, яка створює загрозу аварії або нещасного випадку з людьми, повинні бути терміново усунені особою, яка проводить перевірку.

3.7. При проведенні учбової пожежної тривоги фіксується час:

Оголошення тривоги;

Одержання повідомлення про "пожежу" в пожежному підрозділі;

Прибуття пожежного підрозділу (ДПД) до місця виклику;

Закінчення розгортання сил і засобів пожежогасіння;

Поява води (піни) із першого і наступних стволів;

Прибуття особового складу військової частини.

3.8. Під час виконання завдання по гасінню умовної пожежі особою, що проводить перевірку, визначається:

Чіткість і правильність поданих командиром пожежного підрозділу (начальником наряду) команд на розгортання сил і засобів та подальше керівництво роботою особового складу;

Злагодженість і чіткість дій бойових обслуг пожежних автомобілів (мотопомп) при проведенні розгортання сил і засобів.

4. Порядок виставлення оцінок

Організація і стан пожежної безпеки військової частини оцінюється “задовільно” чи “незадовільно”.

“Незадовільно” ставиться в тому випадку, коли:

У військовій частині не розроблено план пожежної безпеки, територія військової частини, парки не забезпечені нормативними запасами води для цілей пожежогасіння;

Будівлі, споруди, майданчики не забезпечені засобами пожежогасіння і блискавкозахисними пристроями відповідно до вимог нормативних документів;

Сховища з боєприпасами, резервуари с пальним, майданчики відкритого зберігання не мають обвалування відповідно до вимог нормативних документів;

У військовій частині грубо порушені правила пожежної безпеки при розташуванні особового складу, зберіганні боєприпасів, озброєння, бойової техніки і військового майна.

В інших випадках ставиться оцінка "задовільно".

Військові частини, організація і стан пожежної безпеки яких оцінено "незадовільно", підтягають повторній перевірці через три місяці.

У випадках незгоди командирів військових частин з висновками акта (припису) і оцінкою стану пожежної безпеки їм надається право в десятиденний строк оскаржити цей акт (припис) керівникові вищого органу пожежної охорони Збройних Сил України.

Рішення начальника служби пожежної безпеки Збройних Сил України з усіх питань, які входять до його компетенції, є остаточним.

Додаток №15

До Правил пожежної безпеки у

Збройних Силах України

Основні вимоги

До графічного оформлення символів класів пожеж

Та знаків пожежної безпеки

Відповідно до ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров. установлено чотири класи пожеж (таблиця 1), а також їхні символи.

Таблиця 1 – Класифікація пожеж

Позначення класу пожежі

Характеристика класу

Позначення підкласу

Характеристика підкласу

A

Горіння твердих речовин

A1

Горіння твердих речовин, що супроводжується тлінням (наприклад, дерева, паперу, соломи, вугілля, текстильних виробів)

A2

Горіння твердих речовин, що не супроводжується тлінням (наприклад, пластмаси)

B

Горіння рідких речовин

B1

Горіння рідких речовин, нерозчинних у воді (наприклад, бензину, ефіру, нафтового палива), а твердих речовин, що скраплюються також, (наприклад, парафіну)

B2

Горіння рідких речовин, розчинних у воді (наприклад, спиртів, метанолу, гліцерину)

C

Горіння газоподібних речовин (наприклад, побутовий газ, водень, пропан)

D

Горіння металів

D1

Горіння легких металів, за винятком лужних (наприклад, алюмінію, магнію і їхніх сплавів)

D2

Горіння лужних і інших подібних металів (наприклад, натрію, калію)

D3

Горіння сполук, що містять метали (наприклад, металоорганічних з'єднань, гідридів металів)

Крім цих чотирьох класів, для позначення пожеж, пов’язаних із горінням електроустановок, вживають ще один додатковий клас – Е.

Вогнегасні речовини і необхідні типи вогнегасників вибираються для ефективного гасіння відповідних пожеж.

Символи класів пожеж, для гасіння яких рекомендовано вогнегасник, позначають на маркуванні корпусу вогнегасника ( рис. 1).

