Сегодня: 07 | 12 | 2021

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 1)

Інформаційні данні

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 1)

 

Правила встановлюють загальні та спеціальні вимоги з пожежної безпеки у Збройних Силах України і є обов’язковими для виконання всіма органами управління, посадовими особами, військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України

1. Галузь зас

1.ГАЛУЗЬ ЗАСтосування

Правила пожежної безпеки у Збройних Силах України (надалі - Правила) поширюються на військові частини, заклади, установи, підприємства і організації (надалі - військові частини), будівлі, споруди, приміщення, технологічні лінії та інші об’єкти Збройних Сил України (надалі – об’єкти), що експлуатуються, а також будуються, реконструюються, технічно переоснащуються.

Правила встановлюють загальні та спеціальні вимоги з пожежної безпеки і є обов’язковими для виконання на всіх об’єктах Збройних Сил України посадовими особами, усіма військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України, а також іншими особами, що перебувають на території військових об'єктів та військових містечок.

Забезпечення пожежної безпеки досягається неухильним виконанням законів України, Статутів Збройних Сил України, наказів, директив, настанов, інструкцій та інших нормативних документів.

Для забезпечення пожежної безпеки слід також керуватися загальнодержавними Правилами пожежної безпеки в Україні (далі НАПБ
А.01.001-95), державними, міждержавними та галузевими стандартами, будівельними нормами і правилами, “Правилами устройства электроустановок” (ПУЭ), “Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок” (ДНАОП 0.00-1.32-01), “Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів” (ПТЕ), нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами, виходячи із сфери їх дії, які регламентують вимоги пожежної безпеки для об’єктів.

Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах, відповідають ДСТУ 2272-93, ДСТУ 2273-93, ДСТУ 3855-99, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ 19433-88, СТ СЭВ 383-87, ОНТП 24-86, ДНАОП 0.00-1.32-01.

2. Нормативні посилання

Закон України "Про пожежну безпеку".

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.94 № 508 “Про заходи щодо виконання Закону України “Про пожежну безпеку”.

НАПБ А.01.001-95. Правила пожежної безпеки в Україні (введено в дію наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.95 № 400 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.07.95 за № 219/755, із змінами та доповненнями, затвердженими наказом МВС України від 05.03.02 № 217 ).

НАПБ Б.02.012-95. Положення про порядок і умови обов'язкового страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.95 № 232).

НАПБ Б.02.014-98. Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обґрунтованих відхилень від обов’язкових вимог нормативних документів (затверджено наказом МВС України від 24.03.98 №182 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.06.98 за №392/2832).

НАПБ Б.07.005-86. (ОНТП 24-86). Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (уведено в дію наказом МВС СРСР від 27.02.86 ).

НАПБ Б.2.010-95. Типове положення про службу пожежної безпеки (затверджено наказом МВС України від 12.04.95 № 220 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.04.95 за № 118/654 ).

НАПБ Б.02.007-94. Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам, організаціям, установам, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи (затверджено наказом МВС України від 26.10.94 № 580 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.10.94 за № 257/467).

НАПБ Б.02.005-94. Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (затверджено наказом МВС України від 17.11.94 № 628 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.12.94 за № 307/517 ).

НАПБ Б.07.007-94. Порядок проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки (затверджено наказом МВС України від 22.11.94 № 641 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.94 за № 326/536 ).

НАПБ Б.02.003-94. Типове положення про пожежно-технічні комісії на підприємствах, в установах та організаціях (затверджено наказом МВС України від 27.09.94 № 521 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.10.94 за № 249/459 ).

НАПБ Б.02.004-94. Положення про добровільні пожежні дружини (затверджено наказом МВС України від 27.09.94 № 521 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.10.94 за № 248/458 ).

НАПБ Б.07.001-94. Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації (затверджено наказом МВС України від 17.11.94 № 628 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.12.94 за 307/517).

НАПБ Б.02.013-97. про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативних актів з питань пожежної безпеки (затверджено наказом МВС України від 04.12.96 № 833 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.03.97 за № 68/1872 ).

