Сегодня: 23 | 01 | 2022

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 5)

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 5)

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. З драбин:

3.1.1. всі драбини та стрем'янки перед застосуванням повинен оглянути виконавець робіт (без записування результатів огляду до журналу);

3.1.2. перед початком виконання робіт із застосуванням приставної драбини необхідно забезпечити стійкість драбини, переконавшись оглядом та випробуванням у тому, що вона не може зісковзнути з місця або випадково зсунутись.

У разі установлення приставної драбини за умов, коли її верхній кінець може зміститись, його необхідно надійно закріпити за стійкі конструкції так, щоб виключити можливість зміщування драбини;

3.1.3. забороняється працювати з приставної драбини стоячи на щаблі, розташованому на відстані менше 1 м від верхнього кінця драбини;

3.1.4. забороняється у разі недостатньої довжини драбини створювати додаткові опорні споруди з ящиків, бочок тощо;

3.1.5. приставна драбина повинна установлюватись під кутом нахилу до горизонтальної площини не менше 45° і не більше 60°; у разі установлення драбини під кутом нахилу менше 60° додаткове закріплення верхньої частини драбини не вимагається;

3.1.6. забороняється установлювати драбину на східці маршів сходової клітки. У разі необхідності на сходових клітках повинен споруджуватись поміст;

3.1.7. стрем'янки повинні бути оснащені пристосуваннями (гаками, ланцюгами) - для запобігання самочинному розсуванню їх під час виконання робіт.

Нахил стрем'янок повинен бути не більше 1:3;

3.1.8. не дозволяється виконувати роботу з двох верхніх щаблів стрем'янок, які не мають поручнів або упорів.

Перебування на щаблях приставної драбини або стрем'янки дозволяється тільки одному працівнику;

3.1.9. не дозволяється піднімати або опускати вантаж по приставній драбині та залишати на ній інструмент;

3.1.10. забороняється на приставних драбинах та стрем'янках:

- працювати біля обертових механізмів, працюючих машин, транспортерів тощо та над ними;

- виконувати роботу із застосуванням електричного та пневматичного інструмента, будівельно-монтажних пістолетів;

- виконувати газо - та електрозварювальні роботи;

- натягувати проводи та підтримувати на висоті важкі деталі. Для виконання таких робіт повинні застосовуватись риштування або стрем'янки з верхніми площадками, обгородженими поручнями;

3.1.11. під час виконання робіт з приставної драбини в місцях з пожвавленим рухом транспортних засобів або людей для запобігання падінню її від випадкових поштовхів (незалежно від наявності або відсутності на кінцях драбини наконечників) місце її установлення необхідно обгородити або охороняти драбину від падіння. У тому разі, коли під час установлення драбини на гладкій плиточній підлозі її неможливо закріпити, тоді біля основи драбини повинен стояти працівник в касці і утримувати її в стійкому положенні. В інших випадках підтримувати драбину знизу руками забороняється;

3.1.12. переміщувати драбину під час виконання робіт необхідно з дотриманням таких запобіжних заходів: два працівника повинні нести драбину наконечниками назад, застерігаючи перехожих про небезпеку зіткнення з нею. Якщо драбину переносить один працівник, вона повинна бути в такому похилому положенні, щоб її передній кінець був піднятий над землею не менше ніж на 2 м;

3.1.13. забороняється використовувати переносні металеві драбини в розподільних установках напругою 220 кВ і нижче;

3.1.14. у відкритих розподільних установках напругою 330 кВ і вище застосування переносних металевих драбин дозволяється за таких умов:

- драбина повинна бути оснащена металевим ланцюгом, який торкається до землі;

- драбину необхідно переносити тільки у горизонтальному положенні під неперервним наглядом виконавця робіт, чергового або працівника зі складу оперативно-ремонтних працівників, який має групу IV з електробезпеки;

3.1.15. у разі виконання робіт з підвісних приставних та з розсувних драбин на висоті більше 1,3 м повинен застосовуватись запобіжний пояс. Пояс повинен закріплюватись за конструкцію будівлі або за драбину - за умови надійного закріплення драбини до конструкції. 3.2. З риштувань і помостів:

3.2.1. виконання робіт з риштувань та помостів дозволяється тільки після прийняття їх в експлуатацію відповідно до пп. 1.16.15. та 1.16.16;

3.2.2. у разі виконання робіт підрядною організацією з використанням споруджених нею риштувань останні повинна приймати в експлуатацію комісія, яка призначається наказом керівника цієї організації (дільниці). Комісію у цьому разі повинен очолювати інженерно-технічний працівник підрядної організації.

Якщо риштування споруджує енергопідприємство або за його замовленням одна з підрядних організацій (ремонтна, будівельно-монтажна тощо), то приймати їх в експлуатацію повинна комісія, яка призначається наказом по енегопідприємству. Комісію повинен очолювати інженерно-технічний працівник цього підприємства, і до складу цієї комісії повинні залучатись також представники підрядних організацій, працівники яких будуть виконувати роботи на цих риштуваннях.

Акт приймання риштувань повинен затверджувати головний інженер організації, яка приймає риштування в експлуатацію. Допускається затвердження акта приймання риштувань, які споруджує підрядна організація для своїх потреб, начальником дільниці (цеху) цієї організації.

Працювати з риштувань дозволяється тільки після затвердження акта приймання цих риштувань;

3.2.3. монтаж і демонтаж риштувань повинен виконуватись робітниками, які мають право працювати на висоті з забезпеченням їх запобіжними поясами, що прикріплюються до надійних елементів і конструкцій по вказівці майстра (виконроба);

3.2.4. розбирання риштувань повинно виконуватись під керівництвом керівника робіт дотриманням порядку, який указаний в ПВР;

3.2.5. до початку робіт по розбиранню риштувань технічний персонал повинен оглянути конструкції, які підлягають розбиранню, ознайомити робітників з можливою небезпекою і дати вказівки по послідовному способу розбирання і заходам безпеки;

3.2.6. у зоні, де установлюються або розбираються риштування та поміст, не повинні перебувати сторонні особи;

3.2.7. електричні проводи, що розташовані ближче 5 м від риштувань, на час установлювання або розбирання цих риштувань необхідно: або знеструмити та заземлити, або укласти в короби, або демонтувати;

3.2.8. під час виконання робіт на висоті прохід людей внизу повинен бути заборонений, а небезпечна зона - обгороджена на відстані не менше 0,3 висоти риштувань або помосту та позначена знаками безпеки.

Риштування, що розташовані біля проходів у будівлю, повинні мати захисні козирки та суцільну бокову обшивку - для захисту працівників від предметів, що можуть випадково впасти зверху.

Захисні козирки повинні виступати за риштування не менше ніж на 1,5 м і мати нахил 20° до горизонту.

Висота проходів у просвіті повинна бути не менше 1,8 м;

3.2.9. перед зняттям настилу риштувань його слід звільнити від матеріалів, сміття, тари (не скидати з риштувань) і зачинити доступ на риштування.

Забороняється знаходитись людям під настилом під час його переміщення;

3.2.10. при розбиранні риштувань спуск елементів слід виконувати за допомогою кранів чи інших вантажопідіймальних пристосувань. Забороняється скидати з риштувань окремі елементи;

3.2.11. під час розбирання риштувань всі дверні прорізи першого поверху і виходи на балкони всіх поверхів (в межах дільниці, яка розбирається) повинні бути зачиненими;

3.2.12. навантаження на риштування і помости не повинно перевищувати встановлене паспортом (проектом) допустимі величини;

3.2.13. не допускається скупчення працівників у будь-якому місці настилу.

За необхідності передати на риштування додаткові навантаження (від вантажопідіймальних механізмів, вантажопідіймальних площадок тощо) це повинно враховуватись в конструкції риштувань;

3.2.14. настили та драбини риштувань та помосту необхідно періодично під час виконання роботи, а також щоденно після її закінчення очищати від сміття, взимку - від снігу та ожеледі, а у разі необхідності - посипати піском;

3.2.15. риштування та поміст, з яких тимчасово не виконується робота, необхідно підтримувати у справному стані;

3.2.16. забороняється виконувати роботи з випадкових підставок (ящиків, бочок та ін.), а також з ферм, крокв тощо.

У разі необхідності виконання короткострокових робіт на висоті 1,3 м і вище від рівня підлоги (робочої площадки) без риштувань обов'язково повинні застосовуватись запобіжні пояси.

Працівники, яким належить виконувати ці роботи, повинні бути проінструктовані як і де підніматись, до чого закріплюватись карабінами запобіжних поясів тощо;

3.2.17. передача на риштування і помости додаткового навантаження від машин для підйому матеріалів, які призводять до їх перенавантаження, не допускається;

3.2.18. при розвезенні матеріалів возиками слід укладати по настилах риштувань катальні ходи, їх стики не повинні співпадати з поперечними стиками щитів настилу;

3.2.19. при підійманні матеріалів необхідно:

- надійно стропувати деталі, пакети, ящики та інше;