описание: d:рабочая папказнаки_безпекир

описание: d:рабочая папказнаки_безпекиф

Клас А – горіння твердих речовин Клас В – горіння рідких речовин

описание: d:рабочая папказнаки_безпекии

описание: d:рабочая папказнаки_безпекид

Клас С – горіння газоподібних речовин Клас D – горіння металів

описание: d:рабочая папказнаки_безпекиф

Символи класів пожеж, для гасіння яких

Вогнегасник непридатний, перекреслюються

Червоною діагональною лінією від верхнього

Лівого кута до нижнього правого кута відповідного

Символу

Рисунок 1 – Символи класів пожеж

Території, будівлі, споруди і приміщення військових частин обладнуються знаками пожежної безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. Форма, колір і призначення знаків пожежної безпеки наведені в таблиці 2, а їх розміри – в таблиці 3.

Таблиця 2 - Форма, колір і призначення знаків пожежної безпеки

Номер групи

Найменування групи

Форма знаків

Призначення знаків

Застосування напису, що пояснює

1

Заборонні знаки

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign1.gif

Знаки призначені для заборони визначених дій

Допускається пояснювальний напис на знаку (без смуги, що перекреслює) чи на додатковій табличці

2

Попереджувальні

Знаки

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign2.gif

Знаки призначені для попередження про можливу небезпеку

Допускається пояснювальний напис на знаку чи на додатковій табличці

3

Приписувальні знаки

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign3.gif

Знаки призначені для дозволу визначених дій тільки за умов виконання конкретних вимог безпеки праці, вимог пожежної безпеки і для зазначення шляхів евакуації

Допускається застосовувати пояснювальний напис на внутрішньому білому полі знака чи на додатковій табличці

4

Вказівні знаки

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign4.gif

Знаки призначені для зазначення місцезнаходження різних об'єктів і пристроїв, пунктів медичної допомоги, питних пунктів, пожежних кранів, гідрантів, вогнегасників, пунктів повідомлення про пожежу

Допускається пояснювальний напис на знаку

Таблиця 3 - Типові розміри і встановлені місця розміщення знаків пожежної безпеки

Номер розміру знака (таблички)

Відстань від знака до спостерігача

Розмір знака, мм

Розміри додаткової таблички, мм

Місце розміщення знака (таблички)

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign1.gifописание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign3.gif
(діаметр)

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign2.gif (сторона трикутника)

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign4.gif (сторони прямокутника)

1

До 5 м

80

100

100х130

100х60
130х80

На дверях приміщень

2

До 7,5 м

100

130

100х130

100х60
130х80

Те ж саме

3

До 10 м

150

200

150х200

150х80
200х100

На дверях приміщень і в малих приміщеннях

4

До 15 м

250

300

250х300

250х110
300х120

Те ж саме

5

До 20 м

300

400

300х400

300х120
400х150

У приміщеннях середніх розмірів

6

До 30 м

350

450

350х450

350х130
450х160

Те ж саме

7

До 40 м

450

600

450х600

450х160
600х200

У великих приміщеннях і поза приміщен-нями

8

До 60 м

550

700

550х700

550х200
700х250

Те ж саме

9

До 80 м

700

900

700х900

700х250
900х300

Те ж саме

10

До 80 м

900

1200

900х1200

900х300
1200х350

Те ж саме

Примітки:

1. Для попереджувальних знаків задають сторону трикутника (без урахування скруглення кутів).

2. Допускається збільшувати висоту додаткових табличок з написом, що пояснює, у залежності від числа знаків у напису.

3. Допускається застосовувати знаки більших розмірів. Співвідношення між розмірами повинне відповідати наведеним у даній таблиці.

Таблиця 4 - Розміри заборонних і попереджувальних знаків для виробничого устатковання і тари:

Розміри знаків для устатковання і тари

Номера розмірів знаків

1

2

3

4

5

6

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign1.gif зовнішній діаметр, мм

20

30

40

60

80

120

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign2.gif сторона трикутника, мм

25

40

50

80

100

160

Зразки знаків пожежної безпеки (заборонних, попереджувальних, приписувальних і вказівних) наведені в таблицях 5-7.