НАПБ Б.05.001-80. Инструкция по тушению пожаров на електроустановках электростанций и подстанций (затверджено Головним управлінням пожежної охорони МВС СРСР 20.06.80 та Міністерством енергетики та електрифікації СРСР 10.10.80 ).

НАПБ Б.07.009-95. Тимчасові тарифи на роботи, пов'язані з проведенням експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки (затверджено наказом МВС України від 05.09.95 № 599 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.09.95 за № 337/873).

НАПБ Б.001.004-2000. Правила технічного утримування установок пожежної автоматики (затверджено наказом МВС України від 29.07.2000 №507 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.09.2000 за №662/4883).

НАПБ В.01.054-98/510. Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України (затверджено наказом Міністерства транспорту України від 21.12.98 № 527 таз ареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.03.99 за № 157/3450).

ПУЭ. Правила устройства электроустановок (шосте видання, 1987 р. ).

Військові статути Збройних Сил України (затверджені Законами України від 24.03.99 № 548-XIV, № 551-XIV, № 550-XIV, № 549-XIV).

Наказ Міністра оборони України від 18.08.97 № 288 “Про заходи щодо організації пожежної охорони у Збройних Силах України”.

Положення про пожежну охорону в Збройних Силах України (введено в дію наказом Міністра оборони України від 05.04.97 № 115)

Руководство по противопожарной защите и спасательным работам в Советской Армии и Военно-Морском Флоте (введено в дію наказом Міністра оборони СРСР від 05.12.89 № 450).

Перелік об'єктів Збройних Сил України, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації (введений в дію наказом Міністра оборони України від 24.05.04 № 172 ).

Інструкція про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об’єктах Міністерства оборони України і взаємодії між пожежними підрозділами Міністерства оборони України та Державної пожежної охорони при гасінні пожеж (затверджена наказом Міністра внутрішніх справ України і Міністра оборони України від 06.04.96 № 233/89 ).

Положення про організацію капітального будівництва, експлуатації, капітального та поточного ремонту спеціальних будов Збройних Сил України (введене в дію наказом Міністра оборони України від 19.03.93 № 49).

Наказ Міністра оборони України від 31.12.95 № 343 “Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.95 № 472 “Про Програму забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2015 роки”.

Керівництво по роботі військових складів пального Збройних Сил України (затверджено наказом заступника Міністра оборони України по тилу – начальником Тилу Збройних Сил України від 12.11.98 №112).

Розпорядження Міністра оборони України від 9.07.02 № 1645/у до постанови Кабінету Міністрів від 01.07.02 № 870 “Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року”.

Руководство по мерам пожарной безопасности в воинских частях авиации Вооружённых Сил СССР (введено в дію наказом заступника Міністра оборони СРСР – Головнокомандуючого ВПС від 28.05.69 № 92).

Правила пожарной безопасности в Домах офицеров и клубах Вооружённых Сил СССР (введені в дію наказом заступника Міністра оборони СРСР з будівництва та розквартирування військ від 02.09.74 № 167).

Інструкція про порядок проведення перевірок організації та стану протипожежного захисту військових частин (затверджена наказом першого заступника Міністра оборони України від 27.05.96 № 4).

ВСН-58-87/Минобороны. Инструкция по проектированию устройств и експлуатации молниезащиты и защиты от статического электричества зданий и сооружений.

ВСН-167-92/Минобороны. Проектирование арсеналов, баз и складов боеприпасов. Противопожарные требования.

ВСН-34-89/Минобороны. Планировка и застройка военных городков.

ВСН-35-89/Минобороны. Общевоинские здания. Нормы проектирова-ния.

ВСН-111-83/Минобороны. Нормы проектирования баз и складов горючего.

ВСН-43-88/Минобороны. Нормы строительного проектирования. Специальные фортификационные сооружения.

Инструкция по разрядке и уничтожению боеприпасов в арсеналах, на базах и окружных складах (Министерство обороны СССР, 1986 г.).