Сегодня: 25 | 09 | 2021

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 6)

11.12. Заборгованість із соціальних виплат у

Промисловості станом на 1 січня 2005 року

Сума заборгованості працівникам із виплати допомоги у з'язку з тимчасовою втратою працездатності

Сума заборгованості потерпілим на виробництві за рахунок коштів підприємств

Усього, тис. грн.

У % до

1 січня

2004р.

У тому числі за рахунок коштів, у %

Усього, тис. грн.

У % до

1 січня

2004р.

Фонду соціального страхування

Підпри-ємств

Промисловість

637,8

75,0

62,4

37,6

71,2

47,5

Добувна промисловість

0,3

1,9

-

100,0

-

-

видобування

енергетичних матеріалів

0,3

1,9

-

100,0

-

-

видобування

неенергетичних

матеріалів

-

-

-

-

-

-

Обробна промисловість

629,2

79,6

62,6

37,4

71,2

47,5

Харчова промисловість та перероблення сільськогос-подарських продуктів

52,9

95,0

51,0

49,0

-

-

Текстильна промисловість та пошиття одягу

0,2

1,9

50,0

50,0

-

-

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

-

-

-

-

-

-

Целюлозно-паперова про-мисловість та видавнича справа

12,2

91,0

56,6

43,4

-

-

Хімічне виробництво

32,3

76,4

65,6

34,4

10,5

100,0

Виробництво гумових та пластмасових виробів

12,9

195,5

57,4

42,6

-

-

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

55,1

103,0

62,4

37,6

-

-

Металургія та оброблення металу

0,1

16,7

100,0

-

0,8

7,3

Виробництво машин та устаткування

101,1

111,0

79,3

20,7

4,7

-

Виробництво електрич-ного та електронного устаткування

38,9

66,2

79,4

20,6

-

-

Виробництво транс-портного устаткування

323,5

70,6

57,4

42,6

55,2

44,2

Виробництво електро-енергії, газу та води

8,3

19,2

49,4

50,6

-

-

11.13. Розподіл кількості працівників за терміном заборгованості

по видах економічної діяльності станом на 1 січня 2005 року

Кількість штатних працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату

Усього, осіб

У % до загальної кількості праців-ників

У тому числі за тривалістю

Місяців, у %

До трьох

Від трьох до шести

Понад шість

Усього

20309

5,1

67,3

6,6

26,1

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

5795

12,2

76,0

5,1

18,9

cільське господарство

5795

12,2

76,0

5,1

18,9

лісове господарство

-

-

-

-

-

Рибне господарство

556

38,9

69,1

6,1

24,8

Промисловість

8161

11,3

57,0

5,2

37,8

Будівництво

1432

7,8

50,9

8,3

40,8

Оптова та роздрібна торгівля

101

0,5

67,3

29,7

3,0

Готелі і ресторани

181

2,4

94,5

-

5,5

Транспорт

930

2,2

79,5

7,8

12,7

наземний

362

3,9

47,2

20,2

32,6

авіаційний

-

-

-

-

-

допоміжні транспортні

послуги

568

2,8

100,0

-

-

пошта і зв’язок

-

-

-

-

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

2217

11,5

88,7

5,7

5,6

Державне управління

582

11,3

92,4

-

7,6

Освіта

24

0,1

-

100,0

-

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

207

0,3

97,6

-

2,4

Колективні, громадські та особисті послуги

705

3,9

50,9

31,4

17,7

діяльність у сфері

відпочинку та розваг,

культури та спорту

150

1,2

-

96,7

3,3

11.14. Розподіл кількості працівників за терміном заборгованості

у Промисловості станом на 1 січня 2005 року

Кількість штатних працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату

Усього, осіб

У % до загальної кількості праців-ників

У тому числі за тривалістю

