Сегодня: 22 | 06 | 2021

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 4)

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Підтримувати на робочому місці чистоту і порядок, не захаращувати робочі місця заготівками і готовими виробами, а розміщувати їх у спеціальній технологічній тарі на стелажі.

3.2 Переносний електроінструмент вмикати в мережу за допомогою справних штепсельних з'єднань і шнурів.

3.3 Стежити за справністю використовуваного устаткування, пристосувань, інструменту. Використовувати інструмент за його призначенням. Уважно відноситися до виконуваної роботи, не відволікатися і не відволікати інших від роботи сторонніми розмовами і справами.

3.4 Роботи, пов'язані з небезпекою ушкодження очей (заточення інструмента і зняття задирок на точильно-шліфувальному верстаті, свердлення отворів), проводити на обладнаних захисним екраном робочих місцях або у захисних окулярах.

3.5 Паяльні роботи із склеювання деталей проводити тільки при постійно увімкненій місцевій витяжній вентиляції.

3.6 Не визначати ступінь нагрівання жала паяльника на дотик, щоб уникнути опіку.

3.7 Паяльник, що знаходиться в робочому стані, тримати в зоні дії місцевого відсмоктування.

3.8 Щоб уникнути утворення бризки при паяльних роботах, флюс треба наносити тонкою кулею, зайвий припій з жала паяльника видаляти спеціально призначеними для цього серветками. Використані серветки зберігати в металевій тарі з кришкою.

3.9 Тримати паяльник у перервах між пайкою на спеціальній підставці і при необхідності відключати його від електромережі.

3.10 При роботі електричним дрилем, що живеться від джерела живлення напругою вище 42 В, користуватися діелектричними рукавичками, калошами і ковриком.

3.11 При зборці рознімних з'єднань користуватися ключами, що відповідають номінальним розмірам гайок.

3.12 При роботі з дрилем і на свердлильному верстаті не зупиняти руками обертові частини устаткування.

3.13 При витягу із сушильної шафи після сушіння склеєних виробів користуватися бавовняними рукавичками.

3.14 Доповісти керівнику робіт про всі нещасні випадки, раптові захворювання працівників, виявлені несправності устаткування, пристосувань, інструмента, засобів захисту і виникненні небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що загрожують життю і здоров'ю працівників, .

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 Вимкнути устаткування від електромережі.

4.2 Вимкнути вентиляцію.

4.3 Зібрати інструмент і пристосування.

4.4 Покласти до шафи готові вузли, напівфабрикати, деталі.

4.5 Зібрати відходи матеріалів, протерти робоче місце.

4.6 Вимкнути освітлення.

4.7 Зняти халат, повісити його до шафи.

4.8 Про всі недоліки, виявлені у процесі роботи, доповісти керівнику робіт.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1 При роботі можуть виникнути наступні аварійні ситуації: раптове вимкнення електроенергії, пожежа і нещасний випадок із працюючими.

5.2. У разі виникнення аварії або ситуації, що можуть призвести до аварії, нещасного випадку, необхідно негайно зупинити роботу, вимкнувши обладнання від електромережі, доповісти керівнику робіт про те, що сталося; не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу;

5.4. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння підручними засобами пожежогасіння.

5.5. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СЛЮСАРІВ - РЕМОНТНИКІВ ВЕРСТАТНОГО ОБЛАДНАННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція розроблена на основі рекомендацій Держнаглядохоронпраці щодо застосування "Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", "Положення про розробку інструкцій по охороні праці для працюючих", "Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці".

1.3. Інструкція діє протягом 3-х років з дня затвердження.

1.4.До самостійної роботи по ремонту верстатного обладнання допускати осіб, які пройшли медичне обстеження, навчання за професією, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з охорони праці на робочому місці, що засвоїли безпечні методи і прийоми виконання робіт, а також уміють надавати першу (медичну) допомогу.

1.5.До ремонту верстатного устаткування, вантажопідйомних механізмів, посудин, що працюють під тиском, транспортуванню й установці верстатів і деталей за допомогою вантажопідйомних механізмів і до роботи на висоті допускати слюсаря-ремонтника, що пройшов спеціальне навчання, перевірку знань і що має відповідне посвідчення.

1.6. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

Ураження електричним струмом;

Машини і механізми, що рухаються, обертаються;

Незахищені рухомі елементи виробничого устаткування, відсутність огороджувальних пристроїв;

Вироби, що пересуваються, подаються: заготовки, матеріали;

Підвищений рівень шуму.

1.7. Виконувати тільки ту роботу, що доручена безпосереднім керівником робіт, якщо відомі способи її безпечного виконання.

1.8.Роботу виконувати на справному устаткуванні, користуючись справними інструментами і пристосуванням і тільки за їх прямим призначенням.

1.9. При виконанні робіт бути уважним, не відволікатися сторонніми справами і не відволікати інших.

1.10. Щоб уникнути враження електричним струмом не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок), не знімати кожухи пускових пристроїв.

1.11. Помітивши порушення інструкції ким-небудь, не залишатися до цьому байдужим, а попередити його про необхідність дотримання вимог правил охорони праці.

1.12. У випадку захворювання чи одержання травми, припинити роботу, особисто чи через товариша по роботі повідомити про це інженера і звернутися до медпункту за медичною допомогою.