Таблиця 5 – Заборонні знаки

Номер знака

Смислове значення

Зображення

Місце установки

1.1

Забороняється користуватися відкритим вогнем

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign1.gif

На зовнішній стороні дверей складів (сховищ) з ракетами і боєприпасами, легкозаймистими і вибухонебезпечними матеріалами і речовинами, усередині цих складів (сховищ); при вході на ділянки, де проводяться роботи із зазначеними матеріалами і речовинами; на устаткованні, що представляє небезпеку вибуху чи загоряння

1.2

Забороняється курити

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign1.gif

Там же, де і знак 1.1, і в місцях, де наявні сильнодіючі отруйні речовини

1.3

Вхід (прохід) заборонений

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign1.gif

У входів у небезпечні зони, а також у приміщення і зони, в які закритий доступ для сторонніх осіб

1.4

Забороняється гасити водою

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign1.gif

У входів у приміщення і місця, призначені для зберігання і роботи з матеріалами, гасіння яких водою, у випадку їхнього загоряння, заборонено (лужні метали, металоорганічні сполуки й ін.)

1.5

Знак з пояснювальним написом

У місцях і зонах, перебування в яких пов'язано з небезпекою, яка розкривається написом

1.6

Забороняється користуватися електронагрівальними пристроями

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign1.gif

У входів у зони (приміщення), де відповідно до вимог пожежної безпеки користуватися електронагрівальними пристроями заборонено

Таблиця 6 - Попереджувальні знаки

Номер знака

Смислове значення

Зображення

Місце установки

2.1

Обережно! Легкозаймисті речовини

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign2.gif

На вхідних дверях складів (сховищ), усередині складів (сховищ), у місцях зберігання, перед входами на дільниці робіт з легкозаймистими речовинами

2.2

Обережно! Небезпека вибуху

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign2.gif

На дверях складів (сховищ), усередині складів (сховищ), у місцях зберігання, перед входами на дільниці робіт з вибухонебезпечними матеріалами і речовинами

2.3

Обережно! Їдкі речовини

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign2.gif

На дверях складів (сховищ), усередині складів (сховищ), у місцях зберігання, на дільницях робіт з їдкими речовинами

2.4

Обережно! Отруйні речовини

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign2.gif

На дверях складів (сховищ), усередині складів (сховищ), у місцях зберігання, на дільницях робіт з отруйними речовинами

2.5

Обережно! Електрична напруга

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign2.gif

На опорах повітряних ліній, корпусах електроустатковання й електроапаратури, на дверях електроагрегатних, камер вимикачів трансформаторів, на сітчастих і суцільних огородженнях струмоведучих частин, розташованих у виробничих приміщеннях, на електротехнічних панелях, дверцятах силових щитків і ящиків, на шафах з електроустаткованням різних машин і верстатів

2.6

Обережно! Випромінювання лазера

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign2.gif

На дверях приміщень, де проходять роботи з лазером, усередині цих приміщень у місцях роботи з лазером, на лазерних установках і поблизу небезпечних зон лазерного випромінювання

2.7

Обережно! Працює кран

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign2.gif

Поблизу небезпечних зон на будівельних майданчиках, ділянках і в цехах, де використовують підйомно-транспортне устаткування

2.8

Обережно! Можливе падіння

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign2.gif

Перед входом на тимчасово небезпечні ділянки і місця, де можливе падіння. Застосовується разом з табличкою з написом, що пояснює, (наприклад, "Обережно! Слизько")

2.9

Обережно! Інша небезпека

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign2.gif

У місцях, де необхідне попередження про можливу небезпеку, а передача інформації за допомогою сигнальних кольорів чи символу утруднена. Застосовується разом з табличкою з пояснювальним написом (наприклад, "Висока температура!")

2.10

Знак радіаційної небезпеки (за ГОСТ 17925-72)

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign2.gif

У місцях, де можливе радіаційне опромінювання

Примітка.
Символічне зображення на знаку "Обережно! Електрична напруга" допускається виконувати червоним кольором. Допускається наносити знак трафаретом на залізобетонні опори ліній електропередач без жовтого фону

 

Таблиця 7 – Приписувальні знаки

Номер знака

Смислове значення

Зображення

Місце установки

3.1

Працювати в касці!

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign3.gif

При вході в робочі приміщення чи на ділянки робіт, де існує ймовірність падіння предметів зверху

3.2

Працювати в захисних рукавичках!

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign3.gif

На ділянках робіт, пов'язаних з небезпекою травмування рук

3.3

Працювати в захисному одязі!

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign3.gif

При вході в робочі приміщення чи на ділянки робіт, пов'язаних з небезпекою впливу на тіло людини небезпечного і (або) шкідливого чинника

3.4

Працювати в захисному взутті!

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign3.gif

При вході в робочі приміщення чи на ділянки робіт, пов'язаних з небезпекою травмування ніг

3.5

Працювати із застосуванням засобів захисту органів слуху!