місяців, у %

До трьох

Від трьох до шести

Понад шість

Промисловість

8161

11,3

57,0

5,2

37,8

Добувна промисловість

26

1,3

-

100,0

-

видобування енергетичних матеріалів

26

3,7

-

100,0

-

видобування неенергетич-них матеріалів

-

-

-

-

-

Обробна промисловість

6914

14,2

50,0

5,8

44,2

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів

1286

8,7

88,2

10,6

1,2

Текстильна промисловість та пошиття одягу

4

0,5

-

-

100,0

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

113

74,3

50,4

49,6

-

Целюлозно-паперова промисловість та видавнича справа

-

-

-

-

-

Хімічне виробництво

-

-

-

-

-

Виробництво гумових та пластмасових виробів

106

6,3

-

-

100,0

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

727

20,8

36,9

20,5

42,6

Металургія та оброблення металу

18

1,4

11,1

16,7

72,2

Виробництво машин та устаткування

286

10,2

53,1

-

46,9

Виробництво електричного та електронного устат-кування

205

4,2

36,6

-

63,4

Виробництво транспорт-ного устаткування

3889

48,7

44,2

-

55,8

Виробництво електроенергії, газу та води

1221

5,7

97,5

-

2,5

11.15. Заборгованість із виплати заробітної плати по регіонах

Сума заборгованості із виплати заробіт-ної плати, тис. грн.

Кількість працівників, якім своєчасно не- виплачена заробітна плата, (осіб)

У % до загальної кількості робітників, працюючих по регіону

Сума заборгованості в розрахунку на одного штатного працівника, своєчасно не отримавшего заробітну плату, грн.

На

1 січня 2004р.

На

1 січня 2005р.

На

1 січня 2004р.

На

1 січня 2005р.

АР Крим

35302,9

43380

20309

4,9

813,81

1738,29

Алушта

43,6

202

75

0,7

215,84

581,33

Армянськ

194,3

1106

27

0,3

175,68

7196,30

Джанкой

962,6

1199

892

8,7

802,84

1079,15

Євпаторія

501,9

1434

598

2,4

350,00

839,30

Керч

14374,7

7733

5980

18,0

1858,88

2403,80

Красноперекопськ

335,6

699

99

1,1

480,11

3389,90

Саки

3004,3

4055

1900

1,5

740,89

1581,21

Сімферополь

209,4

353

127

2,0

593,20

1648,82

Судак

994,7

266

121

1,9

3739,47

8220,66

Феодосія

3114,4

3924

2646

12,0

793,68

1177,02

Ялта

1634,7

997

410

1,2

1639,62

3987,07

Бахчисарайський

1705,1

2139

1191

8,3

797,15

1431,65

Білогірський

-

1627

-

-

-

-

Джанкойський

1983,8

3043

1263

10,9

651,92

1570,70

Кіровський

287,3

1157

1041

23,7

248,31

275,98

Красногвардійський

1290,8

1121

502

9,2

1151,47

2571,31

Красноперекопський

870,3

741

143

1,0

1174,49

6086,01

Ленінський

625,3

929

541

6,5

673,09

1155,82

Нижньогірський

648,7

2380

573

7,4

272,56

1132,11

Первомайський

45,1

143

4

0,1

315,38

11275,00

Роздольненський

176,7

1461

21

0,4

120,94

8414,29

Сакський

361,3

1798

476

2,5

200,95

759,03

Сімферопольський

1059,6

2346

928

11,3

451,66

1141,81

Совєтський

620,6

1388

201

4,0

447,12

3087,56

Чорноморський

258,1

1139

550

7,4

226,60

469,27

11.16. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам,

По регіонаХ

Сума невиплаченої заробітної плати, тис. грн.

Струк - тура боргу,

%

Всього

На

1 січня

2004р.

Всього

На

1 грудня 2004р.

Всього

На

1 січня 2005р.

У % до суми заборгованості

На 1 січня 2004р.

На 1 грудня

2004р.

АР Крим

71663,2

35878,4

35302,9

49,3

98,4

100,0

Алушта

190,1

4,9

43,6

22,9

У 8,9 р. б.

