Сегодня: 26 | 09 | 2021

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 4)

8.5. Тривалість відпустки працівників по видах економічної

дІяльності

Кількість штатних працівників, які знаходились у щорічних відпустках

Середня тривалість відпустки одного працівника, годин

Усього, осіб

У % до середньо-облікової кількості працівників галузі

2003

2004

2003

2004

Усього

367081

351624

85,0

175

173

Сільське господарство, мислив-ство та лісове господарство

55293

44984

84,9

185

179

cільське господарство

54441

44167

85,4

184

178

лісове господарство

840

803

64,7

203

240

Рибне господарство

2680

1566

82,5

201

199

Промисловість

61819

62144

84,7

169

160

Будівництво

12273

12733

69,2

147

171

Оптова та роздрібна торгівля

13722

12746

60,3

147

145

роздрібна торгівля побутовими товарами

8273

7561

68,8

141

142

Готелі і ресторани

5604

6114

65,3

155

150

Транспорт

40268

38425

89,9

162

173

наземний

8963

7843

80,1

157

163

водний транспорт

771

762

92,6

159

167

авіаційний

585

631

90,5

187

202

допоміжні транспортні послуги

19899

19512

94,0

162

188

пошта і зв’язок

10050

9677

90,6

147

151

Фінансова діяльність

5004

5518

81,8

156

154

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

15980

16092

83,2

169

171

дослідження та розробки

4674

4573

86,3

184

179

Державне управління

24809

18863

91,2

190

189

Освіта

52447

54854

93,2

187

184

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

61943

62577

89,6

182

178

Колективні, громадські та особисті послуги

15239

15008

81,1

163

169

діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту

10430

10465

83,7

168

176

8.6. Тривалість відпустки працівників у промисловості

Кількість штатних працівників, які знаходились у щорічних відпустках

Середня тривалість відпустки одного працівника,

Годин

Усього,

Осіб

У % до середньооблі-кової кількості працівників галузі

2003

2004

2003

2004

Промисловість

61819

62144

84,7

169

160

Добувна промисловість

1581

1623

81,7

177

159

видобування енергетичних

матеріалів

551

658

99,4

141

139

видобування неенергетичних

матеріалів

1030

965

72,9

197

173

Обробна промисловість

41737

41686

83,6

166

159

Харчова промисловість та перероблення сільськогос-подарських продуктів

11612

12066

81,4

161

150

Текстильна промисловість та пошиття одягу

771

700

77,3

157

163

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

387

228

80,0

215

186

Целюлозно-паперова промис-ловість та видавнича справа

696

739

84,2

180

167

Хімічне виробництво

8355

7725

83,0

175

163

Виробництво гумових та пластмасових виробів

1314

1483

89,3

126

156

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

2765

3223

90,5

170

147

Металургія та оброблення металу

1413

1766

93,3

165

162

Виробництво машин та устаткування

2825

2363

79,4

171

162

Виробництво електричного та електронного устаткування

4153

4358

90,0

168

160

Виробництво транспортного устаткування

6586

6267

80,8

164

172

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

860

768

79,8

166

163

Виробництво електроенергії, газу та води

18501

18835

87,6

174

161

8.7. Тимчасова непрацездатність працівників по видах

Економічної Діяльності

Кількість штатних працівників, які були відсутні на роботі через хворобу

Середня тривалість відсутності одного працівника,

Усього,

Годин

Усього,

Осіб

У % до середньооблі-кової кількості штатних працівників

2003

2004

2003

2004

Усього

204114

190222

46,0

93

98

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

27713

24241

45,8

92

94

cільське господарство

27356

23903

46,2

91

93

лісове господарство

351

338

27,2

165

198

Рибне господарство

2116

611

32,2

78

107

Промисловість

41648

41431

56,5

102

104

Будівництво

8547

8294

45,1

94

98

Оптова та роздрібна торгівля

5995

5163

24,4

91

93

роздрібна торгівля

побутовими товарами

3547

2850

25,9

91

93

Готелі і ресторани

2957

3047

32,5

93

91

Транспорт

26018

23071

54,0

93

103

наземний

5474

4547

46,5

97

107

водний

587

458

55,7

77

93

авіаційний

195

192

27,5

108

114

допоміжні транспортні

послуги

14376

13115

63,2

92

104

пошта і зв’язок

5386

4759

44,5

94

99

Фінансова діяльність

2871

3000

44,5

91

97

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

8611

8071

41,7

94

96

дослідження та розробки

2179

2263

42,7

95

89

Державне управління

13443

10728

51,9

97

72

Освіта

24756

24978

42,4

80

115

Охорона здоров‘я та соціальна допомога

33162

31514

45,1

92

94

Колективні, громадські та особисті послуги

6277

6073

32,8

94

94

8.8. Тимчасова непрацездатність працівників У промисловостІ

Кількість штатних працівників, які були відсутні на роботі через хворобу

Середня тривалість відсутності одного працівника,

Усього,

Годин

Усього,

Осіб

У % до середньооблі-кової кількості штатних працівників

2003

2004

2003

2004

Промисловість

41648

41431

56,5

102

104

Добувна промисловість

883

961

48,4

113

116

видобування енергетичних

матеріалів

374

354

53,5

62

74

видобування неенергетичних

матеріалів

509

607

45,8

151

140

Обробна промисловість

29023

28493

57,2

104

108

Харчова промисловість та перероблення сільськогос-подарських продуктів

7981

8633

58,2

102

101

Текстильна промисловість та пошиття одягу

521

454

50,1

108

106

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

202

76

26,7

106

133

Целюлозно-паперова промисловість та видавнича справа

392

335

38,2

123

113

Хімічне виробництво

5157

4183

44,9

107

118

Виробництво гумових та пластмасових виробів

1026

1209

72,8

79

80

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

2083

2519

70,7

104

105

Металургія та оброблення металу

1398

983

51,9

90

123

Виробництво машин та устаткування

2329

1764

59,3

88

94

Виробництво електричного та електронного устаткування

3003

3553

73,4

99

113

Виробництво транспортного устаткування

4373

4353

56,1

123

121

Інше виробництво, яке не віднесене до інших угрупувань

558

431

44,8

98

98

Виробництво електроенергії, газу та води

11742

11977

55,7

98

93


подпись: кількість працівників             розділ 9