1.13.Працюючий зобов'язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку. Палити дозволяється тільки у відведених місцях. Розпивати спиртні напої на робочому місці категорично забороняється.

1.14. Під час роботи працюючий повинен бути одягнений у спецодяг: костюм бавовняний, рукавиці комбіновані.

1.15. За невиконання вимог даної Інструкції винні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1  . Одягнути робочий костюм так, щоб він не стискував рухів і не мав звисаючих кінців, застебнути обшлага рукавів. Одягнути закрите взуття (у запобігання травмування ніг не дозволяється працювати в легкому взутті).

2.2  . Перед ремонтом верстатів, машин чи іншого устаткування з електроприводом викликати електромонтера, який повинен знеструмити устаткування.

2.3  . Уважно оглянути місце майбутніх робіт, привести його в порядок, забрати усі предмети, що заважають роботі, не захаращуючи при цьому проходи до устаткування і підходи до нього.

2.4  . Приготувати стійкі стелажі, підставки і підкладки для укладення на них демонтованих деталей і запасних частин.

2.5  . Ремонтні роботи на висоті робити зі спеціально улаштованих лісів, площадок, риштовання, що мають суцільний настил і обгороджені робочі площадки, на лісах повинна бути табличка з вказівкою їх граничного навантаження.

2.6  . Перевірити наявність і справність інструмента, пристосувань і механізмів, що будуть застосовуватися в роботі, переконатися в тім, що вони відповідають вимогам безпеки робіт.

2.7  . Весь необхідний в роботі інструмент, заготовки, деталі розташувати на верстаті в зручному для роботи положенні.

2.8  . При одержанні з комори переносного електричного світильника перевірити справність штепсельної вилки, ізоляції електропроводу і наявність захисної сітки. Напруга переносного світильника не повинна перевищувати 36В, а при роботі в особливо небезпечних приміщеннях (підвалах, тунелях, казанах, судинах і т. п. - не більш I2B.)

2.9  . Ремонтні роботи поблизу електрокабелів і струмоведучих частин електроустановок робити тільки після вимкнення їх від мережі електромонтером і одержання його дозволу.

2.10  . Устаткування, що ремонтується, привести у такий стан, при якому ніяка частина його не змогла б самовільно прийти в дію від випадкового увімкнення пускових пристроїв чи від зрушення інших частин устаткування біля пристроїв вивісити напис: “Не вмикати працюють люди”. Зняти зі шківів приводні ремені чи з ведучої зірочки ланцюг, чи роз’єднати сполучну муфту привода. Під пускові педалі поставити підкладки. Для запобігання вертикального переміщення траверси, повзуна, контрвагів та інших частин устаткування, що можуть опуститися під дією власної ваги, також покласти відповідні підкладки.

2.11. Знімні кожухи, огородження зняти з устаткування, користаючись прорізами в них чи спеціальними ручками. Зняті деталі і вузли скласти на підготовлені стелажі і підкладки в стійке положення. Між знятими частинами і устаткуванням, яке ремонтується, залишити вільні проходи і робочі площадки, необхідні для виконання ремонтних робіт. Циліндричні і круглі деталі укладати з застосуванням упорів і підкладок. Не встановлювати довгі деталі (валики, вали і т. п.) вертикально, притуливши їх до якого-небудь предмета, а також біля працюючого устаткування.

2.12. Для зняття (установки) важких деталей масою більш 20 кг користуватися вантажопідйомними механізмами: кран-балка, тельфер.

2.13. Відгородити устаткування, яке ремонтується, і робочу зону біля нього.

2.14. Відрегулювати світло лампи місцевого освітлення так, щоб робоча зона була добре освітлена і світло не засліплювало очі.

2.15. До ремонту устаткування приступити тільки після того, як переконалися, що це не представляє небезпеки для вас і для інших працюючих.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1  . При роботі викруткою, особливо при відгвинчуванні заржавілих гвинтів, щоб уникнути травмування рук, міцно закріплювати деталь у тисках, не тримати її в руках у висячому положенні, не ударяти молотком по ручці викрутки. Не вживати гайковий ключ замість молотка, не відгвинчувати гайки і болти за допомогою зубила чи молотка.

3.2  . При розпресуванні (розбиранні) пресових з'єднань застосовувати знімачі (гвинтові, гідравлічні й ін.). При роботі зі знімачем стежити за тим, щоб випресована деталь не впала і не заподіяла травму.

3.3  . Верстат, а також робоче місце біля верстата, утримувати в чистоті. На підлозі й дерев‘яних трапах не повинно бути мастила, охолоджувальної рідини, стружки, обрізків металу й інших відходів.

3.4  . Для запобігання травмування очей і рук не очищати деталь від пилу і стружки здуванням, не використовувати стиснене повітря, не змітати стружку руками. Для цього використовувати спеціальні щітки, пензлики.

3.5  . Промивання деталей гасом, бензином чи іншими органічними розчинниками проводити на спеціально відведених і обладнаних місцях, при суворому дотриманні правил пожежної безпеки.

3.6  . При промиванні деталей у розчинниках стежити за тим, щоб бризки розчинника не потрапили на спецодяг, для запобігання пошкодження шкіри рук застосовувати захисні пасти.