0,1

Армянськ

1451,6

292,2

194,3

13,4

66,5

0,6

Джанкой

1449,7

1043,2

962,6

66,4

92,3

2,7

Євпаторія

1246,2

534,1

501,9

40,3

94,0

1,4

Керч

21795,9

13675,3

14374,7

66,0

105,1

40,7

Красноперекопськ

653,6

351,3

335,6

51,3

95,5

1,0

Саки

4023,3

4129,7

3004,3

74,7

72,7

8,5

Сімферополь

327,8

253,3

209,4

63,9

82,7

0,6

Судак

1105,2

1095,1

994,7

90,0

90,8

2,9

Феодосія

9043,3

2846,8

3114,4

34,4

109,4

8,8

Ялта

3085,8

1740,8

1634,7

53,0

93,9

4,6

Бахчисарайський

4206,2

1803,7

1705,1

40,5

94,5

4,8

Білогірський

1352,1

31,7

-

-

-

-

Джанкойський

4341,0

2032,7

1983,8

45,7

97,6

5,6

Кіровський

1190,4

-

287,3

24,1

-

0,8

Красногвардійський

3204,5

1298,0

1290,8

40,3

99,4

3,7

Красноперекопський

1579,7

960,0

870,3

55,1

90,7

2,5

Ленінський

579,8

436,7

625,3

107,8

143,2

1,8

Нижньогірський

2451,3

592,5

648,7

26,5

109,5

1,8

Первомайський

452,8

57,6

45,1

10,0

78,3

0,1

Роздольненський

1613,0

185,1

176,7

11,0

95,5

0,5

Сакський

2573,6

822,0

361,3

14,0

44,0

1,0

Сімферопольський

2083,3

1012,1

1059,6

50,9

104,7

3,0

Совєтський

1003,4

459,9

620,6

61,8

134,9

1,8

Чорноморський

659,6

219,7

258,1

39,1

117,5

0,7

11.17. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

сільського господарства по регіонах

Сума невиплаченої заробітної плати, тис. грн.

Струк - тура боргу,

%

Всього

На 1 січня 2004р.

Всього

На 1 грудня 2004р.

Всього

На 1 січня 2005р.

У % до суми заборгованості

На 1 січня 2004р.

На 1 грудня 2004р.

АР Крим

20379,2

7047,0

7115,3

34,9

101,0

100,0

Алушта

-

-

-

-

-

-

Армянськ

78,3

-

-

-

-

-

Джанкой

8,0

9,9

-

-

-

-

Євпаторія

25,4

-

-

-

-

-

Керч

16,6

21,3

24,2

145,8

113,6

0,3

Красноперекопськ

-

-

-

-

-

-

Саки

-

-

-

-

-

-

Сімферополь

141,0

32,1

32,1

22,8

100,0

0,5

Судак

-

-

-

-

-

-

Феодосія

51,4

35,0

8,4

16,3

24,0

0,1

Ялта

-

-

-

-

-

-

Бахчисарайський

3162,2

1101,1

1032,1

32,6

93,7

14,5

Білогірський

972,9

31,7

-

-

-

-

Джанкойський

3818,6

1769,7

1722,5

45,1

97,3

24,2

Кіровський

525,9

-

287,3

54,6

-

4,1

Красногвардійський

2958,5

1174,7

1167,5

39,5

99,4

16,4

Красноперекопський

847,5

607,5

607,4

71,7

100,0

8,5

Ленінський

219,0

74,2

79,2

36,2

106,7

1,1

Нижньогірський

1561,6

65,8

144,4

9,2

У 2,2 р. б.

2,0

Первомайський

143,4

57,6

45,1

31,5

78,3

0,6

Роздольненський

1067,4

11,4

11,4

1,1

100,0

0,2

Сакський

1985,9

582,5

184,6

9,3

31,7

2,6

Сімферопольський

1957,6

1012,1

1059,6

54,1

104,7

14,9

Совєтський

418,3

344,8

515,9

123,3

149,6

7,3

Чорноморський

419,7

115,6

193,6

46,1

167,5

2,7

11.18. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

промислової діяльності по регіонах

Сума невиплаченої заробітної плати, тис. грн

Струк - тура боргу,

%

Всього

На 1 січня 2004р.

Всього

На 1 грудня 2004р.

Всього

На 1 січня 2005р.

У % до суми заборгованості

На 1 січня 2004р.

На 1грудня 2004р.

АР Крим

22375,0

15267,5

15584,7

69,7

102,1

100,0

Алушта

-

-

-

-

-

-

Армянськ

880,0

95,3

-

-

-

-

Джанкой

1022,5

986,3

903,2

88,3

91,6

5,8

Євпаторія

16,6

16,1

-

-

-

-

Керч

8501,6

7749,3

8356,1

98,3

107,8

53,6

Красноперекопськ

561,0

300,1

294,6

52,5

98,2

1,9

Саки

1147,4

1596,8

1377,7

120,1

86,3

8,8

Сімферополь

26,8

-

-

-

-

-

Судак

987,9

975,0

972,5

98,4

99,7

6,2

Феодосія

6924,9

2518,4

2587,7

37,4

102,8

16,6

Ялта

681,9

75,0

101,7

14,9

135,6

0,7

Бахчисарайський

399,7

174,1

146,0

36,5

83,9

1,0

Білогірський

143,5

-

-

-

-

-

Джанкойський

169,4

-

-

-

-

-

Кіровський

-

-

-

-

-

-

Красногвардійський

34,8

20,1

20,1

57,8

100,0

0,1

Красноперекопський

257,0

243,1

184,2

71,7

75,8

1,2

Ленінський

-

90,7

303,3

-

У 3,3 р. б.

