Сегодня: 28 | 01 | 2022

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 3)

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 3)

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Перед зупинкою двигуна необхідно дати йому попрацювати протягом 5 хвилин без навантаження при середній і малій частоті обертання колінчастого вала, потім зупинити двигун, вимкнути подачу палива.

4.2. Закінчивши роботу, необхідно провести контрольний огляд трактора та потрібні операції по його технічному обслуговуванню, вимкнути і замкнути пускові пристрої. При цьому має бути виключена можливість пуску машини сторонніми особами.

4.3. В зимову пору року необхідно злити воду, мастило перелити у чисту тару і щільно закрити пробками.

4.4. Після закінчення роботи машиніст повинен зняти спецодяг, очистити його від пилу та іншого бруду і повісити у відведене для зберігання місце. Потім вимити обличчя і руки теплою водою з милом або прийняти душ.

4.5. Про всі несправності, виявлені при огляді або при роботі трактора, машиніст повинен повідомити механіка або змінника.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При появі стуків і шумів у двигуні трактора необхідно негайно зупинити двигун і усунути несправності. Якщо частота обертання колінчастого вала двигуна надміру збільшується (двигун іде врозкидь), необхідно припинити подачу палива, перемістивши важіль керування подачею палива вверх до упору, та повідомити про це механіка.

5.2. Для екстреної зупинки трактора необхідно вимкнути головну муфту зчеплення і натиснути на одну з педалей зупинного гальма. Якщо зупинка тривала, необхідно поставити важіль перемикання передач у нейтральне положення і вимкнути головну муфту зчеплення. Якщо трактор стоїть на схилі, необхідно застопорити праву педаль зупинного гальма зубчастим сектором.

5.3. Щоб уникнути аварії двигуна, забороняється повторне вмикання шестірні редуктора при працюючому двигуні.

5.4. Щоб уникнути опіків, забороняється знімати шланги з патрубків радіатора опалювача при працюючому двигуні.

5.5. При виникненні пожежі на тракторі необхідно негайно відключити акумуляторну батарею. Полум’я гасити порошковим чи вуглекислотним вогнегасником, засипати землею або накрити брезентом.

Забороняється заливати водою паливо, що горить.

5.6. Забороняється їхати впоперек крутих схилів (вище 15°), щоб не перекинувся трактор; через канави, горби та інші перешкоди необхідно переїжджати обережно, на малій швидкості, не допускаючи різких нахилів трактора. Не допускати різких поворотів трактора з навішеними знаряддями при ослаблених ланцюгах розтяжок.

5.7. При нещасних випадках машиніст повинен надати потерпілому першу медичну допомогу, при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МАШИНІСТА ШТУКАТУРНОЇ СТАНЦІЇ “САЛЮТ”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".

1.3.По даній Інструкції машиніст штукатурної станції «САЛЮТ» (далі-машиніст) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3-и місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносити до “Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці”, в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис інструктуючого та машиніста.

1.4.Власник повинен застрахувати машиніста від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я, він (машиніст) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5.За невиконання вимог даної Інструкції машиніст несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

1.6. До керування штукатурною станцією “САЛЮТ” допускати осіб віком не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження, спеціальне навчання та мають посвідчення на право керування станцією; пройшли вступний інструктаж по охороні праці та інструктаж на робочому місці.

Машиніст повинен мати тарифний розряд не нижче 4 та групу по електробезпеці не нижче 2.

1.7.Машиніст повинен:

Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

Знати будову, принцип дії та правила технічної експлуатації штукатурної станції;

Вміти ліквідовувати основні несправності в механічній частині;

Користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;

Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці;

Не допускати в робочу зону сторонніх осіб;

Не захаращувати робоче місце;

Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі;

Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;

Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.8. Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які діють на машиніста:

Незадовільні метеорологічні умови;

Захаращеність робочої зони;

Недостатня освітленість робочої зони;

Підвіщені вологість, запиленість, вібрація в робочій зоні;

Ураження електричним струмом;

Несправність обладнання, устаткування, пристроїв.

1.9. Машиніст забезпечується спецодягом: комбінезон бавовняний, чоботи гумові, рукавиці комбіновані; на зовнішніх роботах взимку додатково: куртка, брюки бавовняні на теплій підкладці, валянки.

1.10. В залежності від характеру і умов виконуваної роботи машиністу можуть бути видані інші засоби індивідуального захисту (респіратор, захисні окуляри, гумові лугостійкі рукавички та інше).

1.11. При одержанні засобів індивідуального захисту машиніст повинен бути проінструктованим по правилах користування ними.

1.12. Місце встановлення штукатурної станції на будівельному майданчику визначається ПВР.

Станція повинна бути встановлена на сплановану горизонтальну поверхню за межами небезпечної зони працюючих інших машин і механізмів; з сторони завантаження повинні бути улаштовані зручні під'їзди (інвентарні металеві естакади, пандуси з залізобетонних плит).

1.13.Робоче місце машиніста повинно бути зв'язане з місцями прийому суміші звуковою чи світловою сигналізацією.

1.14. Від опадів штукатурна станція повинна бути захищена навісом, а в зимовий час утеплена.

1.15. Над гнучкими розчиноводами, укладеними в місцях постійного руху людей чи транспортних засобів, необхідно встановлювати містки.

1.16. Увімкнення штукатурної станції до мережі живлення слід виконувати з використанням пункту живлення, який має комутаційний та захисний апарати (ящик з запобіжниками чи автоматичними вимикачами та рубильником).

Для увімкнення необхідно застосовувати кабелі з алюмінієвими чи мідними жилами з ізоляцією з гуми чи пластмаси.

1.17.Зовнішні струмопроводи тимчасового електропостачання повинні розташовуватись на опорах на висоті над рівнем землі, площадки, настилу:

Над робочими місцями - 2,5 м;

Над проходами - 3,5 м;

Над проїздами - 6,0 м.