Сегодня: 08 | 05 | 2021

Конспект по пожежно-профілактичній піготовці

 

Конспект по ПОЖЕЖНО – ПРОФІЛАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ

Слухача курсів сержанта військової служби за контрактом

 

ПОЖЕЖНО – ПРОФІЛАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Глава 1. Основи пожежної безпеки

1.1. Значення і задачі пожежної профілактики

Предмет «Пожежно-профілактична підготовка».

Одним з напрямків підготовки особового складу пожежної охорони Збройних Сил України є вивчення пожежної профілактики. З солдатами військових пожежних підрозділів і курсантами військових пожежно-технічних закладів по підготовці молодших фахівців програмами передбачено вивчення спеціального предмету «Пожежно-профілактична підготовка». Задачами навчання є вивчення основних заходів щодо попередження пожеж у військових частинах і підготовка до самостійного проведення пожежно-профілактичної роботи на об'єктах, що охороняються, в тому об'ємі, який встановлений посадовими обов'язками. Крім того, командири пожежних відділень повинні бути підготовлені до методично правильного проведення занять з солдатами по пожежно-профілактичній підготовці.

Досвід показує, що в тих військових частинах, де добре організована пожежно-профілактична робота, пожеж, як правило, не буває. Це пояснюється тим, що своєчасно виявляються причини, які можуть привести до виникнення пожежі, а особовий склад навчений правилам пожежної безпеки і чітко виконує їх.

Однією з основних задач пожежної охорони у військових частинах є попередження пожеж, яке здійснюється шляхом повсякденного контролю за дотриманням заходів пожежної безпеки, виконання протипожежних вимог, норм і правил при будівництві, реконструкції і експлуатації військових будівель і споруд, проведенні вогненебезпечних робіт, зберіганні бойової техніки і військового майна.

Проводити роботу по попередженню пожеж потрібно тільки на базі глибоких знань основ пожежної безпеки і протипожежних заходів. Саме тому пожежна профілактика має першорядне значення в забезпеченні пожежної безпеки військових об'єктів.

Особовий склад військових пожежних підрозділів вивчає пожежно - профілактичну підготовку, щоб, використовувати отримані знання, під час проведення пожежно-профілактичної роботи на об'єктах, що охороняються.

Задачі пожежної профілактики

Статистика пожеж показує, що абсолютна більшість з них відбувається в результаті порушення правил пожежної безпеки на військових складах різного призначення (майна, техніки, озброєння та боєприпасів) в автопарках, майстерних, службових і житлових приміщеннях, а також при експлуатації приладів опалювання і електроустаткування.

Для забезпечення пожежної безпеки на пожежну профілактику покладаються наступні задачі:

усунення умов і причин, які можуть привести до виникнення пожежі;

забезпечення евакуації особового складу, бойової техніки і військового майна у разі виникнення пожежі;

створення умов, що забезпечують обмеження розповсюдження вогню в будівлях і між ними;

забезпечення підготовки найефективніших засобів гасіння і умов, сприяючих швидкій ліквідації пожеж і вибухів.

Виконання вказаних задач пожежної профілактики забезпечується шляхом планомірного проведення повсякденної пожежно-профілактичної роботи всім особовим складом військових частин і установ.

Пожежно-профілактична робота - є сукупність заходів організаційного і агітаційно-масового, будівельно-технічного і експлуатаційного характеру, а також спеціальних пожежно-технічних заходів.

Організаційні і агітаційно-масові протипожежні заходи включають:

розробку плану пожежної безпеки і його практичне виконання;

призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку в пунктах робіт, зберігання бойової техніки і військового майна, в будівлях і приміщеннях;

організацію пожежних підрозділів, добровільних пожежних дружин і пожежних розрахунків з особового складу підрозділів;

організацію пожежно-постової служби;

розробку правил і інструкцій про заходи пожежної безпеки;

здійснення повсякденного контролю, за дотриманням правил і виконанням вимог інструкцій про заходи пожежної безпеки;

організацію і проведення пожежно-профілактичної підготовки всього особового складу об'єкту;

протипожежну пропаганду і агітацію (лекції, бесіди, показ спеціальних кінофільмів, розміщення на території і в будівлях стендів, плакатів, гасел, попереджувальних написів і покажчиків).

Будівельно-технічні протипожежні заходи встановлюють вимоги, які повинні виконуватися при проектуванні і будівництві будівель і споруд. Вони включають:

вибір конструкції будівлі, його поверховості і вогнестійкості відповідно до призначення;

розділення будівлі на протипожежні відсіки і вибір протипожежних перешкод;

розрахунок і планування евакуаційних шляхів і евакуаційних виходів;

вибір електроустаткування і обґрунтовування вимог до його монтажу залежно від пожежної безпеки приміщень;

вибір систем опалювання і вентиляції з урахуванням вимог пожежної безпеки;

обґрунтовування вимог по пристрою пожежної сигналізації, внутрішнього протипожежного водопроводу, автоматичних і інших систем пожежогасіння;

розміщення будівлі на місцевості з урахуванням протипожежних розривів, наявності доріг і проїздів, а також джерел протипожежного водопостачання.

Експлуатаційні протипожежні заходи покликані забезпечити запобігання причин виникнення пожеж в процесі експлуатації будівель, споруд, зберігання і ремонту бойової техніки і військового майна. Вони включають:

організацію протипожежного режиму при експлуатації будівель і їх устаткування;

виконання правил і вимог пожежної безпеки при виконанні робіт, зберіганні техніки і майна, а також перед закриттям приміщень і здачею їх під охорону;

контроль, за справністю пожежного зв'язку, сигналізації і первинних засобів пожежогасіння;

контроль, за станом доріг і під'їздів, джерел протипожежного водопостачання.

1.2. Пожежа. Наслідки пожеж.

Вогонь супроводжує людину на всьому шляху розвитку цивілізації. Коли люди спочатку навчилися користуватися вогнем, а потім видобувати його, їхні можливості збільшились багаторазово. Так було відкрито, що во­гонь може зберігати від псування продукти харчування, очищати поля від бур'янів, отримувати метал. Вогонь допоміг людині розселитися на планеті, забезпечивши потрібне тепло в різних кліматичних умовах. Опанування вогнем було необхідним чинником для виникнення й життя сім'ї. Він збирає навколо себе людей, вміщує об'єднувальну та очищувальну силу. Вміння користуватися вогнем дало людині почуття незалежності від циклічної зміни тепла та холоду, світа і темряви.

Вогонь є важливим емоційним символом. З оголеними головами люди дивляться на вічний вогонь біля пам'ятників загиблим, кожні чотири роки спостерігають естафету запаленого від сонячних променів олімпійського вогню, поети оспівують вогонь любові.