Сегодня: 18 | 05 | 2022

Інструкції бухгалтерського обліку

3.6 складати акти на прийняття, передачу та списання необоротних активів з балансу військової частини,
здійснювати контроль за зберіганням бланків суворої звітності, організувати збереження інвентарних карток
по списаним необоротним активам та іншої документації, що стосується обліку необоротних активів
відповідно до чинного законодавства;

3.7 організовувати роботу по проведенню інвентаризації малоцінних та швидкозношуваних предметів та
необоротних активів військової частини, на підставі даних інвентарних карток контролювати ступінь
придатності необоротних активів для подальшої експлуатації;

3.8 здійснювати контроль щодо відповідності даних бухгалтерського обліку даним на місцях збереження
малоцінних та швидкозношуваних предметів та необоротних активів;

3.9 складати меморіальні ордери № 9, № 10;

3.Юсистематично вивчати законодавчі акти з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів та необоротних активів бюджетних установ, накази МО України та інші керівні документи, згідно плану спеціальної підготовки готувати конспекти та проводити заняття по затвердженим темам з працівниками фінансово-економічної служби, проводити пояснювальну роботу з питань обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів та необоротних активів при вивченні нових керівних документів;

3.11 постійно підвищувати свою спеціальну підготовку, твердо знати та правильно використовувати в практичній роботі закони України, накази Міністра оборони та інші керівні документи з питань обліку та збереження малоцінних та швидкозношуваних предметів та необоротних активів;

3.12виконувати інші обов'язки за вказівкою начальника фінансово-економічної служби. 4Лрава бухгалтера по обліку озброєння.

4.1 Приймати участь у проведенні інвентаризації озброєння;

4.2 вносити пропозиції щодо подальшого удосконалення системи обліку озброєння;

4.3 вимагати від посадових осіб військової частини необхідні дані для перевірки правильності здійснення
обліку озброєння.

5.Відповідальність бухгалтера по обліку озброєння. Бухгалтер відповідає за:

5.1 своєчасне та повне (в межах встановлених норм) відображення операції по руху малоцінних та
швидкозношуваних предметів і необоротних активів озброєння військової частини;

5.2 правильність заповнення облікових регістрів та первинних документів щодо відображення в обліку операцій
по руху малоцінних та швидкозношуваних предметів та необоротних активів озброєння;

5.3 дотримання режиму таємності та збереження військової та державної таємниці;

5.4 дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

Посадова інструкція та функціональні обов'язки Бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів Служби палива та мастильних матеріалів

І. Підпорядкування.

Бухгалтер підпорядковується начальнику фінансово-економічної служби, його заступнику. Він забезпечує повне та своєчасне відображення в облікових регістрах операцій по руху запасів та необоротних активів квартирно-експлуатаційної служби військової частини.

2.Кваліфікаційні вимоги. Середня спеціальна освіта і стаж роботи на посаді бухгалтера. Вміння працювати на ПЕОМ.

З. Посадові обов'язки. Бухгалтер по обліку запасів та необоротних активів повинен:

3.1 на підставі розпорядження командира військової частини або його заступника виписувати видаткові
документи на видачу товаро-матеріальних цінностей, приймати на облік паливо-мастильні матеріали або
необоротні активи, що надійшли або придбані встановленим порядком;

3.2 вести картки аналітичного обліку операцій руху, інвентарні картки по необоротних активах військової частини
та оборотні відомості по надходженню та вибуттю паливо-мастильних матеріалів та необоротних активів;

3.3 в процесі роботи своєчасно відображати в обліку операції руху паливо-мастильних матеріалів та необоротних
активів військової частини; вести опис інвентарних карток з обліку основних засобів;

3.4 контролювати своєчасність списання паливо-мастильних матеріалів відповідно до встановлених норм та у
випадках недостач та псування матеріальних цінностей з вини матеріально-відповідальних осіб; щорічно
нараховувати знос на необоротні активи та вести відомість нарахування зносу на необоротні активи;

3.5 складати акти на прийняття, передачу та списання необоротних активів З Балансу військової частини;

3.6 організовувати роботу по проведенню інвентаризації паливо-мастильних матеріалів та необоротних активів
військової частини, на підставі даних інвентарних карток контролювати ступінь придатності необоротних
активів для подальшої експлуатації;

3.7 здійснювати контроль за зберіганням бланків суворої звітності, організувати збереження інвентарних карток
по списаним необоротним активам та іншої документації, що стосується обліку необоротних активів
відповідно до чинного законодавства,

3.8 здійснювати контроль щодо відповідності даних бухгалтерського обліку даним на місцях збереження паливо-
мастильні матеріалів та необоротних активів;

3.9 складати меморіальні ордери № 9, № 13;

ЗЛО систематично вивчати законодавчі акти з обліку запасів та необоротних активів бюджетних установ, накази МО України та інші керівні документи, згідно плану спеціальної підготовки готувати конспекти та проводити заняття по затвердженим темам з працівниками фінансово-економічної служби; постійно підвищувати свою спеціальну підготовку, твердо знати та правильно використовувати в практичній роботі закони України, накази Міністра оборони та інші керівні документи з питань обліку та збереження паливо-мастильних матеріалів та необоротних активів; 3.11 виконувати інші обов'язки за вказівкою начальника фінансово-економічної служби.

4.Права бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів. Бухгалтер по обліку запасів має право:

4.1 приймати участь у проведенні інвентаризації;

4.2 вносити пропозиції щодо подальшого удосконалення системи обліку паливо-мастильних матеріалів та
необоротних активів;

4.3 вимагати від посадових осіб військової частини необхідні дані для перевірки правильності здійснення
обліку паливо-мастильних матеріалів та необоротних активів.

5.Відповідальність бухгалтера по обліку запасів та необоротних активів. Бухгалтер по обліку запасів відповідає за:

5.1 своєчасне та повне (в межах встановлених норм) відображення операції по руху паливо-мастильних матеріалів
та необоротних активів військової частини;

5.2 правильність заповнення облікових регістрів та первинних документів щодо відображення в обліку операцій
по руху паливо-мастильних матеріалів та необоротних активів;

5.3 дотримання режиму таємності та збереження військової та державної таємниці;

5.4 дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку