Сегодня: 18 | 05 | 2022

Системи пожежної та охоронної сигналізації

< >АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Христич В. В., Дерев'янко О. А., Бондаренко С. М., Антошкін О. А.

Системи пожежної та охоронної сигналізації

Наведено загальні відомості про системи пожежної та охоронної сигналізаці.

Для курсантів та слухачів вищих пожежно-технічних навчальних закладів, працівників пожежної охорони, спеціалістів установ та організацій, які працюють у галузі забезпечення пожежної безпеки

Рецензенти:

Головний спеціаліст УДПО УМВС України в Харківській області Мирошниченко О. О.

Начальник кафедри пожежної профілактики в населених пунктах АПБУ МВС України, канд. техн. наук Уваров Ю. В.

@ АПБУ МВС України, 61023, Харків, вул. Чернишевського, 94.

< >< >1.2.2. Структура системи пожежної сигналізації

СИСТЕМА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ – це сукупність технічних засобів, призначених для виявлення пожежі, обробки і надання у заданому вигляді повідомлення про пожежу на об'єкті, що захищається, спеціальної інформації і для видачі команд на включення автоматичних установок пожежогасіння та управління іншими технічними засобами (рис. 1.1).

До складу будь-якої системи пожежної сигналізації входять пожежні сповіщувачі, приймально-контрольні прилади, світлові та звукові оповіщувачі, технічні засоби передачі інформації до пультів централізованого спостереження, пультів зв'язку пожежних частин та інше.

З 1998 року ГУДПО МВС України розпочато роботу зі створення систем пожежного спостереження в У(В)ДПО областей та міст. Впровадження таких систем дозволить підвищити ефективність систем пожежної сигналізації та оперативність дій підрозділів пожежної охорони у випадках виникнення пожежі.

Постійно на місцях, у зв'язку з розгортанням систем пожежного спостереження, проводиться перегляд кількісного та якісного складу необхідних фахівців для проведення необхідних робіт та забезпечення взаємодії з ЦААСЗ та ОУПО ГУДПО.

Роботи виконуються у межах "Концепції створення системи централізованого спостереження за технічним станом і працездатністю установок автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння, змонтованих на об'єктах, установах, організаціях".

- Диференціальні - реагують на швидкість зміни параметра, що контролюється; спрацьовують при досягненні та перевищенні певного (порогового) значення швидкості зміни параметра, що контролюється (наприклад, швидкість зміни температури);

- Максимально-диференціальні - реагують як на досягнення контрольованим параметром певного значення, так і на швидкість зміни параметра, що контролюється (температури).

4) За способом формування сигналу:

- Пасивні (дискретні) - при спрацюванні таких сповіщувачів на їх виході з'являється сигнал у вигляді розмикання або замикання електричних контактів, включеного в шлейф сигналізації (зміна R);

- Активні (аналогові) - на виході сповіщувачів з'являється сигнал у вигляді зміни величини струму або напруги, що генерується сповіщувачем.

5) За видом зони, що контролюється:

- Точкові - контролюють певну площу, при цьому максимальна чутливість забезпечується при виявленні ознак пожежі в місці (точці) установки сповіщувача, а мінімально допустима чутливість - на кордоні зони, що контролюється, яка являє собою коло, в центрі якого встановлений пожежний сповіщувач:

- Лінійні - контролюють появу ознак пожежі вздовж зони, що являє собою довгасту смугу, при цьому максимальна чутливість забезпечується вздовж лінії, що проходить через середину цієї смуги, а мінімально допустима - на її кордоні:

- Об'ємні - контролюють певний об'єм, при цьому їх чутливість практично не залежить від місця появи ознак пожежі, що контролюються в об'ємі, який захищається.

6) За видом опиту приймально-контрольними приладами:

- ПС неадресовані - сповіщувачі, за інформацією від яких в системі неможливо судити, від якого конкретно сповіщувача вона надійшла (неможлива ідентифікація місця виникнення пожежі);

- ПС адресовані - сповіщувачі, в яких передбачена можливість установки для кожного з них індивідуального коду (адреси), що передається на ПКП та дозволяє судити про стан середовища в приміщенні та власну працездатність сповіщувача.

< >< >2.1. Узагальнена структурна схема пожежних сповіщувачів

Незважаючи на велику різноманітність марок пожежних сповіщувачів (лише у 1998 році на Україні було сертифіковано понад 120 пожежних сповіщувачів відчизняних та закордонних виробників) їх загальна побудова укладається в одну структуру.

У загальному вигляді структурна схема пожежного сповіщувача може бути представлена у вигляді:

Чутливий елемент є аналоговим перетворювачем параметра, що контролюється, в електричний сигнал, який заздалегідь посилюється і попадає на схему обробки сигналу, де відбувається формування сигналу "Пожежа" і передача його на релейний пристрій (РП). Сформований сигнал поступає в шлейф пожежної сигналізації і лінію зв'язку, якщо код адреси, що формується блоком адресації сповіщувача, співпаде з кодом, що передається з приймальної станції. Схема обробки сигналу забезпечує фільтрацію сигналів пожежі і перешкоди.