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign3.gif

При вході в робочі приміщення чи на ділянки робіт з підвищеним рівнем шуму

3.6

Працювати в захисних окулярах!

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign3.gif

При вході на ділянки робіт, пов'язаних з небезпекою травмування очей

3.7

Працювати з застосуванням засобів захисту органів дихання!

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign3.gif

При вході в робочі приміщення, зони чи ділянки робіт, пов'язаних з виділенням шкідливих для організму людини газів, парів, аерозолів, пилу

3.8

Працювати в запобіжному поясі!

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign3.gif

У місцях виконання робіт на висоті

3.9

Припис певних дій, які спрямовані на забезпечення пожежної безпеки та безпеки праці

У виробничих приміщеннях і на територіях у місцях, де забезпечена безпека проведення робіт (пояснювальний напис на знаку "Працювати тут" чорного кольору), на шляхах проходу до місць розміщення пожежної техніки і до евакуаційних виходів (пояснювальний напис на знаку "Прохід тримати вільним" червоного кольору), а також по обидва боки протипожежних дверей і на дверях іншого призначення, закрите положення яких потрібно за вимогами безпеки (пояснювальний напис на знаку "Двері тримати закритими" червоного кольору)

Таблиця 8 – Вказівні знаки

Номер знака

Смислове значення

Зображення

Місце установки

4.1

Вогнегасник

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign4.gif

У приміщеннях і на територіях для зазначення місця знаходження вогнегасників

4.2

Пункт повідомлення про пожежу

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign4.gif

У приміщеннях і на територіях для зазначення місця знаходження пункту повідомлення про пожежу

4.3

Місце для куріння

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign4.gif

У приміщеннях і на територіях для зазначення місця для куріння

4.4

Розташування певного місця, об'єкта чи засобу

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign4.gif

У приміщеннях і на територіях для інформації за допомогою символу (наприклад, "Пункт медичної допомоги") чи пояснювального напису (наприклад, "Прохід тут" )*

4.5

Пожежне джерело води

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign4.gif

У місця й у напрямку до місця знаходження пожежного водоймища чи пірса для установки пожежних машин

4.6

Пожежний кран

У місця й у напрямку до місця знаходження пожежного крана

4.7

Пожежний сухотрубний стояк

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign4.gif

У місця й у напрямку до місця знаходження приєднання для подачі води в пожежний сухотрубний стояк

4.8

Пристрої керування системами димо - і тепловидалення

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign4.gif

У місця й у напрямку до пристроїв керування системами димо - і тепловидалення

4.9

Місце розкриття конструкції

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign4.gif

У місця й у напрямку до місця знаходження ділянок будівельних конструкцій, призначених для розкриття при пожежі

4.10

Дозволяється користуватися електронагрівальними приладами

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign4.gif

У місця й у напрямку до зон (приміщень), де допускається користуватися електронагрівальними приладами

4.11

Виходити тут

описание: d:рабочая папказнаки_безпекизнаки безопасности по гост 12_4_026-76 - safety signs_ colour signal and signs of safety.filessign4.gif

На дверях евакуаційних виходів і на шляхах евакуації.
На шляхах евакуації застосовують з додатковою табличкою з вказівною стрілкою.
Примітки:
1. Знак виконується в прямому і дзеркальному зображеннях.
2. Напрямок стрілки на додатковій табличці повинен збігатися з напрямком евакуації і напрямком руху людини, що біжить, зображеного на знаку.
3. Табличку зі стрілкою можна розміщати під знаком під кутом 30° .
4. Над вхідними дверима, а також над дверима евакуаційного виходу допускається застосовувати світний напис "Вихід" білого кольору на зеленому фоні.

* пояснювальні написи слід розглядати як приклади. За необхідності можна використовувати написи іншого змісту.

Зміст

С.

1.

Галузь зас

ГАЛУЗЬ ЗАСтосування

3

2.

Нормативні посилання

4

3.

Умовні позначення, скорочення та терміни

9

4.

Організація пожежної безпеки у Збройних Силах України

19

4.1.

Загальні положення

19

4.2.

Обов’язки командирів (начальників), осіб добового наряду і чергового персоналу (обслуги) щодо забезпечення пожежної безпеки

19

4.3.

