Сегодня: 22 | 06 | 2021

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 4)

3.16. При роботі в колодязях, ямах, зачинених каналах, тунелях необхідно встановити огородження над люками.

3.17. При провітрюванні колодязів, ям, каналів необхідно користуватися переносним вентилятором або продувати їх стисненим повітрям.

Після провітрювання, продувки колодязів, ям, каналів, тунелів їх необхідно перевірити шахтарським ліхтарем на відсутність в них небезпечних газів і тільки після цього приступати до роботи.

3.18. Перед опусканням в колодязь, яму необхідно обов’язково надіти запобіжний пояс з вірьовкою, яка повинна бути обгорнута один раз навкруги надійної опори; кінець вірьовки повинен утримувати другий робітник.

3.19. При роботі в колодязях, ямах, каналах для освітлення треба застосовувати акумулятори чи переносну електролампу з захисною решіткою напругою не більше 12 В.

3.20. При роботі з переносним електроінструментом:

3.20.1. користуватися гумовими діелектричними рукавицями, калошами чи діелектричним килимом;

3.20.2. необхідно слідкувати за справністю ізоляції кабелю, міцністю кріплення заземлюючого дроту та штепсельної вилки;

3.20.3. оберігати провід від пошкоджень;

3.20.4. під час перерв вимикати від електромережі.

3.21. Під час очистки витяжних повітроводів і пилоочисного устаткування для свинцевих та ціаністих ванн та печей обов’язково необхідно надягати спеціальний комбінезон, респіратор, захисні окуляри і гумові рукавички.

Цю роботу необхідно виконувати під наглядом керівника робіт.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Вимкнути обладнання з електромережі.

4.2. Зібрати інструмент і пристрої, привести їх в належний стан (почистити, протерти), скласти в інструментальний ящик (сумку), прибрати інструмент і пристрої у відведені місця.

4.3. Прибрати місце проведення робіт, відходи зібрати в ящики для сміття та винести з приміщення у відведені місця.

4.4. Прибрати попереджувальні написи та знаки безпеки.

4.5. Електро - і пневмоінструмент здати комірнику для перевірки справності та зберігання.

4.6. Повідомити керівника робіт про виконану роботу, про виявлені в процесі роботи несправності. Якщо ведеться спеціальний журнал обліку роботи, зробити відповідний запис.

4.7. Зняти спецодяг, сховати його в індивідуальну шафу. ЗІЗ покласти у відведене місце.

4.8. Вимити руки і обличчя теплою водою з милом, прийняти душ. Забороняється мити руки маслом, гасом, бензином, витирати руки ганчір’ям, забрудненими ошурками.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Аварійна ситуація та нещасний випадок можуть статися в разі: падіння повітропроводів, вентилятора, ураження електричним струмом, падіння з висоти, опіків та інше.

5.2. У разі виникнення такої ситуації необхідно негайно вимкнути обладнання, припинити роботу, огородити небезпечне місце; не допускати сторонніх осіб, повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.3. Негайно вимкнути вентиляційну систему у разі:

5.3.1. появи незвичайних шумів та стуків у вентиляторі;

5.3.2. виявлення нерівномірного ходу вентиляційного агрегату, провисання валу, згинання або розриву лопаток;

5.3.3. перегрівання корпусу електродвигуна і підшипників;

5.3.4. виникнення в приміщенні дільниці, або вентиляційній камері пожежі.

5.4. Якщо стався нещасний випадок, необхідно надати потерпілому першу медичну допомогу, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.5. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ СЛЮСАРЯ ПО РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЮ

ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ МАШИН

1. Загальні положення

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція розроблена на основі "Рекомендацій Держнаглядохоронпраці щодо застосування "Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", "Положення про розробку інструкцій по охороні праці для працюючих", "Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці".

1.3. Інструкція діє протягом 3-х років з дня затвердження.

1.4. По даній Інструкції слюсар по ремонту і обслуговуванню вантажопідіймальних машин (далі - слюсар) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3-и місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносити до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи інструктуючого та слюсаря.

1.5. Власник повинен застрахувати слюсаря від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров’я слюсаря з вини власника, він (слюсар) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.6. За невиконання вимог даної Інструкції слюсар по ремонту і обслуговуванню вантажопідіймальних машин несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

1.7. До роботи слюсарем допускати осіб віком не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання і мають посвідчення на право робіт, пройшли медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж по пожежній безпеці.

1.8. Слюсар повинен:

1.8.1. знати:

- призначення, будову і принцип дії всіх механізмів вантажо­підіймальної машини, яку обслуговує, та інструкції по технічному обслуговуванню та ремонту;

- основні причини несправностей і аварій в механізмах вантажопідіймальної машини, вміти знаходити та усувати їх;

- технологічний процес ремонту, розбирання і монтажу механічного обладнання вантажопідіймальної машини, призначення і застосування документації;

- методи і прийоми виконання слюсарно-монтажних робіт;

- призначення, будову, конструкцію, правила підбирання і застосування вимірювальних і слюсарно-монтажних інструментів, правила поводження з ними і зберігання;

- асортимент і призначення змащувальних матеріалів, які застосовуються для змащення механічного обладнання вантажопідіймальної машини;

- вимоги до кранової рейкової колії, їх утриманню і заземленню;

- загальні вимоги “Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів”;

1.8.2. виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

1.8.3. бути уважним до сигналів рухомого транспорту;

1.8.4. ходити по тротуарах, доріжках, переходах, спеціально призначених для цього, тримаючись правої сторони;

1.8.5. не торкатись електрообладнання, клем та електродроту, арматури загального освітлення, не відчиняти дверці електрошаф;

1.8.6. не вмикати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати та механізми, робота на яких не передбачена адміністрацією;

1.8.7. не проходити і не стояти під піднятим вантажем;