1,9

Нижньогірський

285,6

121,2

121,2

42,4

100,0

0,8

Первомайський

15,3

-

-

-

-

-

Роздольненський

-

167,7

159,9

-

95,3

1,0

Сакський

44,2

31,2

10,6

24,0

34,0

0,1

Сімферопольський

45,9

-

-

-

-

-

Совєтський

140,6

41,1

31,1

22,1

75,7

0,2

Чорноморський

88,4

66,0

14,8

16,7

22,4

0,1

11.19. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

(за періодами ії утворення) по регіонах на 1 січня 2005р.

(тис. грн.)

Заборгованість з виплати зарабітной плати

Всього

З неї утворена:

у попередні роки

У поточному році

АР Крим

35302,9

17034,7

18268,2

Алушта

43,6

-

43,6

Армянськ

194,3

137,7

56,6

Джанкой

962,6

60,5

902,1

Євпаторія

501,9

289,9

212,0

Керч

14374,7

6433,4

7941,3

Красноперекопськ

335,6

261,8

73,8

Саки

3004,3

832,6

2171,7

Сімферополь

209,4

113,6

95,8

Судак

994,7

984,2

10,5

Феодосія

3114,4

1318,6

1795,8

Ялта

1634,7

1154,3

480,4

Бахчисарайський

1705,1

719,9

985,2

Білогірський

-

-

-

Джанкойський

1983,8

1179,8

804,0

Кіровський

287,3

-

287,3

Красногвардійський

1290,8

1167,7

123,1

Красноперекопський

870,3

739,6

130,7

Ленінський

625,3

131,5

493,8

Нижньогірський

648,7

344,6

304,1

Первомайський

45,1

43,2

1,9

Роздольненський

176,7

116,6

60,1

Сакський

361,3

109,7

251,6

Сімферопольський

1059,6

362,5

697,1

Совєтський

620,6

453,5

167,1

Чорноморський

258,1

79,5

178,6

11.20. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

По видах економічної діяльності з урахуванням економічно

неактивних підприємств на 1 січня 2005 року

Сума невиплаченої зарабітної плати

Всього, тис. грн.

У тому числі підприємства

(установи, организації)

Економічно активні

Економично неактивні

Всього

Із них підприємства-банкрути *)

Всього

Із них підприємства-банкрути **)

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

АР Крим

43023,4

35302,9

17124,9

48,5

7720,5

2479,8

32,1

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

11721,2

7115,3

3050,4

42,9

4605,9

1570,5

34,1

cільське господарство

11721,2

7115,3

3050,4

42,9

4605,9

1570,5

34,1

Рибне господарство

3736,8

3736,8

2520,2

67,4

-

-

-

Промисловість

16739,3

15584,7

9178,6

58,9

1154,6

526,4

45,6

Будівництво

3901,6

3187,6

357,8

11,2

714,0

153,2

21,5

Оптова та роздрібна торгівля

248,2

175,8

75,9

43,2

72,4

48,6

67,1

Готелі і ресторани

457,7

312,4

44,8

14,3

145,3

32,2

22,2

Транспорт

1847,0

1395,1

801,2

57,4

451,9

61,4

13,6

Фінансова діяльність

-

-

-

-

-

-

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

2458,9

2317,2

1048,7

45,3

141,7

52,7

37,2

Державне управління

105,0

9,5

-

-

95,5

-

-

Освіта

33,4

-

-

-

33,4

-

-

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

160,2

103,2

47,3

45,8

57,0

-

-

Колективні, громадські та особисті послуги

1799,4

1365,3

-

-

434,1

220,1

50,7

* ураховані підприємства основного колу у відношенні яких реалізується процедура відновлення платоспроможності або визнання банкрутом

** ураховані підприємства неосновного колу відношенні яких реалізується процедура відновлення платоспроможності або визнання банкрутом