Сегодня: 28 | 01 | 2022

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 4)

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 4)

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. При встановленні свердел та інших різальних інструментів та пристроїв у шпиндель верстата необхідно звертати особливу увагу на міцність їх закріплення і точність центрування.

3.2. Видалення стружки із просвердлюваного отвору дозволяється проводити тільки після зупинення верстата і відведення інструменту.

Усі предмети, які призначені для обробки, за виключенням особливо важких, повинні бути встановлені і закріплені на столі або плиті свердлильного верстата нерухомо за допомогою лещат, кондукторів або інших надійних пристроїв.

3.4. Для витягання інструменту зі шпинделя верстата повинні застосовуватись спеціальні молотки і вибивачі, зроблені із матеріалу, який виключає відокремлення його частинок при ударі.

3.5. Шпиндель з патроном повинен самостійно повертатися у верхнє положення при відпусканні штурвала ледачі свердла.

3.6. Забороняється:

Застосовувати свердла і патрони із забитим або спрацьованим хвостовиком;

Використовувати при роботі на верстаті рукавиці;

Утримувати виріб під час роботи руками.

3.7. Клини, гвинти та інші елементи, що використовуються для закріплення інструмента, не повинні виступати над периферією шпинделя.

3.8. Під час роботи не можна близько нахилятися до шпинделя і ріжучого інструменту.

3.9. Щоб уникнути вилиту деталі, яка обробляється, деталь, лещата і пристосування повинні бути міцно закріплені на столі або фундаментній плиті.

Кріплення виконується спеціальними кріпильними деталями: болтами, які відповідають пазу стола, притискними планками, упорами та інше.

3.10. Лещата повинні бути справними, а насічка губок неспрацьована.

3.11. Установку деталей на верстаті і їх знімання з верстата необхідно виконувати тільки тоді, коли шпиндель з ріжучім інструментом знаходяться у вихідному положенні.

3.12. При заміні інструменту необхідно опустити шпиндель і зупинити верстат. Заміну інструменту на ходу верстата дозволяється виконувати тільки при наявності спеціального швидкозмінного патрона.

3.13. При заміні інструменту на багатошпиндельних головках, де при заміні руки знаходяться в зоні розташування головок, необхідно користуватися спец підставками, які попереджують падіння головки при обриві вантажу.

3.14. При установці в шпиндель свердла або розгортки з конусним хвостовиком, слід остерігатися порізу рух о ріжучу кромку інструменту.

3.15. Подані на обробку і оброблені деталі необхідно стійко укладати на підкладках і стелажах; висота штабеля не повинна перевищувати для дрібних деталей 0,5 м, для середніх – 1 м, для крупних – 1,5 м.

3.16. Маса і габаритні розміри деталі, яка обробляється повинні відповідати паспортним даним верстата. Важкі деталі необхідно встановлювати і знімати за допомогою механізмів.

3.17. Розстроплювати деталь дозволяється після надійної установки і закріплення.

3.18. Не дозволяється свердління тонких пластинок, смуг чи інших подібних деталей без кріплення в спеціальних пристосуваннях.

3.19. Якщо виріб обертається на столі разом з свердлом, необхідно зупинити верстат і зробити необхідні поправки.

3.20. При свердлінні глибоких отворів необхідно виводити свердло з отвору для видалення стружки.

3.21. При свердлінні отворів у в’язких матеріалах необхідно застосовувати спіральні свердла з стружкодробильними канавками.

3.22. Ріжучий інструмент необхідно підводити до оброблювальної деталі поступово і плавно, без ударів.

3.23. При ручній подачі свердла і при свердлінні мілкими свердлами не можна дуже сильно натискувати на важіль.

3.24. Режим різання повинен відповідати вказівкам операційної картки для оброблення даної деталі.

3.25. Не дозволяється направляти стружку на себе; стружку, яка намотується на оброблювану деталь і ріжучий інструмент, необхідно видаляти спеціальним інструментом при непрацюючому верстаті.

3.26. Не дозволяється розганяти свердлильну головку на хоботі радіально-свердлильного верстата. При роботі необхідно міцно закріпити хобот.