Обов'язки військовослужбовців та працівників Збройних Сил України щодо забезпечення пожежної безпеки

24

4.4.

Організація протипожежної підготовки військовослужбовців і працівників Збройних Сил України

24

4.5.

Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки у військовій частині

25

4.6.

Порядок дій особового складу у разі виникнення пожеж

27

5.

Загальні вимоги пожежної безпеки до території, будівель, споруд, приміщень

29

5.1.

Утримання території військових містечок.

29

5.2.

Утримання будівель, приміщень та споруд

32

5.3.

Утримання евакуаційних шляхів і виходів

35

6.

Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання

39

6.1.

Електроустановки

39

6.2.

Опалення

46

6.3.

Вентиляція і кондиціонування

50

6.4.

Каналізація

52

6.5.

Газове обладнання

53

6.6.

Теплові мережі

54

6.7.

Сміттєвидалення

55

6.8.

Ліфти та підйомники

55

6.9.

Блисковкозахист та захист від статичної електрики

55

7.

Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту

60

7.1.

Системи протидимного захисту, оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, засоби зв'язку

60

7.2.

Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння

62

7.3.

Пожежні автомобілі (пожежні танки), мотопомпи

67

7.4.

Первинні засоби пожежогасіння

68

7.5.

Зовнішнє протипожежне водопостачання.

71

7.6.

Внутрішній протипожежний водогін.

73

7.7.

Насосні станції

74

8.

Основні вимоги пожежної безпеки до об'єктів загальновійськового призначення

76

8.1.

Штабні й адміністративні будівлі та приміщення

76

8.2.

Казарми, житлові будинки, гуртожитки

77

8.3.

Клуби військових частин, будинки офіцерів, музеї.

80

8.4.

Військові їдальні, підприємства військової торгівлі.

84

8.5.

Військові медичні заклади, медичні пункти, аптеки, лікувальні корпуси санаторіїв.

86

8.6.

Дитячі дошкільні заклади.

90

8.7.

Військові навчальні заклади і наукові (проектні) установи, учбові класи, лабораторії, конференц-зали, інші учбові приміщення.

91

8.8.

Будівлі (приміщення) для електронно-обчислювальних машин, обчислювальні центри.

94

8.9.

Спортивно-тренувальні споруди та приміщення

95

8.10.

Лазні та сауни

96

8.11.

Підсобні господарства

98

9.

Вимоги пожежної безпеки до об'єктів зберігання військового майна

100

9.1.

Загальні вимоги

100

9.2.

Бази, склади, сховища речового майна

105

9.3.

Бази, склади, сховища продовольства та холодильні установки

108

9.4.

Склади хімічних речовин

110

9.5.

Склади горючих газів

113

9.6.

Склади вугілля

115

9.7.

Склади лісопиломатеріалів

116

9.8.

Склади медичного майна і ліків

118

9.9.

Склади технічного майна

118

9.10.

Архівосховища

120

9.11.

Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів

121

10.

Вимоги пожежної безпеки до виробничих будівель, приміщень, ділянок

130

10.1.

Цехи, ділянки, установки знежирення, миття і фарбування

130

10.2.

Деревообробні цехи, ділянки, майстерні

134

10.3.

Цехи, ділянки механічної обробки металів та механоскладальних робіт

136

10.4.

Цехи, ділянки гарячої обробки металів

136

10.5.

Друкарні, картографічні виробництва

137

10.6.

Цехи, ділянки, лабораторії гальванічних покриттів

138

11.

Загальні вимоги пожежної безпеки для місць зберігання військової техніки та озброєння

140

11.1.

Вимоги пожежної безпеки до арсеналів, баз, складів озброєння і військової техніки

140

11.2.

Утримання території постійних та польових парків

144

11.3.

Вимоги до місць постійного та тимчасового зберігання техніки та озброєння

146

11.4.

Пункти технічного обслуговування і ремонту

147

11.5.

Акумуляторні

148

11.6.

Пункти заправлення пальним

149

12.

Протипожежні заходи на арсеналах, базах і складах зберігання ракет та боєприпасів

152

12.1.

Класифікація боєприпасів та їх пожежна безпека

152

12.2.

Категорування будівель і приміщень арсеналів та баз ракет і боєприпасів за ступенем їх вибухопожежонебезпеки

152

12.3.

Утримання технічної території арсеналів, баз, складів зберігання ракет і боєприпасів

153

12.4.

