Сегодня: 28 | 01 | 2022

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 2)

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 2)

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягнути спецодяг, заправити його так, щоб не було звисаючих кінців, волосся заправити під головний убір.

2.2. Прибрати з робочого місця сторонні предмети, матеріали, пристрої, які не будуть використовуватися.

2.3. Робочий інструмент, пристрої розташувати в зручному та безпечному для використання порядку.

2.4. Перевірити наявність та справність заземлення устаткування; справність електропроводки та електроарматури; місцевої витяжки верстата для шероховки.

2.5. Увімкнути припливно-витяжну вентиляцію.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Шини перед ремонтом повинні бути очищені від пилу, бруду, льоду тощо.

3.2. Під час роботи на вулканізаційному апараті необхідно постійно стежити за рівнем води в котлі, тиском пари по манометру та дією запобіжного клапану. При зниженні рівня води її можна підкачувати тільки невеликими порціями.

Запобіжний клапан повинен бути відрегульований на гранично допустимий робочий тиск, щоб уникнути вибуху котла.

3.3. У випадку несправності насоса (не можна підкачати воду) слід негайно припинити роботу, видалити паливо з топки та випустити пару. Гасити паливо водою забороняється.

3.4. Забороняється працювати на несправному вулканізаційному апараті, а також ремонтувати його при наявності тиску в котлі.

3.5. Під час експлуатації парових котлів для живлення вулканізаційного обладнання необхідно виконувати вимоги техніки безпеки для котлів та посудин, що працюють під тиском.

3.6. Під час огляду покришки за допомогою спредера необхідно слідкувати за тим, щоб гаки постійно захоплювати борти покришки. Якщо гаки погнулися, роботу необхідно негайно припинити.

3.7. Роботу по шорсткості шин необхідно проводити тільки в захисних окулярах і при увімкненій місцевій вентиляції.

3.8. Розкрій, промазування матеріалу гумовим клеєм і складання варильних мішків слід робити на спеціальних столах. Столи повинні бути покриті рівними і гладкими листами кольорового металу.

3.9. Впуск пари в парову сорочку мульди кільцевого вулканізатора, а також повітря у повітряний мішок можна проводити тільки після закривання форми, а у вулканізаційний котел – тільки переконавшись, що кришка закрита і надійно зафіксована (кришка котла повинна бути щільно закрита і не мати перекосів).

3.10. При роботі на парових мульдах подача стиснутого повітря у варильний мішок може проводитись тільки після остаточного закріплення покришки та бортових накладок струбцинами.

3.11. Забороняється послабляти струбцини раніше, ніж з варильних мішків буде випущене повітря.

3.12. При вирізанні латок лезо ножа необхідно переміщувати від себе (від руки, в якій затиснутий матеріал), а не на себе. Працювати можна тільки ножем, який має справну рукоятку і гостро заточене лезо.

3.13. Після очистки пошкодженого місця латку притискують до камери, яка ремонтується, гвинтом струбцини і проводять вулканізацію.

3.14. Виймати камеру із струбцини після вулканізації можна тільки після того як відновлена ділянка охолоне.

3.15. Забороняється:

3.15.1. працювати без клапана, а також з несправним або неопломбованим клапаном на вулканізаційному апараті;

3.15.2. встановлювати на клапан додатковий вантаж;

3.15.3. користуватися несправним, неопломбованим або неперевіреним манометром;

3.15.4. користуватися манометрами, в яких закінчився термін перевірки;

3.15.5. наносити обмежувальну риску на склі манометра;

3.15.6. палити у вулканізаційному приміщенні;

3.15.7. відлучатися від робочого місця під час роботи вулканізаційного апарату або допускати до роботи на ньому інших осіб;

3.15.8. користуватися манометром з розбитим склом і відсутньою червоною рискою на шкалі манометра;

3.15.9. використовувати етилований бензин для приготування гумового клею.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Вимкнути електрообладнання.

4.2. Привести до ладу робоче місце. Прибрати інструмент, обладнання, пристрої у відведене для них місце.

4.3. Зняти спецодяг, помити обличчя, руки теплою водою з милом. При можливості прийняти душ.

4.4. Повідомити керівника робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ

5.1. Припинити роботу, вимкнути устаткування рубильником від електромережі. Не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.

5.2. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.3. Якщо є потерпілі, необхідно їм надати першу медичну допомогу, а при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ГАЗОЗВАРНИКА

1. Загальні положення

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0.00-1.28-97 “Правила охорони праці на автомобільному транспорті”.

1.3. До виконання газозварювальних робіт допускати осіб не молодше 18 років, які визнані придатними для цієї роботи медичною комісією, пройшли спеціальне навчання безпечних методів і прийомів ведення робіт та мають кваліфікаційне посвідчення.

1.2. Газозварник, якого приймають на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів і способів надання долікарської допомоги потерпілим, бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правилами та пільгами за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці.

1.3. До початку роботи безпосередньо на робочому місці газозварник повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

1.4. Газозварник повинен працювати у спецодязі, спецвзутті та інших засобах індивідуального захисту: костюмі бавовняному з вогнезахисним просоченням або костюмі для зварника, рукавицях брезентових, черевиках шкіряних із захисними носками, захисними окулярами закритого типу. На зовнішніх роботах взимку: куртці та брюках бавовняних на утеплювальній прокладці, валянках.

1.5. Газозварник повинен бути обережним біля тросів, ланцюгів, канатів.

1.6. Газозварник не повинен наступати на кришки люків та різні перекриттям, канав і котлованів, щоб не упасти в них.

1.7. Газозварник повинен виконувати зварювальні роботи на висоті з риштувань та інших засобів підіймання тільки після перевірки майстром їх міцності і стійкості, а також після вживання заходів, що попереджають спалахування настилів, падіння розплавленого металу.

1.8. Освітленість місця проведення зварювальних робіт повинна бути не менша за 50 лк.

1.9. Забороняється сумісна укладка зварювальних проводів і шлангів в загальні канали (короби). Відстань між ними повинна бути не менше 1 000 мм.

1.10. Газозварник повинен забезпечуватися теплими підстілками з вогнетривких матеріалів для захисту від зіткнення з вологою холодною землею або металоконструкціями.

1.11. На кожному газозварювальному апараті повинні бути чітко позначені реєстраційний заводський номер, назва підприємства, що випустило газозварювальний апарат, і дата щорічних перевірок.

1.12. Газозварник має право працювати тільки на газозварювальному апараті, закріпленому за ним.

Забороняється: передавати газозварювальний апарат, різаки, пальники, редуктори, шланги іншим особам.

1.13. Забороняється при обслуговуванні газозварювального апарату користуватися стальним інструментом.

Відкривати барабани з карбідом кальцію газозварник повинен за допомогою спеціальних інструментів і пристроїв, що виключають можливість утворення іскор при ударі (бронзовим зубилом або спеціальним ножем).

1.14. Розкриті, але не повністю використані барабани з карбідом кальцію необхідно закривати кришками, що забезпечують герметичність.

1.15. Газові балони повинні мати сигнальне забарвлення з вказаним найменуванням газу, що їх заповнює.

1.16. Для освітлення робочого місця зварювальних робіт газозварник повинен користуватися переносним світильником напругою не вище 42 В, а всередині ємності, резервуара, вологих приміщень – 12 В.

1.17. Електричне освітлення робочих місць газозварника повинно бути вибухобезпечним.

1.18. За невиконання даної Інструкції газозварник несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.