3.27. Шпинделі, які не беруть участь в роботі на багатошпиндельних верстатах, необхідно огородити.

3.28. Змінні шестерні повинні бути закриті кожухами.

3.29. Не дозволяється обдувати стиснутим повітрям верстат і деталь, яка обробляється.

3.30. При свердлінні крихких металів, якщо на верстаті відсутні захисні пристосування, необхідно користуватися захисними окулярами або запобіжним щитком з прозорого матеріалу.

3.31. Верстат необхідно зупинити при:

Відході від верстату;

Тимчасовому припиненні роботи;

Прибиранні, змащенні, чистці верстата;

Підтягуванні болтів, гайок та інших з’єднувальних деталей верстата;

Установці, вимірюванні, заміні деталі;

Перевірці і зачистці ріжучої кромки інструменту;

Знятті і натягненні ременів шківа верстата.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Вимкнути верстат, вимкнути його від електромережі.

4.2. Привести в порядок робоче місце, прибрати з верстата стружку, пристосування, очистити верстат від бруду, витерта і змастити частини, які труться; скласти готові деталі і заготовки.

4.3. Прибрати інструмент у відведене для нього місце.

4.4. Зняти спецодяг, помити лице, рухи з милом; при можливості прийняти душ.

4.5.При здачі зміни доповісти зміннику і керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ

5.1. Негайно зупинити верстат, вимкнути: електроенергію, огородити небезпечну зону, не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

5.2. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.3. Якщо є потерпілі необхідно надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

5.4. Якщо сталася пожежа, викликати пожежну частину і приступити до її гасіння первинними засобами пожежогасіння.

5.5. В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації наслідків аварії.

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СКЛЯРА

1. Загальні положення

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція розроблена на основі "Рекомендацій Держнаглядохоронпраці щодо застосування "Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", "Положення про розробку інструкцій по охороні праці для працюючих", "Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці.

1.3. Інструкція діє протягом 3-х років з дня затвердження.

1.4. До виконання скляних робіт допускати осіб не молодше 18 років, які пройшли:

Професійну підготовку;

Медичний огляд і визнані придатними до роботи за даною професією;

Вступний інструктаж з охорони праці;

Навчання (стажування) безпечним методам і прийомам праці та перевірку знань з питань охорони праці, і які отримали посвідчення на право самостійної роботи;

Первинний інструктаж на робочому місці.

1.5. Допуск скляра до самостійної роботи оформлюється письмовим розпорядженням по підприємству.

Повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці проводиться один раз на три місяці, а періодична перевірка знань з охорони праці – не рідше одного разу на рік.

1.6. Скляр не допускається до роботи в наступних випадках:

З появою на робочому місці в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

При відсутності спецодягу і спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту відповідно до діючих норм і правил охорони праці;

У випадку хвороби;

При порушенні правил, норм і інструкцій з охорони праці.

1.7. Скляр є підлеглим майстру чи виконробу дільниці, а в процесі роботи – бригадиру і виконує тільки ту роботу, яка йому доручена.

1.8. Скляр зобов’язаний:

Виконувати всі вказівки по дотриманню правил охорони праці;

Виконувати роботу, по якій проінструктований і до якої він допущений;

Утримувати робоче місце протягом робочого дня в чистоті і порядку, не захаращувати робоче місце і проходи матеріалами;

Використовувати тільки надійні опори для підмащування;

Працювати тільки справним інструментом, пристосуваннями і механізмами і застосовувати їх тільки за призначенням;

Про кожний нещасний випадок, що виник, аварію, пожежу та в інших випадках, що можуть призвести до аварії або нещасного випадку, повідомити виконроба ділянки; надати першу медичну допомогу постраждалим і направити їх до медпункту; зберегти до розслідування обстановку на робочому місці і стан устаткування такими, якими вони були в момент події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю оточуючих людей, і не приступати до роботи до усунення причин нещасного випадку або аварії;

Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, правил безпечного ведення скляних робіт і пожежної безпеки, що діють на підприємстві.

1.9. Скляр повинен бути ознайомлений з небезпечними і шкідливими виробничими факторами, що діють на робочому місці:

Небезпека одержання травм;

Падіння з висоти;