Вимоги пожежної безпеки до місць зберігання ракет і боєприпасів

155

12.5.

Вимоги пожежної безпеки під час технологічного обслуговування, ремонту, розряджання, знищення, утилізації ракет і боєприпасів

157

12.6.

Вимоги пожежної безпеки в разі утримання боєприпасів на транспортних засобах та бойових машинах

160

12.7.

Протипожежні заходи під час зберігання стрілецької зброї у військах

164

13.

Протипожежні заходи у центрах забезпечення пальним, на базах і складах пально-мастильних матеріалів та спеціальних палив

165

13.1.

Класифікація центрів, баз і складів зберігання та видачі пального у Збройних Силах України

165

13.2.

Утримання технічної території центрів, баз і складів зберігання пального.

166

13.3.

Протипожежні вимоги в разі зберігання пального у резервуарах

168

13.4.

Вимоги пожежної безпеки в разі зберігання пального в тарі

169

13.5.

Протипожежні заходи на ділянках зливання і наливання пального

171

13.6.

Насосні станції для перекачування пального

176

13.7.

Вимоги пожежної безпеки під час очищення і ремонту резервуарів (порожньої тари)

177

14.

Вимоги пожежної безпеки на аеродромах

179

14.1.

Місця стоянки літальних апаратів, аркові укриття

179

14.2.

Протипожежні вимоги безпеки при експлуатації спеціальних засобів аеродромного обслуговування

181

14.3.

Вимоги пожежної безпеки при проведенні технічного обслуговування літальних апаратів і ремонтних роботах

184

15.

Вимоги пожежної безпеки під час експлуатації спеціальних фортифікаційних споруд

187

15.1.

Протипожежні вимоги до споруд та обладнання

187

15.2.

Забезпечення евакуації особового складу під час пожежі

191

15.3.

Вимоги пожежної безпеки під час експлуатації дизельних електростанцій.

193

16.

Вимоги пожежної безпеки на об’єктах, що будуються, реконструюються, технічно переоснащуються

195

16.1.

Утримання території будівельних майданчиків.

195

16.2.

Протипожежні вимоги під час проведення будівельно-монтажних робіт.

197

17.

Вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт

203

17.1.

Загальні вимоги, підготовка до проведення вогневих робіт

203

17.2.

Електрозварювальні роботи.

204

17.3.

Газозварювальні роботи.

208

17.4.

Паяльні роботи.

210

17.5.

Розігрівання (варіння) бітумів та смол

211

18.

Вимоги пожежної безпеки при розташуванні військових частин у польових умовах

212

18.1.

Протипожежні заходи під час розташування у лісових масивах

212

18.2.

Протипожежні заходи підчас розташування табором у наметах

212

18.3.

Протипожежні вимоги під час пересування військ залізничним і автомобільним транспортом

215

18.4.

Вимоги пожежної безпеки до полігонів, танкодромів, тирів, стрільбищ

219

Додаток №1.

Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки у військових частинах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України

222

Додаток №2.

Перелік категорій приміщень і будівель за вибухопожежною небезпекою

233

Додаток №3.

Основні вимоги щодо складання інструкцій про заходи пожежної безпеки у військовій частині

237

Додаток №4.

Типовий план пожежної безпеки військової частини

240

Додаток №5.

Інструкція особовому складу арсеналів, баз, складів боєприпасів та центрів (складів) забезпечення пальним на період грози

250

Додаток №6.

Рекомендації щодо складання планів (схем) евакуації на випадок пожежі

257

Додаток №7.

Норми обладнання об'єктів первинними засобами пожежогасіння

260

Додаток №8.

Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками

267

Додаток №9.

Програма спеціальної підготовки особового складу позаштатних пожежних команд військових частин Збройних Сил України

268

Додаток №10.

Програма спеціальної підготовки особового складу пожежних підрозділів, укомплектованих працівниками Збройних Сил України

277

Додаток №11.

Положення про пожежно-технічну комісію в Збройних Силах України

279

Додаток №12.

Положення про добровільні пожежні дружини (команди)

283

Додаток №13.

Наряд-допуск на виконання тимчасових вогневих робіт

296

Додаток №14.

Інструкція про порядок проведення перевірок організації та стану пожежної безпеки військових частин, установ, організацій та підприємств Міністерства оборони України

298

Додаток №15.

Основні вимоги до графічного оформлення символів класів пожеж та знаків пожежної безпеки

302